Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji - diplomová práce

Analýza dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji - diplomová práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radovan Výsmek
Šetření:23. 06. 2011 - 15. 07. 2011
Počet respondentů:124
Počet otázek (max/průměr):19 / 14.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den všem!

Prosím o pomoc se získáním dat pro mou diplomovou práci s názvem Analýza dalšího vzdělávání na školách zřizovaných Zlínským krajem. Zúčastnit šetření se mohou lidé starší 18 let nejen ze Zlínského kraje.

Předem za vaši ochotu a čas děkuji.

Radovan Výsmek

Odpovědi respondentů

1. Znáte pojem „Další vzdělávání“ (dále jen DV)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8770,16 %70,16 %  
ne3729,84 %29,84 %  

Graf

2. Za DV se považují vzdělávací aktivity po ukončení pravidelné denní školní docházky. Účastnil(a) jste ve školním roce 2010/11 procesu DV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 3, NEotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE8064,52 %64,52 %  
ANO4435,48 %35,48 %  

Graf

3. Do jaké oblasti spadá kurz, který jste absolvoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborné vzdělávání a / nebo řemesla2147,73 %16,94 %  
Jazykové vzdělávání1022,73 %8,06 %  
DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)511,36 %4,03 %  
Zájmové vzdělávání49,09 %3,23 %  
Občanské vzdělávání24,55 %1,61 %  
ICT - informační a komunikační technologie (počítačové kury apod.)24,55 %1,61 %  

Graf

4. Byl(a) jste spokojen(a) s úrovní vašeho kurzu DV?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3988,64 %31,45 %  
ne511,36 %4,03 %  

Graf

5. Pomůže vám podle vás vámi absolvovaný kurz DV v kariérovém růstu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2250 %17,74 %  
nevím1227,27 %9,68 %  
ne1022,73 %8,06 %  

Graf

6. Kdo vás na tento kurz vyslal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kurz jsem absolvoval(a) z vlastní vůle2965,91 %23,39 %  
Zaměstnavatel1227,27 %9,68 %  
sama na základě pozvánky do organizace,kde pracuji12,27 %0,81 %  
v rámci praxe při studiu12,27 %0,81 %  
Ministerstvo obrany12,27 %0,81 %  

Graf

7. V nejbližším období:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci absolvovat další kurz DV2659,09 %20,97 %  
Nechci absolvovat další kurz DV, ale v budoucnu ano1840,91 %14,52 %  

Graf

8. Kdo financoval vaše vzdělávání v tomto kurzu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Já sám (sama)1943,18 %15,32 %  
Zaměstnavatel1840,91 %14,52 %  
Z části já a z části zaměstnavatel36,82 %2,42 %  
kurz byl uveden jako bezplatný- pod záštitou nezis12,27 %0,81 %  
z části já a z části vedoucí zařízení(chěli výstup12,27 %0,81 %  
nic12,27 %0,81 %  
MPSV, evropské fondy aj.12,27 %0,81 %  

Graf

9. Proč nevyužíváte možnosti se dál vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám informace o možnostech DV a / nebo o poskytovatelích DV2835 %22,58 %  
Nepotřebuji to1417,5 %11,29 %  
Nemožnost přizpůsobit se časovým možnostem poskytovatele DV1316,25 %10,48 %  
Nemám dostatečné finanční prostředky na zaplacení DV67,5 %4,84 %  
Kurzy se realizují mimo obec, ve které bydlím nebo pracuji22,5 %1,61 %  
nic22,5 %1,61 %  
zaměstnavatel nenabízí, nezaplatí11,25 %0,81 %  
zajišťuje zaměstnavatel11,25 %0,81 %  
momentálně to není důležité11,25 %0,81 %  
V roce 209 jsem ukončila kombinované VS vzdělání 11,25 %0,81 %  
tento rok, couvádíte, jsem nebyla přijata11,25 %0,81 %  
Vzdělávací kurzy mého zaměření zcela jistě DV nemá11,25 %0,81 %  
Zaměstnání mě vyčerpává11,25 %0,81 %  
vzdělávám se sám podle potřeby11,25 %0,81 %  
vek11,25 %0,81 %  
studium na vysoké škole11,25 %0,81 %  
nechce se mi11,25 %0,81 %  
pracovní vytíženost11,25 %0,81 %  
nestíhám 11,25 %0,81 %  
jsem na VŠ, věnuji se VKH11,25 %0,81 %  
smesne omezeny vyber v daleke obci11,25 %0,81 %  

Graf

10. Co vás motivuje nebo co by vás motivovalo účastnit se kurzů DV?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní zájem se vzdělávat a kariérový růst9677,42 %77,42 %  
Požadavek zaměstnavatele4637,1 %37,1 %  
Ztráta nebo hrozba ztráty zaměstnání kvůli neodpovídající kvalifikaci3931,45 %31,45 %  
Příspěvek zaměstnavatele / dotace na kurz 3729,84 %29,84 %  
Špatná volba původní profese1713,71 %13,71 %  
Požadavek úřadu práce (finanční zvýhodnění…)108,06 %8,06 %  
Jiná motivace75,65 %5,65 %  

Graf

11. Myslíte si, že by vám pomohlo, kdyby Krajský úřad Zlínského kraje shromažďoval informace o kurzech DV v kraji, které by byly přístupné na jednom místě (např. internet nebo tištěný materiál)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7963,71 %63,71 %  
Spíše ano3528,23 %28,23 %  
Spíše ne75,65 %5,65 %  
Ne32,42 %2,42 %  

Graf

12. Co by se podle vás mělo změnit v oblasti DV ve Zlínském kraji? Prosím, napište nám krátkou anotaci.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

- větší propagace - zajistit pro DV stabilní podporu z veřejných prostředků, realizovat DV dle potřeb zaměstnavatelů a s jejich spoluprací - nabídku kurzů upraovat na základě analýzy potřeb pracovního trhu, potřeby pracovního trhu průběžně analyzovat.

DV zaměřit na konkrétní potřeby zaměstnavatele, nevzdělávat se "jen pro titul"

Jak vyplývá z otázky číslo 1, nemám moc představu, o co jde, takže na tuto otázku nemůžu odpovědět.

Jsem student, ani příjmy člena na domácnost nevím, proto nejsem stoprocentně vhodný kandidát na vyplnění tohoto dotazníku, ale snad Ti pomohou...

Když to vezmu z osobního hlediska, tak určitě informovanost o možnostech vzdělávání. Uvedu moji konkrétní zkušenost - hledala jsem jakýkoliv kurz počítačové grafiky a nenašla jsem zhola nic. Což může znamenat a) žádný kurz není nebo b) neumím to hledat.

Lepší informovanost obyvatel ZK.

Měla by vzniknout databáze vzdělávacích příležitostí v kraji - na jednom místě všechny typy kurzů. Školy, které mají často nejlepší materiální podmínky pro realizaci odborných kurzů, by se měly začít chovat tržně a dělat marketingové aktivity pro nalákání zájemců. Měly by se více konat krajem organizované semináře, akce na podporu informovanosti veřejnosti o možnostech a potřebnosti DV! Začít realizovat skutečnou (a nikoliv jen na papíře deklarovanou) spolupráci kraje s dalšími institucemi - hospodářské komory, UTB, poskytovatelé DV, úřady práce. Poradní orgán Rady - Komise RZK pro RLZ otázku DV neřeší, o ničem nerozhoduje a zatím nic Radě ZK nedoporučila. Proč se v kraji nekonají pravidelně Týdny vzdělávání dospělých? Je zjevné, vytváření podmínek pro růst vzdělanosti obyvatel kraje není téma pro současnou politickou reprezentaci.

Mělo by být o DV slyšet.

MĚLO BY PŘESTAT TO BÝT ZDARMA

Mohlo by být více akreditovaných kurzů či seminářů v kratším čas. rozsahu z více oblasí

nedokáži odpovědět

Nedokážu posoudit.

Nejsem ze zlínského kraje, omlouvám se za žádnou anotaci.

nemám představu

nemám představu

Není ucelený přehled vzdělávacích institucí v našem kraji

nevím

nevím

Nevím

nevím, jelikož nevím, jak to v rámci Zlínského kraje funguje. Znám portál, kde je nabídka DVPP, ale jak je to obecně v rámci kraje, netuším.

Nevím, nepřemýšlela jsem o tom.

Neznám DV, takže nemohu posoudit

No vzhledem k tomu, že o DV ve Zlínském kraji nic nevím, tak zřejmě informovanost.

Oblasti nabízených kurzů, flexibila nabídek. kurzy by měla být zaměřeny na získání praktických dovedností, což by nahradilo velkém množství mnohdy zbytečné teorie.

Pristup pracovniku na uradech, na zajem o DV reaguji chladne az zaporne, vetsi vyber, dostupnost.

Propagace, přehledné informace

Rozšířit nabídku, informovat potenciální uchazeče všemi možnými prostředky, regionální TV, Zlínský magazín, veřejná doprava

sd

Shromáždit alespoň základní nabídku a informace na jednom místě - přehledně, stručně, aktuálně, s odkazy na poskytovatele, a to včetně například možností financování DV (projekty, podpora ministerstev, krajů, měst, veřejné správy..).

Širší profesní výběr kurzů DV

veřejné informování s podrobnější údaji

Větší informovanost lidí - na stránkách zlínského kraje

Větší informovanost veřejnosti o možnostech dalšího vzdělávání. Příspěvek pro ty, kteří si další vzdělávání nemohou dovolit z finančních důvodů.

Větší informovanost.

Více informací o možnostech studia

Více odborných aktivit v rámci dalšího vzdělávání, schopnost odpovědných institucí přilákat do Zlína více zajímavých vzdělávacích aktivit, za kterými tak musíme jezdit především do Prahy a do Bratislavy.

Více přizpůsobit požadavkům zaměstnaného člověka (termíny přednášek, náplň studijních programů, způsoby zkoušení i dalších nároků na studenty DV).

vyšší platové ohodnocení podle počtu a frekvence návštěvnosti DV

Vytvořit a aktualizovat web podobně jako nabídky Úřadu práce.

ZAMĚŘIT JE PŘÍMO NA POŽADAVKY KONKRÉTNÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ

zapojit UNIVER. T.BATI DO PROCESU DV.

zatím nevím, protože nemám informace o DV

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6451,61 %51,61 %  
Muź6048,39 %48,39 %  

Graf

14. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské 2. stupně (Ing., Mgr., MgA., PhD. a vyšší)6653,23 %53,23 %  
Střední s maturitou3125 %25 %  
Vysokoškolské 1. stupně (BC. BcA.)2318,55 %18,55 %  
Střední32,42 %2,42 %  
Základní10,81 %0,81 %  

Graf

15. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 35 let6350,81 %50,81 %  
36 - 50 let3225,81 %25,81 %  
18 - 25 let1915,32 %15,32 %  
51 - 65 let86,45 %6,45 %  
66 a více let21,61 %1,61 %  

Graf

16. Mé zaměstnání v tomto okamžiku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejný sektor5141,13 %41,13 %  
Soukromý sektor – zaměstnanec 3528,23 %28,23 %  
Soukromý sektor – podnikatel, spolumajitel, jednatel1713,71 %13,71 %  
Nezaměstnaný(á)1411,29 %11,29 %  
Na rodičovské dovolené64,84 %4,84 %  
Důchodce10,81 %0,81 %  

Graf

17. Mé poslední zaměstnání je (bylo) v profesi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Technickohospodářské2318,55 %18,55 %  
Manažerské2116,94 %16,94 %  
Úřednické (veřejná správa)2116,94 %16,94 %  
Nebyl(a) jsem doposud zaměstnán(a)1713,71 %13,71 %  
Učitelské129,68 %9,68 %  
Výzkumné86,45 %6,45 %  
sociální32,42 %2,42 %  
nic21,61 %1,61 %  
Dělnické21,61 %1,61 %  
soukromý sektor10,81 %0,81 %  
obchodní10,81 %0,81 %  
LEKAR10,81 %0,81 %  
technické10,81 %0,81 %  
zdravotnictvi10,81 %0,81 %  
služby10,81 %0,81 %  
zdravotnictví- farmácie10,81 %0,81 %  
stavebnictvi10,81 %0,81 %  
Student gymnázia10,81 %0,81 %  
sociální služby10,81 %0,81 %  
osvč10,81 %0,81 %  
účetnictví, finance, administrativa10,81 %0,81 %  
Média10,81 %0,81 %  
umělecké10,81 %0,81 %  
Bankovnictví10,81 %0,81 %  

Graf

18. Průměrný čistý měsíční příjem na 1 člena domácnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 15 000 Kč4939,52 %39,52 %  
12 501 - 15 000 Kč2419,35 %19,35 %  
7 501 - 10 000 Kč1915,32 %15,32 %  
10 001 - 12 500 Kč1512,1 %12,1 %  
5 001 - 7 500 Kč129,68 %9,68 %  
Do 5 000 Kč54,03 %4,03 %  

Graf

19. Počet členů domácnosti, kteří mají ukončenou pravidelnou denní docházku do školy a jsou tedy potenciálními příjemci DV?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25947,58 %47,58 %  
12620,97 %20,97 %  
32016,13 %16,13 %  
41310,48 %10,48 %  
543,23 %3,23 %  
621,61 %1,61 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.23
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.77
Směrodatná odchylka:0.88
Medián:2
Modus:2

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Za DV se považují vzdělávací aktivity po ukončení pravidelné denní školní docházky. Účastnil(a) jste ve školním roce 2010/11 procesu DV?

 • odpověď ANO:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jazykové vzdělávání na otázku 3. Do jaké oblasti spadá kurz, který jste absolvoval(a)?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odborné vzdělávání a / nebo řemesla na otázku 3. Do jaké oblasti spadá kurz, který jste absolvoval(a)?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Byl(a) jste spokojen(a) s úrovní vašeho kurzu DV?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Pomůže vám podle vás vámi absolvovaný kurz DV v kariérovém růstu?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Pomůže vám podle vás vámi absolvovaný kurz DV v kariérovém růstu?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 5. Pomůže vám podle vás vámi absolvovaný kurz DV v kariérovém růstu?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kurz jsem absolvoval(a) z vlastní vůle na otázku 6. Kdo vás na tento kurz vyslal?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnavatel na otázku 6. Kdo vás na tento kurz vyslal?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chci absolvovat další kurz DV na otázku 7. V nejbližším období:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci absolvovat další kurz DV, ale v budoucnu ano na otázku 7. V nejbližším období:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Já sám (sama) na otázku 8. Kdo financoval vaše vzdělávání v tomto kurzu:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnavatel na otázku 8. Kdo financoval vaše vzdělávání v tomto kurzu:
 • odpověď NE:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám informace o možnostech DV a / nebo o poskytovatelích DV na otázku 9. Proč nevyužíváte možnosti se dál vzdělávat?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemožnost přizpůsobit se časovým možnostem poskytovatele DV na otázku 9. Proč nevyužíváte možnosti se dál vzdělávat?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepotřebuji to na otázku 9. Proč nevyužíváte možnosti se dál vzdělávat?

4. Byl(a) jste spokojen(a) s úrovní vašeho kurzu DV?

 • odpověď ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odborné vzdělávání a / nebo řemesla na otázku 3. Do jaké oblasti spadá kurz, který jste absolvoval(a)?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 5. Pomůže vám podle vás vámi absolvovaný kurz DV v kariérovém růstu?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Pomůže vám podle vás vámi absolvovaný kurz DV v kariérovém růstu?

6. Kdo vás na tento kurz vyslal?

 • odpověď Kurz jsem absolvoval(a) z vlastní vůle:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Já sám (sama) na otázku 8. Kdo financoval vaše vzdělávání v tomto kurzu:

8. Kdo financoval vaše vzdělávání v tomto kurzu:

 • odpověď Zaměstnavatel:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnavatel na otázku 6. Kdo vás na tento kurz vyslal?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte pojem „Další vzdělávání“ (dále jen DV)?

2. Za DV se považují vzdělávací aktivity po ukončení pravidelné denní školní docházky. Účastnil(a) jste ve školním roce 2010/11 procesu DV?

3. Do jaké oblasti spadá kurz, který jste absolvoval(a)?

4. Byl(a) jste spokojen(a) s úrovní vašeho kurzu DV?

5. Pomůže vám podle vás vámi absolvovaný kurz DV v kariérovém růstu?

6. Kdo vás na tento kurz vyslal?

7. V nejbližším období:

8. Kdo financoval vaše vzdělávání v tomto kurzu:

9. Proč nevyužíváte možnosti se dál vzdělávat?

10. Co vás motivuje nebo co by vás motivovalo účastnit se kurzů DV?

11. Myslíte si, že by vám pomohlo, kdyby Krajský úřad Zlínského kraje shromažďoval informace o kurzech DV v kraji, které by byly přístupné na jednom místě (např. internet nebo tištěný materiál)?

13. Pohlaví

14. Dosažené vzdělání

15. Věk

16. Mé zaměstnání v tomto okamžiku

17. Mé poslední zaměstnání je (bylo) v profesi

18. Průměrný čistý měsíční příjem na 1 člena domácnosti

19. Počet členů domácnosti, kteří mají ukončenou pravidelnou denní docházku do školy a jsou tedy potenciálními příjemci DV?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte pojem „Další vzdělávání“ (dále jen DV)?

2. Za DV se považují vzdělávací aktivity po ukončení pravidelné denní školní docházky. Účastnil(a) jste ve školním roce 2010/11 procesu DV?

3. Do jaké oblasti spadá kurz, který jste absolvoval(a)?

4. Byl(a) jste spokojen(a) s úrovní vašeho kurzu DV?

5. Pomůže vám podle vás vámi absolvovaný kurz DV v kariérovém růstu?

6. Kdo vás na tento kurz vyslal?

7. V nejbližším období:

8. Kdo financoval vaše vzdělávání v tomto kurzu:

9. Proč nevyužíváte možnosti se dál vzdělávat?

10. Co vás motivuje nebo co by vás motivovalo účastnit se kurzů DV?

11. Myslíte si, že by vám pomohlo, kdyby Krajský úřad Zlínského kraje shromažďoval informace o kurzech DV v kraji, které by byly přístupné na jednom místě (např. internet nebo tištěný materiál)?

13. Pohlaví

14. Dosažené vzdělání

15. Věk

16. Mé zaměstnání v tomto okamžiku

17. Mé poslední zaměstnání je (bylo) v profesi

18. Průměrný čistý měsíční příjem na 1 člena domácnosti

19. Počet členů domácnosti, kteří mají ukončenou pravidelnou denní docházku do školy a jsou tedy potenciálními příjemci DV?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Výsmek, R.Analýza dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji - diplomová práce (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://analyza-dalsiho-vzdelavani-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.