Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza nezaměstnanosti 2

Analýza nezaměstnanosti 2

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Sogelová
Šetření:02. 12. 2012 - 09. 12. 2012
Počet respondentů:219
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:94,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosíme o vyplnění dotazníku k DP, je její sooučástí,bude nám sloužit k ověření hypotézy.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-308237,44 %37,44 %  
21-255123,29 %23,29 %  
nad 354018,26 %18,26 %  
31-353114,16 %14,16 %  
15-20156,85 %6,85 %  

Graf

2. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž11251,14 %51,14 %  
žena10748,86 %48,86 %  

Graf

3. Vaše nejvýše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou9342,47 %42,47 %  
6730,59 %30,59 %  
střední vzdělání s výučním listem3817,35 %17,35 %  
SŠ bez maturity135,94 %5,94 %  
základní83,65 %3,65 %  

Graf

4. Z jakého pocházíte kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Královehradecký9242,01 %42,01 %  
jiný7333,33 %33,33 %  
Praha5424,66 %24,66 %  

Graf

5. Jste zaměstnán / zaměstnaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16876,71 %76,71 %  
ne5123,29 %23,29 %  

Graf

6. V jakém pracujete kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha9744,29 %44,29 %  
Královehradecký5324,2 %24,2 %  
nepracuji5223,74 %23,74 %  
jiný177,76 %7,76 %  

Graf

7. Pracujete v oboru, který jste vystudoval/a ( kterým jste vyučen/á) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9543,38 %43,38 %  
ano7232,88 %32,88 %  
nepracuji5223,74 %23,74 %  

Graf

8. Museli jste se za prací přestěhovat do jiného kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11652,97 %52,97 %  
nepracuji5223,74 %23,74 %  
Ano5123,29 %23,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Z jakého pocházíte kraje?

 • odpověď Královehradecký:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Královehradecký na otázku 6. V jakém pracujete kraji?

5. Jste zaměstnán / zaměstnaná?

 • odpověď ne:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracuji na otázku 6. V jakém pracujete kraji?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracuji na otázku 7. Pracujete v oboru, který jste vystudoval/a ( kterým jste vyučen/á) ?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracuji na otázku 8. Museli jste se za prací přestěhovat do jiného kraje?

6. V jakém pracujete kraji?

 • odpověď nepracuji:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Jste zaměstnán / zaměstnaná?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracuji na otázku 7. Pracujete v oboru, který jste vystudoval/a ( kterým jste vyučen/á) ?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracuji na otázku 8. Museli jste se za prací přestěhovat do jiného kraje?

7. Pracujete v oboru, který jste vystudoval/a ( kterým jste vyučen/á) ?

 • odpověď nepracuji:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Jste zaměstnán / zaměstnaná?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracuji na otázku 6. V jakém pracujete kraji?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracuji na otázku 8. Museli jste se za prací přestěhovat do jiného kraje?

8. Museli jste se za prací přestěhovat do jiného kraje?

 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Královehradecký na otázku 6. V jakém pracujete kraji?
 • odpověď nepracuji:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Jste zaměstnán / zaměstnaná?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracuji na otázku 6. V jakém pracujete kraji?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracuji na otázku 7. Pracujete v oboru, který jste vystudoval/a ( kterým jste vyučen/á) ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Vaše pohlaví:

3. Vaše nejvýše dosažené vzdělání:

4. Z jakého pocházíte kraje?

5. Jste zaměstnán / zaměstnaná?

6. V jakém pracujete kraji?

7. Pracujete v oboru, který jste vystudoval/a ( kterým jste vyučen/á) ?

8. Museli jste se za prací přestěhovat do jiného kraje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Vaše pohlaví:

3. Vaše nejvýše dosažené vzdělání:

4. Z jakého pocházíte kraje?

5. Jste zaměstnán / zaměstnaná?

6. V jakém pracujete kraji?

7. Pracujete v oboru, který jste vystudoval/a ( kterým jste vyučen/á) ?

8. Museli jste se za prací přestěhovat do jiného kraje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sogelová, A.Analýza nezaměstnanosti 2 (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://analyza-nezamestnanosti-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.