Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Anketa na palmový olej

Anketa na palmový olej

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ngoc Hoa Bui
Šetření:15. 11. 2019 - 21. 11. 2019
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):5 / 3.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka Vysoké školy ekonomické v Praze a tuto anktetu dělám v rámci seminární práce.

Předem děkuji za vyplnění této krátké ankety.

Odpovědi respondentů

1. Kupujete výrobky obsahující palmový olej?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, kupuji nevadí miotázka č. 3, ne, nekupuji vyhýbám se muotázka č. 2, nevím, nezajímám se o tootázka č. 3, ano, kupuji, ale vadí mi tootázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, kupuji, ale vadí mi to2326,74 %26,74 %  
ano, kupuji nevadí mi2124,42 %24,42 %  
nevím, nezajímám se o to1820,93 %20,93 %  
ne, nekupuji vyhýbám se mu1416,28 %16,28 %  
ano, kupiji, ale vadí mi to1011,63 %11,63 %  

Graf

2. Aktivně bojkojete palmový olej? (Záměrně nenakupujete výrobky, které ho obsahují)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1493,33 %16,28 %  
ne16,67 %1,16 %  

Graf

3. Věděl/a jste, že pěstování palmového oleje má negativní environmentální vliv?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7890,7 %90,7 %  
ne89,3 %9,3 %  

Graf

4. Slyšel/a jste o kauze Nutelly a palmového oleje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4552,33 %52,33 %  
Ne4147,67 %47,67 %  

Graf

5. Přestal/a jste kupovat Nutellu na základě této kauzy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3778,72 %43,02 %  
ano1021,28 %11,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kupujete výrobky obsahující palmový olej?

 • odpověď ne, nekupuji vyhýbám se mu:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Aktivně bojkojete palmový olej? (Záměrně nenakupujete výrobky, které ho obsahují)

2. Aktivně bojkojete palmový olej? (Záměrně nenakupujete výrobky, které ho obsahují)

 • odpověď ano:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nekupuji vyhýbám se mu na otázku 1. Kupujete výrobky obsahující palmový olej?

4. Slyšel/a jste o kauze Nutelly a palmového oleje?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Přestal/a jste kupovat Nutellu na základě této kauzy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Přestal/a jste kupovat Nutellu na základě této kauzy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kupujete výrobky obsahující palmový olej?

2. Aktivně bojkojete palmový olej? (Záměrně nenakupujete výrobky, které ho obsahují)

3. Věděl/a jste, že pěstování palmového oleje má negativní environmentální vliv?

4. Slyšel/a jste o kauze Nutelly a palmového oleje?

5. Přestal/a jste kupovat Nutellu na základě této kauzy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kupujete výrobky obsahující palmový olej?

2. Aktivně bojkojete palmový olej? (Záměrně nenakupujete výrobky, které ho obsahují)

3. Věděl/a jste, že pěstování palmového oleje má negativní environmentální vliv?

4. Slyšel/a jste o kauze Nutelly a palmového oleje?

5. Přestal/a jste kupovat Nutellu na základě této kauzy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hoa Bui, N.Anketa na palmový olej (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://anketa-na-palmovy-olej.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.