Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza očekávání studentů ke vztahu k budoucímu zaměstnání

Analýza očekávání studentů ke vztahu k budoucímu zaměstnání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Bartušek
Šetření:24. 11. 2010 - 01. 12. 2010
Počet respondentů:189
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení kolegové, Vážené kolegyně,

obracím se na vás s prosbou vyplnění krátkého dotazníku v rámci školního projektu. Jedná se o výzkum očekávání studentů ke vztahu na vaši budoucí pracovní pozici.

Vyplnění dotazníku je anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Jste studentem v současné době (v případě přerušeného studia se počítá jako student)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17592,59 %92,59 %  
Ne147,41 %7,41 %  

Graf

2. Po skončení studia máte zájem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nechat se zaměstnatotázka č. 3, začít podnikatotázka č. 5, dosud nemám představuotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechat se zaměstnat13174,86 %69,31 %  
začít podnikat2212,57 %11,64 %  
dosud nemám představu2212,57 %11,64 %  

Graf

3. Ohodnoťte na stupnici 1 - 5 (1 - nejméně důležité; 5 - nejvíce důležité) následující aspekty, dle kterých si vybíráte svého zaměstnavatele.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zajímavá (ne stereotypní) práce4.0520.925
Výše platu4.0390.757
Různé benefity (stravenky, služební mobil, slevy v obchodech)2.8631.19
Flexibilní pracovní doba3.191.265
Doba dojezdu do zaměstnání3.2611.095
Firemní kultura (pracovní prostředí, kolegové, šéf)3.9081.037
Možnost kariérního růstu3.8630.955
Zvyšování kvalifikace (jazykové kurzy, vzdělávací programy)3.321.303

Graf

4. Máte i jiná důležitá kritéria, dle kterých volíte svého zaměstnavatele (pokud ano, uveďte)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bez gejů

Chci pracovat v biomedicínském výzkumu, proto hledím i na etické hlediska, např. přínosnost výzkumu - raději budu hledat lék proti rakovině, než pilulky proti žloutnutí zubů:-)

Jak je vnímána jeho značka.

jmeno firmy (zname, vyznamne), povest firmy

Názor/vliv partnera

oblast mého studia, zdokonalování a pořádání školení mimo ČR

Podle toho, co je to za firmu (malá, velká, zaběhlá, rozjíždějící se,...)

pověst firmy

Pověst firmy, zaměstnavate.

Pověst zaměstnavatele. Účel a cíl mé práce.

práce ve vystudovaném oboru

prestiž povolání

Přístup nadřízených, upřímné jednání

reference o zaměstnavateli

stáže v zahraničí

Vyhovovala by mi možnost více prací na částečný úvazek (nebo v kombinaci s podnikáním).

Výpomoc s hlídáním dětí, pracovní mateřská školka nebo tak něco...

že budu pracovat v oboru, který jsem vystudovala.

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené (úspěšně ukončené) vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské (s maturitou)8850,29 %46,56 %  
Bakalářské6336 %33,33 %  
Vysokoškolské126,86 %6,35 %  
Základní105,71 %5,29 %  
Středoškolské (bez maturity)10,57 %0,53 %  
Vyšší odborné10,57 %0,53 %  

Graf

6. Jaká je Vaše nejvyšší pracovní zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dlouhodobá brigáda (více jak 3 měsíce)6336 %33,33 %  
Krátkodobá brigáda4022,86 %21,16 %  
Práce v oboru na částečný úvazek3620,57 %19,05 %  
Práce v oboru na plný úvazek2413,71 %12,7 %  
Jiná74 %3,7 %  
Žádná52,86 %2,65 %  

Graf

7. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 - 26 let9654,86 %50,79 %  
18 - 22 let7140,57 %37,57 %  
27 a více let52,86 %2,65 %  
Méně jak 18 let31,71 %1,59 %  

Graf

8. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11062,86 %58,2 %  
Muž6537,14 %34,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jaké je Vaše pohlaví?

  • odpověď Žena:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené (úspěšně ukončené) vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste studentem v současné době (v případě přerušeného studia se počítá jako student)?

2. Po skončení studia máte zájem:

3. Ohodnoťte na stupnici 1 - 5 (1 - nejméně důležité; 5 - nejvíce důležité) následující aspekty, dle kterých si vybíráte svého zaměstnavatele.

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené (úspěšně ukončené) vzdělání

6. Jaká je Vaše nejvyšší pracovní zkušenost?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste studentem v současné době (v případě přerušeného studia se počítá jako student)?

2. Po skončení studia máte zájem:

3. Ohodnoťte na stupnici 1 - 5 (1 - nejméně důležité; 5 - nejvíce důležité) následující aspekty, dle kterých si vybíráte svého zaměstnavatele.

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené (úspěšně ukončené) vzdělání

6. Jaká je Vaše nejvyšší pracovní zkušenost?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bartušek, P.Analýza očekávání studentů ke vztahu k budoucímu zaměstnání (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://analyza-ocekavani-st.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.