Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza trhu práce

Analýza trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Považanová
Šetření:14. 12. 2013 - 13. 01. 2014
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7658,46 %58,46 %  
muž5441,54 %41,54 %  

Graf

2. Jaký je váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34118,46 %8,46 %  
3396,92 %6,92 %  
2275,38 %5,38 %  
2364,62 %4,62 %  
2064,62 %4,62 %  
4564,62 %4,62 %  
4464,62 %4,62 %  
5653,85 %3,85 %  
2153,85 %3,85 %  
2443,08 %3,08 %  
ostatní odpovědi 26
35
40
43
36
18
55
37
32
25
29
41
38
39
47
19
46
48
28
57
30
17
76
66
54
42
49
67
64
52
51
53
65
27
50
6550 %50 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:35.32
Minimum:20
Maximum:56
Variační rozpětí:36
Rozptyl:111.45
Směrodatná odchylka:10.56
Medián:34
Modus:34

Graf

3. Jak dlouho jste byl v evidenci úřadu práce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3 měsíců4333,08 %33,08 %  
3-6 měsíců2620 %20 %  
nikdy2317,69 %17,69 %  
6-9 měsíců1612,31 %12,31 %  
12-24 měsíců86,15 %6,15 %  
9-12 měsíců86,15 %6,15 %  
nad 24 měsíců64,62 %4,62 %  

Graf

4. Jaké je vaše dokončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské4736,15 %36,15 %  
vysokoškolské3325,38 %25,38 %  
základní3123,85 %23,85 %  
vyučen/á1914,62 %14,62 %  

Graf

5. Kolikrát jste byl/a evidován/a na úřadu práce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x4433,85 %33,85 %  
2x-4x3426,15 %26,15 %  
nikdy2821,54 %21,54 %  
vícekrát2418,46 %18,46 %  

Graf

6. Poslední zaměstnání jsem ukončil/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na základě vlastního rozhodnutí3829,23 %29,23 %  
pro nadbytečnost2519,23 %19,23 %  
dohodou se zaměstnavatelem2317,69 %17,69 %  
nikdy jsem nepracovala2317,69 %17,69 %  
z jiného důvodu2116,15 %16,15 %  

Graf

7. Pokoušel/a jste se zvýšit kvalifikaci např. rekvalifikací

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6650,77 %50,77 %  
ano6449,23 %49,23 %  

Graf

8. Jste ochoten/na přijmout zaměstnání, které neodpovídá vaší kvalifikaci, je hůře finančně ohodnoceno

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8766,92 %66,92 %  
ne4333,08 %33,08 %  

Graf

9. Byl/a jste podpořen/a některým nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti a jakým

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7860 %60 %  
ano- rekvalifikací2922,31 %22,31 %  
ano- společensky účelným pracovním místem vyhrazeným (příspěvek na mzdu)1813,85 %13,85 %  
příspěvkem na veřejně prospěšné práce53,85 %3,85 %  

Graf

10. Jste ochoten/na se přestěhovat kvůli získání zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6348,46 %48,46 %  
ano do jiného města4333,08 %33,08 %  
ano mimo území České republiky2418,46 %18,46 %  

Graf

11. Setkáváte se s diskriminací

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7759,23 %59,23 %  
ano jsem zdravotně postižený/á2317,69 %17,69 %  
ano jsem žena2116,15 %16,15 %  
ano jiná barva pleti96,92 %6,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Kolikrát jste byl/a evidován/a na úřadu práce

  • odpověď nikdy:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 3. Jak dlouho jste byl v evidenci úřadu práce

9. Byl/a jste podpořen/a některým nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti a jakým

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 3. Jak dlouho jste byl v evidenci úřadu práce

11. Setkáváte se s diskriminací

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 3. Jak dlouho jste byl v evidenci úřadu práce

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví

2. Jaký je váš věk

3. Jak dlouho jste byl v evidenci úřadu práce

4. Jaké je vaše dokončené vzdělání

5. Kolikrát jste byl/a evidován/a na úřadu práce

6. Poslední zaměstnání jsem ukončil/a

7. Pokoušel/a jste se zvýšit kvalifikaci např. rekvalifikací

8. Jste ochoten/na přijmout zaměstnání, které neodpovídá vaší kvalifikaci, je hůře finančně ohodnoceno

9. Byl/a jste podpořen/a některým nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti a jakým

10. Jste ochoten/na se přestěhovat kvůli získání zaměstnání

11. Setkáváte se s diskriminací

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví

2. Jaký je váš věk

3. Jak dlouho jste byl v evidenci úřadu práce

4. Jaké je vaše dokončené vzdělání

5. Kolikrát jste byl/a evidován/a na úřadu práce

6. Poslední zaměstnání jsem ukončil/a

7. Pokoušel/a jste se zvýšit kvalifikaci např. rekvalifikací

8. Jste ochoten/na přijmout zaměstnání, které neodpovídá vaší kvalifikaci, je hůře finančně ohodnoceno

9. Byl/a jste podpořen/a některým nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti a jakým

10. Jste ochoten/na se přestěhovat kvůli získání zaměstnání

11. Setkáváte se s diskriminací

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Považanová, V.Analýza trhu práce (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://analyza-trhu-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.