Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza podnikatelského prostředí

Analýza podnikatelského prostředí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Pulko
Šetření:21. 02. 2014 - 07. 03. 2014
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):15 / 6.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:77,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Tomáš Pulko a tento dotazník by měl být zdrojem informací pro zpracování bakalářské práce, která se věnuje analýze podnikatelského prostředí. Jedná se o veřejný průzkum a jeho výsledky budou dále přístupné. Věřím, že si najdete chvilku k vyplnění tohoto dotazníku a tím mi pomůžete k dokončení práce.

Děkuji za Vaši ochotu a přeji Vám mnoho úspěchů.

Tomáš Pulko, student 3. ročníku Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3555,56 %55,56 %  
Žena2844,44 %44,44 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vzdělání s maturitní zkouškou3149,21 %49,21 %  
Vysokoškolské2539,68 %39,68 %  
Vyšší odborné46,35 %6,35 %  
Střední vzdělání s výučním listem23,17 %3,17 %  
Základní11,59 %1,59 %  

Graf

3. V současné době jste?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nezaměstnaný → konec dotazníku, Student → konec dotazníku, Zaměstnanec → konec dotazníku, OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná)otázka č. 4, Student a zároveň podnikám (vedlejší činnost)otázka č. 4, Zaměstnanec a zároveň podnikám (vedlejší činnost)otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student2133,33 %33,33 %  
Zaměstnanec1930,16 %30,16 %  
OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná)1523,81 %23,81 %  
Nezaměstnaný57,94 %7,94 %  
Zaměstnanec a zároveň podnikám (vedlejší činnost)23,17 %3,17 %  
Student a zároveň podnikám (vedlejší činnost)11,59 %1,59 %  

Graf

4. V jakém oboru pracujete/podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
IT633,33 %9,52 %  
Obchod316,67 %4,76 %  
Stavebnictví316,67 %4,76 %  
Zemědělství211,11 %3,17 %  
Služby211,11 %3,17 %  
Pohostinství15,56 %1,59 %  
Nakladatelství (knihy)15,56 %1,59 %  
Zootechnik u koní/švadlena hist. kostýmů15,56 %1,59 %  
Průmysl15,56 %1,59 %  
marketing15,56 %1,59 %  
Peněžnictví15,56 %1,59 %  
zahradnictví15,56 %1,59 %  
Zdravotnictví15,56 %1,59 %  

Graf

5. Podnikáte jako?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzická osoba1477,78 %22,22 %  
Právnická osoba422,22 %6,35 %  

Graf

6. Provozujete svou podnikatelskou činnost aktivně?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1794,44 %26,98 %  
Ne15,56 %1,59 %  

Graf

7. Uveďte prosím, jaká živnostenská oprávnění vlastníte.

Např. Řemeslné, volné nebo žádné.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
volné738,89 %11,11 %  
řemeslná211,11 %3,17 %  
Koupě, prodej knih a Nakladatelská činnost15,56 %1,59 %  
Jsem vedena jako "spolupracující osoba"15,56 %1,59 %  
žádná15,56 %1,59 %  
volná, vázaná - řemeslná15,56 %1,59 %  
volná15,56 %1,59 %  
vázaná živnost a volná živnost15,56 %1,59 %  
řemeslné15,56 %1,59 %  
volné, řemeslne15,56 %1,59 %  
ostatní odpovědi realitní činnost 15,56 %1,59 % 

Graf

8. Kolik máte zaměstnanců?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám zaměstnance1794,44 %26,98 %  
Do 515,56 %1,59 %  

Graf

9. Zajímáte se aktivně o změny obecně závazných právních předpisů týkajících se Vašeho podnikání?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1583,33 %23,81 %  
Ne316,67 %4,76 %  

Graf

10. Využíváte nějaké formy podpor podnikání? Uveďte jaké.

Např. Ano, využívám "Operační program Podnikání a inovace (OPPI)".

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1372,22 %20,63 %  
Nevyužívám15,56 %1,59 %  
Ne.15,56 %1,59 %  
žádné15,56 %1,59 %  
Ne, 15,56 %1,59 %  
ano, podnikatelský system profit15,56 %1,59 %  

Graf

11. Jak jste spokojen/a s živnostenskými úřady?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a844,44 %12,7 %  
Spokojen/a422,22 %6,35 %  
Spíše nespokojen/a316,67 %4,76 %  
Nespokojen/a211,11 %3,17 %  
Nemám s ŽÚ zkušenost15,56 %1,59 %  

Graf

12. Víte, k čemu slouží Jednotné kontaktní místo a kde byste ho hledal/a?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1372,22 %20,63 %  
Ne527,78 %7,94 %  

Graf

13. Odkud získáváte informace o změnách živnostenskoprávních předpisů?

Např. z internetu, od účetní, od kolegů a kamarádů, z živnostenského úřadu,

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet633,33 %9,52 %  
z internetu211,11 %3,17 %  
živnostenský úřad15,56 %1,59 %  
od účetní.15,56 %1,59 %  
Spolupracovníci mne informují15,56 %1,59 %  
z netu, kdybych je snad někdy potřeboval15,56 %1,59 %  
Z větší části internet15,56 %1,59 %  
z internetu, účetní15,56 %1,59 %  
Internet, účetní, právník15,56 %1,59 %  
Internet a kolegove15,56 %1,59 %  
ostatní odpovědi internet, účetní
z internetu, od kolegů
211,11 %3,17 % 

Graf

14. Jste se svým podnikáním spokojen/a?

Vyberte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale do budoucna bych chtěl/a svůj podnik rozšířit950 %14,29 %  
Ano, neplánuji další rozšiřování633,33 %9,52 %  
Ne, ale mám plán na zlepšení316,67 %4,76 %  

Graf

15. Kdyby Vám někdo nabídl, že výhodně odkoupí Váš podnik, prodali byste ho? Uveďte prosím proč.

Např. Ne, nikdy bych svůj podnik neprodal, protože je to kus mého života.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano prodal, nemusel bych už pracovat.

Ano, po 25 letech podnikání se cítím unavený

Možná, záleželo by na nabídce.

ne

ne

Ne, je to v podstatě jediný podnik svého druhu v ČR a je skvělé že lidé kteří mne zaměstnali, měli tu možnost a trpělivost mě přijmout na základě předvedených schopností a dovedností a ne jako mašinerie podle dosaženého vzdělání. Maturita mi visí nad záchodovou mísou a to je taky jediný její účel... Jediné co mi v tomto sektoru vadí jsou nastavené daně, a omezení pro podnikatele co se týče pobírání např. přídavků na děti a pod...

Ne, je to značka, kterou jsem vybudovala.

ne, nejde prodat vlastní dovednosti a znalosti

Ne, nikdy bych svůj podnik neprodal, protože je to kus mého života.

Ne. Dělám knihy rád.

Nemám podnik

Nemám podnik.

neprodal, vážím si své práce které jsem do toho vložil a ta je neprodejna

Podnikání stojí na mém know-how, není ho možné prodat.

prodala bych jej, protože se mi po deseti letech nepodařilo získat souhlas se zavedením vodovodní přípojky

To se nestane. Můj podnik není prodejný, nemám zaměstnance a přes 99% jeho hodnoty tvoří to, co nosím ve své hlavě. Jediná možnost, jak můj "podnik" "odkoupit" by byla mě zaměstnat, na což bych nepřistoupil, protože důvodem mého podnikání je především svoboda, kterou bych tak ztratil.

záleželo by na ceně

Zvážil bych to

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. V současné době jste?

 • odpověď OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná):
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzická osoba na otázku 5. Podnikáte jako?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Využíváte nějaké formy podpor podnikání? Uveďte jaké.

6. Provozujete svou podnikatelskou činnost aktivně?

 • odpověď Ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná) na otázku 3. V současné době jste?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Využíváte nějaké formy podpor podnikání? Uveďte jaké.
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám zaměstnance na otázku 8. Kolik máte zaměstnanců?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Zajímáte se aktivně o změny obecně závazných právních předpisů týkajících se Vašeho podnikání?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzická osoba na otázku 5. Podnikáte jako?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Víte, k čemu slouží Jednotné kontaktní místo a kde byste ho hledal/a?

8. Kolik máte zaměstnanců?

 • odpověď Nemám zaměstnance:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzická osoba na otázku 5. Podnikáte jako?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Využíváte nějaké formy podpor podnikání? Uveďte jaké.
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Provozujete svou podnikatelskou činnost aktivně?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná) na otázku 3. V současné době jste?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Zajímáte se aktivně o změny obecně závazných právních předpisů týkajících se Vašeho podnikání?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Víte, k čemu slouží Jednotné kontaktní místo a kde byste ho hledal/a?

9. Zajímáte se aktivně o změny obecně závazných právních předpisů týkajících se Vašeho podnikání?

 • odpověď Ano:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Víte, k čemu slouží Jednotné kontaktní místo a kde byste ho hledal/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. V současné době jste?

5. Podnikáte jako?

6. Provozujete svou podnikatelskou činnost aktivně?

8. Kolik máte zaměstnanců?

9. Zajímáte se aktivně o změny obecně závazných právních předpisů týkajících se Vašeho podnikání?

10. Využíváte nějaké formy podpor podnikání? Uveďte jaké.

12. Víte, k čemu slouží Jednotné kontaktní místo a kde byste ho hledal/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. V současné době jste?

5. Podnikáte jako?

6. Provozujete svou podnikatelskou činnost aktivně?

8. Kolik máte zaměstnanců?

9. Zajímáte se aktivně o změny obecně závazných právních předpisů týkajících se Vašeho podnikání?

10. Využíváte nějaké formy podpor podnikání? Uveďte jaké.

12. Víte, k čemu slouží Jednotné kontaktní místo a kde byste ho hledal/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pulko, T.Analýza podnikatelského prostředí (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://analyza-podnikatelskeho-pros.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.