Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alzheimerova choroba ve společnosti

Alzheimerova choroba ve společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Havelková
Šetření:02. 01. 2015 - 31. 01. 2015
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):4 / 2.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:94,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

ráda bych vás poprosila o vyplnění mého dotazníku, jeho cílem je zjistit rozšíření Alzheimerovy nemoci v naší společnosti, popřípadě 
poskytovaná péče rodinnému příslušníkovi s touto nemocí pro účely mé absolventské práce. Dotazník je určen pro všechny, tedy i pro ty, kteří s touto chorobou nepřišli nikdy do styku. 

 

Odpovědi respondentů

1. Znáte/znali jste někoho ve Vašem okolí, kdo trpí Alzheimerovou chorobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3769,81 %69,81 %  
Ne1630,19 %30,19 %  

Graf

2. Je/byl nemocný s Alzheimerovou nemocí ve Vaší rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, nemocný byl jen v rodiněotázka č. 3, Ne, nemocného znám jen od vidění/ z vyprávěníotázka č. 4, Nemocného jsme měli v rodině, ale znám i někoho s Alzheimerovou nemocí z mého okolíotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemocného znám jen od vidění/ z vyprávění1744,74 %32,08 %  
Nemocného jsme měli v rodině, ale znám i někoho s Alzheimerovou nemocí z mého okolí1026,32 %18,87 %  
Ano, nemocný byl jen v rodině1026,32 %18,87 %  
Ano12,63 %1,89 %  

Graf

3. Jak je/bylo o nemocného v rodině pečováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je ošetřován v domácí péči1161,11 %20,75 %  
je ošetřován v nemocnici/ ústavu633,33 %11,32 %  
zatím se o sebe stará sám15,56 %1,89 %  

Graf

4. Jak je/bylo pečováno o nemocného, kterého znám z okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je ošetřován v nemocnici/ ústavu1443,75 %26,42 %  
je ošetřován v domácí péči1340,63 %24,53 %  
nevím39,38 %5,66 %  
zatím se o sebe stará sám26,25 %3,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte/znali jste někoho ve Vašem okolí, kdo trpí Alzheimerovou chorobou?

2. Je/byl nemocný s Alzheimerovou nemocí ve Vaší rodině?

3. Jak je/bylo o nemocného v rodině pečováno?

4. Jak je/bylo pečováno o nemocného, kterého znám z okolí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte/znali jste někoho ve Vašem okolí, kdo trpí Alzheimerovou chorobou?

2. Je/byl nemocný s Alzheimerovou nemocí ve Vaší rodině?

3. Jak je/bylo o nemocného v rodině pečováno?

4. Jak je/bylo pečováno o nemocného, kterého znám z okolí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Havelková, J.Alzheimerova choroba ve společnosti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://alzheimerova-choroba-ve-spol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.