Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor na alternativní školy a výchovu dětí

Názor na alternativní školy a výchovu dětí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Martínková
Šetření:15. 09. 2016 - 15. 10. 2016
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:25,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude sloužit k vypracování maturitní práce na téma: Alternativní školy v ČR a výchova dětí.

Cílem zkoumání bude zjistit, zda-li vyšší vzdělanost rodiče má vliv na výběr školy pro dítě a na styl výchovy. Také bude sloužit ke zjištění informovanosti rodičů o alternativních školách, jejich názoru na ně a spokojenost s výukou.

Dotazník je určen pro rodiče jakéhokoliv věku či vzdělání, jedinou podmínkou je mít alespoň jedno dítě. Budu velmi ráda, pokud věnujete pozornost především otázkám s odpověďmi formou textu - názoru, tyto odpovědi mají pro tuto práci tu nejvyšší hodnotu.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1860 %60 %  
muž1240 %40 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 50 let1240 %40 %  
nad 50 let723,33 %23,33 %  
do 40 let620 %20 %  
do 30 let413,33 %13,33 %  
do 20 let13,33 %3,33 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1550 %50 %  
středoškolské s maturitou1343,33 %43,33 %  
středoškolské bez maturity / vyučen26,67 %6,67 %  

Graf

4. Povolání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úřednice26,67 %6,67 %  
pravnik26,67 %6,67 %  
Marketingový specialista13,33 %3,33 %  
Student 13,33 %3,33 %  
OSVČ účetní13,33 %3,33 %  
administrativní pracovník13,33 %3,33 %  
spisovatelka13,33 %3,33 %  
novinář13,33 %3,33 %  
elektrotechnik13,33 %3,33 %  
administrativní pracovník (logistika)13,33 %3,33 %  
ostatní odpovědi střední management
Dispečer
Office manager
OSVČ
Dispečer elektro
osvc
pracovník spisovny (archivu)
pedagog
elektrikář
Údržbář
personalistka
učitel
pedagog volného času
Státní zaměstnanec
zdravotní sestra na rodičovské dovolené
učitelka
VŠ pedagog
celní deklarant
1860 %60 % 

Graf

5. Počet dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21343,33 %43,33 %  
1930 %30 %  
3826,67 %26,67 %  

Graf

6. Jaký je Váš styl výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
demokratický1653,33 %53,33 %  
autoritativní516,67 %16,67 %  
liberální413,33 %13,33 %  
zřejmě kombinace všech13,33 %3,33 %  
Přítel, ale zároveň rodič - děti ví, kde jsou jejich hranice.13,33 %3,33 %  
Kombinace všech13,33 %3,33 %  
od každého kousek13,33 %3,33 %  
něco mezi13,33 %3,33 %  

Graf

7. V čem Vám tento styl výchovy vyhovuje a proč jste ho zvolili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aspoň si tedy myslím, že jsem děti vychovávala demokraticky. Vychovávala jsem je tak, jak šel život...

diskuze a vše v klidu, učení se toleranci,

Dítě musí mít nějakou autoritu ke svým rodičům, učitelům a pod. Nesmí si dělat co chce.

dítě musí umět poslouchat, ale také se umět rozhodovat a nést následky, zároveň mu jdeme příkladem a jsme pro něj i kamarádi

Chceme vychovat svobodné a zodpovědné lidi

Jasná pravidla, která se dodržují, umožňují toho více stihnout, neřeší se prostředky, ale cíle.

Je to kombinace liberální a autoritativní výchovy a přitom to není ani jedna

Jsem rouzmna a mam rozumné děti.

Jsou chvíle kdy demokracie nefunguje. Potom musí nastoupit autorita. Styl výchovy jsem nevolil, vychovavam své děti k obrazu svému.

Myslím, že jsem také tak byla vychovávaná. Docela velká volnost, ale domluvené věci se musely dodržovat. Také to tak chci praktikovat.

nabízí dítěti dostatečnou svobodu a zároveň mám nad ním kontrolu.

něco mezi

Neexistuje ideální styl. V každé situaci a v každém období je vhodný jiný přístup.

Nechci vládnout jako dráb, ale zároveň chci, aby bylo mé dítě správně vychované, abych za pár let nestrkala hlavu do písku jako pštros, protože jsem to pokazila od základů.

Nemám rád autoritativní jednání.

nijak zvlášť jsem o tom nepřemýšlela, vycházím z vlastních zkušeností - jak jsem já byla vychovávána svými rodiči a z povahy vlastních potomků

Od narození by dítě mělo mít pevně stanovené hranice - co, kde, kam si může dovolit. Pak by mohlo být snadnější ho v těchto hranicích udržet a řídit do té doby, než je schopno samo vést odpovědný život.

Ostatní režimy nefungují nebo je neumím použít

Podle mne dítě potřebuje pevnou ruku, ale nic se nesmí přehánět. Myslím, že kopíruji výchovu svých rodičů.

Považuji ho za jediný možný způsob výchovy.

považuji jej za rozumný

pravidla jsou potřeba, ale ne nutně ve všem, důležitá je komunikace

Připadá mě jako nejvhodnější pro výchovu dětí, jakožto svobodných bytostí.

tak nějak jsme k němu dospěli

Verba docent, exempla trahunt.

Věřím, že každá lidská bytost má právo vyjádřit svůj názor a uvést argumenty, nicméně konečné rozhodnutí (např o tetování ve 12 letech) by mělo být na rodičích.

většinu času jsem na dcery sama a takto s nimi nejlíp vycházím. mají limity a hranice, ale také možnost prosadit svůj názor a diskutovat

vlastni povaha

Zdá se mi nejpřirozenější pro naši rodinu

zkušennosti z dětství

8. Jaký máte vztah se svým dítětem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bezproblémový vztah otec - syn.

Dobrý

dobrý

dobrý

Hezký

Jako otec jsem jejich ochránce a autorita. Snažím se být kamarád na kterého je spolehnutí. I když kamarádi by asi tak neměli prudit :-)

kamarádský

laskyplny

Mám své dítě rád, ale v rodině jsem ten " zlý ".

Pokud nejsou na zabití, tak velmi kladný.

přátelský

přátelský

přátelský a láskyplný

Přátelský.

Přátelský.

Přátelský' ale do určitých hranic.

S dcerou (25 let) mnohdy velmi otevřený, téměř spadající do role přátelské. Se synem (22 let) se ten vztah mění z normálního na občasné nepochopení, resp, vyhrocení.

S prvním sesterský, s ostatními více autoritativní.

Snažím se, aby děti respektovali nás jako rodiče, ale zároveň měli dostatek volnosti k vlastnímu vývoji. V hodně věcech jsem málo důsledná.

Spíš kamarádský.

úplně normální vztah rodič-dítě

velmi blízký, otevřený, nebráním se žádným otázkám ani tématům k diskuzi

velmi dobrý

velmi láskyplný a empatický. Na důležitých rozhodnutích rozhodujeme společně s velkým ohledem na přání dítěte, avšak pokud jde o bezpečnost dítěte, není možná dohoda.

Věřím, že dobrý.

Vřelý

vřelý

Všechny je miluji a oni mne také. Žádné konflikty, naopak vzájemná důvěra.

výborný

Výborný - se všemi.

9. Povědomí o alternativních školách:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1653,33 %53,33 %  
ano, ale nezajímají mě1033,33 %33,33 %  
ne413,33 %13,33 %  

Graf

10. Pokud Vaše dítě navštěvuje alternativní školu, která škola to je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nenavštěvuje723,33 %23,33 %  
jiné723,33 %23,33 %  
Montessori310 %10 %  
Nenavstevuje 26,67 %6,67 %  
žádnou26,67 %6,67 %  
nenavštěvují, nejsem blázen13,33 %3,33 %  
církevní13,33 %3,33 %  
Dítě nenavštěvuje, ba ani nebude navštěvovat alternativní školu.13,33 %3,33 %  
navštěvuje standardní školu13,33 %3,33 %  
nanavštěvuje13,33 %3,33 %  
Normální škola pro normální děti.13,33 %3,33 %  
dítě navštěvuje "normální" školku13,33 %3,33 %  
ne13,33 %3,33 %  
chodil do školky kombinace Montessori a Waldorf13,33 %3,33 %  

Graf

11. Jaký byl důvod výběru alternativní školy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

blízkost bydliště

Doporučení

chodí do státní školy

individuální přístup

Jsme věřící.

máme jí poblíž a dítě rozvíjí a učí ho správnou příjemnou formou- školka, ale škola kam chodí na toto velmi navazuje, i když je státní, je to jen o lidech v ní

Moje dítě nenavštěvuje alternativní školu. Alternativní škola nedokáže dát díteti disciplínu v pracovních procesech a schopnost zvládat stresové hodnotící situace reálného života.

ne

Nebyl

nebyl

nemá

Nemám zájem o alternativní školy.

nenavštěvuje

Není

nevýběru - měla jsem pocit, že nabízené (poskytované) vzdělání nemá strukturu a systém

nic

Nic

Nikdy bych něco takového nevybrala.

Prvotní - výhra v tombole. Styl se mi ale líbil, takže pokračujeme již na vlastní náklady.

Svoboda ve vzdělávání

školku jsem vybírala hlavně podle dostupnosti z mého bydliště a ceny

učí děti samostatnosti a životní odvaze

viz odpověď na předchozí otázku - děti alternativní školy nenavštěvovaly

x

x

žádný

žádný

žádný

12. Jste spokojeni se vzděláním, které se dítěti dostává ve Vámi vybrané škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1550 %50 %  
poměrně ano1343,33 %43,33 %  
ne26,67 %6,67 %  

Graf

13. Je dítě ve škole spokojené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 14, nevímotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2583,33 %83,33 %  
nevím310 %10 %  
ne26,67 %6,67 %  

Graf

14. Pokud dítě není ve škole spokojené, jaký je jeho důvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je spokojené

Které dítě je spokojené ve škole? :-)

Moje děti navštěvovaly různé druhy škol od základní po VŠ. Pokud zde jde jen o základní, myslím, že dcera byla spokojena, syn spíše ne.

ne všichni učitelé jsou vhodní pro výuku a neumí dítě zaujmout

Nebyli spokojeni jen na prvním stupni, a to pro nedostatečnou studijní náplň. Nudili se.

nedala jsem ho tam

odpadá

15. Jste spokojeni s učiteli, kteří učí Vaše dítě? Myslíte si, že mohou být správným vzorem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano

Ano

ano

ano

ano

ano doufám

ano, někteří

Ano, protože nechodí na nějakou "super alternativní školičku".

ano, velmi

ano, věnují se jí

Ano.

Jak kteří

Jsem spokojená se všemi kromě jednoho- není přístupný změnám

Jsme na začátku dlouhé cesty. Vše se teprve ukáže.

ne

Nedá se odpovědět jednoznačně. V průběhu základní školní docházky se vystřídalo mnoho učitelů a našli se mezi nimi výborní pedagogové, ale i zcela nevyhovující

Někteří učitelé jsou profesionálové, ale naopak někteří by učit vůbec neměli.

něktří ano

Nic moc - samá ženská.

Odpověď "posadím" do minulého času - byli tací učitelé, s nimiž jsme byli velmi spokojeni a ti by mohli být i vzory.

Pokud není dítě vedeno k respektu k učiteli a pokud učitele nepodpoří rodiče, nemá šanci. Jsou dobří učitelé a jsou špatní.

S některými byla spokojenost, s některými ne.

S učiteli jsme zatím spokojeni.

spíše ano, ale někteří se pro povolání učitele nehodí někteří ano, ale spíše by dětem měli jí vzorem rodiče

Těžko soudit po 14 dnech školy, kdy učitelka je nová. V loňském roce jsem byla. Myslím, že zvlášť pro malé děti na prvním stupni mohou být učitelé vzorem a berou je jako autoritu. Ve vyšších ročnících autorita učitele upadá.

třídní učitelé, kteří učili mé děti byly dobrým vzorem. Z celého sboru myslím, že tak třetina učitelů byli dobří, zbytek by potřeboval trošku změnit pohled na studenty a styl učení.

u staršího dítěte jsem byla spokojená 100%, u mladšího dítěte tak napůl

učitelé z alternativních škol, které znám, vypadali OK a mohli být vzorem

Většina ano, u některých zakomplexovaných jedinců může být problém.

16. Uvažujete o změně školy pro dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2996,67 %96,67 %  
ano13,33 %3,33 %  

Graf

17. Pokud uvažujete o změně školy, jaký je důvod tohoto rozhodnutí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nechodili na alternativní školu a nedala bych je tam ani teď... jsou už ale vystudovaní

Neuvažuji

špatný vztah a přístup pedagogů k dětem

18. Projevuje Vaše dítě zájem o učení? (škola ho baví, těší se do ní, rád se dozvídá nové informace atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2480 %80 %  
ne516,67 %16,67 %  
nevím13,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Martínková, V.Názor na alternativní školy a výchovu dětí (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://alternativni-skoly-a-vychova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.