Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Anglická královna Alžběta II.

Anglická královna Alžběta II.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Blechová
Šetření:30. 04. 2012 - 06. 05. 2012
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:71,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 prosím o vyplnění tohoto průzkumu je k mé absolventské práci na základní škole.Moje téma je anglická královna.

 Při vyplňování prosím,abyste otázky nevyhledávali na  internetu.Dotazník je anonymní.

Děkuji Vám předem.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4050 %50 %  
muž4050 %50 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-453240 %40 %  
0-302835 %35 %  
45 a více1923,75 %23,75 %  
0-1511,25 %1,25 %  

Graf

3. Otec Alžběty VI. byl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiří VI6682,5 %82,5 %  
Charles II.1215 %15 %  
Wiliam22,5 %2,5 %  

Graf

4. Kolik měla Alžběta sourozenců?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12733,75 %33,75 %  
21316,25 %16,25 %  
367,5 %7,5 %  
467,5 %7,5 %  
nevim56,25 %6,25 %  
045 %5 %  
dva33,75 %3,75 %  
sestru11,25 %1,25 %  
Jednu sestru.11,25 %1,25 %  
jeden11,25 %1,25 %  
ostatní odpovědi 22
jedna sestra
6
1 sourozenec
To netuším. Uvádí se, že je nejstarší. Musí mít tak alespoň jednoho.
netuším
jednoho
jednoho, sestru
Margareth Rose (1)
měla sestru Margaretu
jednu sestru
pět
tri
1316,25 %16,25 % 

Graf

5. Alžběta vládne již::

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60let6378,75 %78,75 %  
40 let1721,25 %21,25 %  

Graf

6. Královna má sbírku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kočárků3847,5 %47,5 %  
známek2632,5 %32,5 %  
motýlů1620 %20 %  

Graf

7. Děti královny se jmenují:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Charles,Anna,Andrew,Edward5467,5 %67,5 %  
Charles,Anna,Andrew,Wiliam1518,75 %18,75 %  
Charles,Catherine,Anna,Andrew1113,75 %13,75 %  

Graf

8. Alžběty II. manžel je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Philip7188,75 %88,75 %  
Andrew911,25 %11,25 %  

Graf

9. Královna vládne:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-ti státům5973,75 %73,75 %  
pouze jednomu státu1721,25 %21,25 %  
30-ti státům45 %5 %  

Graf

10. Měli jste někdy možnost navštívit Anglii a vidět sídlo královny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2936,25 %36,25 %  
ne,ale rád/a bych jej navštívil2126,25 %26,25 %  
ano1721,25 %21,25 %  
ano Anglii jsem navštívil/a,ale sídlo královny ne1316,25 %16,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Otec Alžběty VI. byl:

4. Kolik měla Alžběta sourozenců?

5. Alžběta vládne již::

6. Královna má sbírku:

7. Děti královny se jmenují:

8. Alžběty II. manžel je:

9. Královna vládne:

10. Měli jste někdy možnost navštívit Anglii a vidět sídlo královny?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Otec Alžběty VI. byl:

4. Kolik měla Alžběta sourozenců?

5. Alžběta vládne již::

6. Královna má sbírku:

7. Děti královny se jmenují:

8. Alžběty II. manžel je:

9. Královna vládne:

10. Měli jste někdy možnost navštívit Anglii a vidět sídlo královny?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (86,7 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Blechová, L.Anglická královna Alžběta II. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://anglicka-kralovna-alzbeta-ii.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.