Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Americký fotbal v Ústeckém kraji

Americký fotbal v Ústeckém kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslav Kovačka
Šetření:14. 03. 2016 - 13. 04. 2016
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník slouží k analýze povědomí obyvatel Ústeckého kraje o americkém fotbale.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4457,89 %57,89 %  
Muž3242,11 %42,11 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-303444,74 %44,74 %  
Do 203242,11 %42,11 %  
41-5079,21 %9,21 %  
31-4033,95 %3,95 %  

Graf

3. Vaše vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6078,95 %78,95 %  
Vysokoškolské79,21 %9,21 %  
Základní56,58 %6,58 %  
Středoškolské s výučním listem33,95 %3,95 %  
Vyšší odborné11,32 %1,32 %  

Graf

4. Okres, ve kterém bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Teplice2228,95 %28,95 %  
Ústí nad Labem2026,32 %26,32 %  
Most1013,16 %13,16 %  
Litoměřice911,84 %11,84 %  
Děčín810,53 %10,53 %  
Chomutov67,89 %7,89 %  
Louny11,32 %1,32 %  

Graf

5. Slyšel/a jste někdy o sportu zvaném "americký fotbal"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7497,37 %97,37 %  
Ne22,63 %2,63 %  

Graf

6. Pokud ano, jak jste se o něm dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV4255,26 %55,26 %  
Internet1925 %25 %  
Tisk33,95 %3,95 %  
bratránek ho hraje11,32 %1,32 %  
Od kamaráda11,32 %1,32 %  
přehlídka a zápas v rámci základní školy11,32 %1,32 %  
Neslyšel jsem o něm, neznám ho11,32 %1,32 %  
Nevzpomínám si. Je to už dlouho.11,32 %1,32 %  
Tv, Internet, škola a kamarádi co ho hrají11,32 %1,32 %  
kamarádi11,32 %1,32 %  
provozuje ho známý11,32 %1,32 %  
při pobytu v USA 11,32 %1,32 %  
přes kamarády11,32 %1,32 %  
Od známého11,32 %1,32 %  
Provozuji ho11,32 %1,32 %  

Graf

7. Pokud ho neznáte, chtěl/a byste o něj projevit větší zájem a dozvědět se o něm něco více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Povědomí o americkém fotbalu již mám5775 %75 %  
Ne, neměl/a bych zájem1013,16 %13,16 %  
Ano, měl/a bych zájem911,84 %11,84 %  

Graf

8. Pokud jste na předešlou otázku odpověděl/a NE, uveďte z jakého důvodu:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Americký fotbal se mi nelíbí. Připadá mi nudný a nezáživný.

Je to nezajímavé, irelevantní

Je to pro mě nezajímavý sport

Nezajímá mě sport.

Nezajímá mě to.

9. Pokud máte již o tomto sportu povědomí, do jaké míry znáte americký fotbal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vím jen, co je hlavním cílem hry3444,74 %44,74 %  
Neznám pravidla ani cíl hry, ale slyšel/a jsem již o americkém fotbale / viděl/a jsem již pár záběrů ze hry3343,42 %43,42 %  
Znám jeho pravidla velmi dobře810,53 %10,53 %  
Neznám / nemám vůbec ponětí, co je to americký fotbal11,32 %1,32 %  

Graf

10. Pokud ho do určité míry znáte, měl/a byste zájem ho provozovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3444,74 %44,74 %  
Nevím2836,84 %36,84 %  
Ano1317,11 %17,11 %  
Neznám / nemám vůbec ponětí, co je to americký fotbal11,32 %1,32 %  

Graf

11. Pokud jste v předešlé otázce odpověděli NE, uveďte prosím důvod:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

?

Dělám jiné sporty

Dle mého je to sport pro drsné chlapy.

Je to americký, Jardo... Pochop to.

Je velmi hrubý.

Mám negativní přístup k většině míčových sportů. Tím spíš, když se hraje s vajíčkem.

Máme lepší - českou házenou

Nedostatek času,preferuji volejbal, hřiště na beach máme vedle domu

Nejsem na kontaktní sporty.

Nelíbí se mi

Nemám ráda kontaktní hry.

Neprovozuji sporty

Nesportuji.

nezajímá mě tento sport

Nijak mě to nezaujalo a nejspíš by to pro mě nebylo to pravý.

Provozuju jiný sport

stáří

Tento druh sportu mě nezajímá, nebaví

Tento sport mě herně nezajímá.

Tvrdy sport,spis pro muze

12. Pokud byste tento sport chtěl/a provozovat, měl/a byste zájem o vznik nových týmů na okresní úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4356,58 %56,58 %  
Ne3343,42 %43,42 %  

Graf

13. Pokud jste odpověděl/a ANO, vstoupil/a byste do takového týmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevstoupil/a bych4964,47 %64,47 %  
Ano, vstoupil/a bych2532,89 %32,89 %  
Neznám / nemám vůbec ponětí, co je to americký fotbal22,63 %2,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví

  • odpověď Muž:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Pokud ho do určité míry znáte, měl/a byste zájem ho provozovat?

12. Pokud byste tento sport chtěl/a provozovat, měl/a byste zájem o vznik nových týmů na okresní úrovni?

  • odpověď Ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, vstoupil/a bych na otázku 13. Pokud jste odpověděl/a ANO, vstoupil/a byste do takového týmu?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Pokud ho do určité míry znáte, měl/a byste zájem ho provozovat?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Vaše vzdělání

4. Okres, ve kterém bydlíte

5. Slyšel/a jste někdy o sportu zvaném "americký fotbal"?

6. Pokud ano, jak jste se o něm dozvěděli?

7. Pokud ho neznáte, chtěl/a byste o něj projevit větší zájem a dozvědět se o něm něco více?

9. Pokud máte již o tomto sportu povědomí, do jaké míry znáte americký fotbal?

10. Pokud ho do určité míry znáte, měl/a byste zájem ho provozovat?

12. Pokud byste tento sport chtěl/a provozovat, měl/a byste zájem o vznik nových týmů na okresní úrovni?

13. Pokud jste odpověděl/a ANO, vstoupil/a byste do takového týmu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Vaše vzdělání

4. Okres, ve kterém bydlíte

5. Slyšel/a jste někdy o sportu zvaném "americký fotbal"?

6. Pokud ano, jak jste se o něm dozvěděli?

7. Pokud ho neznáte, chtěl/a byste o něj projevit větší zájem a dozvědět se o něm něco více?

9. Pokud máte již o tomto sportu povědomí, do jaké míry znáte americký fotbal?

10. Pokud ho do určité míry znáte, měl/a byste zájem ho provozovat?

12. Pokud byste tento sport chtěl/a provozovat, měl/a byste zájem o vznik nových týmů na okresní úrovni?

13. Pokud jste odpověděl/a ANO, vstoupil/a byste do takového týmu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kovačka, J.Americký fotbal v Ústeckém kraji (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://americky-fotbal-v-usteckem-k.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.