Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Koho byste vyhodili z loďky? (filozofie, práva zvířat)

Koho byste vyhodili z loďky? (filozofie, práva zvířat)

Zmrzlina a nanuky
Jakou zmrzlinu máte rádi?

(průzkum Jana Diehela, cca 5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Mišinová
Šetření:24. 02. 2020 - 07. 03. 2020
Počet respondentů:301
Počet otázek (max/průměr):2 / 2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Píšu bakalářskou práci na téma práv zvířat a jedno z témat, které mě obzvlášť zaujalo, jsou marginální případy. Aneb zda má život zdravého zvířete přednost před životem zdravotně znevýhodněného člověka. Proto bych vás ráda poprosila o názor...

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Představte si, že se plavíte na loďce v oceáně, široko daleko nikdo a s vámi se plaví postarší pán s demencí, který neví ani vlastní jméno, cizí dítě s nevyléčitelnou smrtelnou nemocí, váš nepříliš inteligentní pejsek Rocky a šimpanz, který umí znakovou řeč. Loď je přetížená a je třeba někoho obětovat. (Váha subjektů nehraje roli.) Koho byste obětovali jako prvního a koho byste rozhodně zachránili?

Odpovědi respondentů

1. Koho byste přednostně zachránili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vašeho nepříliš inteligentního pejska Rockyho13946,18 %46,18 %  
Cizí dítě se smrtelnou nevyléčitelnou nemocí9631,89 %31,89 %  
Šimpanze, který umí znakovat4213,95 %13,95 %  
Neznámého seniora s demencí247,97 %7,97 %  

Graf

2. Koho byste vyhodili z lodi jako prvního?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznámého seniora s demencí9631,89 %31,89 %  
Šimpanze, který umí znakovat7725,58 %25,58 %  
Cizí dítě se smrtelnou nevyléčitelnou nemocí6722,26 %22,26 %  
Vašeho nepříliš inteligentního pejska Rockyho6120,27 %20,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Koho byste přednostně zachránili?

2. Koho byste vyhodili z lodi jako prvního?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Koho byste přednostně zachránili?

2. Koho byste vyhodili z lodi jako prvního?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mišinová, D.Koho byste vyhodili z loďky? (filozofie, práva zvířat) (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://anketa-pro-bakalarskou-praci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.