Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza veřejného dluhu v ČR

Analýza veřejného dluhu v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Krumphanzl
Šetření:11. 02. 2015 - 23. 02. 2015
Počet respondentů:174
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:96,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

následující dotazník bude součástí bakalářské práce na téma Analýza veřejného dluhu ČR. Dotazník si klade za cíl zjistit všeobecné povědomí o problematice veřejných dluhů v ČR. Prosím o odpovědi na základě Vaší prvotní myšlenky, bez vyhledávání informací na internetu nebo z jiných zdrojů.

Děkuji za vyplnění dotazníku.

Michal Krumphanzl

Odpovědi respondentů

1. Je pro Vás důležité znát stav veřejných dluhů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6135,06 %35,06 %  
spíše ne5229,89 %29,89 %  
určitě ano3721,26 %21,26 %  
určitě ne2413,79 %13,79 %  

Graf

2. Máte o vývoji zadlužování ČR dostatek informací z médií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne7442,53 %42,53 %  
spíše ano5531,61 %31,61 %  
určitě ne3520,11 %20,11 %  
určitě ano105,75 %5,75 %  

Graf

3. Vyhledáváte si aktivně informace o stavu veřejného dluhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy9152,3 %52,3 %  
ano, ale jen vyjímečně5833,33 %33,33 %  
ano, příležitostně2112,07 %12,07 %  
ano, pravidelně42,3 %2,3 %  

Graf

4. Bez ohledu na předešlé otázky, jak byste zhodnotil(a) současný stav veřejných dluhů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatný8045,98 %45,98 %  
velmi špatný5028,74 %28,74 %  
nemohu posoudit2715,52 %15,52 %  
spíše dobrý169,2 %9,2 %  
velmi dobrý10,57 %0,57 %  

Graf

5. Na základě Vašich znalostí, jak byste hodnotil(a) současný stav veřejného dluhu ČR v porovnání se stavem před deseti lety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výrazně negativnější6135,06 %35,06 %  
nemohu posoudit4626,44 %26,44 %  
mírně negativnější4626,44 %26,44 %  
mírně pozitivnější2112,07 %12,07 %  

Graf

6. Zohledňujete při výběru, které politické straně dáte hlas, její postoj k zadlužování ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6336,21 %36,21 %  
určitě ano5028,74 %28,74 %  
spíše ne4224,14 %24,14 %  
voleb se neúčastním105,75 %5,75 %  
určitě ne95,17 %5,17 %  

Graf

7. Na závěr několik otázek o Vás. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9051,72 %51,72 %  
muž8448,28 %48,28 %  

Graf

8. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 – 40 let6537,36 %37,36 %  
41 – 59 let4224,14 %24,14 %  
do 24 let3821,84 %21,84 %  
60 let a více2916,67 %16,67 %  

Graf

9. Jaká je Vaše současná ekonomická aktivita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec9554,6 %54,6 %  
podnikatel (OSVČ)2614,94 %14,94 %  
student2413,79 %13,79 %  
důchodce179,77 %9,77 %  
nezaměstnaný95,17 %5,17 %  
jinak ekonomicky aktivní31,72 %1,72 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou8951,15 %51,15 %  
vysoká škola5732,76 %32,76 %  
střední škola bez maturity1810,34 %10,34 %  
základní škola105,75 %5,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Vyhledáváte si aktivně informace o stavu veřejného dluhu?

  • odpověď ne, nikdy:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 1. Je pro Vás důležité znát stav veřejných dluhů?

8. Do jaké věkové kategorie patříte?

  • odpověď do 24 let:
    • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 9. Jaká je Vaše současná ekonomická aktivita?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je pro Vás důležité znát stav veřejných dluhů?

2. Máte o vývoji zadlužování ČR dostatek informací z médií?

3. Vyhledáváte si aktivně informace o stavu veřejného dluhu?

4. Bez ohledu na předešlé otázky, jak byste zhodnotil(a) současný stav veřejných dluhů?

5. Na základě Vašich znalostí, jak byste hodnotil(a) současný stav veřejného dluhu ČR v porovnání se stavem před deseti lety?

6. Zohledňujete při výběru, které politické straně dáte hlas, její postoj k zadlužování ČR?

7. Na závěr několik otázek o Vás. Jste:

8. Do jaké věkové kategorie patříte?

9. Jaká je Vaše současná ekonomická aktivita?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je pro Vás důležité znát stav veřejných dluhů?

2. Máte o vývoji zadlužování ČR dostatek informací z médií?

3. Vyhledáváte si aktivně informace o stavu veřejného dluhu?

4. Bez ohledu na předešlé otázky, jak byste zhodnotil(a) současný stav veřejných dluhů?

5. Na základě Vašich znalostí, jak byste hodnotil(a) současný stav veřejného dluhu ČR v porovnání se stavem před deseti lety?

6. Zohledňujete při výběru, které politické straně dáte hlas, její postoj k zadlužování ČR?

7. Na závěr několik otázek o Vás. Jste:

8. Do jaké věkové kategorie patříte?

9. Jaká je Vaše současná ekonomická aktivita?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krumphanzl, M.Analýza veřejného dluhu v ČR (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://analyza-verejneho-dluhu-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.