Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza účinnosti sociální kampaně

Analýza účinnosti sociální kampaně

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Grossová
Šetření:18. 11. 2015 - 27. 11. 2015
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):18 / 14.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studentkami Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty ekonomické. Rády bychom Vás poprosily o vyplnění tohoto dotazníku, který použijeme při zpracování seminární práce na téma Sociální marketing.

Dotazník je anonymní, a proto Vás žádáme o pravdivé vyplnění. Dotazník je otevřen všem repondentům.

Děkujeme.

Odpovědi respondentů

1. Znáte společnost EKO-KOM a.s.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, o společnosti jsem nikdy neslyšel/a4645,54 %45,54 %  
Ano, název společnosti je mi povědomý3635,64 %35,64 %  
ano, vím, čím se společnost zabývá1918,81 %18,81 %  

Graf

2. Tuto značku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem někdy viděl/a, ale nevím, co znamená4342,57 %42,57 %  
Znám, je to logo společnosti EKO-KOM3635,64 %35,64 %  
znám, je to ochranná známka1817,82 %17,82 %  
Jsem nikdy neviděl/a43,96 %3,96 %  

Graf

3. Domníváte se, že je třídění odpadu důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano7675,25 %75,25 %  
spíše ano1918,81 %18,81 %  
Spíše ne54,95 %4,95 %  
Určitě ne10,99 %0,99 %  

Graf

4. Souhlasíte s některým, z těchto tvrzení? Pokud ano, zaškrtněte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málokdo třídí.3455,74 %33,66 %  
Kontejnery na tříděný odpad jsou málokde.1829,51 %17,82 %  
Třídění zabere doma spoustu místa.1524,59 %14,85 %  
Vytříděný odpad se sype na jednu hromadu.1524,59 %14,85 %  
Kdo třídí odpad, musí chodit častěji ke kontejnerům.813,11 %7,92 %  
Třídění odpadu je jen módní výstřelek, který pomine.23,28 %1,98 %  

Graf

5. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano, snažím se třídit základní druhy odpadu7372,28 %72,28 %  
Určitě ano, poctivě třídím veškeré druhy odpadu1817,82 %17,82 %  
Spíše ne87,92 %7,92 %  
Určitě ne, odpad zásadně netřídím21,98 %1,98 %  

Graf

6. Pokud třídíte odpad, co vás k tomu přimělo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpovědnost k životnímu prostředí5862,37 %57,43 %  
třídění je samozřejmost4245,16 %41,58 %  
Výchova3739,78 %36,63 %  
Okolí2526,88 %24,75 %  
Reklamní kampaň11,08 %0,99 %  
přítel na to byl zvyklý11,08 %0,99 %  
No když už tam jsou ty kontejnery na třídění tak to roztřídím.11,08 %0,99 %  
platba za popelnici11,08 %0,99 %  

Graf

7. Zaregistroval/a jste v poslední době nějakou kampaň zaměřenou na propagaci třídění odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 10, Nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5554,46 %54,46 %  
ano3433,66 %33,66 %  
Nevím1211,88 %11,88 %  

Graf

8. Kde?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV2264,71 %21,78 %  
Veřejnost (ulice, obchodní centra, festivaly,...)1750 %16,83 %  
internet1029,41 %9,9 %  
Školní program25,88 %1,98 %  
Tisk25,88 %1,98 %  
Rozhlas12,94 %0,99 %  
Na vlakových nádražích, nové kontejnery na třídění. Podporováno z velké části z fodnu EU12,94 %0,99 %  

Graf

9. Podnikl/a jste pod vlivem kampaně nějaké kroky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2470,59 %23,76 %  
Ano, začal/a jsem se více všímat kontejnerů na tříděný odpad v mém okolí617,65 %5,94 %  
Ano, začal/a jsem se o problematiku více zajímat25,88 %1,98 %  
Nevím25,88 %1,98 %  
Ano, začal/a jsem třídit odpad12,94 %0,99 %  
zasmál se12,94 %0,99 %  

Graf

10. Věříte sdělením, uváděným v kampaních na třídění odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7675,25 %75,25 %  
Určitě ano1211,88 %11,88 %  
Spíše ne1211,88 %11,88 %  
Určitě ne10,99 %0,99 %  

Graf

11. Pamatujete si nějaký slogan kampaně na podporu třídění odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8180,2 %80,2 %  
ano2019,8 %19,8 %  

Graf

12. Jaký?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Má to smysl: třiďte odpad!1575 %14,85 %  
Nebuďte líní: třiďte odpad!630 %5,94 %  
...pomůžete zachránit planetu.15 %0,99 %  

Graf

13. Vybavíte si nějakou známou osobnost, která vystupuje v kampani na třídění odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Ano, ale nevím jménootázka č. 15, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8584,16 %84,16 %  
ano, ale nevím jméno1514,85 %14,85 %  
Ano10,99 %0,99 %  

Graf

14. Jakou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Emil Hrubý1100 %0,99 %  

Graf

15. Znáte přístroj zvaný „céčkomat“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, o přístroji jsem nikdy neslyšel6968,32 %68,32 %  
Název jsem již slyšel/a, ale nevím, o co se jedná2221,78 %21,78 %  
ano, o přístroji jsem slyšel/a a vím, co dělá109,9 %9,9 %  

Graf

16. Znáte projekt „Ukliďme Česko“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, o projektu jsem nikdy neslyšel/a5251,49 %51,49 %  
O projektu jsem slyšel/a3433,66 %33,66 %  
ano, ale nemám v plánu se zapojit76,93 %6,93 %  
Ano a rád bych se v budoucnu zapojil/a76,93 %6,93 %  
Ano, do projektu jsem se zapojil/a10,99 %0,99 %  

Graf

17. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6463,37 %63,37 %  
Muž3736,63 %36,63 %  

Graf

18. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-255857,43 %57,43 %  
35-451716,83 %16,83 %  
25-351211,88 %11,88 %  
45-5587,92 %7,92 %  
55-6543,96 %3,96 %  
65+21,98 %1,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Zaregistroval/a jste v poslední době nějakou kampaň zaměřenou na propagaci třídění odpadu?

 • odpověď ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 8. Kde?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV na otázku 8. Kde?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veřejnost (ulice, obchodní centra, festivaly,...) na otázku 8. Kde?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Podnikl/a jste pod vlivem kampaně nějaké kroky?
 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 10. Věříte sdělením, uváděným v kampaních na třídění odpadu?

11. Pamatujete si nějaký slogan kampaně na podporu třídění odpadu?

 • odpověď ano:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Má to smysl: třiďte odpad! na otázku 12. Jaký?

16. Znáte projekt „Ukliďme Česko“?

 • odpověď Ne, o projektu jsem nikdy neslyšel/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 10. Věříte sdělením, uváděným v kampaních na třídění odpadu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte společnost EKO-KOM a.s.?

2. Tuto značku:

3. Domníváte se, že je třídění odpadu důležité?

4. Souhlasíte s některým, z těchto tvrzení? Pokud ano, zaškrtněte.

5. Třídíte odpad?

6. Pokud třídíte odpad, co vás k tomu přimělo?

7. Zaregistroval/a jste v poslední době nějakou kampaň zaměřenou na propagaci třídění odpadu?

8. Kde?

9. Podnikl/a jste pod vlivem kampaně nějaké kroky?

10. Věříte sdělením, uváděným v kampaních na třídění odpadu?

11. Pamatujete si nějaký slogan kampaně na podporu třídění odpadu?

12. Jaký?

13. Vybavíte si nějakou známou osobnost, která vystupuje v kampani na třídění odpadu?

15. Znáte přístroj zvaný „céčkomat“?

16. Znáte projekt „Ukliďme Česko“?

17. Pohlaví:

18. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte společnost EKO-KOM a.s.?

2. Tuto značku:

3. Domníváte se, že je třídění odpadu důležité?

4. Souhlasíte s některým, z těchto tvrzení? Pokud ano, zaškrtněte.

5. Třídíte odpad?

6. Pokud třídíte odpad, co vás k tomu přimělo?

7. Zaregistroval/a jste v poslední době nějakou kampaň zaměřenou na propagaci třídění odpadu?

8. Kde?

9. Podnikl/a jste pod vlivem kampaně nějaké kroky?

10. Věříte sdělením, uváděným v kampaních na třídění odpadu?

11. Pamatujete si nějaký slogan kampaně na podporu třídění odpadu?

12. Jaký?

13. Vybavíte si nějakou známou osobnost, která vystupuje v kampani na třídění odpadu?

15. Znáte přístroj zvaný „céčkomat“?

16. Znáte projekt „Ukliďme Česko“?

17. Pohlaví:

18. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Grossová, B.Analýza účinnosti sociální kampaně (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://analyza-ucinnosti-socialni-k.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.