Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza postojů k dětskému životnímu pojištění

Analýza postojů k dětskému životnímu pojištění

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Závorová
Šetření:15. 02. 2009 - 01. 03. 2009
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):20 / 15.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, Vážený pane,
jsem studentkou 5. ročníku ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě. V rámci zpracování závěrečné práce provádím výzkum postojů k dětskému životnímu pojištění. Ráda bych také Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je určen těm, kteří mají dítě ve věku od 16 týdnu do 15 let. Dotazník je zcela anonymní a zjištěné údaje budou sloužit pouze pro účely mé diplomové práce. Vaši odpověď, prosím, zatrhněte. Není-li uvedeno jinak, označte pouze jednu z možností. Děkuji za Váš čas.
 

Odpovědi respondentů

1. 1) Víte, co je to dětské životní pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano777,78 %77,78 %  
Ne 222,22 %22,22 %  

Graf

2. Máte pro své dítě sjednáno dětské životní pojištění? Pokud ano, napište název pojištění, popřípadě pojišťovnu, u které máte pojištění sjednáno; pokud ne pokračujte další otázkou

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne342,86 %33,33 %  
Sluníčko, Česká pojišťovna114,29 %11,11 %  
nemám114,29 %11,11 %  
generali114,29 %11,11 %  
nemám dítě114,29 %11,11 %  

Graf

3. Jak hodnotíte užitečnost (důležitost) dětského životního pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Užitečné228,57 %22,22 %  
Neužitečné228,57 %22,22 %  
Ne příliš užitečné114,29 %11,11 %  
Naprosto nezbytné114,29 %11,11 %  
Naprosto zbytečné114,29 %11,11 %  

Graf

4. Ohodnoťte jednotlivé součásti dětského životního pojištění podle důležitosti, přičemž 5=velmi důležité, 4=důležité, 3=ani důležité ani nedůležité, 2=nedůležité, 1=zbytečné.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Spoření vč. zhodnocení vkladů33.429
Zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity či smrti dospělého3.4291.959
Výplata peněž a renty dítěti v případě smrti dospělého (dospělých)4.1430.694
Úrazové pojištění dítěte3.4291.959
Úrazové pojištění dospělého2.7141.633

Graf

5. Seřaďte následující faktory podle toho, jak jsou pro Vás při výběru pojištění důležité. (Nejdůležitějšímu faktoru přiřaďte 1, následujícímu 2 atd.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cena pojištění32.286
Struktura (vlastnosti) produktu2.2861.061
Tradice (jméno) pojišťovny2.4292.245
Doprovodné služby2.8570.694
Výhody (slevy, dárky aj.)2.5712.531

Graf

6. Který z faktorů Vás při výběru pojištění nejvíce ovlivňuje? (uveďte pouze jednu možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Články v odborných časopisech228,57 %22,22 %  
Internetové stránky pojišťovny, popřípadě jiné informační materiály pojišťovny228,57 %22,22 %  
negativní zkušenosti s pojištěním114,29 %11,11 %  
vlastni usudek114,29 %11,11 %  
Doporučení známých (příbuzných, přátel…)114,29 %11,11 %  

Graf

7. Slyšel/a jste již o dětském životním pojištění SLUNÍČKO od České pojišťovny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7100 %77,78 %  

Graf

8. Odkud jste se o něm dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od pojišťovacího poradce popř. na pobočce pojišťovny342,86 %33,33 %  
Mám jej sjednáno228,57 %22,22 %  
Z tisku114,29 %11,11 %  
Prostřednictvím letáků114,29 %11,11 %  

Graf

9. Vyjádřete míru souhlasu s následujícími výroky, přičemž 5=rozhodně souhlasím, 4=spíše souhlasím, 3=nedokáži posoudit, 2=spíše nesouhlasím, 1=rozhodně nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
O dětském životním pojištění Sluníčko je k dispozici dostatek informací3.5711.102
Dostupné informace jsou seriózní a kvalitní3.1431.265
Mám zájem o další informace o tomto pojištění2.5712.816

Graf

10. Kterou z následujících vlastností dětského životního pojištění Sluníčko hodnotíte jako největší výhodu oproti konkurenci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost připojištění 2. dospělé osoby342,86 %33,33 %  
Kompletní škála finančního zajištění dítěte v případě smrti pojištěného dospělého342,86 %33,33 %  
Více produktových variant228,57 %22,22 %  
Jinou114,29 %11,11 %  

Graf

11. Chybí Vám v souvislosti s tímto dětským životním pojištěním ještě další výhody či služby? Pokud ano napište jaké, pokud ne, pokračujte další otázkou.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %44,44 %  
nevím228,57 %22,22 %  
nechybí114,29 %11,11 %  

Graf

12. Jak se Vám celkově líbí dětské životní pojištění Sluníčko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš líbí457,14 %44,44 %  
spíše nelíbí228,57 %22,22 %  
nedokáži posoudit114,29 %11,11 %  

Graf

13. Které z následujících prohlášení nejlépe vystihuje pravděpodobnost, že si sjednáte dětské životní pojištění Sluníčko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ji jej nesjednám342,86 %33,33 %  
Nejsem si jistý/á, zda si jej sjednám342,86 %33,33 %  
Již mám toto životní pojištění sjednáno 114,29 %11,11 %  

Graf

14. Doporučili byste toto pojištění svým známým, příbuzným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano342,86 %33,33 %  
Spíše ne228,57 %22,22 %  
Rozhodně ne114,29 %11,11 %  
Nejsem si jistý/á114,29 %11,11 %  

Graf

15. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena457,14 %44,44 %  
Muž342,86 %33,33 %  

Graf

16. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 29 let342,86 %33,33 %  
30 - 39 let228,57 %22,22 %  
40 - 49 let114,29 %11,11 %  
50 - 59 let114,29 %11,11 %  

Graf

17. Kolik členů má Vaše domácnost? Kolik máte dětí, a jaký je jejich věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3114,29 %11,11 %  
4/2 22 a 20114,29 %11,11 %  
2114,29 %11,11 %  
5 114,29 %11,11 %  
4, 2 deti 0 a 2 roky114,29 %11,11 %  
členů 2, děti 0114,29 %11,11 %  
4,15,9114,29 %11,11 %  

Graf

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou342,86 %33,33 %  
vysokoškolské342,86 %33,33 %  
s výučním listem114,29 %11,11 %  

Graf

19. Jaký je Váš rodinný čistý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 000 - 35 000 Kč228,57 %22,22 %  
15 000 - 25 000 Kč 114,29 %11,11 %  
66 000 a více Kč114,29 %11,11 %  
do 15 000 Kč114,29 %11,11 %  
36 000 - 45 000 Kč114,29 %11,11 %  
46 000 – 55 000 Kč114,29 %11,11 %  

Graf

20. Ve které oblasti žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malé město (do 50 000 obyvatel)342,86 %33,33 %  
střední město (do 300 000 obyvatel)228,57 %22,22 %  
vesnice (do 5 000 obyvatel)114,29 %11,11 %  
velké město (nad 300 000 obyvatel)114,29 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Závorová, B.Analýza postojů k dětskému životnímu pojištění (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://analyza-postoju-k-detskemu-zivotnimu-pojisteni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.