Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza www stránek Richarda Rikkona

Analýza www stránek Richarda Rikkona

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Krupová
Šetření:27. 04. 2009 - 01. 05. 2009
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):16 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům


Vážený respondente,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit ke zjištění informační hodnoty a komunikačních aspektů www stránek pianisty Richarda Rikkona.

Od otázky č.4 je třeba si otevřít internetové stránky www.richardrikkon.sk  

 

Dotazník je zcela anonymní a Vaše odpovědi budou využity pouze pro potřeby naší práce.

Děkujeme za Vaši spolupráci a čas strávený vyplněním tohoto dotazníku.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o vážnou hudbu ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1860 %60 %  
ano1240 %40 %  

Graf

2. Je Vám známý v hudebním světě pojem Richard Rikkon?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2686,67 %86,67 %  
ano413,33 %13,33 %  

Graf

3. Znáte www stránky Richarda Rikkona?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2790 %90 %  
ano310 %10 %  

Graf

4. Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními týkající se www stránek Richarda Rikkona? (hodnocení jako ve škole 1=nejlepší, 5=nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Informace jsou dostatečné2.2331.312
Stránky lze snadno nalézt2.2671.262
Informace jsou zajímavé2.6330.899
Informace jsou aktuální2.0330.899
Nalezl jsem informace, které jsem potřeboval2.2670.996
Stránky jsou přehledné3.11.29
Hlavní menu je přehledné2.5331.316
Písmo je dostatečně velké2.41.24
Barvy jsou dobře zvoleny3.1331.316
Vyhovuje mi způsob zobrazení textu2.4331.379
Stránky motivují k další návštěvě3.2670.996

Graf

5. Ohodnoťte, jak se Vám líbí jednotlivé atributy z hlediska designu www stránek Richarda Rikkona?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
obyčejné vs. vyjímečné1-2-3-4-52.41.24
pestré vs. jednotvárné1-2-3-4-53.6330.899
moderní vs. zastaralé1-2-3-4-53.40.907
zajímavé vs. nudné1-2-3-4-53.1331.649
s atmosférou vs. postrádající ducha1-2-3-4-52.91.423
design podtrhává obsah vs. design nekoresponduje s obsahem1-2-3-4-52.3670.966
vyjadřují osobnost umělce vs. nevyjadřují osobnost umělcde1-2-3-4-52.41.507

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

6. Jaký máte postoj k následujícím výrokům týkající se technických atributů www stránek Richarda Rikkona ? (++ souhlasím; + spíše souhlasím; 0 nevím; - spíše nesouhlasím; - - nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
stránky se načítají rychle1.3330.689
internetový prohlížeč načetl stránky správně (např. se správně zobrazily obrázky a veškeré odkazy)1.6670.422

Graf

7. Zaškrtněte, využíváte-li nebo navštěvujete-li následující internetové služby či stránky (++ velmi často; + často; 0 občas; - vyjímečně; - - vůbec)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zasílání novinek emailem0.1331.516
Facebook-0.3332.689
Myspace-1.1670.872
YouTube0.52.05
RSS kanály-1.3671.032

Graf

8. Líbilo by se Vám, kdyby při otevření stránek hrála hudba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale hudba by musela hrát jen krátce1240 %40 %  
ano930 %30 %  
spíše ne620 %20 %  
rozhodně ne310 %10 %  

Graf

9. Upřednostnili byste modernější design těchto stránek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1136,67 %36,67 %  
spíše ano1033,33 %33,33 %  
design se mi líbí takový jaký je723,33 %23,33 %  
spíše ne26,67 %6,67 %  

Graf

10. Chodíte-li na stránky hudebních umělců, či skupin, zaškrtněte, jaké jsou důvody Vaší návštěvy na dané stránky. (můžete zaškrtnout více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
připravované koncerty1970,37 %63,33 %  
poslech ukázek hudby1866,67 %60 %  
zjistit aktuality1555,56 %50 %  
fotogalerie1244,44 %40 %  
videozáznam z koncertů829,63 %26,67 %  
poslání vzkazu či mailu518,52 %16,67 %  
nákup audio (cd, mp3)311,11 %10 %  
jiné důvody13,7 %3,33 %  
fanclub13,7 %3,33 %  

Graf

11. Je něco co Vám na stránkách Richarda Rikkona chybí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fotogalerie133,33 %3,33 %  
videa133,33 %3,33 %  
uspořádaná fotogalerie133,33 %3,33 %  

Graf

12. Jak často používáte internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den2170 %70 %  
2-3x týdně723,33 %23,33 %  
1x týdně26,67 %6,67 %  

Graf

13. Jaký používáte internetový vyhledávač? Zaškrtněte maximálně 2 nejčastější.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Seznam2480 %80 %  
Google1860 %60 %  
Centrum930 %30 %  
Atlas310 %10 %  
Jyxo13,33 %3,33 %  

Graf

14. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2170 %70 %  
muž930 %30 %  

Graf

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1860 %60 %  
středoškolské s maturitou930 %30 %  
vyučen/bez maturity26,67 %6,67 %  
základní13,33 %3,33 %  

Graf

16. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let1550 %50 %  
26-35 let826,67 %26,67 %  
36-45 let620 %20 %  
46-55 let13,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Krupová, K.Analýza www stránek Richarda Rikkona (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://analyza-www-stranek-richarda-rikkona.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.