Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza postoje zákazníka vůči představenému produktu OBD2 zajišťující

Analýza postoje zákazníka vůči představenému produktu OBD2 zajišťující

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Sulanová
Šetření:13. 04. 2014 - 20. 04. 2014
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jmenuji se Monika Sulanová a jsem studentkou Českého vysokého učení technického v Praze. Dotazník, který Vám tímto předkládám, slouží jako podklad pro mou bakalářskou práci.

Produkt OBD2 je technologie vyvinuta studenty ČVUT v rámci bakalářské práce. Technologie, na níž je založený produkt OBD2, umožňuje provozovat monitorování pohybu vozidel jako službu a to za pomoci zařízení, které nemusí být zabudováno přímo ve vozidle, ale lze jej libovolně připojovat a odpojovat do příslušné zástrčky, kterou vozidlo disponuje. Takové připojení umožňuje získat mnoho užitečných dat přímo z vozidla. Data jsou dále využívána pro zpracování přehledu o pohybu vozidla, neboli pro automatické generování elektronické knihy jízd. Elektronická kniha jízd poskytuje přehled o tom, kdo v danou dobu konkrétní vozidlo provozoval, zobrazuje trasu jízdy vozidla na mapě a počet najetých kilometrů.

Záměrem tohoto šetření je zjistit Váš názor na službu, kterou představený produkt poskytuje. Vyplnění dotazníku je anonymní. 

 

Odpovědi respondentů

1. Byl/a jste již někdy v minulosti informován/a (např. prostřednictvím internetu, reklam, propagačních materiálů, apod.) o možnostech monitoringu vozidel a s tím spojeným automatickým zpracováním elektronické knihy jízd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne350 %50 %  
ano350 %50 %  

Graf

2. Jste již zákazníkem firmy, která poskytuje službu monitoring vozidel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %33,33 %  
ne133,33 %16,67 %  

Graf

3. Myslíte si, že je využívání služby monitoringu vozidel, vč. automatické elektronické knihy jízd výhodnější, než ruční vyplňování elektronické knihy jízd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano233,33 %33,33 %  
spíše ano233,33 %33,33 %  
nedokáži posoudit233,33 %33,33 %  

Graf

4. Představený produkt OBD2 má následující funkcionality (vlastnosti). Dle Vašeho názoru (požadavků) u každé uvedené vlastnosti označte míru Vašeho zájmu (tzn. ano – měl bych zájem, ne – neměl bych zájem, apod.).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Měl/a byste o tento produkt v takovémto rozsahu zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, spíše anootázka č. 7, nedokáži posouditotázka č. 7, spíše neotázka č. 6, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano350 %50 %  
nedokáži posoudit233,33 %33,33 %  
ne116,67 %16,67 %  

Graf

6. Pokud jste uvedl NE či SPÍŠE NE, uveďte prosím důvod:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Je to kravina

7. Základní vlastnosti produktu OBD2 je možné dále upravovat, rozšiřovat, atd. U každé níže uvedené vlastnosti označte, jak je pro Vás důležitá z hlediska Vašich potřeb (tj. ano - je důležitá, ne - není důležitá, atp.).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Pořizovací cena za zřízení služby monitoringu vozidel (zahrnující jednotku OBD2 pro sběr dat z automobilu, mobilní aplikaci pro přenos dat a zřízení přístupu k elektronické knize jízd) činí 2000 Kč pro jedno vozidlo včetně DPH. Dle Vašeho názoru je cena:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká350 %50 %  
přiměřená233,33 %33,33 %  
velmi vysoká116,67 %16,67 %  

Graf

9. Jak vysoký měsíční poplatek za provozování služby (tzn. sběr a zpracování dat do podoby elektronické knihy jízd, následné vytváření reportů, archivování záznamů) by byl pro Vás přijatelný:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 – 200 Kč/na vozidlo466,67 %66,67 %  
300 – 400 Kč/na vozidlo233,33 %33,33 %  

Graf

10. Kolika zaměstnanci disponuje Vaše firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 10 zaměstnanci583,33 %83,33 %  
maximálně 100 zaměstnanci116,67 %16,67 %  

Graf

11. Zařaďte Váš vozový park do jedné z následujících kategorií:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vozový park se 3-6 vozidly350 %50 %  
vozový park s 6-10 vozidly233,33 %33,33 %  
vozový park s 10-20 vozidly116,67 %16,67 %  

Graf

12. Po jak dlouhém období dochází k obměně vozidel ve Vašem vozovém parku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přibližně každých 5 a více let583,33 %83,33 %  
přibližně každých 4-5 roků116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sulanová, M.Analýza postoje zákazníka vůči představenému produktu OBD2 zajišťující (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://analyza-postoje-zakaznika-vu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.