Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza internetových sociálních sítí

Analýza internetových sociálních sítí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Honzík
Šetření:30. 04. 2010 - 05. 05. 2010
Počet respondentů:127
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.44
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku související s analýzou sociálních sítí na internetu. Výsledky budou použity pro bakalářskou práci.

Odpovědi respondentů

1. Používáte internetové sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10985,83 %85,83 %  
ne1814,17 %14,17 %  

Graf

2. Jaké sociální sítě používate?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook.com9990,83 %77,95 %  
Spolužáci.cz6559,63 %51,18 %  
Lidé.cz2724,77 %21,26 %  
Twitter.com1412,84 %11,02 %  
Jiné1412,84 %11,02 %  
Last.fm1110,09 %8,66 %  
LinkedIn.com76,42 %5,51 %  
Myspace.com76,42 %5,51 %  
Orkut.com21,83 %1,57 %  
Líbímseti.cz21,83 %1,57 %  
Flickr.com21,83 %1,57 %  
Xing.com10,92 %0,79 %  
Flixster.com10,92 %0,79 %  

Graf

3. Jak často používáte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alespoň jednou denně9082,57 %70,87 %  
Alespoň jednou za týden1110,09 %8,66 %  
Alespoň jednou za měsíc65,5 %4,72 %  
Méně často21,83 %1,57 %  

Graf

4. K čemu sociální sítě využívate?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikace s přáteli9990,83 %77,95 %  
Sledování ostatních uživatelů7064,22 %55,12 %  
Sdílení fotografií6963,3 %54,33 %  
Organizování akcí5348,62 %41,73 %  
Vytváření nových kontaktů2522,94 %19,69 %  
Mikroblogování1513,76 %11,81 %  

Graf

5. Jste fanouškem alespoň jedné skupiny nebo stránky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9889,91 %77,17 %  
ne1110,09 %8,66 %  

Graf

6. Všímáte si reklam na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale neklikám na ně5651,38 %44,09 %  
Ne4642,2 %36,22 %  
Ano, klikám na ně76,42 %5,51 %  

Graf

7. Zkoušeli jste využít sociální sítě k propagaci/reklamě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9889,91 %77,17 %  
ano1110,09 %8,66 %  

Graf

8. Stali jste se někdy obětí nějakého útoku na soc. sítích? (zneužití os. údajů, podvodné skupiny, falešné profily, spam apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6963,3 %54,33 %  
nevím2220,18 %17,32 %  
ano1816,51 %14,17 %  

Graf

9. Využíváte doplňkových aplikací na sociálních sítích? (hry, kvízy..)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6155,96 %48,03 %  
ano4844,04 %37,8 %  

Graf

10. Našli/nabízeli jste zaměstnání na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10192,66 %79,53 %  
ano87,34 %6,3 %  

Graf

11. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7467,89 %58,27 %  
Muž3532,11 %27,56 %  

Graf

12. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-247165,14 %55,91 %  
24-293431,19 %26,77 %  
30-3532,75 %2,36 %  
více než 3510,92 %0,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. K čemu sociální sítě využívate?

  • odpověď Sdílení fotografií:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Twitter.com na otázku 2. Jaké sociální sítě používate?
  • odpověď Sledování ostatních uživatelů:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Last.fm na otázku 2. Jaké sociální sítě používate?

9. Využíváte doplňkových aplikací na sociálních sítích? (hry, kvízy..)

  • odpověď ne:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou za týden na otázku 3. Jak často používáte sociální sítě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte internetové sociální sítě?

2. Jaké sociální sítě používate?

3. Jak často používáte sociální sítě?

4. K čemu sociální sítě využívate?

5. Jste fanouškem alespoň jedné skupiny nebo stránky?

6. Všímáte si reklam na sociálních sítích?

7. Zkoušeli jste využít sociální sítě k propagaci/reklamě?

8. Stali jste se někdy obětí nějakého útoku na soc. sítích? (zneužití os. údajů, podvodné skupiny, falešné profily, spam apod.)

9. Využíváte doplňkových aplikací na sociálních sítích? (hry, kvízy..)

10. Našli/nabízeli jste zaměstnání na sociálních sítích?

11. Jsem

12. Kolik Vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte internetové sociální sítě?

2. Jaké sociální sítě používate?

3. Jak často používáte sociální sítě?

4. K čemu sociální sítě využívate?

5. Jste fanouškem alespoň jedné skupiny nebo stránky?

6. Všímáte si reklam na sociálních sítích?

7. Zkoušeli jste využít sociální sítě k propagaci/reklamě?

8. Stali jste se někdy obětí nějakého útoku na soc. sítích? (zneužití os. údajů, podvodné skupiny, falešné profily, spam apod.)

9. Využíváte doplňkových aplikací na sociálních sítích? (hry, kvízy..)

10. Našli/nabízeli jste zaměstnání na sociálních sítích?

11. Jsem

12. Kolik Vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Honzík, M.Analýza internetových sociálních sítí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://analyza-internetovych-socialnich-siti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.