Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza využití elektronické fakturace

Analýza využití elektronické fakturace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Chvojková
Šetření:09. 04. 2016 - 07. 05. 2016
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):16 / 9.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
rádi bychom Vám mnohokrát poděkovali za chviličku Vašeho času, který věnujete vyplnění následujícího dotazníku a tím nám pomůžete si prohloubit znalosti v oboru a dáte i možnost objektivně zhodnotit problematiku v práci na téma "Srovnávací analýza využití elektronické fakturace v ČR a zahraničí" a další zpracování v projektech týkajících se kvality účetních informací.
Za Studentskou a účetní daňovou kancelář UTB ve Zlíně
Monika Chvojková
(monika.chvojkova@atlas.cz)

Odpovědi respondentů

1. Činnost provozuji jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společnost s ručením omezeným2641,94 %41,94 %  
OSVČ1625,81 %25,81 %  
Akciová společnost1320,97 %20,97 %  
Nezisková organizace23,23 %3,23 %  
Jakou činnost? 11,61 %1,61 %  
státní podnik11,61 %1,61 %  
změstnanec v a.s.11,61 %1,61 %  
zaměstnanec11,61 %1,61 %  
neprovozuji11,61 %1,61 %  

Graf

2. Svou činnost realizuji v oboru:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkoobchod 23,28 %3,23 %  
Catering23,28 %3,23 %  
public relations11,64 %1,61 %  
Obchod a služby11,64 %1,61 %  
Finanční poradenství11,64 %1,61 %  
IT a služby v oboru softwarového inženýrství11,64 %1,61 %  
Průmyslové inženýrství11,64 %1,61 %  
Realitní činnost.11,64 %1,61 %  
Dámský textil11,64 %1,61 %  
libovolném 11,64 %1,61 %  
ostatní odpovědi stavebnictví
Výroba obráběcích strojů
Venkovní reklama
e-commerce
Reality
Zprostředkování obchodu a služeb
výroba a prodej topných systému
Dodávky,montáže,servis výtahů a eskalátorů
finance
služby elektronických komunikací
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
spaciální činnosti na vysokotlakém potrubí
Výroba optiky a jemné mechaniky
Výroba a obchod FMCG
Sponzorské vzkazy
stavebnictvo
Telekomunikace
zkušebnictví
petrochemického průmyslu
odborné poradenství
tlumočnictví
IT
služby v oboru testování a certifikace
finance, vzdělávání
sociální služby
Prodej nabytku
Poskytování software
Strojírenství
Kurýrní služby
Automotive
reklamní činnost
personální agentura
Výroba a distribuce pitné vody. Odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod.
ekonomické poradenství
Programování
hutnictví
účetnictví
voda,topení,plyn
elektrotechnika
služby
consulting
Výroba strojních součástek
Sportovní klub
Výroba součástí motorů
nepracuji
výroba nábytku
Výroba skleněných bytových dekorací
Kovovýroba
4980,33 %79,03 % 

Graf

3. Využíváte možnosti elektronické fakturace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3658,06 %58,06 %  
Ne2641,94 %41,94 %  

Graf

4. Z jakého důvodu nevyužíváte elektronickou fakturaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic jsme si o možnostech elektronické fakturace nezjišťovali1140,74 %17,74 %  
Není to pro nás výhodné (náklady na zaučení personálu, software,...)829,63 %12,9 %  
Nikdo z našich dodavatelů/odběratelů této možnosti nevyužívá414,81 %6,45 %  
Nefakturuji13,7 %1,61 %  
Málo rozšířené a spousta firem neví o co jde13,7 %1,61 %  
účetní systém není z důvodu bezpečnosti připojen na internet13,7 %1,61 %  
Nebyl čas na implementaci13,7 %1,61 %  
aktuálně nefakturujeme, pouze příležitostně přijímáme faktury od dodavatelů vybavení13,7 %1,61 %  
nepracuji13,7 %1,61 %  

Graf

5. Měli byste v budoucnu zájem o využívání elektronické fakturace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne934,62 %14,52 %  
Ano, za předpokladu dostatečného přísunu informací623,08 %9,68 %  
Nevím519,23 %8,06 %  
Ano, na tento krok se určitě chystáme311,54 %4,84 %  
Určitě ne27,69 %3,23 %  
Ano, pokud bude většina s partnerů připravena13,85 %1,61 %  

Graf

6. Jak dlouho využíváte možnosti elektronické fakturace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky616,22 %9,68 %  
5 let513,51 %8,06 %  
4 roky410,81 %6,45 %  
Cca 4 roky25,41 %3,23 %  
3 roky25,41 %3,23 %  
Od počátku - tedy 5 let12,7 %1,61 %  
12 let12,7 %1,61 %  
více jak 8 let12,7 %1,61 %  
-12,7 %1,61 %  
212,7 %1,61 %  
ostatní odpovědi 5
cca 3 roky
Nevím přesně. Odhaduji 10 let.
5. rok
od založení společnosti
2-3 roky
23 let
záleží jestli si to přeje klient
dlouho
cca druhý rok
1,5 roku
6 měsíců
8 let
1335,14 %20,97 % 

Graf

7. Jakým způsobem zpracováváte přijaté/vydané elektronické faktury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Firemní software3288,89 %51,61 %  
Externí zprostředkovatel411,11 %6,45 %  

Graf

8. Šetří Vám elektronická fakturace čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, výrazně2466,67 %38,71 %  
Ano, po zaučení je o něco málo rychlejší než běžné postupy1027,78 %16,13 %  
Nezaznamenali jsme žádnou změnu25,56 %3,23 %  

Graf

9. Zaznamenali jste ve spojitosti s elektronickou fakturací úsporu nákladů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 12, Nevímotázka č. 13, K úsporám ani ztrátám nedošlootázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2877,78 %45,16 %  
Nevím411,11 %6,45 %  
K úsporám ani ztrátám nedošlo25,56 %3,23 %  
Ne25,56 %3,23 %  

Graf

10. O kolik % se (přibližně) snížily náklady? (nepovinná otázka)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1125 %1,61 %  
30125 %1,61 %  
nedisponujeme daty k porovnání125 %1,61 %  
15%125 %1,61 %  

Graf

11. V jakých položkách jste zaznamenali úsporu nákladů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náklady na tisk a zasílání2692,86 %41,94 %  
Náklady na administrativu2278,57 %35,48 %  
Náklady na archivaci1139,29 %17,74 %  
Náklady na kontrolu dokumentace828,57 %12,9 %  
poštovné13,57 %1,61 %  

Graf

12. O kolik % se (přibližně) navýšily náklady? (nepovinná otázka)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

13. Upřednostnili byste možnost povinné elektronické fakturace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne, ponechali bychom to jako možnost volby2158,33 %33,87 %  
Ano, ušetřilo by nám čas i peníze, kdyby všichni dodavatelé i odběratelé pracovali s elektronickou fakturací925 %14,52 %  
Nevím38,33 %4,84 %  
Rozhodně ne25,56 %3,23 %  
Ano, ovšem pouze u právnických či fyzických osob s obratem nad 1 mil. Kč12,78 %1,61 %  

Graf

14. V čem vidíte hlavní VÝHODY elektronické fakturace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rychlost odeslání/přijetí4267,74 %67,74 %  
Snižuje náklady na administrativu a archivaci3861,29 %61,29 %  
Faktury jsou kdykoliv přístupné všem, kteří mají oprávnění si je zobrazit3353,23 %53,23 %  
Mohou být snadno a rychle vytvořeny a upraveny2235,48 %35,48 %  
Software provádí souběžně i kontrolu dat1829,03 %29,03 %  
Minimalizace možnosti ztráty (za předpokladu správného zálohování dat)1524,19 %24,19 %  
Větší bezpečnost a ověřitelnost elektronického podpisu1422,58 %22,58 %  
Lze přizpůsobit potřebám uživatele1320,97 %20,97 %  
Nevím914,52 %14,52 %  
Nikdo si neuvědomuje všechny náležitosti včetně kombinace současného stavu a archivace originálu11,61 %1,61 %  
bez nákladů na poštu a tisk11,61 %1,61 %  

Graf

15. Jaké jsou podle Vás hlavní NEVÝHODY elektronické fakturace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aby elektronická fakturace několikanásobně šetřila čas, je potřeba, aby ji využívali i odběratelé a dodavatelé2438,71 %38,71 %  
Možnost výpadku elektrického proudu a nepřístupnost dat2235,48 %35,48 %  
Vysoké počáteční náklady na software1524,19 %24,19 %  
Nevím1422,58 %22,58 %  
Nutnost zaučení zaměstnanců1016,13 %16,13 %  
Samotný oběh dokladů v a.s. a schvalování11,61 %1,61 %  
stává se, že fakturu nedostanou, ikdyž je správně napsaná emailová adresa11,61 %1,61 %  
nutná kompatibilita s účetním nebo informačním systémem, přístup na internet11,61 %1,61 %  
zásadní nevýhody zde nespatřuji11,61 %1,61 %  
Zneužití dat11,61 %1,61 %  
počáteční náklady se v krátké době vrátí. Nevýhody neshledávám.11,61 %1,61 %  
v případě emailu nelze stoprocentně zajistit důvěryhodnost, neporušitelnost obsahu jak ukládá zákon11,61 %1,61 %  
nedostatečná ochrana citlivých dat11,61 %1,61 %  

Graf

16. Jaké máte vlastní zkušenosti s elektronickou fakturací? Můžete uvést i externího zprostředkovatele služeb, přesnější náklady či postřehy z praxe,...

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Doposud nemám žádnou zkušenost s elektronickou fakturací

Hlavní důvod je cena za poštovné.

I když mám externí účetní, máme software propojený sítí a mohu tedy dle potřeby data kontrovat a reagovat na dílčí výstupy. V kostce a zkratce je to asi vše... A.Š.

Mám tě ráda Moničko :-*

Nemám zkušenosti

Společnosti fakturuji "elektronicky" klidně bez podpisu, naskenují doklady či doklady pošlou jen e-mailem, daňové doklady zůstávají viset v počítačích nákupčích i referentů, někdo je nakonec musí vytisknout někdy včetně rozsáhlých příloh ( např. měřících protokolů, montážních výkazů, atd.. Moniko, mnoho úspěchů ve vašem studiu.

v případě emailu nelze stoprocentně zajistit důvěryhodnost, neporušitelnost obsahu jak ukládá zákon

Velmi dobrá, zvláště, když se ve špičce posílá 100-150 faktur denně. Rušní vystavení yv zabralo mnohonásobně více

ze strany zákazníků čím dal častější využití elektronický fakturace

Žadne

žádné

Žádné..

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Využíváte možnosti elektronické fakturace?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Firemní software na otázku 7. Jakým způsobem zpracováváte přijaté/vydané elektronické faktury?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, po zaučení je o něco málo rychlejší než běžné postupy na otázku 8. Šetří Vám elektronická fakturace čas?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, výrazně na otázku 8. Šetří Vám elektronická fakturace čas?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Zaznamenali jste ve spojitosti s elektronickou fakturací úsporu nákladů?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne, ponechali bychom to jako možnost volby na otázku 13. Upřednostnili byste možnost povinné elektronické fakturace?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náklady na administrativu na otázku 11. V jakých položkách jste zaznamenali úsporu nákladů?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náklady na archivaci na otázku 11. V jakých položkách jste zaznamenali úsporu nákladů?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náklady na tisk a zasílání na otázku 11. V jakých položkách jste zaznamenali úsporu nákladů?
 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic jsme si o možnostech elektronické fakturace nezjišťovali na otázku 4. Z jakého důvodu nevyužíváte elektronickou fakturaci?

7. Jakým způsobem zpracováváte přijaté/vydané elektronické faktury?

 • odpověď Firemní software:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, po zaučení je o něco málo rychlejší než běžné postupy na otázku 8. Šetří Vám elektronická fakturace čas?

8. Šetří Vám elektronická fakturace čas?

 • odpověď Ano, výrazně:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náklady na archivaci na otázku 11. V jakých položkách jste zaznamenali úsporu nákladů?

9. Zaznamenali jste ve spojitosti s elektronickou fakturací úsporu nákladů?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náklady na administrativu na otázku 11. V jakých položkách jste zaznamenali úsporu nákladů?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náklady na archivaci na otázku 11. V jakých položkách jste zaznamenali úsporu nákladů?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náklady na tisk a zasílání na otázku 11. V jakých položkách jste zaznamenali úsporu nákladů?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, výrazně na otázku 8. Šetří Vám elektronická fakturace čas?

11. V jakých položkách jste zaznamenali úsporu nákladů?

 • odpověď Náklady na administrativu:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náklady na archivaci na otázku 11. V jakých položkách jste zaznamenali úsporu nákladů?
 • odpověď Náklady na tisk a zasílání:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náklady na archivaci na otázku 11. V jakých položkách jste zaznamenali úsporu nákladů?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Zaznamenali jste ve spojitosti s elektronickou fakturací úsporu nákladů?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náklady na administrativu na otázku 11. V jakých položkách jste zaznamenali úsporu nákladů?

14. V čem vidíte hlavní VÝHODY elektronické fakturace?

 • odpověď Faktury jsou kdykoliv přístupné všem, kteří mají oprávnění si je zobrazit:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náklady na archivaci na otázku 11. V jakých položkách jste zaznamenali úsporu nákladů?
 • odpověď Snižuje náklady na administrativu a archivaci:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Větší bezpečnost a ověřitelnost elektronického podpisu na otázku 14. V čem vidíte hlavní VÝHODY elektronické fakturace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Činnost provozuji jako:

3. Využíváte možnosti elektronické fakturace?

4. Z jakého důvodu nevyužíváte elektronickou fakturaci?

7. Jakým způsobem zpracováváte přijaté/vydané elektronické faktury?

8. Šetří Vám elektronická fakturace čas?

9. Zaznamenali jste ve spojitosti s elektronickou fakturací úsporu nákladů?

11. V jakých položkách jste zaznamenali úsporu nákladů?

13. Upřednostnili byste možnost povinné elektronické fakturace?

14. V čem vidíte hlavní VÝHODY elektronické fakturace?

15. Jaké jsou podle Vás hlavní NEVÝHODY elektronické fakturace?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Činnost provozuji jako:

3. Využíváte možnosti elektronické fakturace?

4. Z jakého důvodu nevyužíváte elektronickou fakturaci?

7. Jakým způsobem zpracováváte přijaté/vydané elektronické faktury?

8. Šetří Vám elektronická fakturace čas?

9. Zaznamenali jste ve spojitosti s elektronickou fakturací úsporu nákladů?

11. V jakých položkách jste zaznamenali úsporu nákladů?

13. Upřednostnili byste možnost povinné elektronické fakturace?

14. V čem vidíte hlavní VÝHODY elektronické fakturace?

15. Jaké jsou podle Vás hlavní NEVÝHODY elektronické fakturace?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chvojková, M.Analýza využití elektronické fakturace (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://analyza-elektronicka-faktura.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.