Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza nezaměstnanosti absolventů škol vedených v evidenci na ÚP

Analýza nezaměstnanosti absolventů škol vedených v evidenci na ÚP

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Cibulcová
Šetření:08. 02. 2013 - 28. 02. 2013
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):25 / 25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,
V rámci diplomové páce si Vás dovoluji požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Jsem studentkou posledního ročníku Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Jako téma diplomové práce jsem si zvolila Analýzu nezaměstnanosti absolventů škol vedených v evidenci na úřadu práce. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění je zcela dobrovolné. Prosím Vás o jeho vyplnění. Prosím, vyberte vždy jednu možnost, pokud není uvedeno jinak.
Předem mnohokrát děkuji za Váš čas a spolupráci.
Adéla Cibulcová
 

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho jste vedený/á v evidenci uchazečů o pracovní místo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1 měsíc934,62 %34,62 %  
více než 1 rok830,77 %30,77 %  
6- 8 měsíců415,38 %15,38 %  
1-3 měsíce27,69 %7,69 %  
4-5 měsíců27,69 %7,69 %  
9-12 měsíců13,85 %3,85 %  

Graf

2. Jaký si myslíte, že je hlavní důvod Vaší poslední nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká nezaměstnanost v kraji623,08 %23,08 %  
nedostatečná praxe519,23 %19,23 %  
nedostatek odborné způsobilosti311,54 %11,54 %  
propouštění z firmy311,54 %11,54 %  
jazykové nedostatky27,69 %7,69 %  
věk27,69 %7,69 %  
neuplatnitelný obor,nedostatek praxe,invalidita,krize,vysoká nezaměstnanost v kraji,bydlení v malém městě,nemám ŘP, neumím jazyky13,85 %3,85 %  
dala jsem výpověď13,85 %3,85 %  
krach firmy13,85 %3,85 %  
ekonomická krize13,85 %3,85 %  
bossing 13,85 %3,85 %  

Graf

3. Nabídl Vám příslušný ÚP zapojit se do projektu ,,Veřejně prospěšných prací “?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1453,85 %53,85 %  
ne1246,15 %46,15 %  

Graf

4. Přijal/a jste tuto nabídku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1661,54 %61,54 %  
ano1038,46 %38,46 %  

Graf

5. Čerpáte podporu v nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1973,08 %73,08 %  
ano726,92 %26,92 %  

Graf

6. Přivítal/a byste změnu v prodloužení délky podpůrčí doby podpory v nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2284,62 %84,62 %  
ne415,38 %15,38 %  

Graf

7. Pokud jste odpověděl/a na otázku č.5 nebo č.6 ano, tak poté jaká podpůrčí doba vyplácení podpory v nezaměstnanosti by byla pro Vás přijatelná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prodloužení u všech věkových hranic o 1- 3 měsíce1869,23 %69,23 %  
přivítal/a bych sjednocení věkových hranic i délky podpůrčí doby623,08 %23,08 %  
prodloužení u uchazečů o zaměstnání od 50 do 55 let věku 2 měsíce13,85 %3,85 %  
prodloužení u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku o 1 měsíc13,85 %3,85 %  

Graf

8. Je podle Vás výše podpory v nezaměstnanosti dostatečná? (65%,50%,45%)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem pro změnu1453,85 %53,85 %  
ne1142,31 %42,31 %  
ano13,85 %3,85 %  

Graf

9. Vyhovuje Vám výše minimální mzdy v ČR? (8000 Kč)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem pro změnu1661,54 %61,54 %  
ne1038,46 %38,46 %  

Graf

10. Zaregistroval/a jste úpravy v zákoně o zaměstnanosti, které jsou spojené např. s podpůrčí dobou, veřejnou službou apod… ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1453,85 %53,85 %  
ne1246,15 %46,15 %  

Graf

11. Byl/a jste spokojen/á s práci a službami, které Vám byly poskytnuty pracovníky ÚP ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2180,77 %80,77 %  
ano519,23 %19,23 %  

Graf

12. Pokud jste odpověděl/a v otázce č.11 ne tak, které nedostatky je podle Vás zapotřebí odstranit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více informačních materiálů934,62 %34,62 %  
prodloužit pracovní dobu623,08 %23,08 %  
zvýšit flexibilitu pracovníků311,54 %11,54 %  
zachovat si asertivní jednání311,54 %11,54 %  
zpřehlednit orientaci v zákoně27,69 %7,69 %  
...13,85 %3,85 %  
snažit se člověku najít práci13,85 %3,85 %  
nabízet více pracovních míst,lepší orientace na internetu v sekci VM a vstřícnější PŘÍSTUP13,85 %3,85 %  

Graf

13. Je pro Vás dostatečná přehlednost portálu www.MPSV.cz ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1246,15 %46,15 %  
ano934,62 %34,62 %  
jsem pro změnu519,23 %19,23 %  

Graf

14. Co byste na tomto portálu přivítal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
online poradce1661,54 %61,54 %  
lepší orientaci726,92 %26,92 %  
častější aktualizace13,85 %3,85 %  
přímé odkazy13,85 %3,85 %  
Nic13,85 %3,85 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s maturitou1350 %50 %  
vysokoškolské726,92 %26,92 %  
vyučen311,54 %11,54 %  
vyšší27,69 %7,69 %  
základní13,85 %3,85 %  

Graf

16. Máte praxi v oboru, ve kterém hledáte zaměstnaní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1973,08 %73,08 %  
ne726,92 %26,92 %  

Graf

17. Přijal/a byste zaměstnání, které by bylo pod úroveň Vaší kvalifikace či dovednosti, které máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1350 %50 %  
spíše ne623,08 %23,08 %  
rozhodně ne311,54 %11,54 %  
rozhodně ano311,54 %11,54 %  
možná13,85 %3,85 %  

Graf

18. Byl/a byste ochotný/a se odstěhovat za prací mimo Vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1661,54 %61,54 %  
ne1038,46 %38,46 %  

Graf

19. Zajistil Vám příslušný ÚP, na kterém jste vedení nástup do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2492,31 %92,31 %  
ano27,69 %7,69 %  

Graf

20. Prostřednictvím čeho jste získal/a své poslední předchozí zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní kontakt1038,46 %38,46 %  
sám/sama jsem hledal/a830,77 %30,77 %  
absolventský veletrh práce27,69 %7,69 %  
inzerce27,69 %7,69 %  
zatím jsem nepracoval(a)13,85 %3,85 %  
ještě jsem neměla zaměstnání13,85 %3,85 %  
známost13,85 %3,85 %  
personální agentura13,85 %3,85 %  

Graf

21. Jste spokojen/a s nabízenou rekvalifikaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1765,38 %65,38 %  
ano934,62 %34,62 %  

Graf

22. Myslíte si, že uchazeči o zaměstnání v době finanční krize (poslední 2-3 roky) spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou ochotni snížit své platové ohodnocení2180,77 %80,77 %  
jejich platové očekávání zůstává stejné311,54 %11,54 %  
nejsou ochotni snížit své platové ohodnocení27,69 %7,69 %  

Graf

23. V jakém kraji máte své bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský934,62 %34,62 %  
Jihomoravský311,54 %11,54 %  
Hlavní město Praha311,54 %11,54 %  
Ústecký311,54 %11,54 %  
Liberecký27,69 %7,69 %  
Plzeňský27,69 %7,69 %  
Pardubický27,69 %7,69 %  
Olomoucký13,85 %3,85 %  
Středočeský13,85 %3,85 %  

Graf

24. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1973,08 %73,08 %  
muž726,92 %26,92 %  

Graf

25. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25 let934,62 %34,62 %  
26-30 let519,23 %19,23 %  
31-35 let415,38 %15,38 %  
36-40 let311,54 %11,54 %  
51-55 let27,69 %7,69 %  
46-50 let13,85 %3,85 %  
41-45 let13,85 %3,85 %  
15-20 let13,85 %3,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cibulcová, A.Analýza nezaměstnanosti absolventů škol vedených v evidenci na ÚP (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://analyza-nezamestnanosti-abso.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.