Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza životního stylu vysokoškolských studentů - time management

Analýza životního stylu vysokoškolských studentů - time management

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Andrlová
Šetření:10. 04. 2015 - 25. 04. 2015
Počet respondentů:631
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj/Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku ohledně životního stylu, trávení volného času, a celkovém rozložení Tvého/Vašeho dne.

 

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2112820,29 %20,29 %  
2211518,23 %18,23 %  
2010516,64 %16,64 %  
239214,58 %14,58 %  
248213 %13 %  
25487,61 %7,61 %  
19182,85 %2,85 %  
26152,38 %2,38 %  
27121,9 %1,9 %  
2840,63 %0,63 %  
ostatní odpovědi 31
32
18
48
80
14
47
42
30
121,9 %1,9 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.22
Minimum:20
Maximum:26
Variační rozpětí:6
Rozptyl:2.62
Směrodatná odchylka:1.62
Medián:22
Modus:21

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena42367,04 %67,04 %  
muž20832,96 %32,96 %  

Graf

3. Jakou studujete vysokou školu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VUT22735,97 %35,97 %  
VŠB6510,3 %10,3 %  
Masarykova univerzita579,03 %9,03 %  
ČVUT365,71 %5,71 %  
VŠB-TUO274,28 %4,28 %  
UPOl243,8 %3,8 %  
Univerzita Palackého v Olomouci111,74 %1,74 %  
UK101,58 %1,58 %  
UP Olomouc101,58 %1,58 %  
VŠB-TU Ostrava91,43 %1,43 %  
JAMU81,27 %1,27 %  
VŠE71,11 %1,11 %  
Univerzita Palackého Olomouc60,95 %0,95 %  
Mendelova univerzita v Brně60,95 %0,95 %  
ČVUT v Praze60,95 %0,95 %  
Vysoká škola báňská60,95 %0,95 %  
Univerzita Palackého60,95 %0,95 %  
ČZU50,79 %0,79 %  
VŠB Ostrava50,79 %0,79 %  
VSB40,63 %0,63 %  
UTB30,48 %0,48 %  
Univerzita Karlova30,48 %0,48 %  
všb-tu30,48 %0,48 %  
Univerzita Pardubice30,48 %0,48 %  
Univerzita Tomáše Bati20,32 %0,32 %  
všb tu ostrava20,32 %0,32 %  
zču20,32 %0,32 %  
cvut20,32 %0,32 %  
ČVUT PRAHA20,32 %0,32 %  
VSLG20,32 %0,32 %  
všb - ekf20,32 %0,32 %  
VŠB - TUO20,32 %0,32 %  
ČZU Praha20,32 %0,32 %  
UJEP20,32 %0,32 %  
Univerzita Karlova v Praze20,32 %0,32 %  
UPCE20,32 %0,32 %  
Erasmus UNITN10,16 %0,16 %  
UniverKarlova10,16 %0,16 %  
UP10,16 %0,16 %  
VSA10,16 %0,16 %  
Ostravská univerzita10,16 %0,16 %  
SPU Nitra10,16 %0,16 %  
zcu10,16 %0,16 %  
cvut fel10,16 %0,16 %  
Univerzita Hradec Králové10,16 %0,16 %  
Cevro Institut v Praze10,16 %0,16 %  
VŠPJ10,16 %0,16 %  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně10,16 %0,16 %  
ČVUT FEL KyR, 1 ročník10,16 %0,16 %  
ČVUT FEL10,16 %0,16 %  
FSV ČVUT10,16 %0,16 %  
VFU Brno10,16 %0,16 %  
VŠE + UK10,16 %0,16 %  
VŠFS10,16 %0,16 %  
VŠLG, Přerov10,16 %0,16 %  
VŠB -TU Ostrava10,16 %0,16 %  
VŠB TUO10,16 %0,16 %  
Vysoká škola logistiky,o.p.s.10,16 %0,16 %  
VŠB-Technická univerzita Ostrava10,16 %0,16 %  
VŠB-TUO Ostrava10,16 %0,16 %  
VFU10,16 %0,16 %  
Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava10,16 %0,16 %  
VŠB - TU Ostrava10,16 %0,16 %  
VSB-TU Ostrava10,16 %0,16 %  
VŠB-TU v Ostravě10,16 %0,16 %  
Slezská univerzita Karviná10,16 %0,16 %  
vsb tuo 10,16 %0,16 %  
VŠB - TU10,16 %0,16 %  
VŠB Ekonomická fakulta10,16 %0,16 %  
Vsem10,16 %0,16 %  
VŠTE ČB10,16 %0,16 %  
VŠLG10,16 %0,16 %  
VSB-EKF10,16 %0,16 %  
Technická škola Báňská10,16 %0,16 %  
VŠO10,16 %0,16 %  
Vsb Ostrava10,16 %0,16 %  
VŠLG Přerov10,16 %0,16 %  
Technická univerzita v Liberci10,16 %0,16 %  
VŠBTUO10,16 %0,16 %  
Sleszká univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné10,16 %0,16 %  
Palackého v Olomouci10,16 %0,16 %  
TUL10,16 %0,16 %  
Absolvent10,16 %0,16 %  
Vysoká škola Báňská, Ekonomická fakulta10,16 %0,16 %  
Slezska univerzita v Opave10,16 %0,16 %  
VŠP Ostrava10,16 %0,16 %  
UP Olomouc PdF10,16 %0,16 %  
Karlova Univerzita v Praze10,16 %0,16 %  
Vysoká škola báňská TU Ostrava10,16 %0,16 %  
UJAK10,16 %0,16 %  
BIVŠ10,16 %0,16 %  
PF UPOL10,16 %0,16 %  
VŠEM10,16 %0,16 %  
Británie10,16 %0,16 %  
VŠ podnikání10,16 %0,16 %  
Vysoka skola ekonomicka v Prahe10,16 %0,16 %  
TRIVIS10,16 %0,16 %  
CUNI10,16 %0,16 %  
Univerzita Karlova, Vysoká škola ekonomická v Praze10,16 %0,16 %  
JU10,16 %0,16 %  
Jihočeská univerzita10,16 %0,16 %  
OSU10,16 %0,16 %  
studoval ČVUT10,16 %0,16 %  
Univerzita Komenského v Bratislavě10,16 %0,16 %  
UJAK+VOŠ sociálně-správní10,16 %0,16 %  

Graf

4. Obor/zaměření studia na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomické30147,7 %47,7 %  
stavební10416,48 %16,48 %  
pedagogické589,19 %9,19 %  
sociální375,86 %5,86 %  
informatika243,8 %3,8 %  
elektrotechnické152,38 %2,38 %  
sportovní/tělovýchovné142,22 %2,22 %  
umělecké81,27 %1,27 %  
soudní60,95 %0,95 %  
matematické40,63 %0,63 %  
právní40,63 %0,63 %  
logistika40,63 %0,63 %  
humanitní30,48 %0,48 %  
architektura20,32 %0,32 %  
technické20,32 %0,32 %  
právo20,32 %0,32 %  
lékařské20,32 %0,32 %  
strojní inženýrství10,16 %0,16 %  
IT management10,16 %0,16 %  
ekonomické + informatika10,16 %0,16 %  
chemické10,16 %0,16 %  
management10,16 %0,16 %  
hudební manažerství10,16 %0,16 %  
právnické10,16 %0,16 %  
ekonomicko - informatické10,16 %0,16 %  
zdravotnické10,16 %0,16 %  
MU - pedagogický, VUT - ekonomický10,16 %0,16 %  
zdravotnický10,16 %0,16 %  
Výživa ludi10,16 %0,16 %  
marketingové komunikace10,16 %0,16 %  
elektrotechnika i iinformatika10,16 %0,16 %  
hudební manažerství/produkce10,16 %0,16 %  
právní a ekonomické10,16 %0,16 %  
právo, veřejná správa10,16 %0,16 %  
umělecký management10,16 %0,16 %  
Architektura a stavitelství10,16 %0,16 %  
zdravotnické-zemědělské (veterina)10,16 %0,16 %  
kultura, média10,16 %0,16 %  
farmacie10,16 %0,16 %  
Geografické10,16 %0,16 %  
Národní hospodářství10,16 %0,16 %  
management, cestovní ruch10,16 %0,16 %  
Správní/Právní10,16 %0,16 %  
Právo ve veřejné správě10,16 %0,16 %  
sociální pedagogika10,16 %0,16 %  
sociálně pedagogický, ale je na PdF10,16 %0,16 %  
Mezinarodni vztahy10,16 %0,16 %  
geoiformatika a kartografie10,16 %0,16 %  
speciálně-pedagogické10,16 %0,16 %  
komunikační10,16 %0,16 %  
medicina 10,16 %0,16 %  
lingvistické10,16 %0,16 %  
veřejnoprávní10,16 %0,16 %  
Chemické a procesní inženýrství10,16 %0,16 %  
ekologické10,16 %0,16 %  
zdravotnictví10,16 %0,16 %  
Knihovnictví10,16 %0,16 %  
soci10,16 %0,16 %  

Graf

5. Kolik hodin průměrně spíte (za den)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7-937559,43 %59,43 %  
5-720933,12 %33,12 %  
9-12335,23 %5,23 %  
1-5121,9 %1,9 %  
12 a víc20,32 %0,32 %  

Graf

6. Věnujete se pohybovým/fyzickým aktivitám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano35055,47 %55,47 %  
málo24238,35 %38,35 %  
ne386,02 %6,02 %  
m10,16 %0,16 %  

Graf

7. Jakou aktivitu vykonáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chůze33853,57 %53,57 %  
běh22435,5 %35,5 %  
Individuální sport20232,01 %32,01 %  
posilovna18228,84 %28,84 %  
kolektivní sporty (fotbal, hokej, basket...)14623,14 %23,14 %  
jiné477,45 %7,45 %  
žádná274,28 %4,28 %  
plavání101,58 %1,58 %  
tanec60,95 %0,95 %  
kolo50,79 %0,79 %  
cyklistika40,63 %0,63 %  
Cvičení doma30,48 %0,48 %  
Tenis30,48 %0,48 %  
in-line20,32 %0,32 %  
jóga20,32 %0,32 %  
spinning20,32 %0,32 %  
aerobik20,32 %0,32 %  
jumping20,32 %0,32 %  
aerobic20,32 %0,32 %  
in line brusle20,32 %0,32 %  
plávanie, lyžovanie, bruslenie10,16 %0,16 %  
ping pong10,16 %0,16 %  
plavání, zumba10,16 %0,16 %  
tanec, začnu posilovat10,16 %0,16 %  
Tenis, inline bruslení10,16 %0,16 %  
plavání, tanec10,16 %0,16 %  
cyklistika, judo10,16 %0,16 %  
sex10,16 %0,16 %  
bicyklovanie10,16 %0,16 %  
pilates, joga10,16 %0,16 %  
cvičení podle videí10,16 %0,16 %  
crossfit, downhill (sjezd na kole)10,16 %0,16 %  
thai box10,16 %0,16 %  
cvičím sama doma 10,16 %0,16 %  
balet10,16 %0,16 %  
kolo, inline10,16 %0,16 %  
běh na orbitreku10,16 %0,16 %  
online brusle10,16 %0,16 %  
domácí posilování10,16 %0,16 %  
koně10,16 %0,16 %  
cyklo10,16 %0,16 %  
veslařské trenažery10,16 %0,16 %  
squash10,16 %0,16 %  
fitness, badminton, plavání10,16 %0,16 %  
4 hra - badminton10,16 %0,16 %  
inline skating10,16 %0,16 %  
cyklistika, horolezectví10,16 %0,16 %  
cvičení doma dle videí (aerobní, zumba)10,16 %0,16 %  
Bojové sporty10,16 %0,16 %  
crossfit10,16 %0,16 %  
brusle10,16 %0,16 %  
plávanie10,16 %0,16 %  
Cvičení10,16 %0,16 %  
tanec, cvičení, plavání, cyklistika10,16 %0,16 %  
bosu, poledance10,16 %0,16 %  
vedené hodiny ve fitku - TRX, bosu, fitbox10,16 %0,16 %  
kolo, občas běh10,16 %0,16 %  
Fit box10,16 %0,16 %  
fitness instruktor skupinových lekcí10,16 %0,16 %  
kuzelky, jizda na kole10,16 %0,16 %  
fitness10,16 %0,16 %  
folklór10,16 %0,16 %  
tělocvik10,16 %0,16 %  
Inline, kolo10,16 %0,16 %  
tanec, plavání10,16 %0,16 %  
vlastní cviky10,16 %0,16 %  
kolo, squash10,16 %0,16 %  
běh, horolezectví, bouldering, frisbee, kolo, plavání10,16 %0,16 %  
SDH10,16 %0,16 %  
pole dance10,16 %0,16 %  
kolečkové brusle10,16 %0,16 %  
tanec, lezení10,16 %0,16 %  
zumba, kolo10,16 %0,16 %  
+brigáda10,16 %0,16 %  
domácí práce10,16 %0,16 %  
práce na zahradě10,16 %0,16 %  
TRX10,16 %0,16 %  
kolo, brusle, lyže10,16 %0,16 %  
inline brusle 10,16 %0,16 %  
posilování, aerobic10,16 %0,16 %  
Inline bruslení, cyklistika10,16 %0,16 %  
Tanecne lekce, pilates10,16 %0,16 %  
koleckove brusle, plavani10,16 %0,16 %  
kolo,lyže,běžky,kánoe10,16 %0,16 %  
piloxing10,16 %0,16 %  
cyklistika, 30 day challenge, školní tělocvik10,16 %0,16 %  
Sportovní lezení10,16 %0,16 %  
lyže, voda, plavání, kolo10,16 %0,16 %  
jízda na kole, plavání10,16 %0,16 %  

Graf

8. Kolik hodin průměrně za týden se věnujete sportu (aktivně)? (zaokr. celé hodiny)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-541265,29 %65,29 %  
5-710216,16 %16,16 %  
0579,03 %9,03 %  
7-10375,86 %5,86 %  
10 a víc233,65 %3,65 %  

Graf

9. Kolik hodin trávíte za týden ve škole (pokud máte práci tak i ve škole i práci dohromady) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 a víc14723,3 %23,3 %  
20-3013621,55 %21,55 %  
10-1512319,49 %19,49 %  
15-2011518,23 %18,23 %  
5-107812,36 %12,36 %  
0-5314,91 %4,91 %  
30 a v10,16 %0,16 %  

Graf

10. Jak se nejčastěji dopravujete do školy/práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD46373,38 %73,38 %  
pěšky22034,87 %34,87 %  
autem/motorkou10015,85 %15,85 %  
vlak253,96 %3,96 %  
vlakem172,69 %2,69 %  
na kole162,54 %2,54 %  
jinak50,79 %0,79 %  
Vlak, autobus20,32 %0,32 %  
autobusem20,32 %0,32 %  
autobus + vlak + tramvaj + pěšky10,16 %0,16 %  
jednokolka10,16 %0,16 %  
mezimestskym vlakem10,16 %0,16 %  
autobus, MHD10,16 %0,16 %  
vlakem + pěšky10,16 %0,16 %  
autobus, vlak10,16 %0,16 %  
autobus/vlak10,16 %0,16 %  
autobus10,16 %0,16 %  
autobus,vlak10,16 %0,16 %  

Graf

11. Kolik hodin (zaokr.) strávíte týdně dopravou do práce/školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-535055,47 %55,47 %  
5-1020832,96 %32,96 %  
10-15538,4 %8,4 %  
15-20121,9 %1,9 %  
20 a víc81,27 %1,27 %  

Graf

12. Kolik času (v hod.) strávíte průměrně za den u počítače?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
511918,86 %18,86 %  
310316,32 %16,32 %  
48914,1 %14,1 %  
86910,94 %10,94 %  
6629,83 %9,83 %  
2528,24 %8,24 %  
10436,81 %6,81 %  
7284,44 %4,44 %  
12152,38 %2,38 %  
1142,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi 9
40
30
16
15
13
25
11
20
70
50
14
0
375,86 %5,86 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.43
Minimum:2
Maximum:12
Variační rozpětí:10
Rozptyl:5.66
Směrodatná odchylka:2.38
Medián:5
Modus:5

Graf

13. Kolik peněz (Kč) jste ochotní investovat do pohybových aktivit na týden?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-500 kč55287,48 %87,48 %  
500-1000 kč6510,3 %10,3 %  
1500 kč a víc71,11 %1,11 %  
1000-1500 kč71,11 %1,11 %  

Graf

14. Bydlení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
privát25540,41 %40,41 %  
u rodičů23236,77 %36,77 %  
kolej14322,66 %22,66 %  
priv10,16 %0,16 %  

Graf

15. Jste dostatečně informování o tom jak zvládat svůj volný čas, jeho organizací, naplněním sporty/školou/prací..?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Organizaci času zvládám, ale občas je problém vše stihnout33052,3 %52,3 %  
Ano, jsem infromován/a, vím jak si čas správně a efektivně zorganizovat25440,25 %40,25 %  
Ne, po nástupu na VŠ si neumím pořádně čas uspořádat, uvítal/a bych například příručku "Jak na to"7211,41 %11,41 %  
Jsem pro zavedení úvodního semináře/seznamovacího pobytu/hodiny/příručky pro vysokoškolské studenty, aby věděli jak s časem nakládat589,19 %9,19 %  
seminar muze byt zajimavy10,16 %0,16 %  
Práce na projektech a učení na testy mi zabere tolik času, že nic jiného nestíhám. 10,16 %0,16 %  
vůbec nevím ty jo10,16 %0,16 %  
Jak informován?! Jakože projít školením na téma "Jak nebýt línej vepř"? s jednovětným obsahem "Zvědněte prdel"?10,16 %0,16 %  
V oohodě dotazník, volnýho času mam i s prací celkem dost, vim co bych dělal ale málo kdy je na to chuť po dni ve škole nebo práci10,16 %0,16 %  
Sluší ti to :)10,16 %0,16 %  
Pokud někdo neumí zvládat svůj volný čas, nemá co na VŠ dělat. 10,16 %0,16 %  
problém není v naplánování ale v dodržení plánu a nikoliv stran časové tísně, ale prokrastinace10,16 %0,16 %  
velky problemem je prokrastinace10,16 %0,16 %  
Kdyz potrebuji, dokazu si cast vytecne zorganizovat10,16 %0,16 %  
organizaci času neřeším 10,16 %0,16 %  
k predchozi otazce - bydlim ve vlastnim byte s manzelem10,16 %0,16 %  
na VŠ jsem zlenivěla a splývá pro mě čas na práci a volný čas. V žádném případě bych ale nikdy v životě nešla dobrovolně na kurz time managementu, ani bych si nečetla příručky, protože je to kravina.10,16 %0,16 %  
Organizaci času zvládám, ale díky školním povinnostem a brigádě nemám čas na osobní život10,16 %0,16 %  
-10,16 %0,16 %  
ano jsem, vše si plánuji, ale ne vždy režim dodržuji. Nicméně ke skluzům v termínech, ke stresu se obvykle nedostávám.10,16 %0,16 %  
kdybych měla méně prac. povinností, zvládala bych to bez problému...10,16 %0,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Obor/zaměření studia na VŠ?

 • odpověď ekonomické:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠB na otázku 3. Jakou studujete vysokou školu ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠB-TUO na otázku 3. Jakou studujete vysokou školu ?

6. Věnujete se pohybovým/fyzickým aktivitám?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 a víc na otázku 8. Kolik hodin průměrně za týden se věnujete sportu (aktivně)? (zaokr. celé hodiny)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi sportovní/tělovýchovné na otázku 4. Obor/zaměření studia na VŠ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7-10 na otázku 8. Kolik hodin průměrně za týden se věnujete sportu (aktivně)? (zaokr. celé hodiny)
 • odpověď ne:
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná na otázku 7. Jakou aktivitu vykonáváte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Pohlaví:

3. Jakou studujete vysokou školu ?

4. Obor/zaměření studia na VŠ?

5. Kolik hodin průměrně spíte (za den)?

6. Věnujete se pohybovým/fyzickým aktivitám?

7. Jakou aktivitu vykonáváte?

8. Kolik hodin průměrně za týden se věnujete sportu (aktivně)? (zaokr. celé hodiny)

9. Kolik hodin trávíte za týden ve škole (pokud máte práci tak i ve škole i práci dohromady) ?

10. Jak se nejčastěji dopravujete do školy/práce?

11. Kolik hodin (zaokr.) strávíte týdně dopravou do práce/školy?

12. Kolik času (v hod.) strávíte průměrně za den u počítače?

13. Kolik peněz (Kč) jste ochotní investovat do pohybových aktivit na týden?

14. Bydlení

15. Jste dostatečně informování o tom jak zvládat svůj volný čas, jeho organizací, naplněním sporty/školou/prací..?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Pohlaví:

3. Jakou studujete vysokou školu ?

4. Obor/zaměření studia na VŠ?

5. Kolik hodin průměrně spíte (za den)?

6. Věnujete se pohybovým/fyzickým aktivitám?

7. Jakou aktivitu vykonáváte?

8. Kolik hodin průměrně za týden se věnujete sportu (aktivně)? (zaokr. celé hodiny)

9. Kolik hodin trávíte za týden ve škole (pokud máte práci tak i ve škole i práci dohromady) ?

10. Jak se nejčastěji dopravujete do školy/práce?

11. Kolik hodin (zaokr.) strávíte týdně dopravou do práce/školy?

12. Kolik času (v hod.) strávíte průměrně za den u počítače?

13. Kolik peněz (Kč) jste ochotní investovat do pohybových aktivit na týden?

14. Bydlení

15. Jste dostatečně informování o tom jak zvládat svůj volný čas, jeho organizací, naplněním sporty/školou/prací..?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Andrlová, G.Analýza životního stylu vysokoškolských studentů - time management (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://analyza-zivotni-vysokoskolsk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.