Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Anketa - čtení denního tisku

Anketa - čtení denního tisku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katka Korunková
Šetření:06. 02. 2011 - 13. 02. 2011
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Seminární práce na téma čtení denního tisku.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Prosím o označení správných odpovědí.

Odpovědi respondentů

1. Jak často čtu denní tisk ( tištěný či jeho formu na pc)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Téměř každý den6260,19 %60,19 %  
Občas, několikrát týdně2827,18 %27,18 %  
Zřídka, několikrát za měsíc1211,65 %11,65 %  
Nečtu vůbec ( volíte-li tuto odpověď, dotazník pro Vás končí, děkujeme )10,97 %0,97 %  

Graf

2. Pokud někdy čtu denní tisk, volím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinaci obou způsobů4543,69 %43,69 %  
Verzi na internetu3433,01 %33,01 %  
Tištěnou podobu2423,3 %23,3 %  

Graf

3. Témata, která mě zajímají ( seřeďte od nejoblíbenější k nejméně oblíbené)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Domácí politika2.3011.706
Zahraniční politika3.321.402
Komentáře, názory3.0581.589
Kultura, společnost2.7961.871
Sport3.5242.521

Graf

4. Z těchto titulů preferuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MF DNES7673,79 %73,79 %  
Jiné2120,39 %20,39 %  
Lidové noviny1514,56 %14,56 %  
Hospodářské noviny1312,62 %12,62 %  
Bulvární tisk1110,68 %10,68 %  
Deník 98,74 %8,74 %  
Právo21,94 %1,94 %  

Graf

5. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6563,11 %63,11 %  
muž3836,89 %36,89 %  

Graf

6. věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
191413,59 %13,59 %  
201312,62 %12,62 %  
2365,83 %5,83 %  
4754,85 %4,85 %  
2654,85 %4,85 %  
2543,88 %3,88 %  
4643,88 %3,88 %  
4232,91 %2,91 %  
4532,91 %2,91 %  
5532,91 %2,91 %  
ostatní odpovědi 48
51
22
18
35
37
56
24
27
49
16
38
44
59
43
50
69
74
40
21
63
34
17
73
28
31
32
41
4341,75 %41,75 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:32.24
Minimum:19
Maximum:56
Variační rozpětí:37
Rozptyl:157.31
Směrodatná odchylka:12.54
Medián:26
Modus:19

Graf

7. Jaké je vaše dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5351,46 %51,46 %  
4038,83 %38,83 %  
109,71 %9,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. věk

  • odpověď < 16 - 20 >:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 7. Jaké je vaše dosažené vzdělání ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často čtu denní tisk ( tištěný či jeho formu na pc)

2. Pokud někdy čtu denní tisk, volím

3. Témata, která mě zajímají ( seřeďte od nejoblíbenější k nejméně oblíbené)

4. Z těchto titulů preferuji

5. Pohlaví

6. věk

7. Jaké je vaše dosažené vzdělání ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často čtu denní tisk ( tištěný či jeho formu na pc)

2. Pokud někdy čtu denní tisk, volím

3. Témata, která mě zajímají ( seřeďte od nejoblíbenější k nejméně oblíbené)

4. Z těchto titulů preferuji

5. Pohlaví

6. věk

7. Jaké je vaše dosažené vzdělání ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Korunková, K.Anketa - čtení denního tisku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://anketa-cteni-denniho-tisku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.