Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Anketa - Biopotraviny ve stravovacích zařízeních

Anketa - Biopotraviny ve stravovacích zařízeních

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Velká
Šetření:05. 01. 2013 - 03. 02. 2013
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka 3. ročníku bakalářského studia oboru Lázeňství, gastronomie a turismus
filozoficko – přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě.

Sbírám informace pro svou bakalářskou práci na téma „Nabídka BIO pokrmů v gastronomických zařízeních v Olomouci a okolí“, v níž zjišťuji názory spotřebitelů na Biopotraviny. Z důvodu relevantnosti dat je důležité, abyste odpovídal/a upřímně.

Anketa je zcela anonymní.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jak často nakupujete Biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně3842,22 %42,22 %  
nenakupuji1921,11 %21,11 %  
alespoň 1x týdně1718,89 %18,89 %  
alespoň 1x měsíčně1617,78 %17,78 %  

Graf

2. Měl/a byste zájem o nabídku pokrmů z Biopotravin ve stravovacích zařízeních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3235,56 %35,56 %  
spíše ne2730 %30 %  
ano2224,44 %24,44 %  
ne910 %10 %  

Graf

3. Byl/a byste ochoten/na zaplatit za pokrm z kvalitních Bio surovin až o 20% více? (např. guláš z hovězího zadního 1 porce 85,- nebo z Biosurovin za 100,-)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5662,22 %62,22 %  
ne3437,78 %37,78 %  

Graf

4. Pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6370 %70 %  
muž2730 %30 %  

Graf

5. Do jaké věkové kategorie patříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 40 let6673,33 %73,33 %  
41let - 60 let1820 %20 %  
61let - a více let66,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Byl/a byste ochoten/na zaplatit za pokrm z kvalitních Bio surovin až o 20% více? (např. guláš z hovězího zadního 1 porce 85,- nebo z Biosurovin za 100,-)?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi alespoň 1x týdně na otázku 1. Jak často nakupujete Biopotraviny?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Měl/a byste zájem o nabídku pokrmů z Biopotravin ve stravovacích zařízeních?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často nakupujete Biopotraviny?

2. Měl/a byste zájem o nabídku pokrmů z Biopotravin ve stravovacích zařízeních?

3. Byl/a byste ochoten/na zaplatit za pokrm z kvalitních Bio surovin až o 20% více? (např. guláš z hovězího zadního 1 porce 85,- nebo z Biosurovin za 100,-)?

4. Pohlaví:

5. Do jaké věkové kategorie patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často nakupujete Biopotraviny?

2. Měl/a byste zájem o nabídku pokrmů z Biopotravin ve stravovacích zařízeních?

3. Byl/a byste ochoten/na zaplatit za pokrm z kvalitních Bio surovin až o 20% více? (např. guláš z hovězího zadního 1 porce 85,- nebo z Biosurovin za 100,-)?

4. Pohlaví:

5. Do jaké věkové kategorie patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Velká, K.Anketa - Biopotraviny ve stravovacích zařízeních (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://anketa-biopotraviny-ve-strav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.