Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alternativní tresty

Alternativní tresty

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Voborníková
Šetření:30. 04. 2010 - 07. 05. 2010
Počet respondentů:28
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum a jeho výsledky využiji ve své absolventské práci.

Odpovědi respondentů

1. Víte, že místo odsouzení pachatele za přečin k trestu odnětí svobody může soud uložit alternativní trest?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2382,14 %82,14 %  
ne517,86 %17,86 %  

Graf

2. Znáte druhy alternativních trestů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1864,29 %64,29 %  
ne1035,71 %35,71 %  

Graf

3. Souhlasíte, že odsouzení pachatele za přečin k alternativnímu trestu (například k trestu veřejně prospěšných prací) má větší efekt než trest odnětí svobody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1864,29 %64,29 %  
spíše nesouhlasím517,86 %17,86 %  
souhlasím310,71 %10,71 %  
nesouhlasím13,57 %3,57 %  
nevím13,57 %3,57 %  

Graf

4. Soud může odsoudit pachatele k alternativnímu trestu maximálně za přečin u kterého je horní sazba pět let odnětí svobody. Myslíte si, že je to tak v pořádku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1760,71 %60,71 %  
nevím828,57 %28,57 %  
ne310,71 %10,71 %  

Graf

5. Koho byste odsoudil/a k alternativnímu trestu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všechny, co provedli přečin s horní sazbou pět let a litují toho.1657,14 %57,14 %  
Všechny, co spáchali trestný čin, při kterém nebyl nikdo zraněn.828,57 %28,57 %  
jen velmi lehké přečiny13,57 %3,57 %  
Všechny, co provedli přečin s horní sazbou pět let a je jim to jedno.13,57 %3,57 %  
zavisi na okolnostech cinu a pachatele13,57 %3,57 %  
nižší sazba, do dvou let13,57 %3,57 %  

Graf

6. 6. Podmínkou alternativního trestu je, že pachatel musí plnit určité úkoly a povinnosti, které mu zadá soud. Jaký postih byste dal/a pachateli za nesplnění těchto podmínek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Okamžitě bych pachatele poslal/a do trestu odnětí svobody2278,57 %78,57 %  
Přidal/a bych pachateli ještě nějaký jiný alternativní trest (například k obecně prospěšným pracem trest peněžní)414,29 %14,29 %  
Prodloužil bych mu alternativní trest27,14 %7,14 %  

Graf

7. V lednu 2010 vešel v platnost nový alternativní trest domácí vězení. Vidíte v tomto trestu nějaké výhody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2278,57 %78,57 %  
ne414,29 %14,29 %  
nevím27,14 %7,14 %  

Graf

8. V příštím roce budou odsouzení k trestu domácího vězení kontrolovat elektronické náramky, teď to dělají probační pracovníci. Souhlasíte s tím, že je to dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1035,71 %35,71 %  
spíše nesouhlasím725 %25 %  
souhlasím517,86 %17,86 %  
nesouhlasím414,29 %14,29 %  
nevím27,14 %7,14 %  

Graf

9. Vadila by vám přestava, že váš soused je odsouzený k domácímu vězení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1242,86 %42,86 %  
nevím932,14 %32,14 %  
ano725 %25 %  

Graf

10. V lednu 2010 došlo také ke snížení výměry trestu obecně prospěšných prací ze 400 hodin na 300 hodin. Souhlasíte s tím, že to bylo správné rozhodnutí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1139,29 %39,29 %  
spíše nesouhlasím932,14 %32,14 %  
nevím828,57 %28,57 %  

Graf

11. Máte nějaké osobní zkušenosti s alternativním trestem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2796,43 %96,43 %  
ano13,57 %3,57 %  

Graf

12. 12. Máte někoho ve svém okolí, kdo byl odsouzen k alternativnímu trestu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2278,57 %78,57 %  
Ano621,43 %21,43 %  

Graf

13. Pokud ano, myslíte, že tento trest měl na vašeho známého lepší efekt než trest odnětí svobody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1967,86 %67,86 %  
ne621,43 %21,43 %  
ano310,71 %10,71 %  

Graf

14. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2071,43 %71,43 %  
Muž828,57 %28,57 %  

Graf

15. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 301657,14 %57,14 %  
15 - 20621,43 %21,43 %  
41 - 50414,29 %14,29 %  
31 - 4027,14 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Voborníková, V.Alternativní tresty (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://alternativni-tresty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.