Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza spokojenosti obyvatel města Nový Jičín se službami

Analýza spokojenosti obyvatel města Nový Jičín se službami

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Krutílková
Šetření:04. 01. 2012 - 11. 01. 2012
Počet respondentů:27
Počet otázek (max/průměr):25 / 23.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.13:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník slouží pro zpracování magisterské diplomové práce. Cílem výzkumu je analyzovat a vyhodnotit názory občanů města Nový Jičín na vybrané aspekty života ve městě.

Vyplnění dotazníku nezabere více než 8 minut.

Děkuji za spolupráci a ochotu sdělit Váš názor.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pro škálové otázky je zvolena jednotná známkovací škála od 1 (nejlepší hodnocení) do 5 (nejhorší hodnocení). V případě, že nemůžete otázku zhodnotit označte 0.

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho žijete v Novém Jičíně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
narodil/a jsem se zde1762,96 %62,96 %  
11 let a déle725,93 %25,93 %  
1 rok až 5 let27,41 %7,41 %  
6 let až 10 let13,7 %3,7 %  

Graf

2. Jmenujte jména některých současných zastupitelů města.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

b.gelnar-starosta

Bc. Martin Jakůbek Josef Nekl Petr Orel Mgr. Ivan Týle

Gellner, Kramoliš

Gelnar Kramoliš Bártek Konečná

Gelnar Kramoliš

Gelnar, Konečná, Bárta, Týle, Kobsa, Dvořák, David, Kramoliš...

gelnar, kramoliš, kobsa, bártek, bárta

Ivan Prudič,Blanka Faluši

Ivan Týle

Kramoliš

Kramoliš

Kramoliš

Kramoliš, David, Bárta, Adamec, Lossman, Šturm, Rozbroj, Týle, Vávra

Kramoliš, Gelnar, Chrostawczuk, Rešl, Týle, Šturm,

Martin Jakůbek

MUDr.Kobsa,Ing Gelnar,PhDr. Dvořák,p.Nekl,p.Vávra...

nevím

Nevím

Nevzpomenu si na žádné jméno.

Přemysl Kramoliš, Mudr. Maňásek

Šturm, Týle

tak to netuším

to je ostuda, vůbec momentálně nemám ponětí

Týle, Gelnar, Bárta, Šturm, Orel, Dvořák, Kramoliš, Konečná

Týle, Konečná, Kobsa, Jakůbek, Gelnar

týle, konečná, kramoliš

Vůbec netuším

3. Zhodnoťte, jak jste spokojeni s:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
počtem úředníků30.37
ochotou úředníků3.1110.543
odborností úředníků30.519
úředními hodinami3.2591.155

Graf

4. Jak hodnotíte komunikaci města s občany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31244,44 %44,44 %  
2725,93 %25,93 %  
4622,22 %22,22 %  
513,7 %3,7 %  
113,7 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.96
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.54
Směrodatná odchylka:0.73
Medián:3
Modus:3

Graf

5. Odkud nejčastěji zísáváte inforamce o dění ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetové stránky města1970,37 %70,37 %  
známí1659,26 %59,26 %  
informační tabule a plakáty1140,74 %40,74 %  
Novojičínský deník933,33 %33,33 %  
městský rozhlas725,93 %25,93 %  
Novojičínský zpravodaj518,52 %18,52 %  
úřední deska414,81 %14,81 %  
informační letáky města414,81 %14,81 %  
vysílání novojičínské televize414,81 %14,81 %  
jiný zdroj27,41 %7,41 %  

Graf

6. Jak na Vás působí internetové stránky města

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
užitečné vs. neužitečnéalternativní-0.8850.179
přehledné vs. nepřehlednéalternativní-0.4230.783
účinné vs. neúčinnéalternativní-0.3460.842
úplné informace vs. kusé informacealternativní0.1540.899
důvěryhodné vs. nedůvěryhodnéalternativní-0.7310.428
originální vs. neoriginálníalternativní0.2690.812
moderní vs. zastaraléalternativní0.3460.765

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

7. Jak jste spokojen/a se zabezpečením zdravotnických služeb?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
hustota obvodních lékařů2.5931.501
hustota dětských lékařů2.1481.756
hustota odborných lékařů2.630.826
stomatologie2.9261.254
síť lékáren2.4071.649

Graf

8. Důvěřujete Novojičínské nemocnici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3933,33 %33,33 %  
2829,63 %29,63 %  
4414,81 %14,81 %  
1311,11 %11,11 %  
5311,11 %11,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.84
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.14
Směrodatná odchylka:1.07
Medián:3
Modus:3

Graf

9. Jak je podle Vás zajištěna péče o:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
staré občany2.371.196
mentálně postižené občany2.631.937
tělesně postižené občany2.631.641

Graf

10. Je podle Vás ve městě dostatek školských a volnočasových zařízení?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
mateřské školy2.3330.667
základní školy2.2591.303
střední školy s výučiním listem2.630.604
střední školy s maturitou2.4440.914
vysoké školy2.632.752
zájmové kroužky pro děti2.5561.062
zájmové kroužky pro dospělé2.5931.353
sportoviště2.631.418
obchodů2.631.196
služeb2.7040.949

Graf

11. Jak jste spokojeni s činností kulturních zařízení?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
činnost Beskydského divadla21.778
činnost Kina Květen2.371.641
provoz Žerotínského zámku2.0741.772
provoz Městské knihovny2.0742.439
letní akce města2.4070.908
zimní akce města2.5930.982
restaurační vybavenost2.2590.785
činnost náboženských objektů1.1852.003

Graf

12. Do jaké míry souhlasíte s tvrzeními:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Autobusové a vlakové spojení na sebe navazují.2.8890.765
Ve městě je dostatek parkovacích míst.3.1481.089
Počet autobusových spojů do oklních míst mi naprosto vyhovuje.3.0740.957
Dostupnost města po silnici je dobrá.2.2591.155
Železniční spojení města je problémové a složité.2.6671.778
Kultura zastávek je přijatelná.2.631.048

Graf

13. Využíváte Městskou hromadnou dopravu (MHD)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2385,19 %85,19 %  
ano414,81 %14,81 %  

Graf

14. Jak jste spokojeni se službami MHD?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
frekvence linek2.250.188
počet linek2.750.188
síť zastávek30.5
cena2.751.188
kvalita služeb2.50.25
bezbariérovost1.751.688

Graf

15. Souhlasíte s následujícími tvrzeními?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Ve městě se cítím bezpečně.2.7780.691
S prací policie jsem spokojen/a.2.9261.328
Počet bezdomovců ve městě vnímám jako problém.3.0370.85
Hlídky městské policie by měly být častější.2.5190.916
Bezpečnosti ve městě napomáhá kamerový systém.2.371.122

Graf

16. Zhodnoťte ekonomické podmínky.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
podmínky k podnikání2.4072.019
podpora malého a středního podnikání2.1111.951
dostatek podnikatelských příležitostí2.4812.398
prostory k podnikání2.0741.772
dostatek pracovní síly2.1481.089
kvalifikovanost pracovní síly2.5931.056

Graf

17. Vyberte, do kterých oblastí by město mělo přednostně směřovat své prostředky z rozpočtu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snížení nezaměstnanosti1866,67 %66,67 %  
zdravotnictví1866,67 %66,67 %  
podpora malého a středního podnikání1451,85 %51,85 %  
školství1244,44 %44,44 %  
rozvoj volného času1244,44 %44,44 %  
výstavba průmyslové zóny829,63 %29,63 %  
zvýšení bezpečnosti725,93 %25,93 %  
rozvoj služeb725,93 %25,93 %  
zlepšení dopravy725,93 %25,93 %  
bytová výstavba518,52 %18,52 %  
podpora sociálně potřebných414,81 %14,81 %  
jiné13,7 %3,7 %  

Graf

18. Do jaké míry souhlasíte s tvrzením

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Se stavem a údržbou zeleně jsem spokojen/a.2.4440.84
Letní brigáda "Zelené město" by rozhodně měla zůstat zachována.2.5192.694
Stav životního prostředí ve městě mě nezajímá.3.2222.099
Ve městě není dostatečně řešeno třídění a likvidace odpadu.2.8890.765
Problematika černých skládek by se měla intenzivně řešit.2.5561.728

Graf

19. Jste spokojeni se životem ve městě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21140,74 %40,74 %  
31140,74 %40,74 %  
4518,52 %18,52 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.76
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.52
Směrodatná odchylka:0.72
Medián:3
Modus:2

Graf

20. Je něco, co ve městě postrádáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dostatek kulturních zařízení pro občany (pro každé věkové spektrum), dostatek kulturních akcí po celý rok, dostatek nekuřáckých pohostinských zařízení, dostatek parkovacích míst v nejbližším okolí centra (sídliště).

Hudebni klub a prostory pro kulturni akce typu koncerty

kultura :-)

kvalitní restaurace, služby, obchody

McDonlads a bistro Cactus

nákupní centrum

ne

ne

rozhledna,adrenalinové sporty.

Velkou sportovní halu

Větší zapojení lidí a sdružení do života města, lepší komunikace radnice s občany např. po vzoru Kopřivnice (projekt Zdravé město), méně ideologie a více konkrétních projektů ke zlepšení života lidí (zatím od levicového vedení radnice velká bída).

Více kůlturních akcí Lepší železniční spojení ze Suchdolu nad Odrou do NJ a ze Suchdolu nad Odrou do velkých měst

21. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1659,26 %59,26 %  
muž1140,74 %40,74 %  

Graf

22. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let2177,78 %77,78 %  
26 - 35 let622,22 %22,22 %  

Graf

23. Sociální postavení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/ka1451,85 %51,85 %  
zaměstnanec1244,44 %44,44 %  
podnikatel / OSVČ13,7 %3,7 %  

Graf

24. Nejvyšší dokončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1659,26 %59,26 %  
střední s maturitou933,33 %33,33 %  
střední s výučním listem13,7 %3,7 %  
vyšší odborné13,7 %3,7 %  

Graf

25. Čistký měsíční příjem

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 15 000 Kč1142,31 %40,74 %  
nemám pravidelný měsíční příjem934,62 %33,33 %  
15 001 - 20 000 Kč311,54 %11,11 %  
20 001 - 25 000 Kč13,85 %3,7 %  
25 001 - 30 000 Kč13,85 %3,7 %  
30 001 - 35 000 Kč13,85 %3,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krutílková, K.Analýza spokojenosti obyvatel města Nový Jičín se službami (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://analyza-spokojenosti-obyvate.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.