Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Andragogický rozměr ve výchovné práci Přemysla Pittra

Andragogický rozměr ve výchovné práci Přemysla Pittra

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Struhařová
Šetření:25. 02. 2021 - 26. 03. 2021
Počet respondentů:173
Počet otázek (max/průměr):21 / 15.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Lenka Struhařová, jsem studentkou 3. ročníku Andragogiky v profilaci řízení lidských zdrojů pro neziskovou sféru Univerzity Tomáše Batě.

Nyní dokončuji bakalářskou práci, nazvanou Andragogický rozměr ve výchovné práci Přemysla Pittra.

Dovoluji si proto požádat o vyplnění dotazníku.

Moc děkuji za ochotu a spolupráci!

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové skupiny byste se zařadil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-458046,24 %46,24 %  
18-266034,68 %34,68 %  
46-753319,08 %19,08 %  

Graf

2. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13376,88 %76,88 %  
muž4023,12 %23,12 %  

Graf

3. Do které skupiny respondentů byste se zařadil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
laická veřejnost6638,15 %38,15 %  
student sociální pedagogiky5028,9 %28,9 %  
student andragogiky3218,5 %18,5 %  
vědecká veřejnost126,94 %6,94 %  
další příslušník odborné veřejnosti84,62 %4,62 %  
jiné42,31 %2,31 %  
odborná veřejnost student andragogiky10,58 %0,58 %  

Graf

4. Znáte osobnost sociálního pedagoga a andragoga Přemysla Pittra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, ne → konec dotazníku, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11465,9 %65,9 %  
ne5732,95 %32,95 %  
nevím21,16 %1,16 %  

Graf

5. Které z následujících míst bylo významné v životě Přemysla Pittra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Milíčův dům10994,78 %63,01 %  
Pražský hrad65,22 %3,47 %  

Graf

6. Kterým z následujících označení není možné Přemysla Pittra oprávněně pojmenovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
speciální pedagog9986,84 %57,23 %  
pacifista1210,53 %6,94 %  
sociální andragog21,75 %1,16 %  
sociální pedagog10,88 %0,58 %  

Graf

7. Označte osobu, která nepatří k nejbližším spolupracovníkům Přemysla Pittra

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Božena Němcová9381,58 %53,76 %  
Olga Fierzová119,65 %6,36 %  
Pavla Moudrá87,02 %4,62 %  
Ferdinand Krch21,75 %1,16 %  

Graf

8. Mezi myšlenky vedení dospělých osob (jejich vzdělávání nebo obecné edukace) tak, jak vyznává Přemysl Pitter, nepatří

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nutnost vyzývat dospělé ke spoléhání se pouze na vlastní zdroje v řešení nastalých krizí, bez respektu k jiným lidem10188,6 %58,38 %  
dopomáhání dospělému v případě sociální nouze65,26 %3,47 %  
pomoc dospělým jedincům v situacích proměny jejich živostní cesty43,51 %2,31 %  
průběžná intergrace dospělých osob do society během jejich života21,75 %1,16 %  
nutnost vyzývat dospělé ke spoléhání se pouze na vlastní zdroje v řešení nastalých krizí10,88 %0,58 %  

Graf

9. Které z následujících tvrzení není možné považovat za myšlenku, s níž by Přemysl Pitter souhlasil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
válka v lidech probouzí mnoho dobrého, na jejímž základě se dokáží učit a rozvíjet10188,6 %58,38 %  
pomoc v životě může potřebovat každý jedinec nejenom děti65,26 %3,47 %  
ve světě i životech jednotlivců se děje mnoho zlého, na co je nutné reagovat a pomáhat43,51 %2,31 %  
vzdělání je důležitou součástí života člověka v celé délce jeho trvání21,75 %1,16 %  
válka v lidech probouzí mnoho dobrého, na jejímž základš se dokáží učit a rozvíjet10,88 %0,58 %  

Graf

10. K zásadám vyznávaným v rámci pedagogicko-andragogického přístupu k člověku u Přemysla Pittra nepatří

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Arogance10793,86 %61,85 %  
Porozumnění32,63 %1,73 %  
Víra v Boha32,63 %1,73 %  
Láska10,88 %0,58 %  

Graf

11. Přemysl Pitter ve 2. světové válce i v poválečné době pomáhal matkám s dětmi a chtěl jim v roce 1940 vybudovat domov pro osamnělé matky s názvem Útěchov.(viz. kniha Pavla Kosatíka, Sám proti zlu) Myslíte si, že jako sociální andragog přemýšlel správným směrem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9381,58 %53,76 %  
ne1210,53 %6,94 %  
nevím97,89 %5,2 %  

Graf

12. Přemysl Pitter v období 2. světové války i po válce pomáhal židovským i německým rodinám. Domníváte se, že to mělo význam pro pozitivní rozvoj dějin v poválečné Evropě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8675,44 %49,71 %  
ne2118,42 %12,14 %  
nevím76,14 %4,05 %  

Graf

13. Přemysl Pitter se svou družkou Olgou Fierzovou navštěvoval během 2. světové války v noci židovské rodiny. Nosili jim potraviny, ale především rozdávali duchovní podporu. Myslíte, že to bylo v pořádku i za cenu jejich smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8372,81 %47,98 %  
ne1714,91 %9,83 %  
nevím1412,28 %8,09 %  

Graf

14. Přemysl Pitter pracoval jako sociální pracovník a andragog v uprchlickém táboře Valka v německém městě Norimberk. Myslíte, že bylo toto působení pro obyvatele tohoto tábora záslužné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9583,33 %54,91 %  
nevím119,65 %6,36 %  
ne87,02 %4,62 %  

Graf

15. Mezi důležité životní rozhodnutí Přemysla Pittra bylo zřídit pro zanedbané žižkovské děti útulek Milíčův dům, který slavnostně otevřel na Štědrý den v roce 1933. Myslíte si, že tento historický čin byl pro společnost přínosem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10087,72 %57,8 %  
ne87,02 %4,62 %  
nevím65,26 %3,47 %  

Graf

16. Přemysl Pitter věnoval stejnou péči všem dětem bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti. Myslíte si, že bylo v pořádku, že židovské a německé děti v poválečné výchově dával dohromady? Nedělal mezi nimi žádné rozdíly.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9885,96 %56,65 %  
nevím97,89 %5,2 %  
ne76,14 %4,05 %  

Graf

17. Myslíte si, že bylo v pořádku, že Přemysl Pitter ukrýval během 2. světové války židovské děti v ozdravovně v Mýtě u Rokycan?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9986,84 %57,23 %  
ne97,89 %5,2 %  
nevím65,26 %3,47 %  

Graf

18. Myslíte si, že záchranná akce Zámky byla zásadní historickou událostí v životě Přemysla Pittra? Celkově zámky prošlo 810 dětí z toho 247 bylo z koncentračních táborů, 407 z internačních táborů pro Němce a kolaboranty, zbytek tvořily československé děti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9885,96 %56,65 %  
nevím97,89 %5,2 %  
ne76,14 %4,05 %  

Graf

19. Myslíte si, že je v pořádku, že za své historické činy získal Přemysl Pitter mnoho ocenění? V roce 1964 oficiální uznání izraelské vlády, jméno Přemysla Pittra je zvěčněno v Jeruzalémě na Hoře Paměti, nebo v roce 1973 získal Záslužný kříž I. Spolkové republiky Německo, dále 1975 čestý doktorát teologie v Curychu. V roce 1976 medaile in memoriam od sudetoněmeckých evangelických křesťanů. V roce 1991 byl Přemyslu Pittrovi in memorian udělen Tomáše Garrigue Masaryka.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10087,72 %57,8 %  
ne97,89 %5,2 %  
nevím54,39 %2,89 %  

Graf

20. Ve které oblasti by podle Vašeho názoru Přemysl Pitter nejvíce pomohl v současné době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální činnost7162,83 %41,04 %  
uprchlický tábor1715,04 %9,83 %  
charitativní činnost1614,16 %9,25 %  
školství97,96 %5,2 %  

Graf

21. Myslíte si, že by se měl Přemysl Pitter jako velmi významná historická osobnost zařadit do osnov dějepisu základní školy, nebo do pedagogických publikací a učebnic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9078,95 %52,02 %  
ne1614,04 %9,25 %  
nevím87,02 %4,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové skupiny byste se zařadil/a?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Do které skupiny respondentů byste se zařadil/a?

4. Znáte osobnost sociálního pedagoga a andragoga Přemysla Pittra?

5. Které z následujících míst bylo významné v životě Přemysla Pittra?

6. Kterým z následujících označení není možné Přemysla Pittra oprávněně pojmenovat?

7. Označte osobu, která nepatří k nejbližším spolupracovníkům Přemysla Pittra

8. Mezi myšlenky vedení dospělých osob (jejich vzdělávání nebo obecné edukace) tak, jak vyznává Přemysl Pitter, nepatří

9. Které z následujících tvrzení není možné považovat za myšlenku, s níž by Přemysl Pitter souhlasil?

10. K zásadám vyznávaným v rámci pedagogicko-andragogického přístupu k člověku u Přemysla Pittra nepatří

11. Přemysl Pitter ve 2. světové válce i v poválečné době pomáhal matkám s dětmi a chtěl jim v roce 1940 vybudovat domov pro osamnělé matky s názvem Útěchov.(viz. kniha Pavla Kosatíka, Sám proti zlu) Myslíte si, že jako sociální andragog přemýšlel správným směrem?

12. Přemysl Pitter v období 2. světové války i po válce pomáhal židovským i německým rodinám. Domníváte se, že to mělo význam pro pozitivní rozvoj dějin v poválečné Evropě?

13. Přemysl Pitter se svou družkou Olgou Fierzovou navštěvoval během 2. světové války v noci židovské rodiny. Nosili jim potraviny, ale především rozdávali duchovní podporu. Myslíte, že to bylo v pořádku i za cenu jejich smrti?

14. Přemysl Pitter pracoval jako sociální pracovník a andragog v uprchlickém táboře Valka v německém městě Norimberk. Myslíte, že bylo toto působení pro obyvatele tohoto tábora záslužné?

15. Mezi důležité životní rozhodnutí Přemysla Pittra bylo zřídit pro zanedbané žižkovské děti útulek Milíčův dům, který slavnostně otevřel na Štědrý den v roce 1933. Myslíte si, že tento historický čin byl pro společnost přínosem?

16. Přemysl Pitter věnoval stejnou péči všem dětem bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti. Myslíte si, že bylo v pořádku, že židovské a německé děti v poválečné výchově dával dohromady? Nedělal mezi nimi žádné rozdíly.

17. Myslíte si, že bylo v pořádku, že Přemysl Pitter ukrýval během 2. světové války židovské děti v ozdravovně v Mýtě u Rokycan?

18. Myslíte si, že záchranná akce Zámky byla zásadní historickou událostí v životě Přemysla Pittra? Celkově zámky prošlo 810 dětí z toho 247 bylo z koncentračních táborů, 407 z internačních táborů pro Němce a kolaboranty, zbytek tvořily československé děti.

19. Myslíte si, že je v pořádku, že za své historické činy získal Přemysl Pitter mnoho ocenění? V roce 1964 oficiální uznání izraelské vlády, jméno Přemysla Pittra je zvěčněno v Jeruzalémě na Hoře Paměti, nebo v roce 1973 získal Záslužný kříž I. Spolkové republiky Německo, dále 1975 čestý doktorát teologie v Curychu. V roce 1976 medaile in memoriam od sudetoněmeckých evangelických křesťanů. V roce 1991 byl Přemyslu Pittrovi in memorian udělen Tomáše Garrigue Masaryka.

20. Ve které oblasti by podle Vašeho názoru Přemysl Pitter nejvíce pomohl v současné době?

21. Myslíte si, že by se měl Přemysl Pitter jako velmi významná historická osobnost zařadit do osnov dějepisu základní školy, nebo do pedagogických publikací a učebnic?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové skupiny byste se zařadil/a?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Do které skupiny respondentů byste se zařadil/a?

4. Znáte osobnost sociálního pedagoga a andragoga Přemysla Pittra?

5. Které z následujících míst bylo významné v životě Přemysla Pittra?

6. Kterým z následujících označení není možné Přemysla Pittra oprávněně pojmenovat?

7. Označte osobu, která nepatří k nejbližším spolupracovníkům Přemysla Pittra

8. Mezi myšlenky vedení dospělých osob (jejich vzdělávání nebo obecné edukace) tak, jak vyznává Přemysl Pitter, nepatří

9. Které z následujících tvrzení není možné považovat za myšlenku, s níž by Přemysl Pitter souhlasil?

10. K zásadám vyznávaným v rámci pedagogicko-andragogického přístupu k člověku u Přemysla Pittra nepatří

11. Přemysl Pitter ve 2. světové válce i v poválečné době pomáhal matkám s dětmi a chtěl jim v roce 1940 vybudovat domov pro osamnělé matky s názvem Útěchov.(viz. kniha Pavla Kosatíka, Sám proti zlu) Myslíte si, že jako sociální andragog přemýšlel správným směrem?

12. Přemysl Pitter v období 2. světové války i po válce pomáhal židovským i německým rodinám. Domníváte se, že to mělo význam pro pozitivní rozvoj dějin v poválečné Evropě?

13. Přemysl Pitter se svou družkou Olgou Fierzovou navštěvoval během 2. světové války v noci židovské rodiny. Nosili jim potraviny, ale především rozdávali duchovní podporu. Myslíte, že to bylo v pořádku i za cenu jejich smrti?

14. Přemysl Pitter pracoval jako sociální pracovník a andragog v uprchlickém táboře Valka v německém městě Norimberk. Myslíte, že bylo toto působení pro obyvatele tohoto tábora záslužné?

15. Mezi důležité životní rozhodnutí Přemysla Pittra bylo zřídit pro zanedbané žižkovské děti útulek Milíčův dům, který slavnostně otevřel na Štědrý den v roce 1933. Myslíte si, že tento historický čin byl pro společnost přínosem?

16. Přemysl Pitter věnoval stejnou péči všem dětem bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti. Myslíte si, že bylo v pořádku, že židovské a německé děti v poválečné výchově dával dohromady? Nedělal mezi nimi žádné rozdíly.

17. Myslíte si, že bylo v pořádku, že Přemysl Pitter ukrýval během 2. světové války židovské děti v ozdravovně v Mýtě u Rokycan?

18. Myslíte si, že záchranná akce Zámky byla zásadní historickou událostí v životě Přemysla Pittra? Celkově zámky prošlo 810 dětí z toho 247 bylo z koncentračních táborů, 407 z internačních táborů pro Němce a kolaboranty, zbytek tvořily československé děti.

19. Myslíte si, že je v pořádku, že za své historické činy získal Přemysl Pitter mnoho ocenění? V roce 1964 oficiální uznání izraelské vlády, jméno Přemysla Pittra je zvěčněno v Jeruzalémě na Hoře Paměti, nebo v roce 1973 získal Záslužný kříž I. Spolkové republiky Německo, dále 1975 čestý doktorát teologie v Curychu. V roce 1976 medaile in memoriam od sudetoněmeckých evangelických křesťanů. V roce 1991 byl Přemyslu Pittrovi in memorian udělen Tomáše Garrigue Masaryka.

20. Ve které oblasti by podle Vašeho názoru Přemysl Pitter nejvíce pomohl v současné době?

21. Myslíte si, že by se měl Přemysl Pitter jako velmi významná historická osobnost zařadit do osnov dějepisu základní školy, nebo do pedagogických publikací a učebnic?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Struhařová, L.Andragogický rozměr ve výchovné práci Přemysla Pittra (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://andragogicky-rozmer-ve-vycho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.