Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > anglický jazyk pri práci s internetom

anglický jazyk pri práci s internetom

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Luboš Luboš
Šetření:04. 12. 2009 - 06. 12. 2009
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cieľom tohto dotazníka je zistiť do akej miery ľudia využívajú anglický jazyk pri práci s internetom a či im pre orientáciu sa na internete stačia znalosti AJ zo strednej a základnej školy.

Dotazník obsahuje 16 otázok, na prvých 14 odpovedajte zakrúžkovaním jednej zo 4 možností, s ktorou sa najviac stotožňujete. Posledné 2 otázky sú otvorené, tu máte možnosť vyjadriť svoj názor podrobnejšie. Na koniec vyplňte prosím údaje o pohlaví, veku a dosiahnutom vzdelaní.
 

Možnosti pri prvých 14-tich otázkach:

1 - Nie 2 - Skôr nie 3 - Skôr áno 4 - Áno

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Možnosti pri prvých 14-tich otázkach:

1 - Nie 2 - Skôr nie 3 - Skôr áno 4 - Áno

Odpovědi respondentů

1. Pri práci s internetom mi stačia znalosti AJ zo školy.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31031,25 %31,25 %  
41031,25 %31,25 %  
1618,75 %18,75 %  
2515,63 %15,63 %  
2313,13 %3,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.83
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.18
Směrodatná odchylka:1.09
Medián:3
Modus:3

Graf

2. Doplnkové kurzy AJ pomôžu človeku pri orientácii sa na internete.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41340,63 %40,63 %  
31237,5 %37,5 %  
2515,63 %15,63 %  
126,25 %6,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.17
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.7
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:3
Modus:4

Graf

3. Na internete je možné efektívne pracovať aj bez znalosti AJ.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21650 %50 %  
3928,13 %28,13 %  
1515,63 %15,63 %  
426,25 %6,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.23
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.53
Směrodatná odchylka:0.73
Medián:2
Modus:2

Graf

4. Pri učení AJ mi pomohol internet.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41134,38 %34,38 %  
3928,13 %28,13 %  
1928,13 %28,13 %  
239,38 %9,38 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.7
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.46
Směrodatná odchylka:1.21
Medián:3
Modus:4

Graf

5. Ľudia ktorí neovládajú AJ sú pri práci s internetom znevýhodnený

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41959,38 %59,38 %  
3721,88 %21,88 %  
2515,63 %15,63 %  
113,13 %3,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.43
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.6
Směrodatná odchylka:0.77
Medián:4
Modus:4

Graf

6. Ľudia sa môžu naučiť AJ aj pomocou internetu

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31340,63 %40,63 %  
2928,13 %28,13 %  
4928,13 %28,13 %  
113,13 %3,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.97
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.59
Směrodatná odchylka:0.76
Medián:3
Modus:3

Graf

7. Pri internetových aplikáciach a programoch mám nastavený AJ.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11134,38 %34,38 %  
3825 %25 %  
4825 %25 %  
2515,63 %15,63 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.4
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.42
Směrodatná odchylka:1.19
Medián:2.5
Modus:1

Graf

8. Navštevujem internetové stránky písané po anglicky

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41753,13 %53,13 %  
1825 %25 %  
2515,63 %15,63 %  
326,25 %6,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.9
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.68
Směrodatná odchylka:1.3
Medián:4
Modus:4

Graf

9. Väčšinu anglických slovíčok poznám z internetu no neviem ich význam.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11443,75 %43,75 %  
21340,63 %40,63 %  
439,38 %9,38 %  
326,25 %6,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.77
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.74
Směrodatná odchylka:0.86
Medián:2
Modus:1

Graf

10. V bežnej komunikácii používam anglické výrazy ktoré sa často vyskytujú na internete. (waituj ma, mailnem ti to, uploadujem si video ....)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21237,5 %37,5 %  
3721,88 %21,88 %  
1721,88 %21,88 %  
4618,75 %18,75 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.37
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:2
Modus:2

Graf

11. Text z internetu v AJ si dokážem preložiť.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41443,75 %43,75 %  
31031,25 %31,25 %  
1618,75 %18,75 %  
226,25 %6,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.03
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.21
Směrodatná odchylka:1.1
Medián:3
Modus:4

Graf

12. Pri prekladaní používam internetový slovník

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41031,25 %31,25 %  
21031,25 %31,25 %  
3928,13 %28,13 %  
139,38 %9,38 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.83
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.9
Směrodatná odchylka:0.95
Medián:3
Modus:4

Graf

13. Na vyhľadávanie informácii uprednostňujem internetové zdroje.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41753,13 %53,13 %  
31443,75 %43,75 %  
213,13 %3,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.53
Minimum:3
Maximum:4
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.26
Směrodatná odchylka:0.51
Medián:4
Modus:4

Graf

14. Pri vyhľadávaní informácii na internete uprednostňujem zahraničné zdroje

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31237,5 %37,5 %  
2928,13 %28,13 %  
1825 %25 %  
439,38 %9,38 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.3
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.84
Směrodatná odchylka:0.92
Medián:2
Modus:3

Graf

15. Načo najčastejšie potrebujete informácie z internetu? (práca, štúdium, voľný čas....)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- do školy pri pisani seminárnyx prac , - volny cas

Informácie a správy, voľný čas, samovzdelávanie

nákupy,voľný čas,zábava

práca

práca a voľný čas

práca, štúdium, voľný čas

práca, voľný čas

Práca,voľný čas

práce, studium i volný čas

Práce, volný čas

Pracovná problematika, koníček, štúdium noviniek

skola

studium

studium

studium

studium - vypracování prací

studium a volny cas :)

studium- bakalarka, pak volny cas

studium, práce

studium, volny cas

Studium, volny cas, seznamovani, knihy, hudba, nakupy, programy

škola

školní práce (seminární), volný čas (sport, pořádané akce)

štúdium, práca, voľný čas,

štúdium, voľný čas...

Štúdium, zaujímavosti, pomoc tým s nižšími znalosťami jazyka :)

volny cas praca

volny cas, studium

volný čas

volny čas

volný čas, studium

volny čas,niekedy aj práca

16. Ohodnoťte svoju úroveň AJ. vyberte si jednu z nasledujúcich úrovní podľa všeobecne platnej tabuľky úrovní ovládania cudzieho jazyka : http://img705.imageshack.us/i/tabuka.jpg/

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B11237,5 %37,5 %  
c1412,5 %12,5 %  
b2412,5 %12,5 %  
A139,38 %9,38 %  
začiatočník26,25 %6,25 %  
??13,13 %3,13 %  
základná13,13 %3,13 %  
neovládam anglický jazyk13,13 %3,13 %  
skuseny pouzivatel13,13 %3,13 %  
B1-B213,13 %3,13 %  
ostatní odpovědi 1
stredne pokrocily
26,25 %6,25 % 

Graf

17. Aké je vaše pohlavie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1753,13 %53,13 %  
muž515,63 %15,63 %  
zena412,5 %12,5 %  
muz26,25 %6,25 %  
študent13,13 %3,13 %  
m13,13 %3,13 %  
ženské13,13 %3,13 %  
mužske13,13 %3,13 %  

Graf

18. váš vek?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22825 %25 %  
2339,38 %9,38 %  
2439,38 %9,38 %  
1826,25 %6,25 %  
2026,25 %6,25 %  
4526,25 %6,25 %  
4726,25 %6,25 %  
3313,13 %3,13 %  
1513,13 %3,13 %  
1713,13 %3,13 %  
ostatní odpovědi 16
26
52
39
35
19
25
721,88 %21,88 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.23
Minimum:16
Maximum:47
Variační rozpětí:31
Rozptyl:86.19
Směrodatná odchylka:9.28
Medián:22.5
Modus:22

Graf

19. Dosiahnuté vzdelanie:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stredoškolské39,38 %9,38 %  
vysokoškolské39,38 %9,38 %  
střední26,25 %6,25 %  
základné26,25 %6,25 %  
Bc.26,25 %6,25 %  
stredoskolske26,25 %6,25 %  
stredne26,25 %6,25 %  
13,13 %3,13 %  
ukončená ZŠ13,13 %3,13 %  
VŠ - Bc.13,13 %3,13 %  
ostatní odpovědi vysokoškolské prvého stupňa
vysokoškolské (Bc.)
gymnazium
základní
maturita
vysokoskolske
stredoškolské s maturitou
bakalar
Ucnovsky list
SŠ s maturitou
středoškolské s maturitou

univerzita - magister
1340,63 %40,63 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Luboš, L.anglický jazyk pri práci s internetom (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://anglicky-jazyk-pri-praci-s-internetom.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.