Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Angličtina a ostatní cizí jazky

Angličtina a ostatní cizí jazky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Štěpánová
Šetření:17. 02. 2012 - 01. 03. 2012
Počet respondentů:391
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku na téma: Angličtina a ostatní cizí jazyky.Jedná se o podklad pro moji práci ze ZSV a moc byste mi svým názorem pomohli. :-)

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena30979,03 %79,03 %  
muž8220,97 %20,97 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 a více let25565,22 %65,22 %  
do 20 let13634,78 %34,78 %  

Graf

3. Jaký vztah máte k cizím jazykům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladný28773,4 %73,4 %  
neutrální8922,76 %22,76 %  
záporný153,84 %3,84 %  

Graf

4. Považujete v dnešní době za nutné/důležité znát/ovládat alespoň jeden cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano38798,98 %98,98 %  
nevím30,77 %0,77 %  
ne10,26 %0,26 %  

Graf

5. Jaký/é cizí jazyk/y ovládáte/studujete/učíte se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtina38197,44 %97,44 %  
němčina20151,41 %51,41 %  
ruština8220,97 %20,97 %  
španělština8020,46 %20,46 %  
francouzština7418,93 %18,93 %  
jiný6817,39 %17,39 %  
žádný41,02 %1,02 %  

Graf

6. Jak dlouho se cizí jazyk(pro Vás nejdůležitější) učíte/učili jste se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 let a více30778,52 %78,52 %  
3-6 let6416,37 %16,37 %  
3 roky a méně143,58 %3,58 %  
jiné61,53 %1,53 %  

Graf

7. Jakým způsobem se cizí jazyk/y nejvíce učíte/učili jste se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gramatická cvičení, učení slovíček zpaměti27570,33 %70,33 %  
poslouchání písniček,nahrávek23560,1 %60,1 %  
čtení knih, časopisů19148,85 %48,85 %  
cestování v cizích zemích16943,22 %43,22 %  
jiné11529,41 %29,41 %  
hraní her10025,58 %25,58 %  

Graf

8. Kdybyste si mohli vybrat a naučit se nějaký/é nový/é cizí jazyk/y, o který/é by se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
španělština14436,83 %36,83 %  
francouzština12531,97 %31,97 %  
jiný11830,18 %30,18 %  
ruština7418,93 %18,93 %  
čínština5514,07 %14,07 %  
němčina5113,04 %13,04 %  
angličtina266,65 %6,65 %  
žádný174,35 %4,35 %  

Graf

9. Který jazyk považujete za nejtěžší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
francouzština19148,85 %48,85 %  
jiný11529,41 %29,41 %  
němčina5514,07 %14,07 %  
angličtina307,67 %7,67 %  

Graf

10. Myslíte si, že v dnešní době existuje plno možností, jak se jazyk/y naučit, procvičit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano37094,63 %94,63 %  
nevím133,32 %3,32 %  
ne82,05 %2,05 %  

Graf

11. Považujete angličtinu za jazyk "číslo 1"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 36493,09 %93,09 %  
ne184,6 %4,6 %  
nevím92,3 %2,3 %  

Graf

12. Jaká je Vaše úroveň angličtiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně pokročilý (B1)13434,27 %34,27 %  
vyšší pokročilý (B2)8421,48 %21,48 %  
pokročilý (C1)7519,18 %19,18 %  
mírně pokročilý (A2)5514,07 %14,07 %  
jazykově způsobilý (C2)246,14 %6,14 %  
začátečník (A1)112,81 %2,81 %  
žadná71,79 %1,79 %  
jiná10,26 %0,26 %  

Graf

13. Dokázali byste celý tento dotazník přeložit do angličtiny? ( bez pomoci slovníku, překladače)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21053,71 %53,71 %  
ne18146,29 %46,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Dokázali byste celý tento dotazník přeložit do angličtiny? ( bez pomoci slovníku, překladače)

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jazykově způsobilý (C2) na otázku 12. Jaká je Vaše úroveň angličtiny?
  • odpověď ne:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi začátečník (A1) na otázku 12. Jaká je Vaše úroveň angličtiny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Věk:

3. Jaký vztah máte k cizím jazykům?

4. Považujete v dnešní době za nutné/důležité znát/ovládat alespoň jeden cizí jazyk?

5. Jaký/é cizí jazyk/y ovládáte/studujete/učíte se?

6. Jak dlouho se cizí jazyk(pro Vás nejdůležitější) učíte/učili jste se?

7. Jakým způsobem se cizí jazyk/y nejvíce učíte/učili jste se?

8. Kdybyste si mohli vybrat a naučit se nějaký/é nový/é cizí jazyk/y, o který/é by se jednalo?

9. Který jazyk považujete za nejtěžší?

10. Myslíte si, že v dnešní době existuje plno možností, jak se jazyk/y naučit, procvičit?

11. Považujete angličtinu za jazyk "číslo 1"?

12. Jaká je Vaše úroveň angličtiny?

13. Dokázali byste celý tento dotazník přeložit do angličtiny? ( bez pomoci slovníku, překladače)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Věk:

3. Jaký vztah máte k cizím jazykům?

4. Považujete v dnešní době za nutné/důležité znát/ovládat alespoň jeden cizí jazyk?

5. Jaký/é cizí jazyk/y ovládáte/studujete/učíte se?

6. Jak dlouho se cizí jazyk(pro Vás nejdůležitější) učíte/učili jste se?

7. Jakým způsobem se cizí jazyk/y nejvíce učíte/učili jste se?

8. Kdybyste si mohli vybrat a naučit se nějaký/é nový/é cizí jazyk/y, o který/é by se jednalo?

9. Který jazyk považujete za nejtěžší?

10. Myslíte si, že v dnešní době existuje plno možností, jak se jazyk/y naučit, procvičit?

11. Považujete angličtinu za jazyk "číslo 1"?

12. Jaká je Vaše úroveň angličtiny?

13. Dokázali byste celý tento dotazník přeložit do angličtiny? ( bez pomoci slovníku, překladače)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štěpánová, N.Angličtina a ostatní cizí jazky (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://anglictina-a-ostatni-cizi-ja.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.