Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza sociálních služeb

Analýza sociálních služeb

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Romana Franková
Šetření:14. 02. 2016 - 21. 02. 2016
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou ČZU v Praze, provozně ekonomické fakulty. Zpracovávám diplomovou práci na téma "Analýza úrovně sociálních služeb" a ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku. Děkuji Vám za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8067,23 %67,23 %  
muž3932,77 %32,77 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 355445,38 %45,38 %  
36 – 503126,05 %26,05 %  
51 – 651915,97 %15,97 %  
66 – 8075,88 %5,88 %  
0 – 2054,2 %4,2 %  
81 a více32,52 %2,52 %  

Graf

3. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4436,97 %36,97 %  
vysokoškolské3529,41 %29,41 %  
vyšší odborné1915,97 %15,97 %  
vyučen/a1310,92 %10,92 %  
základní86,72 %6,72 %  

Graf

4. Využíváte v současné době Vy osobně nebo Váš rodinný příslušník nějakou sociální službu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7159,66 %59,66 %  
ano, rodinný příslušník2823,53 %23,53 %  
ano, já osobně1512,61 %12,61 %  
ano, pečuji o blízkou osobu54,2 %4,2 %  

Graf

5. Do které cílové skupiny patří Vám poskytované sociální služby?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
služby pro seniory2343,4 %19,33 %  
služby pro zdravotně postižené1630,19 %13,45 %  
jiné47,55 %3,36 %  
služby pro mentálně postižené47,55 %3,36 %  
služby pro děti a mládež47,55 %3,36 %  
služby pro občany ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách23,77 %1,68 %  

Graf

6. Označte všechny sociální služby, které v současné době využíváte Vy osobně nebo Váš rodinný příslušník.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pečovatelská služba1936,54 %15,97 %  
domovy pro seniory1528,85 %12,61 %  
domovy pro osoby se zdravotním postižením1426,92 %11,76 %  
osobní asistence1019,23 %8,4 %  
odborné sociální poradenství815,38 %6,72 %  
jiné611,54 %5,04 %  
tísňová péče59,62 %4,2 %  
centra denních služeb59,62 %4,2 %  
denní stacionáře47,69 %3,36 %  
tlumočnické služby47,69 %3,36 %  
azylové domy47,69 %3,36 %  
chráněné bydlení47,69 %3,36 %  

Graf

7. Jak často tuto sociální službu využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně2346,94 %19,33 %  
vícekrát týdně918,37 %7,56 %  
zřídka612,24 %5,04 %  
1x týdně510,2 %4,2 %  
jiné36,12 %2,52 %  
1x měsíčně24,08 %1,68 %  
vícekrát za měsíc12,04 %0,84 %  

Graf

8. Jak jste spokojen/a s kvalitou poskytovaných služeb?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a2757,45 %22,69 %  
velmi spokojen/a1225,53 %10,08 %  
spíše nespokojen/a48,51 %3,36 %  
nespokojen/a48,51 %3,36 %  

Graf

9. Co byste zlepšil/a při poskytování sociální služby?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita služeb2752,94 %22,69 %  
rozšíření služeb2447,06 %20,17 %  
dostupnost služeb1427,45 %11,76 %  
informovanost občanů o poskytování této služby1019,61 %8,4 %  
jiné815,69 %6,72 %  

Graf

10. Myslíte si, že je ve Vašem okrese dostatek zařízení poskytující sociální služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5042,02 %42,02 %  
nevím4033,61 %33,61 %  
ne2924,37 %24,37 %  

Graf

11. Které cílové skupině by podle Vašeho názoru měl Váš okres věnovat více pozornosti v souvislosti se sociálními službami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
senioři6050,42 %50,42 %  
rodiny s dětmi5848,74 %48,74 %  
osoby se zdravotním postižením4638,66 %38,66 %  
osoby v obtížné životní situaci4235,29 %35,29 %  
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách2218,49 %18,49 %  
jiné97,56 %7,56 %  

Graf

12. Pokud byste potřeboval/a informace o nějaké sociální službě, kde byste získal/a tyto informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet9579,83 %79,83 %  
lékař4235,29 %35,29 %  
přímo u konkrétního poskytovatele sociální služby3529,41 %29,41 %  
úřad3327,73 %27,73 %  
rodina, přátelé3025,21 %25,21 %  
jiné32,52 %2,52 %  

Graf

13. Jaké sociální služby můžete v budoucnosti potřebovat Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domovy pro seniory3831,93 %31,93 %  
jiné3126,05 %26,05 %  
pečovatelská služba2722,69 %22,69 %  
odborné sociální poradenství1210,08 %10,08 %  
osobní asistence75,88 %5,88 %  
kontaktní centra43,36 %3,36 %  

Graf

14. Myslíte si, že se kvalita sociálních služeb v posledních letech zlepšuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6252,1 %52,1 %  
nevím4336,13 %36,13 %  
ne1411,76 %11,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/a?

4. Využíváte v současné době Vy osobně nebo Váš rodinný příslušník nějakou sociální službu?

5. Do které cílové skupiny patří Vám poskytované sociální služby?

6. Označte všechny sociální služby, které v současné době využíváte Vy osobně nebo Váš rodinný příslušník.

7. Jak často tuto sociální službu využíváte?

8. Jak jste spokojen/a s kvalitou poskytovaných služeb?

9. Co byste zlepšil/a při poskytování sociální služby?

10. Myslíte si, že je ve Vašem okrese dostatek zařízení poskytující sociální služby?

11. Které cílové skupině by podle Vašeho názoru měl Váš okres věnovat více pozornosti v souvislosti se sociálními službami?

12. Pokud byste potřeboval/a informace o nějaké sociální službě, kde byste získal/a tyto informace?

13. Jaké sociální služby můžete v budoucnosti potřebovat Vy?

14. Myslíte si, že se kvalita sociálních služeb v posledních letech zlepšuje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/a?

4. Využíváte v současné době Vy osobně nebo Váš rodinný příslušník nějakou sociální službu?

5. Do které cílové skupiny patří Vám poskytované sociální služby?

6. Označte všechny sociální služby, které v současné době využíváte Vy osobně nebo Váš rodinný příslušník.

7. Jak často tuto sociální službu využíváte?

8. Jak jste spokojen/a s kvalitou poskytovaných služeb?

9. Co byste zlepšil/a při poskytování sociální služby?

10. Myslíte si, že je ve Vašem okrese dostatek zařízení poskytující sociální služby?

11. Které cílové skupině by podle Vašeho názoru měl Váš okres věnovat více pozornosti v souvislosti se sociálními službami?

12. Pokud byste potřeboval/a informace o nějaké sociální službě, kde byste získal/a tyto informace?

13. Jaké sociální služby můžete v budoucnosti potřebovat Vy?

14. Myslíte si, že se kvalita sociálních služeb v posledních letech zlepšuje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Franková, R.Analýza sociálních služeb (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://analyza-socialnich-sluzeb.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.