Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza projektového řízení

Analýza projektového řízení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Gartnerová
Šetření:11. 04. 2014 - 15. 04. 2014
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):39 / 36.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.19:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je sestaven pro projektové manažery. Jeho výsledky budou zapracovány do mé bakalářské práce a využity pro zefektivnění projektového řízení festivalu STARTfest Želeč. 

Předem děkuji za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23333,33 %33,33 %  
22333,33 %33,33 %  
21111,11 %11,11 %  
31111,11 %11,11 %  
33111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:24.44
Minimum:21
Maximum:33
Variační rozpětí:12
Rozptyl:19.03
Směrodatná odchylka:4.36
Medián:23
Modus:23

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MUŽ555,56 %55,56 %  
ŽENA444,44 %44,44 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou888,89 %88,89 %  
Vysoká škola111,11 %11,11 %  

Graf

4. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student777,78 %77,78 %  
Freelancer111,11 %11,11 %  
Part-time job111,11 %11,11 %  

Graf

5. Jaké jsou odhadované výdaje v rámci Vašeho festivalu (v Kč)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
150000222,22 %22,22 %  
95000111,11 %11,11 %  
1200000111,11 %11,11 %  
25000111,11 %11,11 %  
100.000111,11 %11,11 %  
6000000111,11 %11,11 %  
130000111,11 %11,11 %  
300.000111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:861155.56
Minimum:100
Maximum:6000000
Variační rozpětí:5999900
Rozptyl:3854656260277.8
Směrodatná odchylka:1963327.85
Medián:130000
Modus:150000

Graf

6. Kolik dní trvá Váš festival?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1444,44 %44,44 %  
3-5222,22 %22,22 %  
2222,22 %22,22 %  
více jak osum111,11 %11,11 %  

Graf

7. Kolik hlavních manažerů má Váš festival?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2444,44 %44,44 %  
1333,33 %33,33 %  
5111,11 %11,11 %  
3111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.11
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.61
Směrodatná odchylka:1.27
Medián:2
Modus:2

Graf

8. Jste certifikovaný projektový manažer?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9100 %100 %  

Graf

9. Máte vzdělání v oblasti projektového řízení? (VŠ, školení, semináře, worhskopy,…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano666,67 %66,67 %  
Ne333,33 %33,33 %  

Graf

10. Pokud ano, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola6100 %66,67 %  
semináře233,33 %22,22 %  
školení233,33 %22,22 %  
konference233,33 %22,22 %  
jiné116,67 %11,11 %  

Graf

11. Jak dlouho se pohybujete na pozici projektového manažera?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky222,22 %22,22 %  
nepravidelně asi 3 roky111,11 %11,11 %  
deset let111,11 %11,11 %  
8 let111,11 %11,11 %  
1 rok111,11 %11,11 %  
tři roky111,11 %11,11 %  
pár dní111,11 %11,11 %  
Na Majálesu rok111,11 %11,11 %  

Graf

12. Do kolika projektů současně jste zapojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-5777,78 %77,78 %  
1222,22 %22,22 %  

Graf

13. Pokud jste odpověděl/a více jak dva, myslíte si, že to nějak ovlivňuje Vaši efektivitu práce? Jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano, nestíhám

JE to super- více kontaktů, názorů, všude jsem jen dobrovolne, takže mi to nebere čas...

Jo, velice ráda bych se věnovala jen jedné věci, ale se studiem to bohužel nejde moc dohromady. Kdybych dělala jen jeden projekt, pravděpodobně bych stíhala :)

ne

Zefektivňuje to mé postupy, práci zvládám rychleji a v procesu projektového řízení se zlepšuji díky tomu rychleji než kdybych pracovala pouze na jednom projektu

zlepšuje ji - v ohledu zkušeností, které partikulárně čerpám na jednom místě a přenáším pak na druhé zatím se mi akce nekryly natolik, abych nějakou z nich na úkor druhé zanedbával

14. Kolik členů má organizační tým Vašeho festivalu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15111,11 %11,11 %  
3111,11 %11,11 %  
5111,11 %11,11 %  
2111,11 %11,11 %  
20111,11 %11,11 %  
12111,11 %11,11 %  
6111,11 %11,11 %  
4111,11 %11,11 %  
30111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:10.78
Minimum:2
Maximum:30
Variační rozpětí:28
Rozptyl:89.19
Směrodatná odchylka:9.44
Medián:6
Modus:15

Graf

15. Mají členové týmu vzdělání v oblasti projektového řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne555,56 %55,56 %  
Ano444,44 %44,44 %  

Graf

16. Pokud ne, myslíte se, že to může být pro organizaci projektu omezením?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

myslím, že nemusí. jde o to vytvořit kolektiv inteligentních lidí, se zájmem vzájemně spolupracovat. to ale pochopitelně jde u menších projektů - umím si představit, že větší akce už potřebují odbornější management. záleží zkrátka na rozsahu, oficialitě - jak velké veřejnosti je akce určena?, intenci - zisk/akce pro pár známých/dobročinnost/...

Na manažerských pozicích určitě. Lidé, kteří úkoly zadávají, by měli mít vyšší vzdělání v tomto oboru než jejich vykonavatelé na nižších pozicích

ne

ne

nemusí, záleží na schopnostech

Nevím, možná až narazím a někoho, kdo projektovému řízení fakt rozumí, tak poznám rozdíl :)

17. Mají členové organizačního týmu velmi blízké vazby? (Dobří přátelé, páry,…)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano888,89 %88,89 %  
ne111,11 %11,11 %  

Graf

18. Pokud ano, ovlivňuje to nějak organizaci projektu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano, zatím však pozitivně. umím se ale představit, že by to mohlo být problematické

hádáme se rádi a mile

Jak kteří, jako hlavní manažeři jsme rodina, jinak jsou to "cizí" lidi, nemyslím si, že jsou vztahy na škodu, pokud to není například jen "jakože" přátelství apod.

Myslím, že to může být určitým rizikem, ale spíše než pro projekt, pro jejich vztah

negativně - malá profesionalita

V kominikaci je přátelství výhoda, který se vytrácí v okamžiku, když se má rozhodnout ve sporné otázce

větší důvěra, předvídání chování druhých, znalost vhodného způsobu jednání

Z8leží na konkrétních lidech (ale když je někdo lempl, je lempl)

19. Sestavujete každoročně nový projektový tým?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne777,78 %77,78 %  
ano222,22 %22,22 %  

Graf

20. Pokud ano- Ovlivňuje to nějak organizaci projektu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Myslím, že aspon liniový manažeři by měli nějakou dobu zůstat, byly by ve své práce zaběhlejší a znali všechna rizika

Některé věci jsou pomalejší, ale to neznamená, že jiný tým nemůže být efektivnější.

21. Pokud ano, myslíte si, že to má vliv na projektové řízení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Ano, je potřeba vždy vyplnit nové dokumenty, popř. manažery v jejich vyplňování znovu zaučovat

ne

ne

ne

nesestavuji :)

nevím, držíme pořád stejný tým, s tím, že se občas proměňují dobrovolníci

tým každoročně nesestavujeme, přináší to větší stabilitu a znalost problematiky

Záleží na hlavním a liniových manažerech.

22. Vlastníte projektovou kancelář?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne888,89 %88,89 %  
ano111,11 %11,11 %  

Graf

23. Pokud ne, Jak to ovlivňuje organizaci festivalu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

máme posledních pár měsíců

nijak

nijak

Nijak

Oficiální kancelář máme v Praze, tudíž ji jako Hodoňáci nevyužíváme a vlastně jsme k tomu zatím ani neměli příležitost - obyčejně se scházíme v areálu, u partnera nebo nějaké "neutrální" půdě

rozměry akce nejsou natolik velké, aby nešla řídit z domu, případně setkání po kavarnách

víc navštěvujeme kavárny

vubec

zvlášť ne

24. Jak často míváte týmové schůzky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1x týdně s líniovým managementem 1x měsíčně celotýmové

1x za měsíc

2x týdne

2x týdně, záleží na fázi projektu

Asi tak každý den třikrát :) S externími pracovníky jsem v kontaktu tak obden, i když ne třeba osobně

celotýmové schůzky 1x měsíčně, manažerské schůzky sekcí 1x - 2x týdně

jednou měsíčně

jednou týdně

jednou za dva měsíce? - resp. počet schůzek se stupňuje s přibližéváním se festivalu - tzn. na podzim schůze jednou za dva měsíce, na jaře jednou za měsíc, začátkem léta už třeba jednou za týden, nebo každodenně :)

25. Používáte k interní komunikaci některý ze softwarů projektové managementu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne777,78 %77,78 %  
ano222,22 %22,22 %  

Graf

26. Ano-který?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dropbox, email

Excel, XMind

27. Jaké kanály používáte k interní komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

email, facebook, telefon

facebook, email, telefon

Facebookovou skupinu, telefony

FB skupina, maily

FB, mail, telefon

FB, skype, mail, telefon

fcb, dropbox

chat na fb

mail, fb, dropbox, newslettery

28. Které z těchto dokumentů vypracováváte v předprojektové fázi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Logický rámec444,44 %44,44 %  
Projektový záměr333,33 %33,33 %  
Žádný333,33 %33,33 %  
Identifikační listina projektu333,33 %33,33 %  
Studie proveditelnosti111,11 %11,11 %  
Další111,11 %11,11 %  
Studie příležitosti111,11 %11,11 %  

Graf

29. Které z těchto dokumentů vypracováváte v projektové fázi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozpočet888,89 %88,89 %  
Harmonogram777,78 %77,78 %  
Organizační struktura666,67 %66,67 %  
Registr rizik444,44 %44,44 %  
Komunikační plán444,44 %44,44 %  
Zápis z porady444,44 %44,44 %  
WBS333,33 %33,33 %  
Matice odpovědnosti333,33 %33,33 %  
Plán řízení projektu222,22 %22,22 %  
Seznam poučení222,22 %22,22 %  
Tabulka souvislostí111,11 %11,11 %  
Registr zainteresovaných stran111,11 %11,11 %  
Report o stavu projektu111,11 %11,11 %  

Graf

30. Jaké z dokumentů vypracováváte v poprojektové fázi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhodnocení projektu666,67 %66,67 %  
Poučení z projektu666,67 %66,67 %  
Žádné222,22 %22,22 %  
Jiné111,11 %11,11 %  
Předávací protokol111,11 %11,11 %  

Graf

31. Které z ostatních nástrojů využíváte během příprav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné555,56 %55,56 %  
Metoda SMART333,33 %33,33 %  
Metoda kritické cesty111,11 %11,11 %  

Graf

32. Vyhodnocujete dopady a přínosy festivalu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano777,78 %77,78 %  
ne222,22 %22,22 %  

Graf

33. Vypracováváte doporučení pro další ročníky na základě poučení se z chyb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano888,89 %88,89 %  
ne111,11 %11,11 %  

Graf

34. Jaké z nástrojů projektového managementu považujete za klíčové pro zvýšení efektivity? (metody, software, dokumenty,…)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

troskotá na komunikaci...už od 5 ročníku je problém udržet tým

dokumenty

dokumenty - plán řízení, rozpočet, komunikace

empatie

komunikace, čas

logický rámec, WBS, analýza rizik

Poučení z projektu, harmonogram, facebook, zápisy z porady a pochvaly!

práce s kolektivem organizátorů

Upřímně, nevím. Asi metody.

35. Jste spokojeni s řízením festivalu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano888,89 %88,89 %  
ne111,11 %11,11 %  

Graf

36. Využíváte nějaký software v rámci projektového řízení? (MS Project, Asana, OpenProj)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne888,89 %88,89 %  
ano111,11 %11,11 %  

Graf

37. Ano- Ovlivňuje to nějak efektivitu projektového řízeni?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

36. dal jsem ne :)

ano

Je to přehlednější a lepší pro orientaci.

Možná by práce se softwarem řízení zefektivnila, ale na začátku by ho asi zpomalila, než by se se softwarem všichni naučili

ne

ne

nevím. možná by aplikace nějakého softwaru něčemu pomohla - těžko říct, nikdo z týmu s tím není obeznámen

vzhledem k velikosti projektu příliš ne

38. Jste spokojeni s vývojem projektu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tak ambivalentně... myslím, že máme dobrý koncept, ale např. málo schopností získat prostředky pro realizaci111,11 %11,11 %  
ano v rámci mezí a času111,11 %11,11 %  
ano, festival postupně roste a nabíráme nové zkušenosti111,11 %11,11 %  
spokojenost je smrt kreativity, vždy je co zlepšovat111,11 %11,11 %  
ano111,11 %11,11 %  
ano, organizačně i z hlediska vyrovnanosti rozpočtu se každým rokem zlepšujeme111,11 %11,11 %  
jo111,11 %11,11 %  
ne111,11 %11,11 %  
Jelikož to byl můj první velký projekt, nejdřív to bylo těžší, pak se mnohé vylepšilo.111,11 %11,11 %  

Graf

39. Co by podle Vás přispělo lepší organizaci a větší efektivitě projektového řízení Vašeho festivalu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

kdyby šlo o lidi za peníze

Kdyby tomu někdo skutečně rozuměl tolik, že by vypracovávání dokumentů a práce se software byla ulehčení místo ztráty času nad něčím, co se nakonec stejně nepovede a nedá se tím řídit.. takže lepší znalosti

nic mě nenapadá

sponzoring bez reklamy

uržet si tým

více angažovaných členů týmu, kteří umí hledat zdroje; větší systematická propagace projektu...

Více praktických zkušeností s metodami a technikami projektového řízení, time management.

vyšší rozpočet umožňující větší počet organizátorů a plnohodnotné zapojení nástrojů projektového řízení

Zmenšení byrokracie a administrativy. Kdybychom se mohli zaměřovat pouze na důležité věci.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (83 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gartnerová, E.Analýza projektového řízení (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://analyza-projektoveho-rizeni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.