Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dnešní zájem o knihy

Dnešní zájem o knihy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sandra Losmanová
Šetření:01. 11. 2011 - 18. 11. 2011
Počet respondentů:236
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás o vyplnění tohoto dotazníku, jež bude součástí mé bakalářské práce.

Děkuji za Váš čas.                                                                Losmanová Sandra

Odpovědi respondentů

1. četli vám rodiče v dětství pohádky na dobrou noc?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20486,44 %86,44 %  
ne3213,56 %13,56 %  

Graf

2. Myslíte si, že je četba knih člověku prospěšná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano236100 %100 %  

Graf

3. Čím je četba knih, dle vašeho názoru, přínosná pro člověka?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- udržování duševní svěžesti - společenská prestiž

— Klasicky: rozvíjí fantasii, zvětšuje slovní zásobu, může člověka motivovat… — Záleží asi dost na knihách, které čteme a třeba i na věku. Odborná kniha mi bude více užitečná než nějaká přiblblá špatně napsaná kriminálka. — Můžu machrovat před ostatními, že jsem danou knihu četl a oni ne :-D. — Zajímavější mi přijde srovnání s jinými aktivitami, které bych mohl dělat namísto čtení knihy. Dejme tomu, že průměrnou knihu čtu 10 hodin. Myslím si, že většina ostatních aktivit, které bych dělal 10 hodin, by mi byla prospěšnější, než čtení knihy.

1. pro slovní zásobu 2. kvůli pravopisu

Četba obohacuje slovní zásobu a přišpívá k lepší komunikaci mezi lidmi.

četba zlepšuje slovní zásobu, představivost

Člověk má na rozdíl od jiných stvoření dar řeči, tzn. slova, a knihy jsou zapsanými slovy. Kniha podle mě patří k člověku jako takovému, bez knih je člověk jako bez rukou. Knihy pomáhají člověka po všech stránkách rozvíjet - jen je třeba si dobře vybrat...

Člověk se může něco nového dozvědět, nastudovat.

Díky čtení knih si člověk rozšiřuje literární obzory a také si rozšiřuje slovní zásobu.

Dítě získává slovní zásobu, dospělý člověk si ji oživuje, rozšiřuje, neztrácí. Dítě si osvojuje ještě více fantazii. atd.

Doplňuje slovní zásobu a zdokonaluje vyjadřování.

doplňuje slovní zásobu, zlepšuje představivost, přijatelnější učení

Dozví se nové věci, rozvíjí se slovní zásoba, vzdělává se.

Dozví se spoustu nových poznatků, vylepší slovní zásobu...

Duchovní obohacení, rozvoj fantazie a myšlení.

Duševní přínos, odpoutání se od reality. Relax. Obohacení slovní zásoby.

Faktické poznatky o světě, morální poučení a vedení mladého člověka správným směrem. Kromě toho jsou knihy zdravějším vyplněním volného času než počítač a televize.

Fantazie, vzdělání

gramotnost, rozšíření obzorů, schopnost představivosti a koncentrace

informace

INFORMACE, SLOVNÍ ZÁSOBA, VYJADŘOVÁNÍ, DŮLEŽITÁ PRO PRAVOPIS

jazykové dovednosti - člověk se snáz naučí pravopis, rozšiřuje si slovní zásobu apod.

jazykové znalosti, slovník

Jazykový rozvoj, rozvoj v přemýšlení, hodnotách... U dětí je i důležitý společně příjemně trávený čas s rodiči a sourozenci.

Jednak knihy vednou k rozvoji fantazie a představivost. V knihách dítě najde mravní ponaučení či varování čemu se vyhnout. V neposlední řadě si člověk trénuje spisovnou češtinu a pravipis. Pokud teda má kniha dobrou korekturu.

Jednoznačně rozvíjí fantazii, slovní zásobu. Je to určitá forma relaxace a prostřednictvím četby kvalitních knih získáváme kultivovanější projev.

k rozvíjení fantazie, představivosti

K rozvíjení slovní zásoby a fantazie.

K rozvoji fantazie, slovní zásoby... Dětské knížky přináší dětem i určité poučení z příběhů a více času stráveného s rodiči, kteří jim předčítají. Člověk se stále může zdokonalovat ve čtení a vědomostech. Vidím v tom jen samá pozitiva.

Kultivuje, nenásilně vychovává, rozvíjí jazyk a myšlení, empatii, fantazii. Přispívá k relaxaci, nutí k zamyšlení, vyvolá smích, přinese poznání, informace

Lepší slovní zásoba, podpora myšlení, paměti atd

lepší slovní zásoba, vzdělávání se

Lepší slovní zásoba, zlepšení vyjadřování a celkového postoje člověka.

Může prožívat příběhy, které by v normálním životě nemohl. Žít až stovky životů za jeden svůj...

např. rozšíření slovní zásoby, "trénuje" mozek

Např.: Rozvíjí slovní zásobu

nevím

no pomáha v škole so slovenčinou, na knihách som sa naučila umelecké opisy :) teraz za to dostávam samé 1 :) a dáva mi do života veľa, ukľudňuje a je to zábava :) ale nie tie knihy čo sú v literatúre pre 8. ročník, teda tie ukážky. To je nuda, radšej pojdem do knižnice a vyberiem si dačo čo ma baví.

obohacejemu mu slovní zásobu, fantazii, dává nové informace, baví

obohacení slovní zásoby, rozšířění obzoru,nové názory,společenské uplatnění,...

Obohacení slovní zásoby, kulturní rozhled, nabytí vědomostí atd.

obohacení slovní zásoby, tvorba případových studií pro pozdější situace v životě

Obohacení slovní zásoby, zlepšení gramatiky.

obohacuje ho o nové znalosti

Obohacuje jak slovni zasobu, tak dusevni stranku cloveka.

obohacuje si slovní zásobu, setká se i s výrazy na které by v normální mluvě nenarazil, podporuje představivost a fantazii, únik od reality a všedních záležitostí

obohacuje slovní zásobu rozvíjí fantazii a představivost získávání nových poznatků

obohacuje slovní zásobu

obohacuje slovní zásobu

obohacuje slovní zásobu a schopnost vyjadřování, rozvíjí obrazotvornost, umožňuje únik z reality

obohacuje slovní zásobu a vzdělává člověka

Obohacuje slovní zásobu, podporuje fantazii a představivost

obohacuje slovní zásobu, relaxace, širší rozhled

Obohacuje slovní zásobu.

Obohatí si slovní zásobu, pravopis.

Obohatí slovní zásobu, rozvíjí fantazii hlavně u dětí, zdroj informací

odreagování se, informace

osvojení pravopisu tvorba slovní zásoby

Podporuje fantazii, rozhodně pomáhá ovládat gramatiku, rozšiřuje vědomosti

podporuje fantazii, rozvíjí myšlení, pomáhají "utíkat" před stresem, uklidňují

Podporuje fantazii, upevňuje morální hodnoty, pomáhá utvářet vlastní názor, vytváří vlasní svět

podporuje vnímání, inteligenci, řeč, trpělivost, představivost, je výbornou relaxací i koníčkem

Podporuji predstavivost, nauci premyslet, vyjadrovat se a spravnemu pravopisu..;-)

pokud u toho nepřemýšlí tak ničím

pomáhá rozvíjet fantazii a děti se při něm učí i lepšímu čtení v začátcích

Povznešení duše, rozšiřování obzorů, zábava, nové informace, vytříbení vkusu, rozšiřování slovní zásoby (a případně také „zabití času“ např. o přestávkách ve škole)

požitek ze čtení, slovní zásoba

pro představivost

prohlubování slovní zásoby, cvičení představivosti, únik od reality

prohlubuje fantasii, tvorba slovní záísoby

prohlubuje slovní zásobnost

představivost, tříbení myšlenek, kritické myšlení

přehled, informace, pravopis a jazyk, relaxace, fantazie

Rouvíjí fantazii, představivost, rozšiřuje slovní zásobu, prohlubuje znalosti a všeobecný rozhled

rozhled, slovní zásoba, gramatika

rozsirovani vedomosti, narust slovni zasoby, relaxace...

rozsiruje slovni zasobu, unik z reality, odpocinek

rozširujú slovnú zásobu a vedomosti, posilňujú fantáziu

Rozšíření obzoru

rozšíření obzorů, zlepšení slovní zásoby a pravopisu,

rozšíření slovní zásoby, dle druhu knihy i rozšíření znalostí, rozvoj fantazie.

Rozšíření slovní zásoby, lepší vyjadřování,

rozšíření slovní zásoby, podpora fantazie

rozšíření slovní zásoby, podpora představivosti, porozumění psanému textu, zlepšení gramatiky

rozšíření slovní zásoby, relaxace, duševní obohacení

rozšíření slovní zásoby, vzorce chování

Rozšíří si představivost, fantazii, člověk se dozví nové věci, naučí se lépe česky, obohatí ho to o slovní zásobu atd..

rozšíří si slovní zásobu

Rozšiřování obzorů i slovní zásoby, lepší porozumění sama sobě i orientace ve světe

rozšiřování obzorů vědění, větší tolerance k různým věcem, lepší vyjadřovací schopnosti

rozšiřování obzorů, získávání znalostí a informací, rozvoj jazykových schopností a schopností porozumění; estetický požitek

Rozšiřování slovní zásoby a fantazie

rozšiřování slovní zásoby, dle druhu knihy i nové informace, únik od reality, odpočinek

rozšiřování slovní zásoby, informovanost lidí,

Rozšiřování slovní zásoby, rozvinutá představivost a cit pro jazyk

Rozšiřování slovní zásoby, utváření ucelenějšího pohledu na svět, podněty k fantazii, lepší vztah k vzdělávání a zušlechťování vlastního duševního bohatství, zlepšování komunikačních schopností, relaxace.

Rozšiřování slovní zásoby, všeobecný rozhled

Rozšiřování slovní zásoby, zlepšování představivosti, odreagování.

Rozšiřování slovní zásoby, zlepšování vyjadřovacích schopností, má blahodárný vliv na obrazotvornost, z příběhů lze čerpat ponaučení....

rozšiřování slovní zásoby, zlepšování vyjadřování, rozvíjení fantazie

Rozšiřování světonázoru, slovní zásoby, gramatiky, zábava..

rozšiřováním obzorů, obohacením slovní zásoby

rozšiřuje obrzory, slovní zásobu, kultivuje, když je dobrá

rozšiřuje obzory a zlepšuje slovní zásobu

Rozšiřuje obzory člověka, rozvíjí jeho fantazii, slovní zásobu.

rozšiřuje obzory, fantazii, vědomosti

Rozšiřuje obzory, otevírá prostor větší fantazii, poukazuje na odlišné přístupy na život a pohled na svět, navyšuje gramotnost (gramatika, způsob vyjadřování).

rozšiřuje obzory, zlepšuje gramatiku, vzdělává

rozšiřuje se slovní zásoba, ale i vědomosti získané z knih

Rozšiřuje si obzory, může na toto téma mluvit ve společnosti, zlepšuje si gramatiku

rozšiřuje slovní zábavu, je to optimální trávení volného času, super odreagování, rozvíjí fantazii

rozšiřuje slovní zásobu a znalost pravopisu

rozšiřuje slovní zásobu, intelekt člověka, literární znalosti...

rozšiřuje slovní zásobu, nazíráme na událost jiným pohledem, chování hlavního hrdiny můžeme vztáhnout k řešení vlastního aktuálního problému,obohacuje ho o prožitky

Rozšiřuje slovní zásobu, rozvíjí abstrakční myšlení, vytvářet si vlastní názor na dané téma nebo problematiku, doplňuje vědomosti.

rozšiřuje slovní zásobu, rozvíjí fantazii

rozšiřuje všeobecný přehled, textovou gramotnost a slovní zásobu

Rozšiřují se vědomosti, slovní zásoba, u dětí fantazie, prostřednictvím pohádek si děti utváří morální hodnoty a určitý vzor pro život.

Rozvije logicke myšleni, fantazii, a jine...

rozvíjení fantazie, vzdělávání, rozšiřování a bohocování slovní zásoby

rozvíjení inteligence

rozvíjení jednak fantazie, jednak slovní zásoby

rozvíjení mysli

rozvíjení představivosti, větší rozhled

Rozvíjení slovní zásoby a fantazie, odreagování se

rozvíjí abstraktní myšlení, rozšiřuje slovní zásobu, formuje názory...

rozvíjí fantazii

Rozvíjí fantazii malých dětí a obohacuje slovní zásobu.

Rozvíjí fantazii, obohacuje slovní zásobu.Kniha dokáže být dobrým přítelem po celý život.

Rozvíjí fantazii, rozšiřuje slovní zásobu, nutí člověka přemýšlet, ukazuje mu věci z jiných úhlů pohledu

rozvíjí fantazii, slovní zásobu a pomáhá tvarovat osobnost člověka

rozvíjí fantazii, slovní zásobu a schopnost se vyjadřovat

Rozvíjí fantazii, slovní zásobu, upevňuje správné pravopisné návyky i používání gramatiky...

rozviji fantazii, vzdelava, zlepsuje cteni a chapani psaneho projevu

Rozvíjí fantazii, zlepšuje gramatiku a sloh

rozvíjí fantazii,motivuje číst

Rozvíjí jeho emoce, sociální chování, slovní zásobu, učí ho příběhy, učí ho životu.

Rozvíjí mu představivost, vnímání, rozhled, zlepšuje gramatiku, obohacení slovní zásoby, přehled

Rozvíjí myšlení

Rozvíjí myšlení, představivost, slovní zásobu. Zdokonaluje gramityku.

rozvíjí myšlení, slovní zásobu, zvětšuje rozhled člověka

Rozvíjí pamět, formuje osobnost.

rozvíjí představivost

Rozvíjí se schopnost řeči, slovní zásoba, člověk má více prostoru pro představivost

Rozvíjí schopnost komunikovat.

rozvíjí slovní zásobu a fantazii

Rozvíjí slovní zásobu, představivost, všeobecné znalosti, zlepšuje znalosti o gramatice

rozvíjí slovní zásobu, vyjadřování, obohacuje jazyk, zlepšuje schopnost číst, rozvíjí představivost,

Rozvíjí uvažování, logiku, slovní zásobu atd.

Rozvíjí znalost jazyka. Obohacuje slovní zásobu a "dělá" člověka vzdělanějšího.

rozvoj

rozvoj fantasie, tvořivosti, nápaditosti, slovní zásoby

rozvoj fantazie

Rozvoj fantazie a slovní zásoby, povědomí o světové kultuře

rozvoj fantazie, slovní zásoby, trpělivosti, inteligence; smyslupné využití volného času; získání informací a různých pohledů na život; knihy přináší inspiraci

rozvoj fantazie, tvořivosti, myšlení, ovládnutí jazyka

rozvoj fantazie, vzdělávání, relaxace

rozvoj fantazie, zlepšení slovní zásoby

rozvoj imaginace, cekoveho povedomi

Rozvoj intelektu, kritického myšlení a slovní zásoby, duchovní růst, vzdělávání, umělecká inspirace...

rozvoj myšlení, rozvoj slovní zásoby, věeobecný rozhled

Rozvoj osobnosti.

rozvoj představivosti, schopnost dívat se na věci z různých úhlů pohledů, zlepšování vyjadřovacích schopností, tvorba slovní zásoby, příjemný zážitek

Rozvoj slovní zásoby a gramatiky - člověk pak nenapíše třeba VYDĚT!

rozvoj slovní zásoby, člověk se doví nové věcí, získá lepší přehled o světě, četba uklidňuje

Rozvoj slovní zásoby, informace, fantazie

Rozvoj slovní zásoby, prostor pro vlastní fantazii narozdíl od televize

Rozvoj slovní zásoby, představivosti a fantazie, upevnění pravopisu. Při četbě rodičů dětem - rozvoj vzájemného vztahu

Rozvoj slovní zásoby, představivosti a komunikačních témat.

Rozvoj slovní zásoby, zdroj informací a znalostí v případě literatury faktu či naučné literatury, způsob relaxace.

Rozvoj slovní zásoby, znalostí, fantazie.

Rrozšířuje obzory, slovní zásobu, rozvíjí fantazii a je to relax :)

sebevzdělávání, rozšiřování obzorů, prostor pro fantazii...

Slouží k duševnímu rozvoji člověka, ke zvýšení slovní zásoby a k přehledu celkového dění ve světě.

slovna zasoba, relax, vyplneni volneho casu...

Slovní zásoba umět se vyjadřit

slovní zásoba

slovní zásoba, fantazie, nové poznatky

slovní zásoba, informace z naučných knih,...

slovní zásoba, informace,

slovní zásoba, informovanost

Slovní zásoba, inspirace, ponaučení...

slovni zasoba, jazykovy cit, zvyseni fantazie, zabava, ...

Slovní zásoba, pravopis, rozvoj představivosti

slovní zásoba, rozvoj fantazie, procvičení jazyku ať už českého či cizího

Slovní zásoba, všeobecný přehled, podpora fantazie.

Slovní zásoba, všeobecný přehled, znalost ČJ

slovní zásoba, vzdělání

slovní zásoba, znalost gramatiky, všeobecný přehled, schopnost vyjadřovat se a formulovat myšlenky, schopnost rozumět textu

slovní zásoba,široký rozhled

Slovní zásoba.

slovní zásoba+ostatni zajimavosti :)

široký rozhled, vzdělání, odpočinek, relaxace, představivost, kultura,

širší slovní zásoba, rozvíjí se fantazie a představivost.

tvorba slovní zásoby, pravopis

Tvorba slovní zásoby, zapojení fantazie

ucenie sa reagovat na zlozite zivotne situacie

učení pravopisu, představivost, čerpání informací, slovní zásoba

Určitě pro zvětšení slovní zásoby, pro představivost.

Určitě rozvíjí představivost, fantazii, obohacuje slovní zásobu a pomáhá čtenáři zafixovat si pravopis a zdokonalovat jazykové schopnosti. Může být i v lecčems poučná.

úroveň vyjadřování a pravopisu zábava

Utvoření morálky

V dětství napomáhá rozvoji jazyka, dává dítěti nedocenitelný čas, kdy se mu rodič plně věnuje, rozvíjí a podporuje jeho víru v "dobrý a hodný" svět. Od puberty až do stáří pak relaxace, rozvoj fantazie, možnost "prožít" věci, které by normálně nemohl, rozvoj emocí, velmi unikátní přístup k informacím, moudrosti našich předků, jediněčná možnost poznat přímo "z první ruky" dobu minulou, rozvoj jazyka, slovní zásoby a vyjadřování, možnost vidět určitý prblém, situaci z pohledu jiného člověka....

velká slovní zásoba, schopnost uspořádání vět, a pro děti fantazie a vývoj mozku

Větší slovní zásoba

Větší slovní zásoba, lepší vyjadřování atd.

vizuální stránkou

všeobecně rozvíjí

všeobecný rozhled

všeobecný rozhled, podpora fantazie, údržba znalosti jazyka

vytváří fantazii, napomáhá slovní zásobě, vzdělává a kultivuje

Vytvoří větší slovní zásobu člověku a také má snad vliv na pravopis

vzdělání jak v jazyce tak i gramatice a době SMS, FB a jiných virtuálních jazyků připomínka mateřštiny, mimo jiné pochopitelně vzdělání všeobecně, zábava, poučení

Vzdělání, zábava, zdokonalení jazyka.

Vzdělanost

z hlediska správného pravopisu pro zachování krásy českého jazyka, a také často poskytují témata k hovoru, tudíž podporují i komunikaci

zabaví, poučí..

Zdravá zábava (na rozdíl od počítače), přínosná a zajímavá temata, orientace v textu při studiu velmi potřebná

Zdroj informací, osvojování nové a širší slovní zásoby, přehled, znalosti....

Získá větší slovní zásobu, v některých případech se dozví něco nového...

získání slovní zásoby, slovních obratů, gramatika, široké uplatnění fantazie,

získání všeobecného přehledu, nových informací, pomáhá k vytvoření názoru na určitou problematiku

Získává informace, může se zprostředkovaně setkat s různými životními situacemi, rozvíjí svou představivost.

Zlepšení mluveného a písemného projevu osoby. Lepší vyjadřovací schopnosti.

zlepšení vyjadřování a pravopisu

zlepšení vyjadřováni, zvýšení slovní zásoby

zlepší se slovní zásoba, větší představivost

zlepšování slovní zásoby, přispívá k psychickému rozvoji dítěte

zlepšuje si schopnost vyjádřit se, komunikační schopnosti, slovní zásobu

zvětšování slovní zásoby

Zvětšování slovní zásoby, porozumění textu, nové informace.

zvětšuje se slovní zásoba, fantazie, pochopení jiných názorů a úhlů pohledu, rozšiřuje obzory, moudrost

zvětšuje slovní zásobu, dobrá forma zábavy

zvyšování slovní zásoby, tím se člověk lépe vyjadřuje a také zvětšení šedé kůry mozkové.

Zvyšuje celkový rozhled, zlepšuje schopnost vyjadřování, podněcuje aktivitu mozku. Nehledě na fakt, že poskytuje člověku oddech a možná i určitý útěk od reality.

Zvyšuje si tím slovní zásobu, rozhled, schopnost vyjadřovat se.

Zvyšuje slovní zásobu,podporuje představivost

4. Čtete raději knihy nebo noviny, magazíny atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
knihy16369,07 %69,07 %  
magazíny, noviny5021,19 %21,19 %  
jak kdy20,85 %0,85 %  
oboje20,85 %0,85 %  
čtu vše20,85 %0,85 %  
obojí20,85 %0,85 %  
zprávy na internet u10,42 %0,42 %  
vše, když tam je to zajímavé10,42 %0,42 %  
odborná literatura,filozofie10,42 %0,42 %  
ke snídani noviny, večer knihu.10,42 %0,42 %  
Čtu všechno stejně rád10,42 %0,42 %  
vše10,42 %0,42 %  
Bez rozdílu10,42 %0,42 %  
nic10,42 %0,42 %  
Obojí je o něčem jiném. Čtu obojí.10,42 %0,42 %  
jak který10,42 %0,42 %  
samozřejmě obojí, noviny jsou jiné info než knihy10,42 %0,42 %  
oboje rovnako10,42 %0,42 %  
občas knihu, občas noviny, jindy bulvár10,42 %0,42 %  
čtu ráda oboje10,42 %0,42 %  
magaziny i knihy10,42 %0,42 %  

Graf

5. Máte raději tištěné knihy nebo moderní Ebook knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tištěné knihy mají své kouzlo21591,1 %91,1 %  
Ebook knihy jsou skladné a lépe přenosné93,81 %3,81 %  
obojí20,85 %0,85 %  
bohužel nečtu :(10,42 %0,42 %  
nerozlišuji10,42 %0,42 %  
záleží na typu informace, nikoli médiu10,42 %0,42 %  
mám Ebook, ale odborná literatura je lepší tištěná10,42 %0,42 %  
Oboje podle potřeby10,42 %0,42 %  
preferuji obojí10,42 %0,42 %  
oboje10,42 %0,42 %  
tištěné knihy mají své kouzlo, ale zaberou moc mís10,42 %0,42 %  
z počítače se mi čte velice špatně10,42 %0,42 %  
podle dostupnosti a ceny10,42 %0,42 %  

Graf

6. Jaká byla Vaše poslední kniha, kterou jste přečetl/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bílá Masajka20,85 %0,85 %  
Hlava XXII20,85 %0,85 %  
Dívka, která kopla do vosího hnízda20,85 %0,85 %  
Čtyři dohody20,85 %0,85 %  
Respektovat a být respektován10,42 %0,42 %  
Z upířích archivů - Kniha I.10,42 %0,42 %  
Frida10,42 %0,42 %  
George S. Clason - Nejbohatší muž v Babyloně10,42 %0,42 %  
Půlnoční povídky -různí autoři10,42 %0,42 %  
Kapitan Nemo10,42 %0,42 %  
ostatní odpovědi Saroyan – Nedělní zepelín
Muž, který sázel stromy
Harry Potter a princ dvojí krve
Harry Potter a reliqie smrti
Piknik u cesty
to kdybych věděl :)
Joy Fieldingová:Ještě mě nezabíjej
Stephen Booth- "Slepá hrozba"
kyselinovej test
Institucionální ekonomie - Stefan Voigt
Proces (Franz Kafka)
Iva Procházková Nazí
TMA - Ondřej Neff
Laskave bohyne, Jonathan Littell
Neviditelný
Dita Saxová - Arnošt Lustig
Konec civilizace, Aldous Huxley
Sekyra- Ludvík Vaculík
Lehké fantastično
Agatha Chirstie-Potíže v zálivu Pollensa
Twilight sága rozbřesk
Dorian Grey
Kurt Rudolph - Gnosis
Nelítostné slunce
Legátová- Želary
Debordeliza hlavy- Ivo Toman
To
Povídky o lásce (Michal Viewegh)
Marry Higinns Clark - Pamatuj na mě
Perníková chaloupka
Lolita
o šikaně, protože mám na toto téma psát seminárku
Šťastné zítřky
Ďáblovy housle
Jedna duše, mnoho těl - B. Weiss
Láska od Zdeňky Jordánové
Česká sociální reforma
Doktoři - Segal
Blonďatá stíhačka
Den trifidů
Lenka Procházková - Oční kapky
Dekameron
Betty McDonald Co zivot dal a vzal
Hrubín - Romance pro křídlovku
Slzy v hřívě
Motýlek
Revizor
Chaloupka strýčka Toma
Medicínské historky
Není jiné cesty
Tři kamarádi
nevím
Detektiv - Arthur Hailey
Manželka pro Australana od Lindsay Amstrongové
Zdena Frýbová, Neděle jako stvořená pro vraždu
bez dcerky neodejdu
BARF-přirozená výživa psa
Modlitba od Kateřiny Horowitzové.
Vítězné scifi a fantazy povídky cena Karla Čapka
Slabikář :)
Rhonda Byrne Tajemství
Hoši od Bobří řeky
Slzy v písku
Poselství andělů od Doreen Virtue
už nevím
Exorcista
Brom Stoker-Dracula
Manuál k autu
nemesis
Smaragdové jeskyně
Arnošt Lustig
Jíst, meditovat, milovat
sbírka od Paula Verlaina
Hlava 22
Byl jednou jeden kapitán - o Dreyfussově aféře
Harry Potter a Relikvie smrti
antropoložka na marsu
babička
Gomora
Řeka Bohů
Zaklínač
Farma zvířat - G. Orwel
Jak zabít civilizaci - Benjamin Kuras
Žár krve od Petry Neomillnerové (fantasy)
Tomáš Sedláček - Ekonomie dobra a zla
Nákaza
sérioví vrazi
Robert Fulghum, Od začátku do konce
Hirohito: vznik moderního Japonska
Levin: Rosemary má děťátko
přechodové rituály - arnold van gennep
Dějiny Byzance
P. Coelho: Poutník
Probuzený milenec /bratrstvo černé dýky.
Angeologie-Danielle Trussoniová
Šoša
Kvantová teorie nikoho nezabije
Michael Crichton - Kořist
Krysař - Dyk
Quo vadis
Ch.Bukowski Ženy
román
Akademie nočních můr II.
The Happy Prince and Other Tales
Dívka, která si hrála s ohněm
A. Jirásek - Bratrstvo (II. část trilogie)
Nápady laskavého čtenáře
skripta
PANAMERICANA MÁ LÁSKA
otrokyně sadistů
Franz Kafka - Proměna
Tatry
Klub cizoložníků, Tess Stimsonová
dobrá
Mrtvá a živá
Kmotr
Nevinná zrádkyně
úloha pomáhat
Stephen King Vše je defiinitivní
R.A. Wilson - Ištařin návrat
Heinrich Böll - Kdes byl, Adame?
Nadějné vyhlídky
Dívka,která kopla do vosího nízda
Karel May - Poklad na stříbrném jezeře
Vládcové vesmíru
Tanaonauti
Kramer vs. Kramer
Feminine mystique
Tracyho Tyger
Terry Pratchett: Poslední kontinent
posledni dil trilogie milenia
na západní frontě klid
John Irving, Pravidla Moštárny
Erich Maria Remarque - Na západní frontě klid
ruční práce - pletení
Životopich - Robert Rosenberg
Stephen King - Temná věž
Hermans - Už nikdy víc spánek
Pravidla moštárny
sci-fi
Markus Zusak: "Zlodějka knih"
Tři šálky čaje
John Steinbeck - Čistý Plamen
Stíny minulosti
Narrative of the Life of Frederick Douglass
-
Nejhlubší tajemství
john grisham innocente
Jiří Weil - Život s hvězdou
Kramerová versus Kramer
Příběhy nečekaných konců
Evropa před zrcadlem, Fontana
Saturnin
Nejbohatší muž v Babyloně
Panna ve zbroji - Mark Twain
Skalpel, prosím!
Rozbřesk - S. Meyer
Proměny vesmíru
Erich Maria Remark
Soffin svět
Harry Potter and the Order of the Phoenix
C. Graham - Bezpečné místo
Paulo Coelho - Valkýry
nevzpomínám si :(
biomanželka - Viewegh
Robinson Crusoe v anglickém jazyce
Gellner, Výbor z díla
marketing pro neziskovy sektor ;)
Isabelle Caro - Holčička, která nechtěla vyrůst
sága Stmívání
odborná psychologická literatura (ke studiu)
Terry Pratchett: Moře a malé rybky
román od Woodové
Dean Koontz - Manžel
The Wolf of Wall Street
Robin Cook - Záchvat
Bukowski
Germinal
Na dně
Makroekonomie
8. díl Pravá krev
apuleius zlatý osel
Frankenstein
Ostře sledované vlaky
Na Větrné Hůrce
Jak Chutná Moc.
to už je hooodně dávno
Vyhoďme ho z kola ven
Otec prasátek od Terryho Pratchetta
Ian McIvan Betonová zeď
Vouga, Francois: Dějiny ranného křesťanství
von Schlippe -Systemická terapie a poradenství
Sophiina volba
J.K. Toole Spolčení hlupců
Krvavá lázeň(M.Waltari)
Smečka
Predátor - Patricia Cornwell
Joy Fieldingová - Trest života
Robinson
sběratel motýlů
Dívka, která kopla do vosího hnízda.
Petr Sís: Zeď
Gejša (Arthur Golden)
Noc v Lisabonu
Děti Duny
Stieg Larsson trilogie millenium
skripta do školy :)
detektivka
Harry Potter
Psychologie a sociologie člověka
Jak potkat děti - Maléřová
Irving, John - Svět podle Garpa
5 jazyků lásky
N. Gaiman - Kniha hřbitova
Egypťan Sinuhet: Patnáct knih ze života lékaře
AKUTNÍ STAVY
Jak vycházet s lidmi k vlastnímu prospěchu
Nie na ústa - Maxim E. Matkin
malý princ
Já, robot - Isaac Asimov
Viktor Hugo-Chrám matky boží v Paříži
psychologie
22294,07 %94,07 % 

Graf

7. Navštěvujete knihovnu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15766,53 %66,53 %  
ne7933,47 %33,47 %  

Graf

8. Kolik knih přečtete za jeden rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 a více7632,2 %32,2 %  
0 - 57230,51 %30,51 %  
6 - 105222,03 %22,03 %  
11 - 153615,25 %15,25 %  

Graf

9. Jaký žánr máte nejraději (scifi, román,...)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
román4720 %19,92 %  
fantasy114,68 %4,66 %  
scifi72,98 %2,97 %  
Sci-fi52,13 %2,12 %  
historický román52,13 %2,12 %  
beletrie41,7 %1,69 %  
detektivky41,7 %1,69 %  
historické romány31,28 %1,27 %  
detektivka31,28 %1,27 %  
literatura faktu31,28 %1,27 %  
ostatní odpovědi Sci-Fi, Fantasy
romány
horor
psychologické
dobrodružné
román, dobrodružné
román, fantasy
historické
nemám oblíbený žánr
jak kdy
Od všeho něco
sci-fi, erotika
kombinaci: detektivky, scifi, romány
dobrodružný thriller
mnoho
krimi
filozofie, odborná literatura
historický román, román z lékařského prostředí...
utopie
dobrodružnou
magický realismus
Psychologie
romány, detektivky
román, pohádky
dobrodružné, horory, naučná literatura
fantasy, napětí,
román, esoterika
fantasy, satira, román
odborná literatura, román, tajemno
čtu to na co mám zrovna chuť
vše, co se dá číst a má hodnotu
psychologicke, detektivky, fantazy, pohadky
fantasy romány
pohádky
Literaturu faktu
dobrodružný román
Cestovatelské knihy
vědecké - o umění, o současné společnosti
román, horory
román, naučné
Román, dobrodružné, historické, přírodovědné.
sci-fi, fantazy, thriller apod., romány
cokoliv co má málo stran a velká písmena
fantasy, duchovní
Duchovno
romány, psychologické, detektivky
podle nálady
fakt,horor
Komedie, válečné
detektivky, romány
historický román, životopisný román
poezie, filosofie, román
romány,
vícevýznamové texty - např. bible v hebrejštině
Sci-fi, romány, fantasy
scifi, fakta
román, detektivky
Scifi, fantasy
Historické romány, fantasy, klasika ..
různé; scifi, horory, romány, biografie, ...
životopisné, naučné
odborné knihy, romány, poezie
sci-ci a odborná literatura
Detektivky, duchovní literatura, cizojazyčná lit.
katastrofické, detektivní
skoro cokoliv
různě
Neupřednostňuju žádný žánr
Cestopis
román, specializované knihy
podle skutečné události
nedokážu specifikovat
humor
román, fakta
horory
filozofická literatura
sci-fi, fantasy, historické
živtopis
román, thriller, detektivky
humoristické
Romány skoro všeho druhu
scifi, detektivky, thrilery
fantasy, sci-fi, mysteriózní, kriminální
Román, dokumentální, historický
román, po pravdě, čtu spíš knihy pro mládež
Mám rád všechny žánry
hisotrické romány, thrillery
scifi, odborné publikace
-
detektivky, naučné
povídka
cokoli
faktické
vzdělávací
Od každého něco.
vědeckopopulární nicméně žádný neupřednostňuji
Vedecky
príbeh zo života detí v mojom veku, filozofia...
společenský román, kriminální, fantasy
román, thriller (ala Dan Brown)
vše
román, naučné, poezie
historické romány, mysteriozní povídky, životopisy
přečtu si vše co mě zaujme, nezáleží na žánru
sci-fi, romány, ale čtu převážně odbornou
fantasy, thriller
Naučná literatura
Rozmanitě
realismus
Psychologické romány,knihy dle skutečných událostí
americkou literaturu, nejraději 50.-60. léta
romaneto, román
Fantasy, román, detektivní
cokoliv, co mě zaujme
Na to mi tohle okýnko nestačí.
fantazy
detektivky, povídky
odborná literatura, román
odborná, román
lékářské knihy
detektivní příběhy z lékařského prostředí, román
Román, divadelní hry
scifi+fantazi
sci-fi, fantasy, odborné
romany, literaturu faktu, odbornou literaturu
Nyní nejčastěji studijní materiál - skripta.
romány, fantasy
scifi, detektivky, historický román
historické, sci-fi, fantasy,...
VĚDECKÉ
osobností rozvoj
erotickej roman, moda, lifestyle
sci-fi, romány ale i klasiku
nevím
14360,85 %60,59 % 

Graf

10. Kupujete knihy jako dárek a sami je dostáváte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19281,36 %81,36 %  
ne4418,64 %18,64 %  

Graf

11. Tištěné knihy jsou pro Vás přežitek a tzv."lapače prachu" nebo je berete jako bohatství a moudrost z nich vycházející?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bohatství20988,56 %88,56 %  
přežitek125,08 %5,08 %  
nic41,69 %1,69 %  
ani jedno20,85 %0,85 %  
nečtu je, ale beru je jako bohatství, které se jed10,42 %0,42 %  
všeho s mírou10,42 %0,42 %  
knihy jsou pro mě relax10,42 %0,42 %  
jak kdy..10,42 %0,42 %  
nevím10,42 %0,42 %  
knihy mám ráda ke čtení, ale nerada je vlastním10,42 %0,42 %  
Dobré je číst, ale není nutno je skladovat.10,42 %0,42 %  
největší bohatství a moudrost,jaké člověk může mít10,42 %0,42 %  
to nejdůležitější, co lidstvo vyprodukovalo10,42 %0,42 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18076,27 %76,27 %  
muž5623,73 %23,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. četli vám rodiče v dětství pohádky na dobrou noc?

2. Myslíte si, že je četba knih člověku prospěšná?

4. Čtete raději knihy nebo noviny, magazíny atd.?

5. Máte raději tištěné knihy nebo moderní Ebook knihy?

7. Navštěvujete knihovnu?

8. Kolik knih přečtete za jeden rok?

9. Jaký žánr máte nejraději (scifi, román,...)?

10. Kupujete knihy jako dárek a sami je dostáváte?

11. Tištěné knihy jsou pro Vás přežitek a tzv."lapače prachu" nebo je berete jako bohatství a moudrost z nich vycházející?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. četli vám rodiče v dětství pohádky na dobrou noc?

2. Myslíte si, že je četba knih člověku prospěšná?

4. Čtete raději knihy nebo noviny, magazíny atd.?

5. Máte raději tištěné knihy nebo moderní Ebook knihy?

7. Navštěvujete knihovnu?

8. Kolik knih přečtete za jeden rok?

9. Jaký žánr máte nejraději (scifi, román,...)?

10. Kupujete knihy jako dárek a sami je dostáváte?

11. Tištěné knihy jsou pro Vás přežitek a tzv."lapače prachu" nebo je berete jako bohatství a moudrost z nich vycházející?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Losmanová, S.Dnešní zájem o knihy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://analyza-ctenarskeho-podvedom.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.