Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza trhu CRM v ČR

Analýza trhu CRM v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Zelený
Šetření:17. 03. 2012 - 29. 03. 2012
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):17 / 12.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník je součástí průzkumu trhu ČR v oblasti CRM systému. Jeho výsledky použiji pro svou bakalářskou práci ,,Analýza trhu CRM systémů''.

Týká se společností, firem, podnikatelů a jakýchkoli jinak na trhu působících subjektů.děkuji za jeho vyplnění
Martin Zelený

Odpovědi respondentů

1. Kolik zaměstnanců zaměstnává vaše firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-143129,25 %29,25 %  
15-492422,64 %22,64 %  
50-1242119,81 %19,81 %  
více jak 2501615,09 %15,09 %  
125-2491413,21 %13,21 %  

Graf

2. V jakém oboru podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informační technologie1514,15 %14,15 %  
Distribuce1211,32 %11,32 %  
Kultura, Zábava a volný čas1110,38 %10,38 %  
Elektrotechnika87,55 %7,55 %  
Stavebnictví87,55 %7,55 %  
Jiný65,66 %5,66 %  
Farmacie, Kosmetika65,66 %5,66 %  
Služby65,66 %5,66 %  
Školství a vzdělávání54,72 %4,72 %  
Automobilový průmysl43,77 %3,77 %  
Ubytování, Stravování a pohostinství43,77 %3,77 %  
Řemeslná výroba32,83 %2,83 %  
Zdravotnictví a sociální služby32,83 %2,83 %  
Bankovnictví, Finance32,83 %2,83 %  
Strojírenství32,83 %2,83 %  
Reklama, Marketing21,89 %1,89 %  
Administrativa a veřejná správa21,89 %1,89 %  
Energetika10,94 %0,94 %  
Zemědělství10,94 %0,94 %  
Těžba a dobývání10,94 %0,94 %  
Telekomunikace10,94 %0,94 %  
Potravinářský průmysl10,94 %0,94 %  

Graf

3. Na jaké cílové spektrum zákazníků se zaměřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na celý trh6965,09 %65,09 %  
Na specializovanou/úzce zaměřenou skupinu zákazníků3734,91 %34,91 %  

Graf

4. Provozuje vaše firma e-shop?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7166,98 %66,98 %  
ano3533,02 %33,02 %  

Graf

5. Používáte v podniku nějaký centralizovaný informační systém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8075,47 %75,47 %  
ne2624,53 %24,53 %  

Graf

6. Zajímá se vaše společnost o IT trendy v podnikání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7368,87 %68,87 %  
ne3331,13 %31,13 %  

Graf

7. Sbíráte data o svých zákaznících?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7974,53 %74,53 %  
ne2725,47 %25,47 %  

Graf

8. Vedete si evidenci jejich spokojenosti s vaší firmou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - pouze na základě jejich vlastních námětů a připomínek 5350 %50 %  
Ano - hromadnou3432,08 %32,08 %  
Ne1917,92 %17,92 %  

Graf

9. Využíváte tyto nashromážděné informace k zlepšení svých služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7974,53 %74,53 %  
ne2725,47 %25,47 %  

Graf

10. Myslíte si, že by shromažďování informací o zákaznících a jejich využívání prostřednictvím informačních technologií mohlo vést ke zlepšení vašich obchodních vztahů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4946,23 %46,23 %  
spíše souhlasím3533,02 %33,02 %  
nevím1514,15 %14,15 %  
spíše nesouhlasím65,66 %5,66 %  
nesouhlasím10,94 %0,94 %  

Graf

11. Setkali jste se s pojmem CRM (Customer Relationship Management – Řízení vztahů se zákazníky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, používáme jejotázka č. 12, Ano, uvažujeme nad zavedením tohoto produktuotázka č. 13, Ano, neuvažujeme nad zavedenímotázka č. 17, Ano, ale nevíme, co si pod tímto pojmem představit či co jeho používání přináší → konec dotazníku, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, používáme jej3734,91 %34,91 %  
Ano, neuvažujeme nad zavedením2624,53 %24,53 %  
Ne2422,64 %22,64 %  
Ano, uvažujeme nad zavedením tohoto produktu1110,38 %10,38 %  
Ano, ale nevíme, co si pod tímto pojmem představit či co jeho používání přináší87,55 %7,55 %  

Graf

12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vztah sofistikovanosti CRM řešení k našim cílům2875,68 %26,42 %  
Typ řešení (klasické, SaaS)2362,16 %21,7 %  
Mobilita a podpora nových technologií (mobilní zařízení, přístup přes internet atp.)2259,46 %20,75 %  
Podpora nových technologií2054,05 %18,87 %  
Stávající IT vybavení (tzn. již zavedené systémy)1745,95 %16,04 %  
Práce CRM s daty (přesnost, čistota dat)1745,95 %16,04 %  
Ergonomie systému (tzn. vzhled, jednoduchost ovládání)1335,14 %12,26 %  
Rychlost nasazení1027,03 %9,43 %  
Podpora od výrobce924,32 %8,49 %  
Reputace výrobce821,62 %7,55 %  
Cena616,22 %5,66 %  
Podpora spolupráce s různými formáty dat410,81 %3,77 %  

Graf

13. Jaká jsou vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mobilita a podpora nových technologií (mobilní zařízení, přístup přes internet atp.)763,64 %6,6 %  
Podpora od výrobce654,55 %5,66 %  
Typ řešení (klasické, SaaS)654,55 %5,66 %  
Ergonomie systému (tzn. vzhled, jednoduchost ovládání)654,55 %5,66 %  
Podpora nových technologií545,45 %4,72 %  
Vztah sofistikovanosti CRM řešení k našim cílům545,45 %4,72 %  
Stávající IT vybavení (tzn. již zavedené systémy)545,45 %4,72 %  
Podpora spolupráce s různými formáty dat327,27 %2,83 %  
Cena327,27 %2,83 %  
Práce CRM s daty (přesnost, čistota dat)327,27 %2,83 %  
Reputace výrobce218,18 %1,89 %  
Rychlost nasazení19,09 %0,94 %  

Graf

14. Jaký byl důvod, proč jste CRM systém dosud nevyužívali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezájem měnit původní koncept872,73 %7,55 %  
Nedostatečná informovanost436,36 %3,77 %  
Cena327,27 %2,83 %  
Nedostatečné technické zázemí327,27 %2,83 %  

Graf

15. S jakými očekáváními jste CRM systém zaváděli?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Důvodem byla potřeba zlepšit vztahy se zákazníky, neboť na zdejším trhu je konkurence a relativně menší zákaznická skupina, u které rozhodují často různé akce a hlavně komunikace.

Evidence dat od zákazníků v uspořádané podobě vhodné pro vyhledávání

Jelikož jsme na trh vstupovali, bylo CRM součástí naší strategie v rámci budování vztahu se zákazníky.

Neodpovídám na otázku, nicméně se domnívám, že CRM je Customer relationship management a ne Customer response management jak máš ty. Ahoj Rob

Se snahou analyzovat vlastní zákaznickou základnu a podle ní se orientovat dále.

upevnění vztahů se zákazníky a díky kampaním a akcím zisk nových

Získání přehledu o klientech.

zprehledneni informaci o zakaznicich

Zpřehlednění informací o zákaznících, větší organizovanost, více zákazníků

16. Přinesl zavedení CRM systému do vašeho podniku očekávané výsledky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1745,95 %16,04 %  
souhlasím1745,95 %16,04 %  
nevím25,41 %1,89 %  
spíše nesouhlasím12,7 %0,94 %  

Graf

17. Jaký je důvod, proč CRM neplánujete zavést?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojenost se stávajícím konceptem přístupu k zákazníkům1973,08 %17,92 %  
Nedostatečná informovanost311,54 %2,83 %  
Nedostatečné technické zázemí311,54 %2,83 %  
Cena13,85 %0,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Vedete si evidenci jejich spokojenosti s vaší firmou?

 • odpověď Ano - pouze na základě jejich vlastních námětů a připomínek :
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, uvažujeme nad zavedením tohoto produktu na otázku 11. Setkali jste se s pojmem CRM (Customer Relationship Management – Řízení vztahů se zákazníky)?

10. Myslíte si, že by shromažďování informací o zákaznících a jejich využívání prostřednictvím informačních technologií mohlo vést ke zlepšení vašich obchodních vztahů?

 • odpověď souhlasím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podpora nových technologií na otázku 12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 16. Přinesl zavedení CRM systému do vašeho podniku očekávané výsledky?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ergonomie systému (tzn. vzhled, jednoduchost ovládání) na otázku 12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Typ řešení (klasické, SaaS) na otázku 12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mobilita a podpora nových technologií (mobilní zařízení, přístup přes internet atp.) na otázku 12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?

11. Setkali jste se s pojmem CRM (Customer Relationship Management – Řízení vztahů se zákazníky)?

 • odpověď Ano, neuvažujeme nad zavedením:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spokojenost se stávajícím konceptem přístupu k zákazníkům na otázku 17. Jaký je důvod, proč CRM neplánujete zavést?
 • odpověď Ano, používáme jej:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ergonomie systému (tzn. vzhled, jednoduchost ovládání) na otázku 12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mobilita a podpora nových technologií (mobilní zařízení, přístup přes internet atp.) na otázku 12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podpora nových technologií na otázku 12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce CRM s daty (přesnost, čistota dat) na otázku 12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rychlost nasazení na otázku 12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stávající IT vybavení (tzn. již zavedené systémy) na otázku 12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Typ řešení (klasické, SaaS) na otázku 12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztah sofistikovanosti CRM řešení k našim cílům na otázku 12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 16. Přinesl zavedení CRM systému do vašeho podniku očekávané výsledky?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 16. Přinesl zavedení CRM systému do vašeho podniku očekávané výsledky?

12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?

 • odpověď Vztah sofistikovanosti CRM řešení k našim cílům:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Typ řešení (klasické, SaaS) na otázku 12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podpora nových technologií na otázku 12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik zaměstnanců zaměstnává vaše firma?

2. V jakém oboru podnikáte?

3. Na jaké cílové spektrum zákazníků se zaměřujete?

4. Provozuje vaše firma e-shop?

5. Používáte v podniku nějaký centralizovaný informační systém?

6. Zajímá se vaše společnost o IT trendy v podnikání?

7. Sbíráte data o svých zákaznících?

8. Vedete si evidenci jejich spokojenosti s vaší firmou?

9. Využíváte tyto nashromážděné informace k zlepšení svých služeb?

10. Myslíte si, že by shromažďování informací o zákaznících a jejich využívání prostřednictvím informačních technologií mohlo vést ke zlepšení vašich obchodních vztahů?

11. Setkali jste se s pojmem CRM (Customer Relationship Management – Řízení vztahů se zákazníky)?

12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?

16. Přinesl zavedení CRM systému do vašeho podniku očekávané výsledky?

17. Jaký je důvod, proč CRM neplánujete zavést?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik zaměstnanců zaměstnává vaše firma?

2. V jakém oboru podnikáte?

3. Na jaké cílové spektrum zákazníků se zaměřujete?

4. Provozuje vaše firma e-shop?

5. Používáte v podniku nějaký centralizovaný informační systém?

6. Zajímá se vaše společnost o IT trendy v podnikání?

7. Sbíráte data o svých zákaznících?

8. Vedete si evidenci jejich spokojenosti s vaší firmou?

9. Využíváte tyto nashromážděné informace k zlepšení svých služeb?

10. Myslíte si, že by shromažďování informací o zákaznících a jejich využívání prostřednictvím informačních technologií mohlo vést ke zlepšení vašich obchodních vztahů?

11. Setkali jste se s pojmem CRM (Customer Relationship Management – Řízení vztahů se zákazníky)?

12. Jaká byla vaše hlavní kritéria pro výběr vhodného CRM systému?

16. Přinesl zavedení CRM systému do vašeho podniku očekávané výsledky?

17. Jaký je důvod, proč CRM neplánujete zavést?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zelený, M.Analýza trhu CRM v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://analyza-trhu-crm-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.