Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza turismu v zemích Commonwealthu

Analýza turismu v zemích Commonwealthu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Dvořáková
Šetření:27. 11. 2011 - 23. 12. 2011
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):23 / 12.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na téma Analýza cestovního ruchu v zemích „Commonwealthu“ a jejich současné postavení v 21. století .
 

Informace získané v rámci tohoto dotazníkové šetření budou vyhodnoceny a použity pro podání doporučení na zvýšení konkurenceschopnosti daných zemí na trhu mezinárodního cestovního ruchu.

Předem Vám děkuji za spolupráci.
 

Klára Dvořáková

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Poznámky k vyplňování:

Mezi žádoucí dopady cestovního ruchu můžeme zařadit například:

  • Růst intenzity ochrany krajiny (snaha o její zachování a udržení jedinečnosti)
  • Růst kulturní identity návštěvníků i místních obyvatel - schopnost ocenit přírodní i kulturní bohatství oblasti
  • Budování naučných stezek (pěších, cyklo, hipo)
  • Podpora upadajících řemesel
  • Ekonomický přínos pro rozvoj obcí

 …

Pod negativními vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí si můžete představit turistické znečištění, emise, eroze, zavlečení nepůvodních druhů (rostlin či živočichů), poškozování přírodnin, atd.
 

Pod negativními vlivy cestovního ruchu na socio-kulturní prostředí si můžete představit například sociální efekty (efekt módnosti, dualizace společnosti,…), etnické efekty (etnicida, xenofobie,…) kulturní efekty (akulturace, inscenizace, komodifikace…), ekonomické a infrastrukturální efekty, urbanistické efekty (vznik turistických ghet,…), atd.

Vysvětlivky :

Efekt módnosti = ovlivňování rozhodování člověka výběrem a vztahem dalších jedinců k produktu a způsobem propagace produktu
Dualizace společnosti = socioekonomické rozdělení společnosti na chudé a bohaté
Akulturace = proces změn kultury/společnosti v důsledku dlouhodobého styku odlišných kulturních skupin
Etnocida = vyhlazování prvků místního etnika
Xenofobie = strach z cizinců, neznámých ras
Inscenizace = komerčně motivované předvádění tradic
Komodifikace = proces přeměny zdroje CR na komoditu (prodejní artikl)
Turistické ghetto = část území, na níž došlo k vytlačení běžných funkcí sídla > preferování potřeb návštěvníků destinace na úkor místních obyvatel

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5084,75 %84,75 %  
Muž915,25 %15,25 %  

Graf

2. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 25 let4576,27 %76,27 %  
26 – 45 let711,86 %11,86 %  
do 20 let610,17 %10,17 %  
46 a více let11,69 %1,69 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4169,49 %69,49 %  
střední (s maturitou)1423,73 %23,73 %  
základní23,39 %3,39 %  
vyšší odborné23,39 %3,39 %  

Graf

4. Znáte pojem Commonwealth ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5389,83 %89,83 %  
Ne610,17 %10,17 %  

Graf

5. Navštívili byste v případě možnosti některou z uvedených zemí „Commonwealthu“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kanada4271,19 %71,19 %  
Indie1932,2 %32,2 %  
Malta1627,12 %27,12 %  
Ne, žádnou z uvedených zemí bych nenavštívil/a1118,64 %18,64 %  

Graf

6. Co si myslíte o propagaci Malty v České republice ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečně propagovaná / neznámá2949,15 %49,15 %  
dostatečně propagovaná2033,9 %33,9 %  
nedokážu posoudit1016,95 %16,95 %  

Graf

7. Co si myslíte o propagaci Indie v České republice ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečně propagovaná / neznámá3050,85 %50,85 %  
nedokážu posoudit1525,42 %25,42 %  
dostatečně propagovaná1423,73 %23,73 %  

Graf

8. Co si myslíte o propagaci Kanady v České republice ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečně propagovaná2847,46 %47,46 %  
nedostatečně propagovaná / neznámá1932,2 %32,2 %  
nedokážu posoudit711,86 %11,86 %  
výborně propagovaná58,47 %8,47 %  

Graf

9. Za jakým účelem byste / jste navštívil navštívil/a destinaci Malta ? (zaškrtněte všechny možné odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kulturně – poznávací dovolená3559,32 %59,32 %  
pobytová dovolená u moře3355,93 %55,93 %  
studijní pobyt2847,46 %47,46 %  
pobytová dovolená s hvězdicovitými výlety 1728,81 %28,81 %  
rekreace v přírodě1016,95 %16,95 %  
sportovně – poznávací dovolená915,25 %15,25 %  
klidně vše zmíněné11,69 %1,69 %  
pracovne11,69 %1,69 %  
KLUBY11,69 %1,69 %  

Graf

10. Za jakým účelem byste / jste navštívil navštívil/a destinaci Indie ? (zaškrtněte všechny možné odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kulturně – poznávací dovolená5084,75 %84,75 %  
rekreace v přírodě1220,34 %20,34 %  
sportovně – poznávací dovolená1118,64 %18,64 %  
pobytová dovolená s hvězdicovitými výlety 1118,64 %18,64 %  
pobytová dovolená u moře610,17 %10,17 %  
studijní pobyt58,47 %8,47 %  
spíše bych nenavštívil11,69 %1,69 %  
tato země mě neláká11,69 %1,69 %  

Graf

11. Za jakým účelem byste / jste navštívil navštívil/a destinaci Kanada? (zaškrtněte všechny možné odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kulturně – poznávací dovolená4067,8 %67,8 %  
rekreace v přírodě3762,71 %62,71 %  
studijní pobyt2847,46 %47,46 %  
sportovně – poznávací dovolená2033,9 %33,9 %  
pobytová dovolená s hvězdicovitými výlety 915,25 %15,25 %  
pobytová dovolená u moře58,47 %8,47 %  
pracovní stáž11,69 %1,69 %  
pracovní pobyt11,69 %1,69 %  
pracovne11,69 %1,69 %  

Graf

12. Navštívil/a jste některou z uvedených zemí Commonwealthu (Indie, Kanada, Malta)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Ne (V případě, že jste zaškrtli tuto odpověď, nepokračujte dále!) → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne (V případě, že jste zaškrtli tuto odpověď, nepokračujte dále!)5593,22 %93,22 %  
Ano35,08 %5,08 %  
Ne*11,69 %1,69 %  

Graf

13. Za jakým účelem, kdy a kterou zemi (Indie, Kanada, Malta) jste navštívil/a ? V případě návštěvy více zemí, uveďte odpovědi ke všem!

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Indie - studijní pobyt v Commonwealthu ještě Lesotho a Jižní Afrika - stáž, Spojené Království - studijní pobyt

Kanada, 2006, studijni pobyt

Malta - anglický jazykový kurz, léto 2007

14. Jaká místa/oblasti (v rámci Indie, Kanady, Malty) jste navštívil/a ? V případě návštěvy více zemí, uveďte odpovědi ke všem!

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Indie - New Delhi, Jaipur, Agra, Gwalior, Varanasi, Baratpur

Malta - St. Julians, Sliema, místo na potápění, jehož název nevím

Toronto, Quebec, Ottawa, Montreal, Niagara on the Lake

15. Jaké místo/a ve vás zanechalo/a nejhlubší prožitky a proč ? V případě návštěvy více zemí, uveďte odpovědi ke všem!

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Indie - ohromující kulturní bohatství, krásná příroda

to potápění, které nevím, kde bylo :))

Toronto - odlisny zpusob zivota, mesto s nadhernou atmosferou

16. Jaké místo/a ve vás, naopak, zanechalo/a negativní pocity a proč ? V případě návštěvy více zemí, uveďte odpovědi ke všem!

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Indie - neodbytní obchodníci

Sliema - příliš mnoho lidí

Zadne

17. Vnímal/a jste některá místa jako turisty přetížená ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano266,67 %3,39 %  
Ne133,33 %1,69 %  

Graf

18. V případě kladné odpovědi u otázky č.17 blíže specifikujte! V případě odpovědí ne, nejsem si jistý vepiště do textového pole"0"!

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

0

Niagarske vodopady - jejich autenticita se ztraci pod neustalym naporem velkeho poctu turistu a jim prizpusobene infrastruktury v miste.

Sliema, St. Julians - především večer

19. Co je dle vašeho názoru největším lákadlem pro turisty ve Vámi navštívených zemích? V případě návštěvy více zemí, uveďte odpovědi ke všem!

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

kulturní památky, moře

V Kanade bych urcite rekla, ze je to predevsim priroda, co laka k navsteve.

zajímavá kultura a divoká příroda

20. Co je, naopak, největším záporem daných lokalit? V případě návštěvy více zemí, uveďte odpovědi ke všem!

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

často špatně přístupné pláže

Z pohledu Evropy bych rekla, ze vzdalenost a cena dopravy do mista. Odrazujici mohou byt take potrebne dokumenty a vstupni viza.

znečištění

21. Jsou ve vámi navštívených zemích patrné pozitivní dopady cestovního ruchu? V případě návštěvy více zemí, uveďte odpovědi ke všem!

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

0

multikulturnost

Nedokazu posoudit.

22. Jsou ve vámi navštívených zemích patrné negativní dopady cestovního ruchu? V případě návštěvy více zemí, uveďte odpovědi ke všem!

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

0

Nedokazu posoudit.

přelidněnost, vysoká urbanizace

23. Vnímáte cestovní ruch spíše jako přínos pro vámi navštívené země?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %3,39 %  
spíše ano133,33 %1,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věková skupina

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Znáte pojem Commonwealth ?

5. Navštívili byste v případě možnosti některou z uvedených zemí „Commonwealthu“?

6. Co si myslíte o propagaci Malty v České republice ?

7. Co si myslíte o propagaci Indie v České republice ?

8. Co si myslíte o propagaci Kanady v České republice ?

9. Za jakým účelem byste / jste navštívil navštívil/a destinaci Malta ? (zaškrtněte všechny možné odpovědi)

10. Za jakým účelem byste / jste navštívil navštívil/a destinaci Indie ? (zaškrtněte všechny možné odpovědi)

11. Za jakým účelem byste / jste navštívil navštívil/a destinaci Kanada? (zaškrtněte všechny možné odpovědi)

12. Navštívil/a jste některou z uvedených zemí Commonwealthu (Indie, Kanada, Malta)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věková skupina

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Znáte pojem Commonwealth ?

5. Navštívili byste v případě možnosti některou z uvedených zemí „Commonwealthu“?

6. Co si myslíte o propagaci Malty v České republice ?

7. Co si myslíte o propagaci Indie v České republice ?

8. Co si myslíte o propagaci Kanady v České republice ?

9. Za jakým účelem byste / jste navštívil navštívil/a destinaci Malta ? (zaškrtněte všechny možné odpovědi)

10. Za jakým účelem byste / jste navštívil navštívil/a destinaci Indie ? (zaškrtněte všechny možné odpovědi)

11. Za jakým účelem byste / jste navštívil navštívil/a destinaci Kanada? (zaškrtněte všechny možné odpovědi)

12. Navštívil/a jste některou z uvedených zemí Commonwealthu (Indie, Kanada, Malta)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dvořáková, K.Analýza turismu v zemích Commonwealthu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://analyza-turismu-v-zemich-com.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.