Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza uplatnenia absolventov Environmentálne inžinierstvo TUKE HF

Analýza uplatnenia absolventov Environmentálne inžinierstvo TUKE HF

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Livia Kocisova
Šetření:21. 03. 2010 - 19. 04. 2010
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):24 / 21.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník k mojej bakalárskej téme Uplatnenie absolventov Environmentálneho inžinierstva v praxi.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Primárne je tento dotazník určený pre absolventov HF TUKE a jeho výsledky by mali poslúžiť na

  • zefektívnenie výučby a obsahovej štruktúry
  • zmapovanie uplatnenia sa absolventov na trhu práce

 

Odpovědi respondentů

1. Ste momentálne zamestnaný (ak nie, vyplňte dotazník podľa svojho posledného zamestnania v obore)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano787,5 %87,5 %  
ne112,5 %12,5 %  

Graf

2. Ste zamestnaný v obore?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano685,71 %75 %  
ne114,29 %12,5 %  

Graf

3. Pracujete na Slovensku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano685,71 %75 %  
ne114,29 %12,5 %  

Graf

4. Pracujete pre slovenskú spoločnosť?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano571,43 %62,5 %  
ne228,57 %25 %  

Graf

5. Koľko zamestnaní mimo obor ste vystriedali?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1571,43 %62,5 %  
2114,29 %12,5 %  
5114,29 %12,5 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.71
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.24
Směrodatná odchylka:1.5
Medián:1
Modus:1

Graf

6. Koľko zamestnaní v obore ste vystriedali?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1571,43 %62,5 %  
2114,29 %12,5 %  
5114,29 %12,5 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.71
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.24
Směrodatná odchylka:1.5
Medián:1
Modus:1

Graf

7. Zaznamenali ste kariérny rast?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano685,71 %75 %  
ne114,29 %12,5 %  

Graf

8. Vyjadrite v percentách, nakoľko vaša práca spĺňa vaše predstavy.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
90457,14 %50 %  
75114,29 %12,5 %  
60114,29 %12,5 %  
30114,29 %12,5 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:75
Minimum:30
Maximum:90
Variační rozpětí:60
Rozptyl:525
Směrodatná odchylka:22.91
Medián:90
Modus:90

Graf

9. Ako ste sa dostali k súčasnému zamestnaniu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škola342,86 %37,5 %  
internet228,57 %25 %  
od známeho228,57 %25 %  

Graf

10. Ako dlho po ukončení štúdia vám trvalo, kým ste si našli prácu v obore (v mesiacoch)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1342,86 %37,5 %  
3228,57 %25 %  
2114,29 %12,5 %  
36114,29 %12,5 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:6.71
Minimum:1
Maximum:36
Variační rozpětí:35
Rozptyl:167.57
Směrodatná odchylka:12.94
Medián:2
Modus:1

Graf

11. Ako dlho po ukončení štúdia vám trvalo, kým ste si našli prácu mimo obor (v mesiacoch)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0571,43 %62,5 %  
1114,29 %12,5 %  
36114,29 %12,5 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5.29
Minimum:0
Maximum:36
Variační rozpětí:36
Rozptyl:183.57
Směrodatná odchylka:13.55
Medián:0
Modus:0

Graf

12. Podľa čoho hodnotíte svoju kariérnu úspešnosť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finančné ohodnotenie342,86 %37,5 %  
nadobudnuté vzdelanie114,29 %12,5 %  
pracovná pozícia114,29 %12,5 %  
nic114,29 %12,5 %  
pozícia v pracovnom kolektíve114,29 %12,5 %  

Graf

13. Myslíte si, že vám škola dostatočné vzdelanie pre uplatnenie v praxi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný342,86 %37,5 %  
dobrý228,57 %25 %  
výborný114,29 %12,5 %  
nedostatečný114,29 %12,5 %  

Graf

14. V čom spätne vidíte nedostatky v študijnom programe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málo praktických skúsenosti457,14 %50 %  
málo praktických poznatkov114,29 %12,5 %  
nic114,29 %12,5 %  
zbytočné predmety114,29 %12,5 %  

Graf

15. Poskytla vám škola dostatok informácií vzhľadom na vašu pracovnú náplň?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný228,57 %25 %  
dobrý228,57 %25 %  
výborný228,57 %25 %  
nedostatečný114,29 %12,5 %  

Graf

16. Odkiaľ ste ešte čerpali informácie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet571,43 %62,5 %  
nic228,57 %25 %  

Graf

17. Poskytla vám škola dostatok informácií na nájdenie si zamestnania?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano571,43 %62,5 %  
ne228,57 %25 %  

Graf

18. Odkiaľ ste ešte čerpali informácie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet685,71 %75 %  
škola114,29 %12,5 %  

Graf

19. V čom vidíte problémy uplatnenia sa na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prax457,14 %50 %  
nedostatok voľných pracovných pozícií342,86 %37,5 %  

Graf

20. Myslíte si, že študijný program, ktorý ste vyštudovali, je atraktívny pre trh práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano571,43 %62,5 %  
ne228,57 %25 %  

Graf

21. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž571,43 %62,5 %  
žena228,57 %25 %  

Graf

22. Rok ukončenia štúdia

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2007228,57 %25 %  
2006228,57 %25 %  
2005114,29 %12,5 %  
2008114,29 %12,5 %  
2009114,29 %12,5 %  

Graf

23. Forma štúdia

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denné štúdium685,71 %75 %  
externé štúdium114,29 %12,5 %  

Graf

24. Ukončené vzdelanie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
inžinier7100 %87,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kocisova, L.Analýza uplatnenia absolventov Environmentálne inžinierstvo TUKE HF (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://analyza-uplatnenia-absolventov-environmentalne-inzinierstvo-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.