Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza hypotečních úvěrů

Analýza hypotečních úvěrů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Ponížil
Šetření:18. 03. 2010 - 04. 04. 2010
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Jiří Ponížil, jsem studentem třetího ročníku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v rámci své bakalářské práce provádím průzkum informovanosti občanů v oblasti hypotečních úvěrů. Prosím Vás o chvíli věnovanou vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Vždy označte pouze jednu správnou odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Svou bytovou potřebu jste řešil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tuto situaci jsem neřešil/a3939,39 %39,39 %  
využitím hypotečního úvěru2424,24 %24,24 %  
vlastními zdroji2121,21 %21,21 %  
využitím stavebního spoření1515,15 %15,15 %  

Graf

2. Hypoteční úvěr je úvěr zajištěný:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zástavním právem k nemovitosti8080,81 %80,81 %  
ručitelem1111,11 %11,11 %  
zástavním právem k věci movité66,06 %6,06 %  
není zajištěný22,02 %2,02 %  

Graf

3. Hypoteční úvěr je úvěr:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobý8080,81 %80,81 %  
střednědobý1717,17 %17,17 %  
krátkodobý22,02 %2,02 %  

Graf

4. Hypoteční úvěr může být poskytnut na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koupi nemovitosti, stavebního pozemku, výstavbu nemovitosti7575,76 %75,76 %  
na jakékoli zboží a služby1111,11 %11,11 %  
splacení úvěru či půjčky použité na investice do nemovitosti77,07 %7,07 %  
rekonstrukci, modernizaci či opravy nemovitosti66,06 %6,06 %  

Graf

5. Průměrná úroková sazba z hypotečního úvěru se pohybuje v rozmezí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – 6 %4242,42 %42,42 %  
3 – 5 %2323,23 %23,23 %  
7 – 12 %2020,2 %20,2 %  
6 – 7 %1414,14 %14,14 %  

Graf

6. Hypoteční úvěr lze bez sankcí splatit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze v době splatnosti4040,4 %40,4 %  
v době fixace2626,26 %26,26 %  
vždy1919,19 %19,19 %  
nikdy1414,14 %14,14 %  

Graf

7. Zkratkou RPSN se označuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
roční procentní sazba nákladů8080,81 %80,81 %  
riziková prioritní sazba nákladů99,09 %9,09 %  
rovná pasivní sazba navýšení88,08 %8,08 %  
reálná pololetní sleva nákladů22,02 %2,02 %  

Graf

8. Refinancováním úvěru se rozumí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
splacení již existujícího úvěru novým úvěrem8181,82 %81,82 %  
zhodnocování finančních prostředků99,09 %9,09 %  
předčasné splacení úvěru77,07 %7,07 %  
koupě movité či nemovité věci na úvěr22,02 %2,02 %  

Graf

9. Předem domluvená doba, po kterou se nemění úroková sazba hypotečního úvěru se nazývá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fixace6363,64 %63,64 %  
doba splatnosti2121,21 %21,21 %  
úrokové období1414,14 %14,14 %  
vinkulace11,01 %1,01 %  

Graf

10. Hypoteční úvěr lze kombinovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se stavebním spořením4444,44 %44,44 %  
se stavebním spořením i s životním pojištěním2727,27 %27,27 %  
nelze kombinovat1717,17 %17,17 %  
s životním pojištěním1111,11 %11,11 %  

Graf

11. Podpora hypotečního úvěrování na bydlení nespočívá v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnosti snížení daňového základu3636,36 %36,36 %  
poskytování příspěvku ve výši až 3000 Kč ročně2424,24 %24,24 %  
poskytování příspěvku k úrokům z hypotečního úvěru2323,23 %23,23 %  
zvýhodněných úvěrů od Státního fondu rozvoje bydlení1616,16 %16,16 %  

Graf

12. Na státní podporu hypotečních úvěrů v ČR nemají nárok:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žadatelé, kteří nevlastní byt, rodinný dům či bytový dům4141,41 %41,41 %  
pouze noví žadatelé o úvěr3131,31 %31,31 %  
žadatelé, kteří kupují přinejmenším dva roky starou nemovitost1717,17 %17,17 %  
žadatelé mladší 36 let1010,1 %10,1 %  

Graf

13. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5757,58 %57,58 %  
muž4242,42 %42,42 %  

Graf

14. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 25 let3636,36 %36,36 %  
36 – 59 let3535,35 %35,35 %  
26 – 35 let2727,27 %27,27 %  
nad 60 let11,01 %1,01 %  

Graf

15. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou6161,62 %61,62 %  
vysokoškolské1919,19 %19,19 %  
středoškolské bez maturity1717,17 %17,17 %  
základní22,02 %2,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Svou bytovou potřebu jste řešil/a:

2. Hypoteční úvěr je úvěr zajištěný:

3. Hypoteční úvěr je úvěr:

4. Hypoteční úvěr může být poskytnut na:

5. Průměrná úroková sazba z hypotečního úvěru se pohybuje v rozmezí:

6. Hypoteční úvěr lze bez sankcí splatit:

7. Zkratkou RPSN se označuje:

8. Refinancováním úvěru se rozumí:

9. Předem domluvená doba, po kterou se nemění úroková sazba hypotečního úvěru se nazývá:

10. Hypoteční úvěr lze kombinovat:

11. Podpora hypotečního úvěrování na bydlení nespočívá v:

12. Na státní podporu hypotečních úvěrů v ČR nemají nárok:

13. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

14. Věk:

15. Vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Svou bytovou potřebu jste řešil/a:

2. Hypoteční úvěr je úvěr zajištěný:

3. Hypoteční úvěr je úvěr:

4. Hypoteční úvěr může být poskytnut na:

5. Průměrná úroková sazba z hypotečního úvěru se pohybuje v rozmezí:

6. Hypoteční úvěr lze bez sankcí splatit:

7. Zkratkou RPSN se označuje:

8. Refinancováním úvěru se rozumí:

9. Předem domluvená doba, po kterou se nemění úroková sazba hypotečního úvěru se nazývá:

10. Hypoteční úvěr lze kombinovat:

11. Podpora hypotečního úvěrování na bydlení nespočívá v:

12. Na státní podporu hypotečních úvěrů v ČR nemají nárok:

13. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

14. Věk:

15. Vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ponížil, J.Analýza hypotečních úvěrů (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://analyza-hypotecnich-uveru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.