Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza marketingového mixu Obchodní akademie

Analýza marketingového mixu Obchodní akademie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Přikrylová
Šetření:12. 03. 2011 - 25. 03. 2011
Počet respondentů:171
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou třetího ročníku VŠB - Ekonomické fakulty, oboru Marketing a obchod. V rámci mé bakalářské práce s názvem: ,,Analýza marketingového mixu střední školy" Vás chci požádat o vyplnění dotazníku. Mé téma se týká Vaší Obchodní akademie (dále jen OA).

 

Pokud není řečeno jinak, zatrhněte pouze jednu odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Jste studentem OA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16294,74 %94,74 %  
Ne95,26 %5,26 %  

Graf

2. Jaký obor studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchodní akademii7244,44 %42,11 %  
ekonomické lyceum5131,48 %29,82 %  
veřejnosprávní činnost3924,07 %22,81 %  

Graf

3. Jste spokojeni s výběrem oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [velmi spokojenotázka č. 5, spokojenotázka č. 5, nespokojenotázka č. 4, velmi nespokojenotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen12174,69 %70,76 %  
velmi spokojen2414,81 %14,04 %  
nespokojen1710,49 %9,94 %  

Graf

4. Proč nejste spokojeni s oborem? - můžete zakroužkovat více odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebaví mě1376,47 %7,6 %  
náročná výuka1270,59 %7,02 %  
postrádám praxi v mém oboru635,29 %3,51 %  
špatný přístup učitelů ke studentům423,53 %2,34 %  
nezáživnost u důležitých předmětů15,88 %0,58 %  

Graf

5. Ohodnoťte známkou (jako ve škole) jednotlivé prvky školy.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Množství kolektivních projektů a prezentací2.4440.84
Přínos z výuky ekonomických předmětů2.2040.989
Přínos z jazykové výuky2.2781.052

Graf

6. Jaká je Vaše spokojenost se školním zázemím? (1=výborná, 3=průměrná, 5=nedostačující)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vybavenost učeben - výpočetní technika1.710.724
Bufet1.3330.63
Knihovna1.6790.662
Centrum volného času2.2351.266
Stravovací zařízení - jídelna3.4881.583

Graf

7. Oznámkujte jednotlivé komunikační prvky.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Přehlednost webových stránek www.oao.cz.1.8460.884
Aktuálnost webových stránek www.oao.cz.1.9570.757
Přehlednost e-learningu.2.3951.078
Frekvence vydávání školního časopisu.2.4940.978

Graf

8. Kterou formu sestavování rozvrhu byste uvítali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spoluúčast při tvorbě rozvrhu9357,41 %54,39 %  
sám/a si sestavit rozvrh4427,16 %25,73 %  
rozvrh zadán školou2515,43 %14,62 %  

Graf

9. Využíváte služeb výchovných poradců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5936,42 %34,5 %  
občas, 1x za půl roku2716,67 %15,79 %  
nic2616,05 %15,2 %  
nevyužívám1911,73 %11,11 %  
nikdy74,32 %4,09 %  
ano, pravidelně 1x měsíčně21,23 %1,17 %  
ne, zatím jsem to nepotřebovala21,23 %1,17 %  
0x10,62 %0,58 %  
Vůbec ne10,62 %0,58 %  
zatím ne10,62 %0,58 %  
nevyužívám nemám důvod10,62 %0,58 %  
ne..10,62 %0,58 %  
Ne vůbec10,62 %0,58 %  
Ne, nepotřebuji.10,62 %0,58 %  
Ne nepotřebuji to.10,62 %0,58 %  
skoro nikdy10,62 %0,58 %  
ne,vůbec10,62 %0,58 %  
Vůbec10,62 %0,58 %  
ještě jsem tuto službu nevyužila10,62 %0,58 %  
ano, občas zřídka kdy10,62 %0,58 %  
ještě sem nepoužila10,62 %0,58 %  
není potřeba10,62 %0,58 %  
zatím nebylo potřeba10,62 %0,58 %  
dosud nikdy10,62 %0,58 %  
Zatím jsem neměla důvod10,62 %0,58 %  
neuvyužívám10,62 %0,58 %  
zatím nikdy10,62 %0,58 %  

Graf

10. Proč jste se hlásili na OA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měl/a jsem zájem o tuto školu9357,41 %54,39 %  
dobré reference od mých známých2817,28 %16,37 %  
nemusel/a jsem absolvovat přijímací zkoušky2414,81 %14,04 %  
rozhodnutí rodičů a okolí148,64 %8,19 %  
hlásil/a jsem se na gymnázium, ale nevzali mě31,85 %1,75 %  

Graf

11. Odkud jste se dozvěděli o OA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodiče, přátelé6841,98 %39,77 %  
z brožury o středních školách5634,57 %32,75 %  
internet2012,35 %11,7 %  
jinak106,17 %5,85 %  
veletrh středních škol74,32 %4,09 %  
noviny10,62 %0,58 %  

Graf

12. Navštívili jste Den otevřených dveří OA při výběru střední školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10363,58 %60,23 %  
Ne5936,42 %34,5 %  

Graf

13. Jak byste zhodnotil/a návštěvu školy při Dni otevřených dveří? - můžete zakroužkovat více odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vše v pořádku9895,15 %57,31 %  
nízká informovanost ze strany organizátorů43,88 %2,34 %  
neochota provázejících 10,97 %0,58 %  

Graf

14. Zúčastnili byste se soutěže pro žáky 9. třídy ZŠ, která by výhercům zajistila možnost přijetí bez přijímacího řízení na tuto školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11772,22 %68,42 %  
Ne4527,78 %26,32 %  

Graf

15. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12476,54 %72,51 %  
Muž3823,46 %22,22 %  

Graf

16. Který ročník studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Druhý10464,2 %60,82 %  
První5433,33 %31,58 %  
Čtvrtý31,85 %1,75 %  
Třetí10,62 %0,58 %  

Graf

17. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
166942,59 %40,35 %  
176942,59 %40,35 %  
18106,17 %5,85 %  
1595,56 %5,26 %  
1931,85 %1,75 %  
2021,23 %1,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:16.56
Minimum:15
Maximum:18
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.36
Směrodatná odchylka:0.6
Medián:17
Modus:16

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste spokojeni s výběrem oboru?

 • odpověď nespokojen:
  • 10.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi náročná výuka na otázku 4. Proč nejste spokojeni s oborem? - můžete zakroužkovat více odpovědí
  • 10.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebaví mě na otázku 4. Proč nejste spokojeni s oborem? - můžete zakroužkovat více odpovědí

12. Navštívili jste Den otevřených dveří OA při výběru střední školy?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vše v pořádku na otázku 13. Jak byste zhodnotil/a návštěvu školy při Dni otevřených dveří? - můžete zakroužkovat více odpovědí
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stravovací zařízení - jídelna=1 na otázku 6. Jaká je Vaše spokojenost se školním zázemím? (1=výborná, 3=průměrná, 5=nedostačující)

13. Jak byste zhodnotil/a návštěvu školy při Dni otevřených dveří? - můžete zakroužkovat více odpovědí

 • odpověď vše v pořádku:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Navštívili jste Den otevřených dveří OA při výběru střední školy?

16. Který ročník studujete?

 • odpověď Druhý:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 16 - 17 > na otázku 17. Kolik je Vám let?

17. Kolik je Vám let?

 • odpověď < 15 - 16 >:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi První na otázku 16. Který ročník studujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste studentem OA?

2. Jaký obor studujete?

3. Jste spokojeni s výběrem oboru?

4. Proč nejste spokojeni s oborem? - můžete zakroužkovat více odpovědí

5. Ohodnoťte známkou (jako ve škole) jednotlivé prvky školy.

6. Jaká je Vaše spokojenost se školním zázemím? (1=výborná, 3=průměrná, 5=nedostačující)

7. Oznámkujte jednotlivé komunikační prvky.

8. Kterou formu sestavování rozvrhu byste uvítali?

9. Využíváte služeb výchovných poradců?

10. Proč jste se hlásili na OA?

11. Odkud jste se dozvěděli o OA?

12. Navštívili jste Den otevřených dveří OA při výběru střední školy?

13. Jak byste zhodnotil/a návštěvu školy při Dni otevřených dveří? - můžete zakroužkovat více odpovědí

14. Zúčastnili byste se soutěže pro žáky 9. třídy ZŠ, která by výhercům zajistila možnost přijetí bez přijímacího řízení na tuto školu?

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Který ročník studujete?

17. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste studentem OA?

2. Jaký obor studujete?

3. Jste spokojeni s výběrem oboru?

4. Proč nejste spokojeni s oborem? - můžete zakroužkovat více odpovědí

5. Ohodnoťte známkou (jako ve škole) jednotlivé prvky školy.

6. Jaká je Vaše spokojenost se školním zázemím? (1=výborná, 3=průměrná, 5=nedostačující)

7. Oznámkujte jednotlivé komunikační prvky.

8. Kterou formu sestavování rozvrhu byste uvítali?

9. Využíváte služeb výchovných poradců?

10. Proč jste se hlásili na OA?

11. Odkud jste se dozvěděli o OA?

12. Navštívili jste Den otevřených dveří OA při výběru střední školy?

13. Jak byste zhodnotil/a návštěvu školy při Dni otevřených dveří? - můžete zakroužkovat více odpovědí

14. Zúčastnili byste se soutěže pro žáky 9. třídy ZŠ, která by výhercům zajistila možnost přijetí bez přijímacího řízení na tuto školu?

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Který ročník studujete?

17. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Přikrylová, T.Analýza marketingového mixu Obchodní akademie (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://analyza-marketingoveho-mixu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.