Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza mezigeneračních odlišností v pracovním prostředí v rámci odměň

Analýza mezigeneračních odlišností v pracovním prostředí v rámci odměň

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra
Šetření:21. 06. 2022 - 05. 07. 2022
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
studuji na fakultě ekonomické na Západočeské univerzitě v Plzni. 
 
Vyplněním krátkého dotazníkového šetření mi pomůžete získat potřebné data k praktické části mé bakalářské práce.
 
Dotazník je zcela anonymní a skládá se z krátkých otázek, které nezaberou více než 5 minutek. Děkuji předem za odpovědi :) 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena753,85 %53,85 %  
Muž646,15 %46,15 %  

Graf

2. V jakém roce jste se narodili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1982–1995861,54 %61,54 %  
1965–1981430,77 %30,77 %  
1996–201017,69 %7,69 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola646,15 %46,15 %  
Střední škola s maturitní zkouškou646,15 %46,15 %  
Střední škola s výučným listem17,69 %7,69 %  

Graf

4. Jaká je Vaše nejdelší odpracovaná doba u jednoho zaměstnavatele? (Např. 10 let)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6323,08 %23,08 %  
5215,38 %15,38 %  
4215,38 %15,38 %  
917,69 %7,69 %  
0.717,69 %7,69 %  
1717,69 %7,69 %  
717,69 %7,69 %  
317,69 %7,69 %  
1317,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.18
Minimum:3
Maximum:13
Variační rozpětí:10
Rozptyl:7.76
Směrodatná odchylka:2.79
Medián:6
Modus:6

Graf

5. Kolik podle Vás činí minimální mzda v ČR pro rok 2022?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16000430,77 %30,77 %  
16200215,38 %15,38 %  
15000215,38 %15,38 %  
2500017,69 %7,69 %  
1670017,69 %7,69 %  
1700017,69 %7,69 %  
1800017,69 %7,69 %  
2000017,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:16645.45
Minimum:15000
Maximum:20000
Variační rozpětí:5000
Rozptyl:1798727.27
Směrodatná odchylka:1341.17
Medián:16200
Modus:16000

Graf

6. Jakou mzdovou formu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinovaná (kombinace 2 mezd, základní mzda + prémie atd.)753,85 %53,85 %  
Základní (např.: úkolová - dle Vašeho výkonu, časová - dle odpracovaného času, podílová, ..)646,15 %46,15 %  

Graf

7. Co by mělo ovlivňovat výši mzdy? (Např. vzdělání, praxe, odpracovaná doba v podniku, schopnosti, věk, .. )

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

Pracovní schopnosti, odpracovaná doba

praxe, odpracovaná doba

schopnosti

schopnosti

schopnosti

Užitečnost dané firmě (ty obvykle korelují s praxí či vzděláním, avšak nejsou jimi implikovány)

Výkon

vzdělání, praxe, počet odpracovaných let, spokojenost nadřízeného

Vzdělání, praxe, snadná nebo obtížná nahraditelnost

zkušenost

zkušenosti, (bez)problémovost

8. Jak často očekáváte nárůst mzdy? (např. každé 3 roky)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1753,85 %53,85 %  
2323,08 %23,08 %  
0215,38 %15,38 %  
317,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.18
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.36
Směrodatná odchylka:0.6
Medián:1
Modus:1

Graf

9. O jakou částku by měla být navýšena Vaše aktuální mzda? (např. 1 000kč)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5000430,77 %30,77 %  
1000215,38 %15,38 %  
1500215,38 %15,38 %  
0215,38 %15,38 %  
700017,69 %7,69 %  
1800017,69 %7,69 %  
200017,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3090.91
Minimum:0
Maximum:7000
Variační rozpětí:7000
Rozptyl:5440909.09
Směrodatná odchylka:2332.58
Medián:2000
Modus:5000

Graf

10. Získali byste za stejnou práci u konkurence vyšší odměnu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím538,46 %38,46 %  
nevím430,77 %30,77 %  
spíše nesouhlasím215,38 %15,38 %  
nesouhlasím17,69 %7,69 %  
souhlasím17,69 %7,69 %  

Graf

11. Souhlasím s tímto tvrzením: „každému pracovníkovi náleží stejná mzda za stejně odvedenou práci“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíš souhlasím646,15 %46,15 %  
Naprosto souhlasím430,77 %30,77 %  
Nevím17,69 %7,69 %  
Rozhodně nesouhlasím17,69 %7,69 %  
Spíš nesouhlasím17,69 %7,69 %  

Graf

12. Byli byste ochotni změnit zaměstnání kvůli lepším benefitům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím646,15 %46,15 %  
Ne323,08 %23,08 %  
Ano323,08 %23,08 %  
Určitě ano17,69 %7,69 %  

Graf

13. Který z finančních benefitů jsou pro Vás nejpřínosnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13. plat861,54 %61,54 %  
Příspěvek na stravování538,46 %38,46 %  
Příspěvek na penzijní připojištění430,77 %30,77 %  
Jiné:430,77 %30,77 %  
Příspěvek na kulturní akce323,08 %23,08 %  
Příspěvek na dovolenou323,08 %23,08 %  
Multisport karta215,38 %15,38 %  

Graf

14. V jaké procentuální míře využíváte zaměstnanecké benefity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 % - 25 %646,15 %46,15 %  
0 %323,08 %23,08 %  
26 % - 50 %215,38 %15,38 %  
51 % - 75 %215,38 %15,38 %  

Graf

15. Preferovali byste možnost výběru odměn podle Vašeho uvážení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano753,85 %53,85 %  
Ano538,46 %38,46 %  
Ne17,69 %7,69 %  

Graf

16. Rozšířili byste škálu zaměstnaneckých výhod? (Např.: Firemní mobilní telefon, zaplacené kurzy, sick days, dovolená navíc)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dostačující538,46 %38,46 %  
Výhody zdaleka nejsou dostačující323,08 %23,08 %  
Výhody jsou dostačující215,38 %15,38 %  
Nevím215,38 %15,38 %  
Spíše nedostačující17,69 %7,69 %  

Graf

17. Pokud Vám chybí konkrétní zaměstnanecká výhoda, prosím uveďte ji zde: (Např.: služební vozidlo, příspěvek na dopravu a bydlení, stravenky, multisport karta a jiné)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

13. plat; zrušila bych stravenky a jiné poukázky, které člověku akorát otravují život, a raději řešila adekvátním přídavkem ke mzdě

Delší dovolená, její vetší variabilita

jakákoliv - žádné nemáme.

ne

nechybí mi žádná

Nechybí.

nemám a nechybí

příspěvek na dopravu

příspěvek na homeoffice

Příspěvek na penzijní připojištění

stravenky nebo příspěvek na obědy, více dní dovolené, odměny

více dovolené

vozidlo

18. Setkali jste se někdy s diskriminací v odměňování na pracovišti? (Tj. Za stejnou práci jiná výše odměny - platové rozdíly, prémie, ..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne538,46 %38,46 %  
Možná430,77 %30,77 %  
Ano430,77 %30,77 %  

Graf

19. Myslíte si, že je starší zaměstnanec na stejné pracovní pozici lépe odměňován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím753,85 %53,85 %  
Ano430,77 %30,77 %  
Určitě ano17,69 %7,69 %  
Ne17,69 %7,69 %  

Graf

20. Vnímáte, že by opačné pohlaví bylo více zvýhodňováno v rámci odměn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne430,77 %30,77 %  
Nevím430,77 %30,77 %  
Určitě ne215,38 %15,38 %  
Určitě ano215,38 %15,38 %  
Ano17,69 %7,69 %  

Graf

21. Jak jsou podle Vás odměňováni mladší spolupracovníci na stejné pracovní pozici? Výše odměny bude:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S menším rozdílem646,15 %46,15 %  
Stejná430,77 %30,77 %  
Naprosto odlišná215,38 %15,38 %  
S větším rozdílem17,69 %7,69 %  

Graf

22. Jak souhlasíte s výrokem, že nepeněžité odměny (slovní ohodnocení – uznání, pochvala) jsou stejně důležité jako peněžní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíš souhlasím430,77 %30,77 %  
Spíš nesouhlasím430,77 %30,77 %  
Naprosto souhlasím215,38 %15,38 %  
Rozhodně nesouhlasím215,38 %15,38 %  
Nevím17,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

, P.Analýza mezigeneračních odlišností v pracovním prostředí v rámci odměň (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://analyza-mezigeneracnich-odli.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.