Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alternativní tresty

Alternativní tresty

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Voborníková
Šetření:30. 04. 2010 - 07. 05. 2010
Počet respondentů:28
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum a jeho výsledky využiji ve své absolventské práci.

Odpovědi respondentů

1. Víte, že místo odsouzení pachatele za přečin k trestu odnětí svobody může soud uložit alternativní trest?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2382,14 %82,14 %  
ne517,86 %17,86 %  

Graf

2. Znáte druhy alternativních trestů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1864,29 %64,29 %  
ne1035,71 %35,71 %  

Graf

3. Souhlasíte, že odsouzení pachatele za přečin k alternativnímu trestu (například k trestu veřejně prospěšných prací) má větší efekt než trest odnětí svobody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1864,29 %64,29 %  
spíše nesouhlasím517,86 %17,86 %  
souhlasím310,71 %10,71 %  
nesouhlasím13,57 %3,57 %  
nevím13,57 %3,57 %  

Graf

4. Soud může odsoudit pachatele k alternativnímu trestu maximálně za přečin u kterého je horní sazba pět let odnětí svobody. Myslíte si, že je to tak v pořádku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1760,71 %60,71 %  
nevím828,57 %28,57 %  
ne310,71 %10,71 %  

Graf

5. Koho byste odsoudil/a k alternativnímu trestu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všechny, co provedli přečin s horní sazbou pět let a litují toho.1657,14 %57,14 %  
Všechny, co spáchali trestný čin, při kterém nebyl nikdo zraněn.828,57 %28,57 %  
jen velmi lehké přečiny13,57 %3,57 %  
Všechny, co provedli přečin s horní sazbou pět let a je jim to jedno.13,57 %3,57 %  
zavisi na okolnostech cinu a pachatele13,57 %3,57 %  
nižší sazba, do dvou let13,57 %3,57 %  

Graf

6. 6. Podmínkou alternativního trestu je, že pachatel musí plnit určité úkoly a povinnosti, které mu zadá soud. Jaký postih byste dal/a pachateli za nesplnění těchto podmínek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Okamžitě bych pachatele poslal/a do trestu odnětí svobody2278,57 %78,57 %  
Přidal/a bych pachateli ještě nějaký jiný alternativní trest (například k obecně prospěšným pracem trest peněžní)414,29 %14,29 %  
Prodloužil bych mu alternativní trest27,14 %7,14 %  

Graf

7. V lednu 2010 vešel v platnost nový alternativní trest domácí vězení. Vidíte v tomto trestu nějaké výhody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2278,57 %78,57 %  
ne414,29 %14,29 %  
nevím27,14 %7,14 %  

Graf

8. V příštím roce budou odsouzení k trestu domácího vězení kontrolovat elektronické náramky, teď to dělají probační pracovníci. Souhlasíte s tím, že je to dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1035,71 %35,71 %  
spíše nesouhlasím725 %25 %  
souhlasím517,86 %17,86 %  
nesouhlasím414,29 %14,29 %  
nevím27,14 %7,14 %  

Graf

9. Vadila by vám přestava, že váš soused je odsouzený k domácímu vězení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1242,86 %42,86 %  
nevím932,14 %32,14 %  
ano725 %25 %  

Graf

10. V lednu 2010 došlo také ke snížení výměry trestu obecně prospěšných prací ze 400 hodin na 300 hodin. Souhlasíte s tím, že to bylo správné rozhodnutí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1139,29 %39,29 %  
spíše nesouhlasím932,14 %32,14 %  
nevím828,57 %28,57 %  

Graf

11. Máte nějaké osobní zkušenosti s alternativním trestem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2796,43 %96,43 %  
ano13,57 %3,57 %  

Graf

12. 12. Máte někoho ve svém okolí, kdo byl odsouzen k alternativnímu trestu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2278,57 %78,57 %  
Ano621,43 %21,43 %  

Graf

13. Pokud ano, myslíte, že tento trest měl na vašeho známého lepší efekt než trest odnětí svobody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1967,86 %67,86 %  
ne621,43 %21,43 %  
ano310,71 %10,71 %  

Graf

14. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2071,43 %71,43 %  
Muž828,57 %28,57 %  

Graf

15. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 301657,14 %57,14 %  
15 - 20621,43 %21,43 %  
41 - 50414,29 %14,29 %  
31 - 4027,14 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Voborníková, V.Alternativní tresty (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://alternativni-tresty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.