Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza postojů k dětskému životnímu pojištění

Analýza postojů k dětskému životnímu pojištění

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Závorová
Šetření:15. 02. 2009 - 01. 03. 2009
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):20 / 15.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, Vážený pane,
jsem studentkou 5. ročníku ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě. V rámci zpracování závěrečné práce provádím výzkum postojů k dětskému životnímu pojištění. Ráda bych také Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je určen těm, kteří mají dítě ve věku od 16 týdnu do 15 let. Dotazník je zcela anonymní a zjištěné údaje budou sloužit pouze pro účely mé diplomové práce. Vaši odpověď, prosím, zatrhněte. Není-li uvedeno jinak, označte pouze jednu z možností. Děkuji za Váš čas.
 

Odpovědi respondentů

1. 1) Víte, co je to dětské životní pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano777,78 %77,78 %  
Ne 222,22 %22,22 %  

Graf

2. Máte pro své dítě sjednáno dětské životní pojištění? Pokud ano, napište název pojištění, popřípadě pojišťovnu, u které máte pojištění sjednáno; pokud ne pokračujte další otázkou

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne342,86 %33,33 %  
Sluníčko, Česká pojišťovna114,29 %11,11 %  
nemám114,29 %11,11 %  
generali114,29 %11,11 %  
nemám dítě114,29 %11,11 %  

Graf

3. Jak hodnotíte užitečnost (důležitost) dětského životního pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Užitečné228,57 %22,22 %  
Neužitečné228,57 %22,22 %  
Ne příliš užitečné114,29 %11,11 %  
Naprosto nezbytné114,29 %11,11 %  
Naprosto zbytečné114,29 %11,11 %  

Graf

4. Ohodnoťte jednotlivé součásti dětského životního pojištění podle důležitosti, přičemž 5=velmi důležité, 4=důležité, 3=ani důležité ani nedůležité, 2=nedůležité, 1=zbytečné.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Spoření vč. zhodnocení vkladů33.429
Zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity či smrti dospělého3.4291.959
Výplata peněž a renty dítěti v případě smrti dospělého (dospělých)4.1430.694
Úrazové pojištění dítěte3.4291.959
Úrazové pojištění dospělého2.7141.633

Graf

5. Seřaďte následující faktory podle toho, jak jsou pro Vás při výběru pojištění důležité. (Nejdůležitějšímu faktoru přiřaďte 1, následujícímu 2 atd.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cena pojištění32.286
Struktura (vlastnosti) produktu2.2861.061
Tradice (jméno) pojišťovny2.4292.245
Doprovodné služby2.8570.694
Výhody (slevy, dárky aj.)2.5712.531

Graf

6. Který z faktorů Vás při výběru pojištění nejvíce ovlivňuje? (uveďte pouze jednu možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Články v odborných časopisech228,57 %22,22 %  
Internetové stránky pojišťovny, popřípadě jiné informační materiály pojišťovny228,57 %22,22 %  
negativní zkušenosti s pojištěním114,29 %11,11 %  
vlastni usudek114,29 %11,11 %  
Doporučení známých (příbuzných, přátel…)114,29 %11,11 %  

Graf

7. Slyšel/a jste již o dětském životním pojištění SLUNÍČKO od České pojišťovny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7100 %77,78 %  

Graf

8. Odkud jste se o něm dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od pojišťovacího poradce popř. na pobočce pojišťovny342,86 %33,33 %  
Mám jej sjednáno228,57 %22,22 %  
Z tisku114,29 %11,11 %  
Prostřednictvím letáků114,29 %11,11 %  

Graf

9. Vyjádřete míru souhlasu s následujícími výroky, přičemž 5=rozhodně souhlasím, 4=spíše souhlasím, 3=nedokáži posoudit, 2=spíše nesouhlasím, 1=rozhodně nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
O dětském životním pojištění Sluníčko je k dispozici dostatek informací3.5711.102
Dostupné informace jsou seriózní a kvalitní3.1431.265
Mám zájem o další informace o tomto pojištění2.5712.816

Graf

10. Kterou z následujících vlastností dětského životního pojištění Sluníčko hodnotíte jako největší výhodu oproti konkurenci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost připojištění 2. dospělé osoby342,86 %33,33 %  
Kompletní škála finančního zajištění dítěte v případě smrti pojištěného dospělého342,86 %33,33 %  
Více produktových variant228,57 %22,22 %  
Jinou114,29 %11,11 %  

Graf

11. Chybí Vám v souvislosti s tímto dětským životním pojištěním ještě další výhody či služby? Pokud ano napište jaké, pokud ne, pokračujte další otázkou.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %44,44 %  
nevím228,57 %22,22 %  
nechybí114,29 %11,11 %  

Graf

12. Jak se Vám celkově líbí dětské životní pojištění Sluníčko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš líbí457,14 %44,44 %  
spíše nelíbí228,57 %22,22 %  
nedokáži posoudit114,29 %11,11 %  

Graf

13. Které z následujících prohlášení nejlépe vystihuje pravděpodobnost, že si sjednáte dětské životní pojištění Sluníčko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ji jej nesjednám342,86 %33,33 %  
Nejsem si jistý/á, zda si jej sjednám342,86 %33,33 %  
Již mám toto životní pojištění sjednáno 114,29 %11,11 %  

Graf

14. Doporučili byste toto pojištění svým známým, příbuzným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano342,86 %33,33 %  
Spíše ne228,57 %22,22 %  
Rozhodně ne114,29 %11,11 %  
Nejsem si jistý/á114,29 %11,11 %  

Graf

15. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena457,14 %44,44 %  
Muž342,86 %33,33 %  

Graf

16. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 29 let342,86 %33,33 %  
30 - 39 let228,57 %22,22 %  
40 - 49 let114,29 %11,11 %  
50 - 59 let114,29 %11,11 %  

Graf

17. Kolik členů má Vaše domácnost? Kolik máte dětí, a jaký je jejich věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3114,29 %11,11 %  
4/2 22 a 20114,29 %11,11 %  
2114,29 %11,11 %  
5 114,29 %11,11 %  
4, 2 deti 0 a 2 roky114,29 %11,11 %  
členů 2, děti 0114,29 %11,11 %  
4,15,9114,29 %11,11 %  

Graf

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou342,86 %33,33 %  
vysokoškolské342,86 %33,33 %  
s výučním listem114,29 %11,11 %  

Graf

19. Jaký je Váš rodinný čistý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 000 - 35 000 Kč228,57 %22,22 %  
15 000 - 25 000 Kč 114,29 %11,11 %  
66 000 a více Kč114,29 %11,11 %  
do 15 000 Kč114,29 %11,11 %  
36 000 - 45 000 Kč114,29 %11,11 %  
46 000 – 55 000 Kč114,29 %11,11 %  

Graf

20. Ve které oblasti žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malé město (do 50 000 obyvatel)342,86 %33,33 %  
střední město (do 300 000 obyvatel)228,57 %22,22 %  
vesnice (do 5 000 obyvatel)114,29 %11,11 %  
velké město (nad 300 000 obyvatel)114,29 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Závorová, B.Analýza postojů k dětskému životnímu pojištění (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://analyza-postoju-k-detskemu-zivotnimu-pojisteni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.