Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alternativní tresty tresty u mladistvých a nezletilých

Alternativní tresty tresty u mladistvých a nezletilých

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Romana Brychcyova
Šetření:26. 02. 2013 - 05. 03. 2013
Počet respondentů:127
Počet otázek (max/průměr):31 / 30.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete k získání titulu Mgr. Děkuji. Romana

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že v rámci přípravného řízení je na mladistvé a nezletilé výchovně působeno. Pokud ano, jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Již účast při trestních úkonech výchovně působí na mladistvé a nezletilé.6752,76 %52,76 %  
Ne, na mladistvé a nezletilé toto řízení nemá žádný výchovný vliv.3426,77 %26,77 %  
Nevím, nemám s tím zkušenosti.2318,11 %18,11 %  
na některé jedince ano10,79 %0,79 %  
Jiný názor, uveď jaký10,79 %0,79 %  
Nemyslím si, že trestní řízení v České republice tak, jak je nastaveno trestním řádem podle sovětského modelu, a jak je in praxis aplikováno, může mít jakýkoli výchovný vliv, ať již na dospělého, mladistvého, nebo obviněného blízkého věku mladistvého.10,79 %0,79 %  

Graf

2. Je rozdělení kompetencí a úkolů v rámci přípravného řízení při prosazování cílů resocializace mladistvého vhodná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, rozdělení kompetencí je vhodné.6148,03 %48,03 %  
Nevím, nemám s tím zkušenosti.4233,07 %33,07 %  
Ne, kompetence jsou příliš rozloženy, nepůsobí jednotně.2318,11 %18,11 %  
Celé rozdělení pravomocí v přípravném trestním řízení je zcela špatné, je provedeno v duchu silné prokuratury, bez dostatečné soudní kontroly.10,79 %0,79 %  

Graf

3. Měli by být sankcionalizování rodiče za přestupky či provinění svých dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, rodiče mají vědět, co jejich dětí dělají ve volném čase, jsou zodpovědni za jejich jednání.5644,09 %44,09 %  
Ano, rodiče by se měli podílet na tomto řízení.3628,35 %28,35 %  
Ne, rodiče nemohou ovlivnit jednání svých dětí.2318,11 %18,11 %  
Nevím.53,94 %3,94 %  
rodiče by měli souhlasit s pokáráním svých dětí a stát na straně výchovných subjektů10,79 %0,79 %  
Ne, mohou za to, ale sankcionováni by být neměli.10,79 %0,79 %  
Do určité míry ano, ale rodiče nemohou dítě hlídat na každém kroku10,79 %0,79 %  
Dle míry stupně zavinění rodiče - eventuální účast rodiče na jednání dítěte.10,79 %0,79 %  
Ano, toliko při recidivě10,79 %0,79 %  
Ne, ale to neznamená, že by se neměli mnohdy sami nad sebou zamyslet a zlepšit výchovu, neboť výchovné prostředí u dětí a mladistvých kriminalitu také ovlivňuje.10,79 %0,79 %  
Platné právo vymezuje, kdy a v jaké míře je zákonný zástupce odpověden za chování svěřené mu osoby. V tom, jak je to platným právem nastaveno, nevidím nic špatného.10,79 %0,79 %  

Graf

4. Měli by být rozšířeny povinnosti rodičů při spolupráci s orgány činnými v trestným řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.9675,59 %75,59 %  
Nevím.1612,6 %12,6 %  
Ne.1310,24 %10,24 %  
kdo chce tak spolupacuje, kdo nechce, tak ho žádné další nařízení nepřinutí dělat něco navíc10,79 %0,79 %  
Nemohu posoudit, nemám dostatečnou praxi v tr.řízení s mladistvými.10,79 %0,79 %  

Graf

5. Jaké povinnosti by měly být dle vašeho názoru rozšířeny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Docházka rodičů s dětmi k probační a mediační službě, účast při všech jednáních a povinnostech dítěte.6954,33 %54,33 %  
Sdílení sankcí při něsplnění povinnosti.3124,41 %24,41 %  
Umožnit vstup do obydlí.1411,02 %11,02 %  
Nevím.129,45 %9,45 %  
Odpovedel jsem, ze by nemeli byt rozsireny povinnosti rodicu, takze nemohu na tuto otazku odpovidat .10,79 %0,79 %  

Graf

6. Myslíte si, že sankcionalizování rodičů by mělo vliv na resocializaci svých dětí, aby zkoorginovali tyto správným směrem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V některých případech ano.7962,2 %62,2 %  
Ne, při nefukčních a afunkčních rodinách sankcionalizování rodičů nemá význam.4031,5 %31,5 %  
Nevím.64,72 %4,72 %  
souhlasila byl s první a druhou odpovědí, ale je to relativní, někdy nestačí ani veškerá snaha rodičů, někdy se snaží hodně ale špatným směrm a bohužel současný nový směr velmi liberální směr výchovy nelze vnímat tak,že děti se vychovají sami10,79 %0,79 %  
Nedomnívám se, že trestním postihem rodičů by se resocialisace trestně postihovaných dětí pohnula, byť i jen o kousek, k lepšímu.10,79 %0,79 %  

Graf

7. Působí řízení dle zákona č. 218/2003 Sb. splňuje cíle výchovy tak, aby mladistvých a nezletilých zamezil v páchání další trestné činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, pachatelé tohoto odklonu od klasického řízení pouze využívají.5039,37 %39,37 %  
Ano, tento odklod od klasického řízení působí na jmenované výchovně, pachatelé nejsou vyloučeni ze společnosti, mají možnost řešit věc mimosoudně, své jednání odčinit.4333,86 %33,86 %  
Nevím.3124,41 %24,41 %  
První a druhá odpověď tak půl na půl, je to individuální, má osobní zkušenost je zatím blíže k první10,79 %0,79 %  
platí obě odpovědi, tedy jak se daří zamezit tak u některých ne10,79 %0,79 %  
Určitě je takové řízení lepší, než klasické trestní řízení, ale nedomnívám se, že dostatečně.10,79 %0,79 %  

Graf

8. Kdy by měl být sociálně-pedagogický aspekt na mladistvého či nezletilého realizován, aby již nepokračovali v páchání trestné činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po celou dobu řízení.6853,54 %53,54 %  
Již v rámci přípravného řízení.4333,86 %33,86 %  
Až po vyhlášení rozsudku.1511,81 %11,81 %  
Až po právní moci rozsudku, jímž byl obviněný odsouzen. Do té doby je přece nevinen, a tak je na něj nutno pohlížet.10,79 %0,79 %  

Graf

9. Způsobuje nová úprava zákona komplikaci při jednání s mladistvými a nezletilými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, jedinci jsou si vědomi svých práv a těchto zneužívajíotázka č. 10, Ano, řízení je komplikované a velmi zdlouhavé.otázka č. 10, Ne, současná úprava nezpůsobuje žádné komplikace.otázka č. 10, Nevím.otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jedinci jsou si vědomi svých práv a těchto zneužívají5240,94 %40,94 %  
Ano, řízení je komplikované a velmi zdlouhavé.3628,35 %28,35 %  
Nevím.2519,69 %19,69 %  
Ne, současná úprava nezpůsobuje žádné komplikace.1411,02 %11,02 %  

Graf

10. Lze určit v rámci přípravného řízení, při spáchání méně závažnějšího jednání, zda-li je mladistvý či nezletilý dostatečně vyspělý pro toto řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, již z jednání a chování jedince je možno určit vyspělost.5240,94 %40,94 %  
Ne, toto nelze určiit, pachatel může jednat účelově.3829,92 %29,92 %  
Zprávy OSPOD pomohou určit vyspělost jedince při řízení.3225,2 %25,2 %  
každý případ je individuální10,79 %0,79 %  
ano, posudek odborníka - psychologa/psychiatra10,79 %0,79 %  
OSPOD pomůže, ale spíše tam, kde již s mladistvým problémy byly, jinak využívají informace ze školy10,79 %0,79 %  
To je individuální, záleží také na tom, jak často je takový mladistvý pachatelem TČ, tzn. jaké už má zkušenosti10,79 %0,79 %  
Individuální, záleží na okolnnostech causy.10,79 %0,79 %  

Graf

11. S jakými reakcemi se při jednání s mladistvými v rámci řízení setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Drzost.3225,2 %25,2 %  
Neochota splupracovat.2922,83 %22,83 %  
Lítost nad svým jednáním.1713,39 %13,39 %  
Výsměch.1511,81 %11,81 %  
Vstřícnost při jednání.129,45 %9,45 %  
Poukazování na svá práva.97,09 %7,09 %  
nemám zkušenost10,79 %0,79 %  
nesetkávám10,79 %0,79 %  
Svalování viny na druhé.10,79 %0,79 %  
častěji jim je to úplně jedno, ale jsou i opačné případy10,79 %0,79 %  
Liší se to v závislosti na charakteru jedince.10,79 %0,79 %  
lhostejnost10,79 %0,79 %  
koktejl všeho10,79 %0,79 %  
Tak nějak z každého tochu, opět záleží na tom, zda je nováček či opakovaně páchá trestnou činnost a důležitý je také motiv10,79 %0,79 %  
různě se všemi, záleží na konkrétním jedinci, velkou roli hraje opět vliv rodičů, postoj rodičů se často rovná postoji dětí10,79 %0,79 %  
u některých jedinců lítost a u některých drzost a výsměch10,79 %0,79 %  
Drzost, výsměch, neochota spolupracovat, poukazování na svá práva10,79 %0,79 %  
všechny uvedené reakce10,79 %0,79 %  
Silně individuální, šlo by zatrhnout úplně vše. Záleží na inteligenci obviněného, sociálním postavení atd. atd.10,79 %0,79 %  

Graf

12. Jsou výchovná opatření, která jsou mladistvým a nezletilým ukládána dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, výchovná opatření jsou nedostatečná, není možná dostatečná kontrola osob.9272,44 %72,44 %  
Ano, výchovná opatření jsou dostatečná.2217,32 %17,32 %  
Nevím.1310,24 %10,24 %  

Graf

13. Měl by být obhájce mladistvého přítomen v trestním řízení již od počátku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mladistvý i nezletilý by obhájce měl mít od samého počátku z důvodu nedostatečné vyspělosti a jeho možnosti se hájit.5744,88 %44,88 %  
Policie má mít možnost si nejdřív promluvit s mladistvým či nezletilým o samotě.4434,65 %34,65 %  
Ne, přítomnost obhájce od samého počátku by byla přítěží.2116,54 %16,54 %  
jsou situace, kdy nepřítomnot obhájce je přínosem, pro celé řízení10,79 %0,79 %  
obhájce u mladistvých je dle z.č. 218/2003 povinností od počátkku řízení!10,79 %0,79 %  
Ano, ale měli by být činní specializovaní obhájci pro mladistvé, kteří by byli průběžně dále vzděláváni v pedagogice a v psychologii, aby se i oni pozitivně ovlivňovali postoje mladistvých a ne za každou cenu klienta "vysekat" z problémů10,79 %0,79 %  
ne, až od obvinění10,79 %0,79 %  
obhájce by si měl zvolit mladistvý sám, pokud jej chce, jinak bez obhájce, stačí přítomnost rodičů10,79 %0,79 %  

Graf

14. Jsou zprávy OSPOD dostatečné k posouzení osobnostních a sociálních charakteristik mladistvého pachatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedná se pouze o standardní informace.3628,35 %28,35 %  
Ano, tyto obsahují dostatečné informace o dosavadním způsobu života, vyzrálosti osoby, jsou zde uvedeny všechny formy resocializace.3325,98 %25,98 %  
Tyto jsou nedostatečné, popisují osobu jen povrchně.2922,83 %22,83 %  
Orgány nejsou schopny adekvátně posoudit osobu pachatele.2721,26 %21,26 %  
Zprávy uvádějí nevyhovující informace.21,57 %1,57 %  

Graf

15. Myslíte si, že uložení ústavní výchovy či umístění do střediska výchovné péče či diagnostického ústavu je pro mladistvé či nezletilé vyhovující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, dítě si zde osvojí další škodlivé návyky.4837,8 %37,8 %  
Ano, souhlasím s tímto opatřením.4233,07 %33,07 %  
Ne, pro dítě toto umístění není vhodné, dítě je vyjmuto z rodiny.3023,62 %23,62 %  
mělo by se řešit individuálně,dle vážnosti přestupku,opakovanosti přestupku.Každý případ je jiný10,79 %0,79 %  
ano souhlasím, i když si zde ml. delikvent může osvojit další škodlivé návyky10,79 %0,79 %  
je to individuální10,79 %0,79 %  
Ano, pokud je to odůvodněno a nutné.10,79 %0,79 %  
je to idividuální a na každého platí něco jiného10,79 %0,79 %  
záleží na jeho rodině10,79 %0,79 %  
Individuální, záleží na okolnostech případu. Nelze paušalisovat.10,79 %0,79 %  

Graf

16. Má mít dítě možnost odmítnout souhlas s alternativním způsobem řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.7962,2 %62,2 %  
Ano.4233,07 %33,07 %  
ano, pokud je k tomu rozumově dostatečně vyspělé10,79 %0,79 %  
má zákonného zástupce a obhájce10,79 %0,79 %  
mělo by mít možnost se vyjádřit ke všemu, co je schopno vzhledem ke svému věku dostatečně chápat10,79 %0,79 %  
Tak jak je stávající úprava, je logické, že ano, pokud trvá na tom, že nic neprovedlo; naopak děti, kteří jsou si vědomi svého provinění, alt. způsob řízení vítají.10,79 %0,79 %  
mel by resit zakonny zastupce10,79 %0,79 %  
Ano, ale za souhlasu zákonného zástupce.10,79 %0,79 %  

Graf

17. Přispívá nová legislativa k větší nepostižitelnosti pachatelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.5644,09 %44,09 %  
Nevím.3628,35 %28,35 %  
Ne.3527,56 %27,56 %  

Graf

18. Jsou v současné době systém kontroly a vymáhání, při dodržování alternativních trestů dostatečný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, systém je nedostatečný.4434,65 %34,65 %  
Systém je průměrný.4132,28 %32,28 %  
Pokud nebude zvýšen počet pracovníků, zabývajících se kontrolou, není možné adekvátně kontrolovat všechny odsouzení, a tím kontrola ztrácí smysl.2822,05 %22,05 %  
Ano, systém je dostatečný.1411,02 %11,02 %  

Graf

19. Měla by škola mít možnost fungovat jakko sankční instutice při alternativních trestech ( v příípadě uložení upuštění od potrestání, či při menších delikvencích? Pokud ano, jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měla by orgánu OSPOD podávat pravidelné podrobné zprávy o chování a jednání jedince, a tyto orgány by měly následně provádět kontroly v rodině.7962,2 %62,2 %  
Ne, škola by neměla do tohoto řízení vůbec zasahovat.2620,47 %20,47 %  
Ano, sníženou známkou z chování.1914,96 %14,96 %  
dle výše přestupku10,79 %0,79 %  
škola má učit, ne trestat za skutky, které se nestaly v její kompetenci10,79 %0,79 %  
škola je povinná spolupracovat s OSPoDem10,79 %0,79 %  

Graf

20. Souhlasíte s neveřejností při jednání s mladistvými a nezletilými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nesouhlasím, proč by tito pachatelé měli znát veškeré údaje o poškozených, a tento nemůže být přítomen jednání.4434,65 %34,65 %  
Ne, nesouhlasím, pachatelé by měli nést následky svého jednání.3930,71 %30,71 %  
Ano, souhlasím, tito jedinci by neměli být vystaveni veřejnému odsouzení.2620,47 %20,47 %  
Ano, souhlasím, pachatel se následně lépe resocializuje.1310,24 %10,24 %  
někdy jo, někdy ne10,79 %0,79 %  
je to dáno zákonem.10,79 %0,79 %  
možná bych to řešila podle závažnosti trestných činů, resp. v případě ublížení na zdraví, úmyslného, bych asi veřejnost nevylučovala10,79 %0,79 %  
spíše ano, ale u násilných tr. činů ne10,79 %0,79 %  
Ano, souhlasím, pachatel se následně lépe raesocializuje - ovšem jen prvotrestaný pachatel.10,79 %0,79 %  

Graf

21. Myslíte si, že současná legislativa je dostatečná při zacházení s mladistvými a nezletilými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, současná úprava neumožňunje individuální přístup.7155,91 %55,91 %  
Vzhledem k množství případů nelze postupovat individuálně, řízení by se velmi protáhlo.3023,62 %23,62 %  
Ano, je dostatek prostředků k individualizování případů.2318,11 %18,11 %  
nedokážu posoudit10,79 %0,79 %  
nevím10,79 %0,79 %  
nemam vlastni zkusenost10,79 %0,79 %  

Graf

22. Je specializace orgánů činných v trestním řízení při jednání s mladistvými a nezletilými dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, je nutno zvýšit vzdělání pro práci s mladistvými a nezletilými.4737,01 %37,01 %  
Ano, pracovníci procházejí dostatečnými školeními pro práci s mladistvými a nezletilými.4535,43 %35,43 %  
Při každém jednání by měl být přítomen pracovník vyškolený speciálně pro práci s dětmi.3527,56 %27,56 %  

Graf

23. Jakým způsobem by se mělo účinně působit na mladší pachatele ve směru jejich resocializace či předcházení trestné činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zavedení speciální výuky ve školách.6551,18 %51,18 %  
Více přednášek s policisty.3225,2 %25,2 %  
Formou hry.1814,17 %14,17 %  
Působení rodičů a okolí10,79 %0,79 %  
pomohly by všechny tři možnosti10,79 %0,79 %  
zavedením fyzických trestů10,79 %0,79 %  
nést odpovědnost za své jednání - možnost jej odčinit (brigáda, věřejné práce pro školu apod.)10,79 %0,79 %  
asi jim více přiblížit jaké mohou být následky pro ně samé, ale nějakým názorným způsobem, na povídání viditelně příliš nedají 10,79 %0,79 %  
názorné ukázky následků jejich činů pro ně samotné a pro jejich nejbližší okolí10,79 %0,79 %  
kombinace všech odpovědí, do systému by měli být více zapojeni mj. rodiče, jejich úloha pozitivním směrem je nezastupitelná10,79 %0,79 %  
změny výchovy10,79 %0,79 %  
působení v rodinách-dohlížet na výchovu 10,79 %0,79 %  
více práce OSPOD s rodinou10,79 %0,79 %  
Nevím10,79 %0,79 %  
Zejména dostatečným, avšak přiměřeným, sociálním zabezpečením, aby nedocházelo k důvodům k trestné činnosti.10,79 %0,79 %  

Graf

24. Souhlasíte se snížením věkové hranice trestní odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.8869,29 %69,29 %  
Ne.3023,62 %23,62 %  
Nevím.97,09 %7,09 %  

Graf

25. Pokud ano, jaká by měla být věková hranice trestní odpovědnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
134437,29 %34,65 %  
144336,44 %33,86 %  
152521,19 %19,69 %  
1665,08 %4,72 %  

Graf

26. Myslíte si, že by bylo více účinné, kdy se mladiství podíleli na odstranění způsobené škody poškozeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mělo by to výchovný charakter.11388,98 %88,98 %  
Ne, nevidím v tom význam.1411,02 %11,02 %  

Graf

27. Které z výchových opatření je dle vašeho názoru nejúčinnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výchovnné povinnosti.5644,09 %44,09 %  
Probační program.2721,26 %21,26 %  
Dohled probačního úředníka.2318,11 %18,11 %  
Výchovná omezení.1914,96 %14,96 %  
Napomenutí s výstrahou.21,57 %1,57 %  

Graf

28. Myslíte si, že v rámci trestního řízení orgány OSPOD, PMS, OSZ, OSZ a soudů spolu dostatečně spolupracují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, každý orgán působí samostatně.5039,37 %39,37 %  
Ano, orgány spolu dostatečně spolupracují.4434,65 %34,65 %  
Nevím.3124,41 %24,41 %  
Jak kdy, je to o lidech, někteří to vnímají pouze jako zaměstnání, bez zájmu o mladistvé10,79 %0,79 %  
Samozřejmě, že ne. Kdyby tomu tak bylo, nebyla by kriminalita mládeže tak vysoká.10,79 %0,79 %  

Graf

29. Jsi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7256,69 %56,69 %  
Muž5543,31 %43,31 %  

Graf

30. Ve věku od?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-356349,61 %49,61 %  
35-454636,22 %36,22 %  
45 a více1814,17 %14,17 %  

Graf

31. Pracuješ u?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Policie ČR5543,31 %43,31 %  
PMS2822,05 %22,05 %  
OSZ2620,47 %20,47 %  
Soud1814,17 %14,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že v rámci přípravného řízení je na mladistvé a nezletilé výchovně působeno. Pokud ano, jakým způsobem?

2. Je rozdělení kompetencí a úkolů v rámci přípravného řízení při prosazování cílů resocializace mladistvého vhodná?

3. Měli by být sankcionalizování rodiče za přestupky či provinění svých dětí?

4. Měli by být rozšířeny povinnosti rodičů při spolupráci s orgány činnými v trestným řízení?

5. Jaké povinnosti by měly být dle vašeho názoru rozšířeny?

6. Myslíte si, že sankcionalizování rodičů by mělo vliv na resocializaci svých dětí, aby zkoorginovali tyto správným směrem?

7. Působí řízení dle zákona č. 218/2003 Sb. splňuje cíle výchovy tak, aby mladistvých a nezletilých zamezil v páchání další trestné činnosti?

8. Kdy by měl být sociálně-pedagogický aspekt na mladistvého či nezletilého realizován, aby již nepokračovali v páchání trestné činnosti?

9. Způsobuje nová úprava zákona komplikaci při jednání s mladistvými a nezletilými?

10. Lze určit v rámci přípravného řízení, při spáchání méně závažnějšího jednání, zda-li je mladistvý či nezletilý dostatečně vyspělý pro toto řízení?

11. S jakými reakcemi se při jednání s mladistvými v rámci řízení setkáváte?

12. Jsou výchovná opatření, která jsou mladistvým a nezletilým ukládána dostatečná?

13. Měl by být obhájce mladistvého přítomen v trestním řízení již od počátku?

14. Jsou zprávy OSPOD dostatečné k posouzení osobnostních a sociálních charakteristik mladistvého pachatele?

15. Myslíte si, že uložení ústavní výchovy či umístění do střediska výchovné péče či diagnostického ústavu je pro mladistvé či nezletilé vyhovující?

16. Má mít dítě možnost odmítnout souhlas s alternativním způsobem řízení?

17. Přispívá nová legislativa k větší nepostižitelnosti pachatelů?

18. Jsou v současné době systém kontroly a vymáhání, při dodržování alternativních trestů dostatečný?

19. Měla by škola mít možnost fungovat jakko sankční instutice při alternativních trestech ( v příípadě uložení upuštění od potrestání, či při menších delikvencích? Pokud ano, jakým způsobem?

20. Souhlasíte s neveřejností při jednání s mladistvými a nezletilými?

21. Myslíte si, že současná legislativa je dostatečná při zacházení s mladistvými a nezletilými?

22. Je specializace orgánů činných v trestním řízení při jednání s mladistvými a nezletilými dostatečná?

23. Jakým způsobem by se mělo účinně působit na mladší pachatele ve směru jejich resocializace či předcházení trestné činnosti?

24. Souhlasíte se snížením věkové hranice trestní odpovědnosti?

25. Pokud ano, jaká by měla být věková hranice trestní odpovědnosti?

26. Myslíte si, že by bylo více účinné, kdy se mladiství podíleli na odstranění způsobené škody poškozeným?

27. Které z výchových opatření je dle vašeho názoru nejúčinnější?

28. Myslíte si, že v rámci trestního řízení orgány OSPOD, PMS, OSZ, OSZ a soudů spolu dostatečně spolupracují?

29. Jsi?

30. Ve věku od?

31. Pracuješ u?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že v rámci přípravného řízení je na mladistvé a nezletilé výchovně působeno. Pokud ano, jakým způsobem?

2. Je rozdělení kompetencí a úkolů v rámci přípravného řízení při prosazování cílů resocializace mladistvého vhodná?

3. Měli by být sankcionalizování rodiče za přestupky či provinění svých dětí?

4. Měli by být rozšířeny povinnosti rodičů při spolupráci s orgány činnými v trestným řízení?

5. Jaké povinnosti by měly být dle vašeho názoru rozšířeny?

6. Myslíte si, že sankcionalizování rodičů by mělo vliv na resocializaci svých dětí, aby zkoorginovali tyto správným směrem?

7. Působí řízení dle zákona č. 218/2003 Sb. splňuje cíle výchovy tak, aby mladistvých a nezletilých zamezil v páchání další trestné činnosti?

8. Kdy by měl být sociálně-pedagogický aspekt na mladistvého či nezletilého realizován, aby již nepokračovali v páchání trestné činnosti?

9. Způsobuje nová úprava zákona komplikaci při jednání s mladistvými a nezletilými?

10. Lze určit v rámci přípravného řízení, při spáchání méně závažnějšího jednání, zda-li je mladistvý či nezletilý dostatečně vyspělý pro toto řízení?

11. S jakými reakcemi se při jednání s mladistvými v rámci řízení setkáváte?

12. Jsou výchovná opatření, která jsou mladistvým a nezletilým ukládána dostatečná?

13. Měl by být obhájce mladistvého přítomen v trestním řízení již od počátku?

14. Jsou zprávy OSPOD dostatečné k posouzení osobnostních a sociálních charakteristik mladistvého pachatele?

15. Myslíte si, že uložení ústavní výchovy či umístění do střediska výchovné péče či diagnostického ústavu je pro mladistvé či nezletilé vyhovující?

16. Má mít dítě možnost odmítnout souhlas s alternativním způsobem řízení?

17. Přispívá nová legislativa k větší nepostižitelnosti pachatelů?

18. Jsou v současné době systém kontroly a vymáhání, při dodržování alternativních trestů dostatečný?

19. Měla by škola mít možnost fungovat jakko sankční instutice při alternativních trestech ( v příípadě uložení upuštění od potrestání, či při menších delikvencích? Pokud ano, jakým způsobem?

20. Souhlasíte s neveřejností při jednání s mladistvými a nezletilými?

21. Myslíte si, že současná legislativa je dostatečná při zacházení s mladistvými a nezletilými?

22. Je specializace orgánů činných v trestním řízení při jednání s mladistvými a nezletilými dostatečná?

23. Jakým způsobem by se mělo účinně působit na mladší pachatele ve směru jejich resocializace či předcházení trestné činnosti?

24. Souhlasíte se snížením věkové hranice trestní odpovědnosti?

25. Pokud ano, jaká by měla být věková hranice trestní odpovědnosti?

26. Myslíte si, že by bylo více účinné, kdy se mladiství podíleli na odstranění způsobené škody poškozeným?

27. Které z výchových opatření je dle vašeho názoru nejúčinnější?

28. Myslíte si, že v rámci trestního řízení orgány OSPOD, PMS, OSZ, OSZ a soudů spolu dostatečně spolupracují?

29. Jsi?

30. Ve věku od?

31. Pracuješ u?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brychcyova, R.Alternativní tresty tresty u mladistvých a nezletilých (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://alternativni-tresty-tresty-u.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.