Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Anarchismus

Anarchismus

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Hradecký
Šetření:04. 03. 2010 - 07. 03. 2010
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem poctěn Tvou návštěvou mého dotazníku :) Tento dotazník se zabývá anarchismem a náhledem respondentů na některé dílčí problémy, jako je spokojenost se současným politickým systémem, názor na kapitalismus nebo technologický rozvoj. Výsledky použiji v praktické části své bakalářské práce na téma anarchismus. Odpovědi jsou postaveny jednoduše aby byly dobře zpracovatelné. Dotazník a jeho výsledky budou veřejně přístupné.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2554,35 %53,19 %  
muž2145,65 %44,68 %  

Graf

2. Věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-304189,13 %87,23 %  
31-5048,7 %8,51 %  
51-7012,17 %2,13 %  

Graf

3. Národnost:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká4495,65 %93,62 %  
jiná12,17 %2,13 %  
slovenská12,17 %2,13 %  

Graf

4. Dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3271,11 %68,09 %  
1124,44 %23,4 %  
24,44 %4,26 %  

Graf

5. Žijete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě3168,89 %65,96 %  
na okraji města1022,22 %21,28 %  
na venkově48,89 %8,51 %  

Graf

6. Myslíte si že je stát ideální formou společenského uspořádání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2250 %46,81 %  
ne1431,82 %29,79 %  
nevím818,18 %17,02 %  

Graf

7. Cítíte se být státem omezován(a)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2657,78 %55,32 %  
ne1533,33 %31,91 %  
nevím48,89 %8,51 %  

Graf

8. Jste spokojen(a) s možnostmi ovlivnění politického dění, které Vám stát dává?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3373,33 %70,21 %  
ano613,33 %12,77 %  
nevím613,33 %12,77 %  

Graf

9. Cítíte potřebu změny státního politického zřízení za nějakou svobodnější alternativu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1840 %38,3 %  
ne1737,78 %36,17 %  
nevím1022,22 %21,28 %  

Graf

10. Dokážete si představit, že by na nějakém základě mohla bezstátní, neautoritářská společnost založená na vzájemnosti fungovat?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2455,81 %51,06 %  
ano1330,23 %27,66 %  
nevím613,95 %12,77 %  

Graf

11. Myslíte si že je kapitalismus z globálního hlediska ideální ekonomický systém?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2147,73 %44,68 %  
nevím1636,36 %34,04 %  
ano715,91 %14,89 %  

Graf

12. Vnímáte kapitalismus jako stabilní ekonomický systém?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2354,76 %48,94 %  
ano1023,81 %21,28 %  
nevím921,43 %19,15 %  

Graf

13. Myslíte si, že jsou všechna zaměstnání spravedlivě ohodnocena?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4293,33 %89,36 %  
nevím24,44 %4,26 %  
ano12,22 %2,13 %  

Graf

14. Myslíte si že je kapitalismus příčinou ekonomických problémů rozvojových zemí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně2558,14 %53,19 %  
ano818,6 %17,02 %  
ne613,95 %12,77 %  
nevím49,3 %8,51 %  

Graf

15. Myslíte si, že se ekonomické problémy rozvojových zemí dají v rámci kapitalismu vyřešit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně2352,27 %48,94 %  
ne1022,73 %21,28 %  
ano715,91 %14,89 %  
nevím49,09 %8,51 %  

Graf

16. Myslíte si, že s rozvojem technologií stoupá blahobyt mezi lidmi?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2454,55 %51,06 %  
ano1636,36 %34,04 %  
nevím49,09 %8,51 %  

Graf

17. Vnímáte rozvoj technologií jako celospolečensky přínosný?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2556,82 %53,19 %  
ne1227,27 %25,53 %  
nevím715,91 %14,89 %  

Graf

18. Máte pocit že Vás technologie omezují?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně2351,11 %48,94 %  
ne1328,89 %27,66 %  
ano920 %19,15 %  

Graf

19. Pokládáte anarchistické aktivity (squatting, demonstrace, koncerty) za nebezpečné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2657,78 %55,32 %  
částečně1431,11 %29,79 %  
ano511,11 %10,64 %  

Graf

20. Pokládáte krajně pravicové aktivity (demonstrace, pochody, koncerty) za nebezpečné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3066,67 %63,83 %  
částečně1328,89 %27,66 %  
ne24,44 %4,26 %  

Graf

21. Vnímáte negativněji aktivity krajně pravicových aktivistů nebo anarchistů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krajně pravicových aktivistů3375 %70,21 %  
oboje na stejné úrovni1022,73 %21,28 %  
anarchistů12,27 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hradecký, A.Anarchismus (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://anarchismus.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.