Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza stránek Katedry tělesné výchovy a sportu VŠB-TU Ostrava

Analýza stránek Katedry tělesné výchovy a sportu VŠB-TU Ostrava

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Němcová
Šetření:21. 02. 2011 - 22. 02. 2011
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.78
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,
jsme studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia ekonomické fakulty na Vysoké škole báňské – Technické univerzity v Ostravě. Na základě zadaného úkolu provádíme průzkum o využívání webových stránek Katedry tělesné výchovy a sportu (dále jen KTVS) a spokojenosti s těmito stránkami.
Tímto bychom Vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku, který je anonymní a jehož výsledky budeme dále zpracovávat pro naši práci.
Pokud jste tyto stránky dosud nenavštívil(a), ale chtěl(a) byste nám s výzkumem pomoci, můžete si je prohlédnout přes následující odkaz: http://ktvs.vsb.cz/.
Děkujeme.
 

Odpovědi respondentů

1. Jste studentem Vysoké školy báňské?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2268,75 %68,75 %  
ne1031,25 %31,25 %  

Graf

2. Na jaké fakultě studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomická 1881,82 %56,25 %  
HGF14,55 %3,13 %  
stavební14,55 %3,13 %  
strojní14,55 %3,13 %  
FEI14,55 %3,13 %  

Graf

3. Ve kterém ročníku studujete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41045,45 %31,25 %  
2522,73 %15,63 %  
3418,18 %12,5 %  
129,09 %6,25 %  
514,55 %3,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.15
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.98
Směrodatná odchylka:0.99
Medián:3.5
Modus:4

Graf

4. Jste zaměstnancem Vysoké školy báňské?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 6, anootázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10100 %31,25 %  

Graf

5. Znáte webové stránky KTVS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22100 %68,75 %  

Graf

6. V případě, že jste si zhlédl(a) webové stránky KTVS, zdají se Vám přehledné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mohly by být lepší550 %15,63 %  
ano440 %12,5 %  
spíše ne110 %3,13 %  

Graf

7. Líbí se Vám webové stránky z pohledu estetického?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, stránky se mi líbíotázka č. 9, mohly by být lepšíotázka č. 9, spíše neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mohly by být lepší2371,88 %71,88 %  
ano, stránky se mi líbí618,75 %18,75 %  
spíše ne39,38 %9,38 %  

Graf

8. Pokud jste u předchozí otázky vyplnili "spíše ne", napište prosím co byste zlepšili.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Celkový design stránek není příliš kvalitní, bíle pozadí příliš nezaujme.

design, strukturu

vyhovovalo by mi více, kdyby se okna zobrazovala na levé straně a pokud kliknu na aerobik, aby se to normálně otevřelo a ne to pořád blblo a klikalo někam jinam

9. Měli jste problémy nalézt webové stránky KTVS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
musel(a) jsem použít vyhledávač1546,88 %46,88 %  
ne, stránky jsem našel(la) bez problému1237,5 %37,5 %  
ano, stránky jsem nemohl(a) najít515,63 %15,63 %  

Graf

10. Pro jaké účely využíváte webové stránky KTVS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přihlášení do výuky (sport)1546,88 %46,88 %  
zjišťování informací a novinek1443,75 %43,75 %  
přihlášení do sportovního kurzu39,38 %9,38 %  

Graf

11. Měli jste někdy potíže se vstupem na tyto stránky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2475 %75 %  
ano825 %25 %  

Graf

12. Setkali jste se s potížemi při přihlášení do systému KTVS?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2268,75 %68,75 %  
ano1031,25 %31,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Němcová, N.Analýza stránek Katedry tělesné výchovy a sportu VŠB-TU Ostrava (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://analyza-stranek-katedry-tele.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.