Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Animoterapie v České republice

Animoterapie v České republice

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslava Dragounová
Šetření:18. 03. 2015 - 01. 04. 2015
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Prosím o vyplnění dotazníku k seminární práci ze sociologie. Jedná se o zjištění, jaký je názor na zastoupení animoterapie v České republice. Velice děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-253550 %50 %  
26-351521,43 %21,43 %  
36-501318,57 %18,57 %  
51-7068,57 %8,57 %  
70 a více11,43 %1,43 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5781,43 %81,43 %  
Muž1318,57 %18,57 %  

Graf

3. Máte doma nějaké zvíře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5781,43 %81,43 %  
Ne1318,57 %18,57 %  

Graf

4. Máte pocit, že bez zvířete by Váš život nebyl plnohodnotný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5071,43 %71,43 %  
NE2028,57 %28,57 %  

Graf

5. Víte, co je animoterapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5781,43 %81,43 %  
Ne1318,57 %18,57 %  

Graf

6. Věděl/a jste, že animoterapie je terapie za pomoci zvířat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5882,86 %82,86 %  
Ne1217,14 %17,14 %  

Graf

7. Setkal/a jste se někdy s animoterapií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3752,86 %52,86 %  
Ne3347,14 %47,14 %  

Graf

8. Víte, jak taková terapie probíhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3550 %50 %  
Ne3550 %50 %  

Graf

9. Zajímala by Vás taková terapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5984,29 %84,29 %  
Ne1115,71 %15,71 %  

Graf

10. Myslíte si, že terapie za pomoci zvířat je člověku prospěšná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6998,57 %98,57 %  
Ne11,43 %1,43 %  

Graf

11. Myslíte si, že dokáže zvíře např. osamocenému člověku pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6998,57 %98,57 %  
Ne11,43 %1,43 %  

Graf

12. Uvítali byste větší účast zvířat např. nemocnicích, léčebnách, v domovech pro seniory atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6390 %90 %  
Ne710 %10 %  

Graf

13. Myslíte si, že v ČR je tento obor dostatečně zastoupen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6592,86 %92,86 %  
Ano57,14 %7,14 %  

Graf

14. Měla by dle Vašeho názoru být tato terapie hrazena z veřejného zdravotního pojištění?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4975,38 %70 %  
Ne1624,62 %22,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Víte, co je animoterapie?

 • odpověď Ne:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Věděl/a jste, že animoterapie je terapie za pomoci zvířat?

6. Věděl/a jste, že animoterapie je terapie za pomoci zvířat?

 • odpověď Ne:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Víte, co je animoterapie?

7. Setkal/a jste se někdy s animoterapií?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Víte, jak taková terapie probíhá?
 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Víte, co je animoterapie?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Věděl/a jste, že animoterapie je terapie za pomoci zvířat?

8. Víte, jak taková terapie probíhá?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Setkal/a jste se někdy s animoterapií?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Máte doma nějaké zvíře?

4. Máte pocit, že bez zvířete by Váš život nebyl plnohodnotný?

5. Víte, co je animoterapie?

6. Věděl/a jste, že animoterapie je terapie za pomoci zvířat?

7. Setkal/a jste se někdy s animoterapií?

8. Víte, jak taková terapie probíhá?

9. Zajímala by Vás taková terapie?

10. Myslíte si, že terapie za pomoci zvířat je člověku prospěšná?

11. Myslíte si, že dokáže zvíře např. osamocenému člověku pomoci?

12. Uvítali byste větší účast zvířat např. nemocnicích, léčebnách, v domovech pro seniory atd.?

13. Myslíte si, že v ČR je tento obor dostatečně zastoupen?

14. Měla by dle Vašeho názoru být tato terapie hrazena z veřejného zdravotního pojištění?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Máte doma nějaké zvíře?

4. Máte pocit, že bez zvířete by Váš život nebyl plnohodnotný?

5. Víte, co je animoterapie?

6. Věděl/a jste, že animoterapie je terapie za pomoci zvířat?

7. Setkal/a jste se někdy s animoterapií?

8. Víte, jak taková terapie probíhá?

9. Zajímala by Vás taková terapie?

10. Myslíte si, že terapie za pomoci zvířat je člověku prospěšná?

11. Myslíte si, že dokáže zvíře např. osamocenému člověku pomoci?

12. Uvítali byste větší účast zvířat např. nemocnicích, léčebnách, v domovech pro seniory atd.?

13. Myslíte si, že v ČR je tento obor dostatečně zastoupen?

14. Měla by dle Vašeho názoru být tato terapie hrazena z veřejného zdravotního pojištění?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dragounová, J.Animoterapie v České republice (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://animoterapie-v-ceske-republi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.