Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Anarchismus

Anarchismus

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Hradecký
Šetření:04. 03. 2010 - 07. 03. 2010
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem poctěn Tvou návštěvou mého dotazníku :) Tento dotazník se zabývá anarchismem a náhledem respondentů na některé dílčí problémy, jako je spokojenost se současným politickým systémem, názor na kapitalismus nebo technologický rozvoj. Výsledky použiji v praktické části své bakalářské práce na téma anarchismus. Odpovědi jsou postaveny jednoduše aby byly dobře zpracovatelné. Dotazník a jeho výsledky budou veřejně přístupné.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2554,35 %53,19 %  
muž2145,65 %44,68 %  

Graf

2. Věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-304189,13 %87,23 %  
31-5048,7 %8,51 %  
51-7012,17 %2,13 %  

Graf

3. Národnost:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká4495,65 %93,62 %  
jiná12,17 %2,13 %  
slovenská12,17 %2,13 %  

Graf

4. Dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3271,11 %68,09 %  
1124,44 %23,4 %  
24,44 %4,26 %  

Graf

5. Žijete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě3168,89 %65,96 %  
na okraji města1022,22 %21,28 %  
na venkově48,89 %8,51 %  

Graf

6. Myslíte si že je stát ideální formou společenského uspořádání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2250 %46,81 %  
ne1431,82 %29,79 %  
nevím818,18 %17,02 %  

Graf

7. Cítíte se být státem omezován(a)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2657,78 %55,32 %  
ne1533,33 %31,91 %  
nevím48,89 %8,51 %  

Graf

8. Jste spokojen(a) s možnostmi ovlivnění politického dění, které Vám stát dává?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3373,33 %70,21 %  
ano613,33 %12,77 %  
nevím613,33 %12,77 %  

Graf

9. Cítíte potřebu změny státního politického zřízení za nějakou svobodnější alternativu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1840 %38,3 %  
ne1737,78 %36,17 %  
nevím1022,22 %21,28 %  

Graf

10. Dokážete si představit, že by na nějakém základě mohla bezstátní, neautoritářská společnost založená na vzájemnosti fungovat?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2455,81 %51,06 %  
ano1330,23 %27,66 %  
nevím613,95 %12,77 %  

Graf

11. Myslíte si že je kapitalismus z globálního hlediska ideální ekonomický systém?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2147,73 %44,68 %  
nevím1636,36 %34,04 %  
ano715,91 %14,89 %  

Graf

12. Vnímáte kapitalismus jako stabilní ekonomický systém?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2354,76 %48,94 %  
ano1023,81 %21,28 %  
nevím921,43 %19,15 %  

Graf

13. Myslíte si, že jsou všechna zaměstnání spravedlivě ohodnocena?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4293,33 %89,36 %  
nevím24,44 %4,26 %  
ano12,22 %2,13 %  

Graf

14. Myslíte si že je kapitalismus příčinou ekonomických problémů rozvojových zemí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně2558,14 %53,19 %  
ano818,6 %17,02 %  
ne613,95 %12,77 %  
nevím49,3 %8,51 %  

Graf

15. Myslíte si, že se ekonomické problémy rozvojových zemí dají v rámci kapitalismu vyřešit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně2352,27 %48,94 %  
ne1022,73 %21,28 %  
ano715,91 %14,89 %  
nevím49,09 %8,51 %  

Graf

16. Myslíte si, že s rozvojem technologií stoupá blahobyt mezi lidmi?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2454,55 %51,06 %  
ano1636,36 %34,04 %  
nevím49,09 %8,51 %  

Graf

17. Vnímáte rozvoj technologií jako celospolečensky přínosný?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2556,82 %53,19 %  
ne1227,27 %25,53 %  
nevím715,91 %14,89 %  

Graf

18. Máte pocit že Vás technologie omezují?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně2351,11 %48,94 %  
ne1328,89 %27,66 %  
ano920 %19,15 %  

Graf

19. Pokládáte anarchistické aktivity (squatting, demonstrace, koncerty) za nebezpečné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2657,78 %55,32 %  
částečně1431,11 %29,79 %  
ano511,11 %10,64 %  

Graf

20. Pokládáte krajně pravicové aktivity (demonstrace, pochody, koncerty) za nebezpečné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3066,67 %63,83 %  
částečně1328,89 %27,66 %  
ne24,44 %4,26 %  

Graf

21. Vnímáte negativněji aktivity krajně pravicových aktivistů nebo anarchistů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krajně pravicových aktivistů3375 %70,21 %  
oboje na stejné úrovni1022,73 %21,28 %  
anarchistů12,27 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hradecký, A.Anarchismus (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://anarchismus.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.