Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analgezie u terminálně nemocných pacientů

Analgezie u terminálně nemocných pacientů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Věžníková
Šetření:08. 03. 2016 - 22. 03. 2016
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Jmenuji se Eva Věžníková a jsem studentkou třetího ročníku Vysoké školy polytechnické Jihlava. Tento ročník s sebou nese i vypracování bakalářské práce. Já si vybrala téma Analgezie u terminálně nemocných pacientů. Tímto bych chtěla oslovit všechny zdravotníky pracující u lůžka, kteří se jistě s touto problematikou již setkali, o vyplnění toho dotazníku. Pro mě je toto téma velmi důležité už z hlediska profesní informovanosti, ale i toho, že se s tímto tématem velmi často ve své praxi setkávám.

Prosím o vyplnění tohoto dotazníku pravdivě, bez emocí a zodpovědně.

Je jednoduchý, rychlý a nenáročný.

Odpovědi respondentů

1. Jak často se na svém oddělení setkáváte s terminálně nemocnými pacienty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Velmi častootázka č. 2, Občasotázka č. 2, Málootázka č. 2, Vůbecotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi často4140,2 %40,2 %  
Občas3332,35 %32,35 %  
Málo2827,45 %27,45 %  

Graf

2. Jaká je nejčastější věková skupina pacientů v terminálním stádiu onemocnění, se ketrou se ve své praxi setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Děti 0-10 letotázka č. 3, 20-30 letotázka č. 3, 36-45 letotázka č. 3, 45-60 letotázka č. 3, 60-79 letotázka č. 3, 80 a výšeotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60-79 let5250,98 %50,98 %  
80 a výše2928,43 %28,43 %  
45-60 let1716,67 %16,67 %  
Děti 0-10 let21,96 %1,96 %  
36-45 let21,96 %1,96 %  

Graf

3. Jaká je nejčastější diagnóza u pacientů v terminální fázi onemocnění, se kterou se setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rakovinaotázka č. 4, Infarkt myokarduotázka č. 4, Mozkový infarkt (CMP)otázka č. 4, Parkinsonova chorobaotázka č. 4, Alzheimerova chorobaotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rakovina4847,06 %47,06 %  
Mozkový infarkt (CMP)2322,55 %22,55 %  
Infarkt myokardu1817,65 %17,65 %  
Parkinsonova choroba87,84 %7,84 %  
Alzheimerova choroba54,9 %4,9 %  

Graf

4. Co považujete za ukazatel adekvátní míry podané analgezie u pacientů v terminálním stádiu onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jeho subjektivní pocity (nemá bolest, nepociťuje bolest)otázka č. 5, Výraz ve tváři (spokojený, bez bolesti, úsměv)otázka č. 5, Svůj objektivní úsudek (více analgezie už není třeba, ,,více už nepodám“)otázka č. 5, Ordinaci lékaře (,,více analgezie už podávat nebudeme“,..)otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jeho subjektivní pocity (nemá bolest, nepociťuje bolest)6563,73 %63,73 %  
Výraz ve tváři (spokojený, bez bolesti, úsměv)2726,47 %26,47 %  
Svůj objektivní úsudek (více analgezie už není třeba, ,,více už nepodám“)65,88 %5,88 %  
Ordinaci lékaře (,,více analgezie už podávat nebudeme“,..)43,92 %3,92 %  

Graf

5. Se kterými možnostmi analgezie se ve své praxi setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Opiátové náplastiotázka č. 6, i.v. podání analgetikotázka č. 6, s.c. podání opiátůotázka č. 6, i.m. podání analgetikotázka č. 6, podání analgetik formou tbl.otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s.c. podání opiátů4140,2 %40,2 %  
i.v. podání analgetik2827,45 %27,45 %  
Opiátové náplasti1716,67 %16,67 %  
podání analgetik formou tbl.87,84 %7,84 %  
i.m. podání analgetik87,84 %7,84 %  

Graf

6. Zajímáte se jako všeobecná sestra o vývoj trendů a novinek v oblasti analgezie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Spíše anootázka č. 7, Spíše neotázka č. 7, Vůbecotázka č. 7, Nemám na to časotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2827,45 %27,45 %  
Spíše ano2726,47 %26,47 %  
Spíše ne2524,51 %24,51 %  
Nemám na to čas1716,67 %16,67 %  
Vůbec54,9 %4,9 %  

Graf

7. Setkala jste se v odborných zdrojích (literatura, časopisy, internet,..) s některými novinkami v oblasti analgezie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Občas na něco takového narazímotázka č. 8, Skoro pokaždéotázka č. 8, Vůbecotázka č. 8, Nikdyotázka č. 8, Ano velmi častootázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas na něco takového narazím5553,92 %53,92 %  
Vůbec1716,67 %16,67 %  
Ano velmi často1211,76 %11,76 %  
Skoro pokaždé109,8 %9,8 %  
Nikdy87,84 %7,84 %  

Graf

8. Se kterými novinkami v oblasti léčby bolesti jste se ve své praxi již setkala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Náplastiotázka č. 9, Gelyotázka č. 9, Alternativní léčba bolesti – akupunktura, bodové masážeotázka č. 9, Invazivní podání analgetik, opiátů – i.m.,i.v.,..otázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náplasti3534,31 %34,31 %  
Alternativní léčba bolesti – akupunktura, bodové masáže3332,35 %32,35 %  
Invazivní podání analgetik, opiátů – i.m.,i.v.,..3130,39 %30,39 %  
Gely32,94 %2,94 %  

Graf

9. Konzultuje s Vámi lékař míru medikace analgezie u pacientů v terminálním stádiu onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Občas se zeptáotázka č. 10, Často se mnou konzultuje stav a bolest pacientaotázka č. 10, Málo kdyotázka č. 10, Nikdyotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas se zeptá4241,18 %41,18 %  
Často se mnou konzultuje stav a bolest pacienta3332,35 %32,35 %  
Málo kdy2423,53 %23,53 %  
Nikdy32,94 %2,94 %  

Graf

10. Máte pocit, že Vás lékař při mediakci analgezie považuje za partnera ( rovnocenného) v oblasti otázky míry množství analgezie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, je to pro něj samozřejméotázka č. 11, Občas se zeptáotázka č. 11, Neotázka č. 11, Nikdyotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas se zeptá5250,98 %50,98 %  
Ano, je to pro něj samozřejmé2625,49 %25,49 %  
Ne2322,55 %22,55 %  
Nikdy10,98 %0,98 %  

Graf

11. Setkal/a jste se v osobním životě s osobou v terminální fázi nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8381,37 %81,37 %  
Ne1918,63 %18,63 %  

Graf

12. Zdála se Vám míra a typ analgezie podaná této osobě vhodná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5755,88 %55,88 %  
Ne4544,12 %44,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Konzultuje s Vámi lékař míru medikace analgezie u pacientů v terminálním stádiu onemocnění?

  • odpověď Často se mnou konzultuje stav a bolest pacienta:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, je to pro něj samozřejmé na otázku 10. Máte pocit, že Vás lékař při mediakci analgezie považuje za partnera ( rovnocenného) v oblasti otázky míry množství analgezie?

12. Zdála se Vám míra a typ analgezie podaná této osobě vhodná?

  • odpověď Ne:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Setkal/a jste se v osobním životě s osobou v terminální fázi nemoci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často se na svém oddělení setkáváte s terminálně nemocnými pacienty?

2. Jaká je nejčastější věková skupina pacientů v terminálním stádiu onemocnění, se ketrou se ve své praxi setkáváte?

3. Jaká je nejčastější diagnóza u pacientů v terminální fázi onemocnění, se kterou se setkáváte?

4. Co považujete za ukazatel adekvátní míry podané analgezie u pacientů v terminálním stádiu onemocnění?

5. Se kterými možnostmi analgezie se ve své praxi setkáváte?

6. Zajímáte se jako všeobecná sestra o vývoj trendů a novinek v oblasti analgezie?

7. Setkala jste se v odborných zdrojích (literatura, časopisy, internet,..) s některými novinkami v oblasti analgezie?

8. Se kterými novinkami v oblasti léčby bolesti jste se ve své praxi již setkala?

9. Konzultuje s Vámi lékař míru medikace analgezie u pacientů v terminálním stádiu onemocnění?

10. Máte pocit, že Vás lékař při mediakci analgezie považuje za partnera ( rovnocenného) v oblasti otázky míry množství analgezie?

11. Setkal/a jste se v osobním životě s osobou v terminální fázi nemoci?

12. Zdála se Vám míra a typ analgezie podaná této osobě vhodná?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často se na svém oddělení setkáváte s terminálně nemocnými pacienty?

2. Jaká je nejčastější věková skupina pacientů v terminálním stádiu onemocnění, se ketrou se ve své praxi setkáváte?

3. Jaká je nejčastější diagnóza u pacientů v terminální fázi onemocnění, se kterou se setkáváte?

4. Co považujete za ukazatel adekvátní míry podané analgezie u pacientů v terminálním stádiu onemocnění?

5. Se kterými možnostmi analgezie se ve své praxi setkáváte?

6. Zajímáte se jako všeobecná sestra o vývoj trendů a novinek v oblasti analgezie?

7. Setkala jste se v odborných zdrojích (literatura, časopisy, internet,..) s některými novinkami v oblasti analgezie?

8. Se kterými novinkami v oblasti léčby bolesti jste se ve své praxi již setkala?

9. Konzultuje s Vámi lékař míru medikace analgezie u pacientů v terminálním stádiu onemocnění?

10. Máte pocit, že Vás lékař při mediakci analgezie považuje za partnera ( rovnocenného) v oblasti otázky míry množství analgezie?

11. Setkal/a jste se v osobním životě s osobou v terminální fázi nemoci?

12. Zdála se Vám míra a typ analgezie podaná této osobě vhodná?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Věžníková, E.Analgezie u terminálně nemocných pacientů (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://analgezie-u-terminalne-nemoc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.