Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza komunikace antitabákových kampaní

Analýza komunikace antitabákových kampaní

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anežka Součková
Šetření:15. 11. 2010 - 27. 11. 2010
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):31 / 31
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží k získání informací o povědomí společnosti o antitabákových kampaní, které pomohou zjistit, zda vynaložené peníze na tyto kampaně mají vůbec smysl a pomáhají kuřákům s ukončením svého zlozvyku.

Odpovědi respondentů

1. Jste kuřák? Pokud ano, vyplňte následující otázky! Pokud ne, vyplňte otázky v druhé části!

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

2. Jak hodně kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 krabičky týdně1100 %100 %  

Graf

3. Jak dlouho kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0- 5 let1100 %100 %  

Graf

4. Kde nejčastěji kouříte? (můžete vybrat více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinde1100 %100 %  

Graf

5. Máte pocit, že zákaz kouření v restauracích dokáže pomoci kuřákům přestat kouřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

6. Vnímáte kuřáctví za velký problém ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

7. Zaregistroval/a jste v poslední době nějakou kampaň proti kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

8. Pokud ano, o jakou kampaň se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
HELP- Pro život bez tabáku1100 %100 %  

Graf

9. Co vám nejvíce utkvělo v paměti z protikuřácké kampaně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nic

10. Kde jste tuto kampaň viděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televizní spot1100 %100 %  

Graf

11. Jsou tyto kampaně pro vás tak klíčové, že byste se minimálně pokusili přestat kouřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

12. Pokud byste chtěl/a přestat s kouřením, využil/a byste informace a rady z protikuřácké organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

13. Myslíte, že nápisy na krabičkách cigaret jako např: ,, Kouření může zabíjet“ dokáží odradit od kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

14. Zvolili byste radši drsnější formu kampaně v boji úroti kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

15. Čím byste nahradili stávající kampaně, aby dokázaly odradit kuřáky od kuřáctví?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aby ti co kouří platili vyšší zdravotní pojištění

16. Máte zájem stát se nekuřákem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

17. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1100 %100 %  

Graf

18. Patříte do věkové skupiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-251100 %100 %  

Graf

19. Pokud ne v první otázce, vyplňte následující otázky! Kouřil jste někdy ve svém životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

20. Pokud ano přestat vás donutilo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní vůle1100 %100 %  

Graf

21. Nejvíce se setkáváte s kuřáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
restaurační zařízení1100 %100 %  

Graf

22. Vnímáte kuřáctví za velký problém ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

23. Máte pocit, že Vás kuřáci omezují či dokonce škodí Vašemu zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

24. Zaregistroval/a jste v poslední době nějakou kampaň proti kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

25. pokud ano o jakou kampaň se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
HELP- Pro život bez tabáku1100 %100 %  

Graf

26. Co vám nejvíce utkvělo v paměti z protikuřácké kampaně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

zničené plíce a rakovina

27. Kde jste tuto kampaň viděl/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televizní spot1100 %100 %  

Graf

28. Myslíte, že tyto kampaně jsou tak klíčové, že by mohly minimálně přesvědčit kuřáky přestat s kouřením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

29. Napadává Vás nějaký způsob, který by mohl zlepšit kampaň v boji proti kouření?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ne

30. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1100 %100 %  

Graf

31. Patříte do věkové skupiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-251100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Součková, A.Analýza komunikace antitabákových kampaní (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://analyza-komunikace-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.