Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alternativní školy - klady a zápory

Alternativní školy - klady a zápory

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Terezie Rittichová
Šetření:25. 01. 2011 - 02. 02. 2011
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.65
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou 3. ročníku oboru Speciální pedagogika . Ráda bych Vás poprosila o vyplnění mého dotazníku k bakalářské práci, ve které se zabývám otázkou kladů a záporů alternativních škol. Cílem dotazníku je zjištění názoru rodičů na vzdělávání dětí v alternativních školách.
Předem mnohokrát děkuji za ochotu a za strávený čas při vyplňování dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Chodí Vaše dítě do Alternativní školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2284,62 %84,62 %  
ano415,38 %15,38 %  

Graf

2. Zvažoval/a jste i jiné školy pro své dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1453,85 %53,85 %  
ano1246,15 %46,15 %  

Graf

3. Jste spokojen/a s úrovní výuky na škole kam dochází Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2076,92 %76,92 %  
ne623,08 %23,08 %  

Graf

4. Máte zkušenosti s alternativní výukou (např. absolvoval/a jste výklad o postupech a výuce na alternativní škole, dítě v okolí chodí na alternativní školu)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1869,23 %69,23 %  
ano830,77 %30,77 %  

Graf

5. Máte ve svém okolí školu s alternativním programem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1038,46 %38,46 %  
Nevím934,62 %34,62 %  
Ne726,92 %26,92 %  

Graf

6. Má podle Vás tradiční školství větší váhu než alternativní školství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1453,85 %53,85 %  
ano1246,15 %46,15 %  

Graf

7. Jaké úrovně podle Vás dosáhne žák z alternativní školy v porovnání se žákem tradiční školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejná1973,08 %73,08 %  
Lepší623,08 %23,08 %  
Horší13,85 %3,85 %  

Graf

8. Čím se podle Vás liší vzdělávání na alternativní škole oproti tradiční škole?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- odlišným způsobem výuky - volnějším režimem pro žáky - menší počet žáků

Bohužel nedokážu dost objektivně posoudit. Mám jen jedno dítě, které chodí na školu alternativní a svoje studium na klasické škole bylo dávno a dnes je vše jinak. Nemám s čím porovnávat.

Čím se liší vzdělávání (tj. proces) nevím, ale na vzdělání (tj. výsledku) rozdíl nepozoruji.

individuálnějším přístupem

Lepší přístup k žákovi. Zvyšuje se jeho sebevědomí, samostatnost - nebojí se chodit do školy. Berou se na něj větší ohledy. Více se naučí, více ho to baví.

nemám zkušenosti, nemůžu posoudit.

netuším

ničím

Pokud vezmu v úvahu Waldorfskou školu, o které mám dost informací, tak mi příjde pro dítě z pohledu rozsahu a úrovně vzdělání naprosto nevyhovující. Pro další život naprosto nevhodná. nedokážu si představit, na jakou VŠ by se mohlo dítě, které navštěvovali ZŠ a SŠ Waldorfského typu mohlohlásit a hlavně uspět. K čemu se převaha rukodělných prací? Možná tak vhodné pro první stupeň ZŠ, ale pak ani náhodou.

Přístupem k žákovi, důvěra v autoritu učitele se nebuduje křikem a vyhrožováním, většinou je alternativní vzdělávání spojeno i s ekologickým přístupem k okolí, dětem je dán prostor na rozvoj osobnosti, je respektována osobnost dítěte, individuální přístup, lepší komunikace škola-rodiče

Přístupu k dětem. Míň dětí ve třídách, tím víc času na dítě.

rozložením výuky, přístupem k žákům

Více se věnují jedinci.

Vzdělávání v alternativních školách učí děti více samostatně uvažovat a pracovat, oproti tradičním školám, kde na takové metody není prostor.

9. Jakému hodnocení Vašeho dítěte dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slovní hodnocení (písemné)1453,85 %53,85 %  
Známkou1246,15 %46,15 %  

Graf

10. Jak je nejčastěji hodnoceno Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Známkou2388,46 %88,46 %  
Slovní hodnocení (písemné)311,54 %11,54 %  

Graf

11. Věnuje učitel na tradiční škole dostatečnou pozornost žákovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na učiteli1765,38 %65,38 %  
Ano726,92 %26,92 %  
Ne27,69 %7,69 %  

Graf

12. Myslíte si, že výuka na alternativní škole je pro děti atraktivnější a zábavnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1869,23 %69,23 %  
Nevím726,92 %26,92 %  
Ne13,85 %3,85 %  

Graf

13. Myslíte si, že informace pro rodiče o alternativních školách jsou dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1973,08 %73,08 %  
Ano415,38 %15,38 %  
Nezajímám se311,54 %11,54 %  

Graf

14. Pokud Vaše dítě chodí na alternativní školu, napište prosím, o jaký typ školy se jedná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
program Začít spolu133,33 %3,85 %  
Montessori133,33 %3,85 %  
základní škola učí podle programu Začít spolu133,33 %3,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rittichová, T.Alternativní školy - klady a zápory (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://alternativni-skoly-klady-a-z.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.