Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alternativní vězeňství

Alternativní vězeňství

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Šeda
Šetření:25. 03. 2011 - 06. 04. 2011
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, žádám Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který se zabývá alternativním vězeňstvím. Vyplňování Vám nebude trvat déle než 5 minut. Dotazník je zcela anonymní a sebraná data budou použita jako podklad pro bakalářskou práci.

Děkuji za Váš čas.
 

Martin Šeda

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Alternativní tresty jsou tresty jiné než odnětí svobody.
 

Odpovědi respondentů

1. Víte, že místo trestu odnětí svobody může být uložen alternativní trest?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4185,42 %85,42 %  
ne510,42 %10,42 %  
nevím24,17 %4,17 %  

Graf

2. Souhlasíte s ukládáním alternativních trestů místo trestů odnětí svobody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3062,5 %62,5 %  
ne1225 %25 %  
nevím612,5 %12,5 %  

Graf

3. Znáte nějaké alternativní tresty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5, nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3470,83 %70,83 %  
ne1020,83 %20,83 %  
nevím48,33 %8,33 %  

Graf

4. Jaké znáte alternativní tresty?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"domácí vězení"

domácí vězení obecně prospěšné práce

Domácí vězení

domácí vězení

domácí vězení

domácí vězení

domácí vězení

Domácí vězení, obecně prospěšné práce

domácí vězení, prospěšné práce

domácí vězení, úklid veřejných prostranství

domácí vězení, veřejně prospěšné práce

domácí vězení, veřejně prospěšné práce

domácí vězení, veřejné služby

domácí vězení, VPP

Domácí vězení,alternativní trest-práce v rámci trestu (třeba úklid města) v rozmezí několika stovek hodin

Nucené práce, zákaz pobytu někde

obecně prospěšné práce, domácí vězení, dohoda s poškozeným (pod kontrolou pracovníka probačn a mediační služby)...

OPP, TDV, parole, podm. odsouzení s dohledem

Pachatel nemusí nastoupit k trestu odnětí svobody, ale je kontrolován.

pomocné práce

Prospěšné práce, propadnutí věci, propadnutí majetku, pokuta, zákaz činnosti, domácí vězení

předpokládám, že to jsou třeba veřejné práce?

sběr odpadu,zahradnčení

Trest smrti

veřejné práce, domácí vězení

veřejně prospěšné práce domácí vězení

veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšné práce

veřejně prospěšné práce

veřejně prospěšné práce

veřejně prospěšné práce, domácí vězení

veřejně prospěšné práce, nápravná zařízení pro mladistvé, alternativní léčba, uložení podmínky, pokuty

Veřejně prospěšné práce, peněžitý trest, zákaz činnosti

zákaz vstupu na sportovní utkání/jinou akci, domácí vězení, veřejně prospěšné práce

5. Je podle Vás alternativní trest dostatečným potrestáním pachatele?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2143,75 %43,75 %  
ne1633,33 %33,33 %  
nevím1122,92 %22,92 %  

Graf

6. Myslíte si, že alternativní trest má vyšší výchovnou funkci než trest odnětí svobody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2143,75 %43,75 %  
nevím1429,17 %29,17 %  
ano1327,08 %27,08 %  

Graf

7. Je podle Vašeho názoru vhodné udělovat alternativní tresty i za závažnější trestné činy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3777,08 %77,08 %  
nevím612,5 %12,5 %  
ano510,42 %10,42 %  

Graf

8. Myslíte si, že by alternativní tresty měly být udělovány pouze za méně závažné trestné činy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3981,25 %81,25 %  
ne612,5 %12,5 %  
nevím36,25 %6,25 %  

Graf

9. Myslíte si, že odsouzený vykonávající alternativní trest by měl být nějak viditelně označen?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2858,33 %58,33 %  
ne1327,08 %27,08 %  
nevím714,58 %14,58 %  

Graf

10. Pokud odsouzený k alternativnímu trestu neplní podmínky stanovené soudem, měl by mu být udělen vyšší trest odnětí svobody, než kdyby byl rovnou odsouzen k trestu odnětí svobody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3879,17 %79,17 %  
ne612,5 %12,5 %  
nevím48,33 %8,33 %  

Graf

11. Souhlasíte s elektronickým monitorováním místo fyzických kontrol?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3470,83 %70,83 %  
ne1122,92 %22,92 %  
nevím36,25 %6,25 %  

Graf

12. Myslíte si, že je alternativní trest méně nákladný než trest odnětí svobody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3777,08 %77,08 %  
nevím1020,83 %20,83 %  
ne12,08 %2,08 %  

Graf

13. Jsou podle Vašeho názoru alternativní tresty vhodným řešením přeplněných věznic?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3062,5 %62,5 %  
ne1225 %25 %  
nevím612,5 %12,5 %  

Graf

14. Podporujete stavbu nových věznic?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2347,92 %47,92 %  
ano1327,08 %27,08 %  
ne1225 %25 %  

Graf

15. Souhlasíte s politikou privatizace vězeňství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2245,83 %45,83 %  
ne1735,42 %35,42 %  
ano918,75 %18,75 %  

Graf

16. Může podle Vašeho názoru alternativní trest více snížit opakování trestných činů než trest odnětí svobody?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2041,67 %41,67 %  
nevím1531,25 %31,25 %  
ano1327,08 %27,08 %  

Graf

17. Myslíte si, že by měl být zaveden trest smrti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2858,33 %58,33 %  
ne1327,08 %27,08 %  
nevím714,58 %14,58 %  

Graf

18. Jaká je velikost obce, ve které bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50001 a více obyvatel2450 %50 %  
do 2000 obyvatel1122,92 %22,92 %  
2001 až 10000 obyvatel816,67 %16,67 %  
10001 až 50000 obyvatel510,42 %10,42 %  

Graf

19. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3572,92 %72,92 %  
muž1327,08 %27,08 %  

Graf

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou2041,67 %41,67 %  
vysokoškolské1735,42 %35,42 %  
základní714,58 %14,58 %  
středoškolské s výučním listem24,17 %4,17 %  
vyšší odborné24,17 %4,17 %  

Graf

21. Jaké je Vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3062,5 %62,5 %  
zaměstnanec1327,08 %27,08 %  
nezaměstnaný24,17 %4,17 %  
OSVČ12,08 %2,08 %  
důchodce12,08 %2,08 %  
poživatel jiných dávek12,08 %2,08 %  

Graf

22. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8000 Kč a méně3164,58 %64,58 %  
8001 až 16000 Kč612,5 %12,5 %  
24001 až 32000 Kč510,42 %10,42 %  
16001 až 24000 Kč510,42 %10,42 %  
40001 Kč a více12,08 %2,08 %  

Graf

23. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23612,5 %12,5 %  
25612,5 %12,5 %  
22612,5 %12,5 %  
1936,25 %6,25 %  
1836,25 %6,25 %  
2436,25 %6,25 %  
2124,17 %4,17 %  
3424,17 %4,17 %  
2724,17 %4,17 %  
1724,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi 41
42
26
35
28
29
70
30
12
31
20
37
32
1327,08 %27,08 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.84
Minimum:17
Maximum:41
Variační rozpětí:24
Rozptyl:29.35
Směrodatná odchylka:5.42
Medián:23.5
Modus:23

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šeda, M.Alternativní vězeňství (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://alternativni-vezenstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.