Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza města Český Krumlov

Analýza města Český Krumlov

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Baboráková
Šetření:29. 01. 2013 - 09. 02. 2013
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

ráda bych Vás požádala o chvíli Vašeho času při vyplňování krátkého dotazníku. Provádím výzkum týkající se povědomí o městě Český Krumlov. Tento dotazník mi bude nápomocen k vytvoření mé bakalářské práce. Celý dotazník Vám zabere přibližně 3 minuty času a mne tím velice pomůžete.

 

Předem velice děkuji za ochotnou spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Ve městě Český Krumlov jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
turista6195,31 %95,31 %  
místní obyvatel11,56 %1,56 %  
pouze studující11,56 %1,56 %  
pouze pracující11,56 %1,56 %  

Graf

2. DélkaVašeho pobytu ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze jednodenní výlet3453,13 %53,13 %  
1-2 dny1828,13 %28,13 %  
3-6 dní1015,63 %15,63 %  
déle než týden23,13 %3,13 %  

Graf

3. Důvod Vaší návštěvy města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznání3250 %50 %  
rekreace2335,94 %35,94 %  
jiný57,81 %7,81 %  
zaměstnání34,69 %4,69 %  
návštěva příbuzných11,56 %1,56 %  

Graf

4. Je město Český Krumlov zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5992,19 %92,19 %  
nevím57,81 %7,81 %  

Graf

5. Znáte nějaké památky UNESCO?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6093,75 %93,75 %  
ne46,25 %6,25 %  

Graf

6. Navštívil/a jste ve městě nějakou z uvedených památek či kulturních akcí? Jakou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zámek Český Krumlov2945,31 %45,31 %  
Vnitřní centrum města1320,31 %20,31 %  
Městské divadlo s otáčivým hledištěm1117,19 %17,19 %  
Plešivec či Latrán34,69 %4,69 %  
žádnou34,69 %4,69 %  
Grafitový důl34,69 %4,69 %  
jinou11,56 %1,56 %  
Slavnosti růže11,56 %1,56 %  

Graf

7. Jak jste se o městě Český Krumlov dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město znám4671,88 %71,88 %  
prostřednictvím příbuzných914,06 %14,06 %  
z internetu57,81 %7,81 %  
z médií (TV,rádio,tisk)34,69 %4,69 %  
z propagačních materiálů11,56 %1,56 %  

Graf

8. Jak byste zhodnotil/a město Český Krumlov jako celek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný3554,69 %54,69 %  
chvalitebný2335,94 %35,94 %  
dobrý69,38 %9,38 %  

Graf

9. Co Vás nejvíce zaujalo na tomto městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celková atmosféra prostředí3554,69 %54,69 %  
památky2742,19 %42,19 %  
kulturní akce11,56 %1,56 %  
sportovní vyžití11,56 %1,56 %  

Graf

10. Vaše pohlaví je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4468,75 %68,75 %  
muž2031,25 %31,25 %  

Graf

11. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let4570,31 %70,31 %  
15-20 let69,38 %9,38 %  
31-40 let69,38 %9,38 %  
41-49 let46,25 %6,25 %  
50 a více34,69 %4,69 %  

Graf

12. Odkud pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné5687,5 %87,5 %  
z města v přilehlém okolí69,38 %9,38 %  
jsem místní23,13 %3,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ve městě Český Krumlov jste:

2. DélkaVašeho pobytu ve městě?

3. Důvod Vaší návštěvy města?

4. Je město Český Krumlov zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO?

5. Znáte nějaké památky UNESCO?

6. Navštívil/a jste ve městě nějakou z uvedených památek či kulturních akcí? Jakou?

7. Jak jste se o městě Český Krumlov dozvěděl/a?

8. Jak byste zhodnotil/a město Český Krumlov jako celek?

9. Co Vás nejvíce zaujalo na tomto městě?

10. Vaše pohlaví je:

11. Váš věk:

12. Odkud pocházíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ve městě Český Krumlov jste:

2. DélkaVašeho pobytu ve městě?

3. Důvod Vaší návštěvy města?

4. Je město Český Krumlov zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO?

5. Znáte nějaké památky UNESCO?

6. Navštívil/a jste ve městě nějakou z uvedených památek či kulturních akcí? Jakou?

7. Jak jste se o městě Český Krumlov dozvěděl/a?

8. Jak byste zhodnotil/a město Český Krumlov jako celek?

9. Co Vás nejvíce zaujalo na tomto městě?

10. Vaše pohlaví je:

11. Váš věk:

12. Odkud pocházíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Baboráková, D.Analýza města Český Krumlov (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://analyza-mesta-cesky-krumlov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.