Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza všeobecného pohledu na finanční poradenství

Analýza všeobecného pohledu na finanční poradenství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Petráčková
Šetření:21. 01. 2012 - 13. 02. 2012
Počet respondentů:217
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Šárka Petráčková a
jsem studentkou 3. ročníku na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Tímto bych Vás ráda požádala o pomoc, tedy o vyplnění dotazníku. Výsledky tohoto šetření budou použity v praktické části mé bakalářské práce na téma Psychologické metody při výběru zaměstnanců, konkrétně ve společnosti, zabývající se nezávislým finančním poradenstvím.

Dotazník je anonymní a poměrně krátký. Cílem je zjistit, jaký je v současné době všeobecný názor na finanční poradenství a zda je metodika jejich práce akceptovatelná.

Předem děkuji za vyplnění
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13361,29 %61,29 %  
Muž8438,71 %38,71 %  

Graf

2. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 28 let14064,52 %64,52 %  
29 - 39 let4219,35 %19,35 %  
40 a více let3516,13 %16,13 %  

Graf

3. Nejvýše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou13160,37 %60,37 %  
Vysokoškolské - Bc.4721,66 %21,66 %  
Vysokoškolské - Mgr.2411,06 %11,06 %  
Středoškolské bez maturity115,07 %5,07 %  
Základní41,84 %1,84 %  

Graf

4. Místo Vašeho bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mimo Prahu11653,46 %53,46 %  
Hlavní město Praha10146,54 %46,54 %  

Graf

5. Finanční poradenství je:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Pozitivní vs. Negativníalternativní-0.3460.881
Nepotřebné vs. Potřebnéalternativní0.3270.893
Spolehlivé vs. Nespolehlivéalternativní-0.0051
Účinné vs. Neúčinnéalternativní-0.1520.977
Komplikované vs. Jednoduchéalternativní-0.5210.729
Stagnující vs. Pružnéalternativní0.30.91
Bezpečné vs. Nebezpečnéalternativní0.0780.994
Nezávislé vs. Vázané k jednomu produktualternativní-0.30.91
Širokospektrální vs. úzkoprofilovéalternativní-0.290.916
Důvěryhodné vs. Nedůvěryhodnéalternativní0.1710.971
Individuální vs. Obecnéalternativní-0.4650.783
Neetické vs. etickéalternativní0.3360.887
Dostupné vs. Nedostupnéalternativní-0.8060.35

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

6. Předchozí zkušenost s nezávislým finančním poradenstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Klientotázka č. 7, Dotazovaná osobaotázka č. 7, Uchazečotázka č. 9, Zaměstnanecotázka č. 9, Žádná zkušenost → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádná zkušenost6128,11 %28,11 %  
Dotazovaná osoba5324,42 %24,42 %  
Klient5223,96 %23,96 %  
Zaměstnanec3315,21 %15,21 %  
Uchazeč188,29 %8,29 %  

Graf

7. Co Vám nejvíce vadilo při kontaktu s poradcem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prokazatelně naučené věty6864,76 %31,34 %  
Nemožnost přerušení toku informací4038,1 %18,43 %  
Opakování Vašeho jména1817,14 %8,29 %  
Nevadilo mi nic1615,24 %7,37 %  
Neodbornost a neprofesionalita poradců, nekorektní informace, nabízení neefektivních a nevýhodných fin. nástrojů, lhaní10,95 %0,46 %  
pán co všechno ví, zná, všude byl, a hlavně podnikááá10,95 %0,46 %  
má nedůvěra k němu10,95 %0,46 %  
lidé uměli zacházet s penězi a byli fifančně gramo10,95 %0,46 %  
tní. Pak by tohle nemuselo vůbec existovat!10,95 %0,46 %  
nevedomost poradce10,95 %0,46 %  
Menší přehled ve finančních produktech než má osoba.10,95 %0,46 %  
nespolehlivost10,95 %0,46 %  
neúplné seznámení s náklady10,95 %0,46 %  
extremne strojene nadseni10,95 %0,46 %  
presvedcovani, abych se stala poradcem10,95 %0,46 %  
vyzvídání od cizího člověka10,95 %0,46 %  
sdělování informací cizímu člověku10,95 %0,46 %  
nízký ekonomický rozhled10,95 %0,46 %  
pouhý prodej finančních produktů10,95 %0,46 %  
nutnost dohození dalších kontaktů10,95 %0,46 %  
nedostatečné informace o produktu, nemožnost přečíst si smlouvy10,95 %0,46 %  
nucení pojištění10,95 %0,46 %  
rutinní a zištné jednání10,95 %0,46 %  
snažil se o vlastní zisk (prodat produkt)10,95 %0,46 %  
prioritou tím byl on (společnost) a ne já10,95 %0,46 %  
neznalosti, zavádějící informace10,95 %0,46 %  
Poradce měl vymytý mozek a povídal jen to co mu bylo řečeno od nadřízených. Taky mi hodně vadilo, že měli vždy minimálně o 2 stupně nižší vzdělání než já a mysleli si, že toho ví víc než já.10,95 %0,46 %  
Hrajou si na Gordona Gekka a v kapse maj ještě teplý maturitní vysvědčení plný čtyřek.10,95 %0,46 %  
nabízení jednoho spektra produktu jedne instituce, o ostatnich nemel poneti10,95 %0,46 %  
Jednalo se o mého dobrého známého. Pomohl mi skutečně s čím jsem potřebovala. Nesnažil se mě "ukecat".10,95 %0,46 %  

Graf

8. Co Vás nejvíce oslovilo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic5855,24 %26,73 %  
Jednání poradce2422,86 %11,06 %  
Kvalitní služby2220,95 %10,14 %  
Příjemné prostředí109,52 %4,61 %  
BMW a Hugo Boss oblek na míru10,95 %0,46 %  
informace k danemu tematu10,95 %0,46 %  
oblečení, auto10,95 %0,46 %  
výhodnější produkty10,95 %0,46 %  

Graf

9. Co Vám nejvíce vadilo/vadí při výkonu této práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
"NE" od zákazníků2549,02 %11,52 %  
Intenzivní připomínání cílů1835,29 %8,29 %  
Plnění povinných limitů1631,37 %7,37 %  
Nátlak vedoucího1427,45 %6,45 %  
Časová náročnost713,73 %3,23 %  
Nevadilo/nevadí mi nic47,84 %1,84 %  
nekorektnost, etika11,96 %0,46 %  
nevhodné produkty11,96 %0,46 %  
přemlouvání klientů k něčemu, co bych si sama neuzavřela11,96 %0,46 %  
Nevědomost lidí o problémech11,96 %0,46 %  
Způsob získávání nových klientů, použití psychologii v negativním slova smyslu jak na potencionální klienty, tak i na uchazeče o toto zaměstnání11,96 %0,46 %  
nejsem zástance nadbytečného upozorňování klientů na daný produkt11,96 %0,46 %  
Vlastní motivace11,96 %0,46 %  
špatná úroveň finančního poradenství v ČR11,96 %0,46 %  
předem danný postup FA atd11,96 %0,46 %  
pokud tuto pozici vykonavate svedomite a poctive tak si na sebe nevydelate11,96 %0,46 %  

Graf

10. Co Vám nejvíce vyhovuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informovanost3364,71 %15,21 %  
Finanční ohodnocení2650,98 %11,98 %  
Kontakt s lidmi2447,06 %11,06 %  
Seberealizace1835,29 %8,29 %  
Nic35,88 %1,38 %  
Člověk nemá pevně stanovenou pracovní dobu, může si ji nastavit podle svého uvážení.11,96 %0,46 %  
Kariérní a vzdělávací systém.11,96 %0,46 %  
lingvistika, psychologie11,96 %0,46 %  

Graf

11. Co byste navrhovali poradci změnit při kontaktu s Vámi?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1110,48 %5,07 %  
nevím43,81 %1,84 %  
nekontaktovat mě21,9 %0,92 %  
méně nátlaku21,9 %0,92 %  
Jinou práci 10,95 %0,46 %  
nemluvit tolik ,,odborně¨10,95 %0,46 %  
Nic, nemám o tyti služby zájem10,95 %0,46 %  
Lepší komunikace10,95 %0,46 %  
svoje chování, jednání, úctu10,95 %0,46 %  
nic, této služby už nevyužiji, přijde mi špatná už od základu10,95 %0,46 %  
ostatní odpovědi Aby nebyli tak vtíraví.
Stručnost, žádný okecávání a mazání medu kolem huby
odstranit nervozitu
Méně přemlouvání
změnit obor k vydělávání peněz
CHOVAT SE JAKO ČLOVĚK A NE JAKO ROBOT
osobnější přístup
Více ochoty pomoci a méně snahy uzavřít smlouvu za každou cenu. Prostor na přemýšlení pro klienta.
snížit vtíravost
vetsi znalosti ve svem oboru
Jednat na rovinu a nenavrhovat mi obdobné produkty které již mám uzavřeny, protože zrušení stávajících a uzavření nových přispěje k mé finanční situaci minimálně spekulativně.
méně suverenity
dodrzeni vsech domluvenych terminu a postupu a pravidelny kontakt
Naučené věty + rychlost mluvení + ptát se dotazované osoby, zda-li ji je vše jasné
...
nepodceňovat upozornění na rizika a seznámení s náklady
více konkrétních informací
říkat vždy pravdu
Nemám potřebu navrhovat změnu
neurazet se za to, kdyz si nevyberu produkt co mi nabizi a neosocovat me ze "ja to vedel, ze vy si stejne nic nezridite a hodina meho casu je draha a ja nad planem stravil 10 hodin, a vy si toho nevazite a nechcete podepsat smlouvu". Poradce ma byt slusny
Více informací pro klienta - laika.
nebýt tolik vlezlý
nenutit nazory, nepresvedcovat, ze zrovna dany produkt, je pro mne nejlepsi...
Jako soukromá osoba nemám zatím potřebu využívat těchto služeb. S minimálním příjmem, avšak na pokrytí veškerých mých potřeb, prozatím hospodařit dokáži. Průměrně inteligentní člověk umí o svých financích rozhodovat sám a zdarma. :-)
cenu
nebýt tak nadšený z toho co radí...
aby mě vůbec neobtěžoval, když je tak skvělý, tak jistě dokáže zbohatnout sám za své
nemám finanční poradenství ráda, zatím jsem s ním neměla dobrou zkušenost
nebýt tak dotěrný, méně nátlaku, neotravovat, když člověk jednou řekne ne
Castejsi kontakt
netuším
méně škrobenosti a arogance
vystupování, zmírnit nátlak
zmírnit nátlak
více ohleduplnosti
lepší vystupování
menší přísun zbytečných informací
styl jednání
nebýt přehnaně snaživý
změnit vystupování
nenutit práci poradce takovým způsobem
lepší jednání a vystupování
méně lézt do soukromého života
vše v pořádku
zanechat této činnosti
aktivní zájem také v budoucnu
Aby byl ve svém projevu přirozenější.
Vzdělat se ve finanční gramotnosti a ne pouze prodávat naučené produkty finančních společností.
větší přirozenost, nepodmiňovat služby dodáním dalších kontaktů
svůj přístup
více očního kontaktu, menší nátlak
nesmí se ptát na kontakty na další osoby, kterým by mohl nabídnout služby
Víc poslouchat
změnit práci
mluvit pomaleji
citlivý přístup bez soustavného nátlaku na uzavření dohody
vykašlat se na to
být lépe připraven i na možné otázky klienta
uvědomit si, že ne všichni mají tolik finanací, aby mohli pokrýt všechny druhy pojistek
Nekontaktovat mě :), když budu potřebovat najdu si ho sama.
vše
nekomunikovat se mnou:-)))
všechno
respektovat mé požadavky
dfgdfgdf
Argumenatci
najít si normální práci, ne tu, kterou dělá každý puberták jenom za vidinou zisku
přijít jen tehdy, když jeho zaměstnavatel bude opravdu člověku pomáhat !
nekontaktovat
-
Nechat více prostoru na otázky
Byla jsem spokojena
nic, poradce ignoruji, sama se o sebe postarám lépe
míň umělých formalit
Vůbec mě nekontaktovat. Sama si dokážu vypočítat co je pro mě nejvýhodnější a nepotřebuji k tomu vyučenou švadlenu.
Navrhovala bych mu změnit povolání.
rozsirit si obzory, vedomosti a neotravovat po telefonu bez ohlaseni ci zpravy (emailu)
Individualizácia prístupu - kvalitná analýza smerujúca ku kvalitnej ponuke
Aby byl prirozenejsi
V případě mého poradce by moje rada zněla, zůstaň takový jaký jsi.
8076,19 %36,87 % 

Graf

12. Pravděpodobně je něco, co Vám vadí při kontaktu firmy s Vámi. Pokuste se uvést alespoň 2 aspekty.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic47,84 %1,84 %  
nátlak 23,92 %0,92 %  
nic mi nevadí23,92 %0,92 %  
přístup23,92 %0,92 %  
Nyní už nic, přešla jsem pod jinou společnost. Co mi vadilo předtím byla příliš soutěživá atmosféra, která se projevovala i nepříjmnými kroky ze stran spolupracovníků.11,96 %0,46 %  
nátlak, přesčasy11,96 %0,46 %  
:)11,96 %0,46 %  
pochybnosti, nemoralnost poradenstvi11,96 %0,46 %  
podlézavost, neustálé nahánění11,96 %0,46 %  
jiný pohled na práci11,96 %0,46 %  
ostatní odpovědi Nic nevadí
špatná pověst firmy
Vadil mi přístup nadřízeného, měla jsem to jako přivýdělek, ale on se mě pokud možno snažil vyždímat. Nedodržoval sliby.
Vadí mi vnucování lidem a žádání je o další kontakty
Nátlak, nevěrohodnost vytyčených cílů (šizení lidí)
Způsob jednání. (otázka č.9)
přehlížení mimopracovních povinností
ne nic mi nevadí
Na tuto otázku zatím nedokážu odpovědět, jsem ve firmě teprve krátce.
nevím, jakou firmu máte na mysli :-)
složitá (a po ukončení spolupráce ne až tak výhodná) pracovní smlouva
falešná přátelskost, pro mou osobu nepotřebné
způsob jednání, přehlížení ostatních povinností člověka
motivační víkendy, vymývání mozku
špatná motivace
vše ok
způsob jednání
pravidelné schůzky
ubrat na motivačním nátlaku
přehnaná snaživost a motivování
Strojenost, neoriginálnost
nátlak ze strany firmy a jejich neodbytnost
proč by pravděpodobně něco mělo být, pokud jsem odpověděla, že mi nevadí nic :-)
...
falešnost, komplikovanost
Přístup klasického "pojištováka". Spousta černých duší- nekvalitní fin.poradce-> tím vzniká příležitost pro opravu ze strany aktivnějšího fin.poradce..
přílišná všeobecnost, nekonkrétnost, dojem "sekty"
bezohlednost, nátlak
jiz v tomto oboru nepracuji
Nadřazenost, nezájem
arogantnost, pocit podvodníka
-
nevim
nic:)
Intenzivní připomínání cílů, tlak dělat produkty, které fa potřebuje
3568,63 %16,13 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Finanční poradenství je:

  • odpověď Nepotřebné [alternativní] Potřebné: 1:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednání poradce na otázku 8. Co Vás nejvíce oslovilo?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 11. Co byste navrhovali poradci změnit při kontaktu s Vámi?
  • odpověď Účinné [alternativní] Neúčinné: 1:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostupné [alternativní] Nedostupné: 1 na otázku 5. Finanční poradenství je:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Nejvýše dosažené vzdělání

4. Místo Vašeho bydliště

5. Finanční poradenství je:

6. Předchozí zkušenost s nezávislým finančním poradenstvím?

7. Co Vám nejvíce vadilo při kontaktu s poradcem?

8. Co Vás nejvíce oslovilo?

9. Co Vám nejvíce vadilo/vadí při výkonu této práce?

10. Co Vám nejvíce vyhovuje?

11. Co byste navrhovali poradci změnit při kontaktu s Vámi?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Nejvýše dosažené vzdělání

4. Místo Vašeho bydliště

5. Finanční poradenství je:

6. Předchozí zkušenost s nezávislým finančním poradenstvím?

7. Co Vám nejvíce vadilo při kontaktu s poradcem?

8. Co Vás nejvíce oslovilo?

9. Co Vám nejvíce vadilo/vadí při výkonu této práce?

10. Co Vám nejvíce vyhovuje?

11. Co byste navrhovali poradci změnit při kontaktu s Vámi?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petráčková, Š.Analýza všeobecného pohledu na finanční poradenství (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://analyza-vseobecneho-pohledu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.