Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Anketa ke dni 21.12.2012

Anketa ke dni 21.12.2012

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Prokop Daniel
Šetření:17. 05. 2011 - 24. 05. 2011
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník poslouží jako materiál při našem školním projektu o katastrofách roku 2012

Odpovědi respondentů

1. Co si představujete, že se v tento den (21.12.2012) stane?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic se nestane7973,15 %73,15 %  
Anomálie v počasí (Bouřky, tornáda,...)109,26 %9,26 %  
Na Zemi zavládne chaos87,41 %7,41 %  
Apokalypsa na Zemi způsobená přírodními katastrofami54,63 %4,63 %  
Přepólování Země54,63 %4,63 %  
Zhroucení vesmíru - konec světa10,93 %0,93 %  

Graf

2. Budete se na tuto událost nějak připravovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9688,89 %88,89 %  
Ano1211,11 %11,11 %  

Graf

3. Jak

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné650 %5,56 %  
Půjdu na nějakou ´epickou´ párty s oslavou tohoto data325 %2,78 %  
Nakoupím zásoby potravy na dlouho dobu dopředu325 %2,78 %  
Vykoupím alkoholový obchod325 %2,78 %  
Spáchám sebevraždu216,67 %1,85 %  
Pokusím se vyzkoušet vše, co jsem do té doby ještě nezkusil216,67 %1,85 %  
Investuju všechny své peníze18,33 %0,93 %  

Graf

4. Těšíte se?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6867,33 %62,96 %  
ano3332,67 %30,56 %  

Graf

5. Zajímá vás toto téma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6156,48 %56,48 %  
Ano4743,52 %43,52 %  

Graf

6. Zajímáte se o toto téma?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3472,34 %31,48 %  
ne1327,66 %12,04 %  

Graf

7. Myslíte si, že Mayové tuto událost předpovídali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne - Byla to náhoda4240,38 %38,89 %  
Ano, předpokládali změnu ve vesmíru, ale nevěděli jakou2524,04 %23,15 %  
Ano, věděli toho mnohem víc než my dnes1817,31 %16,67 %  
Nevím, jak s tím Mayové souvisí1413,46 %12,96 %  
Nevím, kdo to Mayové jsou54,81 %4,63 %  

Graf

8. Myslíte si, že bude mít tento jev vliv i na jiné planety ve vesmíru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8175 %75 %  
Ano1917,59 %17,59 %  
Jen na planety Sluneční soustavy87,41 %7,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Zajímá vás toto téma?

  • odpověď Ano:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Zajímáte se o toto téma?
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Zajímáte se o toto téma?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co si představujete, že se v tento den (21.12.2012) stane?

2. Budete se na tuto událost nějak připravovat?

4. Těšíte se?

5. Zajímá vás toto téma?

6. Zajímáte se o toto téma?

7. Myslíte si, že Mayové tuto událost předpovídali?

8. Myslíte si, že bude mít tento jev vliv i na jiné planety ve vesmíru?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co si představujete, že se v tento den (21.12.2012) stane?

2. Budete se na tuto událost nějak připravovat?

4. Těšíte se?

5. Zajímá vás toto téma?

6. Zajímáte se o toto téma?

7. Myslíte si, že Mayové tuto událost předpovídali?

8. Myslíte si, že bude mít tento jev vliv i na jiné planety ve vesmíru?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Daniel, P.Anketa ke dni 21.12.2012 (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://anketa-ke-dni-21-12-2012.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.