Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza poskytování hygienických služeb v cestovním ruchu

Analýza poskytování hygienických služeb v cestovním ruchu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Šigutová
Šetření:16. 10. 2014 - 20. 10. 2014
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):22 / 21.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti,

prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníkového šetření na téma "Analýza úrovně poskytování hygienických služeb v cestovním ruchu", které bude součástí mé diplomové práce.

Hlavním cílem je zjistit, zda veřejnost využívá možnosti hygienických služeb veřejných toalet. Výsledkem je zjištění, zda jsou dotazovaní spokojei s kvalitou, množstvím a umístěním těchto veřejných služeb.

Odpovědi respondentů

1. Používáte veřejné toalety při cestování?

(pokud ANO přejděte na otázku č. 2, pokud NE přejděte na otázku č. 3)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano787,5 %87,5 %  
Ne112,5 %12,5 %  

Graf

2. Jak často průměrně využíváte veřejné toalety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pár-krát do roka450 %50 %  
1-2x týdně225 %25 %  
1-2x měsíčně225 %25 %  

Graf

3. Používali byste toaletní zařízení, kdyby jejich kvalita byla vyšší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano562,5 %62,5 %  
Spíše ano337,5 %37,5 %  

Graf

4. Z jakého důvodu nepoužíváte veřejné toalety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatné hygienické podmínky450 %50 %  
Je jich málo112,5 %12,5 %  
Jsou umístěny na špatných, málo dostupných místech112,5 %12,5 %  
odpověděla jsem, že je používám. je nutno brát v úvahu, že pokud cestuji x hodin, tak nemám na vybranou112,5 %12,5 %  
já je používám112,5 %12,5 %  

Graf

5. Jste spokojeni s množstvím veřejných toalet v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano450 %50 %  
Ne337,5 %37,5 %  
Rozhodně ne112,5 %12,5 %  

Graf

6. Jak hodnotíte čistotu veřejných toalet na následujících místech?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Restaurace3.251.438
Nákupní centra3.251.938
Čerpací stanice2.6250.984
Hotely a jiná ubytovací zařízení3.3752.734
Kina, divadla a jiná kulturní zařízení3.1251.609
Plastové veřejné toalety (Toi Toi)1.8753.859
Městské veřejné toalety2.1253.859
Nádraží2.53
Letiště2.751.938
Dopravní prostředky (letadlo, vlak, autobusy)2.751.688
Veřejné toalety v metru1.6254.734
Festivaly1.8754.359

Graf

7. Měli byste lepší pocit, kdybyste věděli, že si sedáte na zcela nové a nikým nepoužité toaletní prkýnko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím675 %75 %  
Nevím112,5 %12,5 %  
Spíše nesouhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

8. Myslíte si, že papírové podsedáky mohou zlepšit úroveň veřejných toalet

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím450 %50 %  
Souhlasím337,5 %37,5 %  
Spíše nesouhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

9. Co vidíte jako největší nedostatek veřejných toalet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špíma787,5 %87,5 %  
Nedostatek toaletního papíru787,5 %87,5 %  
Netekoucí voda675 %75 %  
Zápach675 %75 %  
Rozbité vysoušeče rukou, či nedostatek papírových utěráků225 %25 %  
Chybějící mýdlo112,5 %12,5 %  
Chybějící záchodová štětka112,5 %12,5 %  

Graf

10. Vezmeme-li v potaz technické parametry, co Vám na toaletách nejvíce chybí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málo odkládací plochy562,5 %62,5 %  
Nedostatek madel pro tělesně postižené112,5 %12,5 %  
Uzamykatelnost kabinek112,5 %12,5 %  
nic112,5 %12,5 %  

Graf

11. Jaké toalety preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čisté a placené787,5 %87,5 %  
Neplacené112,5 %12,5 %  

Graf

12. Kolik jste ochotní za čisté toalety platit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5-10 Kč675 %75 %  
15-25 Kč112,5 %12,5 %  
10-15 Kč112,5 %12,5 %  

Graf

13. Jak vidíte veřejné toalety v ČR ve srovnání se světem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V ČR se toalety zlepšují, ale stále se má co vylepšovat450 %50 %  
V zahraničí jsou toalety na vyšší úrovni225 %25 %  
Jsou na srovnatelné úrovni225 %25 %  

Graf

14. Domníváte se, že se liší úroveň a kvalita v rámci geografického rozložení Evropy? (sever, jih, východ, západ)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8100 %100 %  

Graf

15. V kterých evropských zemích dle Vašeho názoru jsou toalety na vyšší úrovni než v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V zemích Západní Evropy450 %50 %  
V zemích Severní Evropy337,5 %37,5 %  
V zemích Východní Evropy112,5 %12,5 %  

Graf

16. Pobýváte-li v zahraničí, využíváte veřejné toalety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano často450 %50 %  
Ano občas337,5 %37,5 %  
Spíše ne112,5 %12,5 %  

Graf

17. Trpíte nějakých handicapem (tělesným)?

(Pokud ANO přejděte na otázku č.18, Pokud NE přejděte na otázku č. 20)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8100 %100 %  

Graf

18. Jakým handicapem trpíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-228,57 %25 %  
žádným114,29 %12,5 %  
povinná otázka, netrpím žádným handicapem, totéž otázka č. 20114,29 %12,5 %  
o114,29 %12,5 %  
máte ten dotazník špatně sestavený, handicapem netrpím a stejně to po mně vyžaduje odpověď.114,29 %12,5 %  
ne114,29 %12,5 %  

Graf

19. Co shledáváte v rámci Vašeho handicapu jako největší problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chybějící protiskluzová úprava podlahy337,5 %37,5 %  
Malé vnitřní prostory225 %25 %  
Celkově špatně dostupná "budova" s toaletami225 %25 %  
Nevhodně umístěna, či zcela chybějící madla112,5 %12,5 %  

Graf

20. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena787,5 %87,5 %  
Muž112,5 %12,5 %  

Graf

21. Do které věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-30 let450 %50 %  
31-50 let337,5 %37,5 %  
51-65 let112,5 %12,5 %  

Graf

22. Žijete v

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Libereckém kraji225 %25 %  
Moravskoslezském kraji225 %25 %  
Hlavním městě Praha225 %25 %  
Jihomoravském kraji112,5 %12,5 %  
Plzeňském kraji112,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (79,5 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šigutová, V.Analýza poskytování hygienických služeb v cestovním ruchu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://analyza-poskytovani-hygienic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.