Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Anketa - ústecké projekty placené z EU

Anketa - ústecké projekty placené z EU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radim F. Holeček
Šetření:20. 07. 2011 - 17. 08. 2011
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Anketa má za úkol zjistit, které z projektů financovaných EU se občanům zdají nejvíce předražené a tudíž by je navrhovali ke kontrole orgánů EU. 

Odpovědi respondentů

1. JE V POŘÁDKU - Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2736,49 %36,49 %  
nesouhlasím1925,68 %25,68 %  
nevím1722,97 %22,97 %  
spíše souhlasím68,11 %8,11 %  
souhlasím56,76 %6,76 %  

Graf

2. JE V POŘÁDKU - Lanová dráha na Větruši

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3040,54 %40,54 %  
spíše nesouhlasím2432,43 %32,43 %  
spíše souhlasím1013,51 %13,51 %  
nevím68,11 %8,11 %  
souhlasím45,41 %5,41 %  

Graf

3. JE V POŘÁDKU - Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - zasedací místnost

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3040,54 %40,54 %  
nevím2635,14 %35,14 %  
spíše nesouhlasím1418,92 %18,92 %  
souhlasím22,7 %2,7 %  
spíše souhlasím22,7 %2,7 %  

Graf

4. JE V POŘÁDKU - ◦Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - atrium

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2331,08 %31,08 %  
nesouhlasím2128,38 %28,38 %  
nevím1722,97 %22,97 %  
spíše souhlasím1114,86 %14,86 %  
souhlasím22,7 %2,7 %  

Graf

5. JE V POŘÁDKU - Městské sady - aktivní park

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5979,73 %79,73 %  
spíše souhlasím79,46 %9,46 %  
spíše nesouhlasím45,41 %5,41 %  
souhlasím34,05 %4,05 %  
nevím11,35 %1,35 %  

Graf

6. JE V POŘÁDKU - Sektorové centrum - demolice

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3141,89 %41,89 %  
nevím1520,27 %20,27 %  
spíše nesouhlasím1013,51 %13,51 %  
spíše souhlasím912,16 %12,16 %  
souhlasím912,16 %12,16 %  

Graf

7. JE V POŘÁDKU - Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2837,84 %37,84 %  
spíše nesouhlasím1621,62 %21,62 %  
nesouhlasím1418,92 %18,92 %  
spíše souhlasím810,81 %10,81 %  
souhlasím810,81 %10,81 %  

Graf

8. JE V POŘÁDKU - Revitalizace Domu kultury

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2229,73 %29,73 %  
nevím1722,97 %22,97 %  
spíše souhlasím1520,27 %20,27 %  
spíše nesouhlasím1114,86 %14,86 %  
souhlasím912,16 %12,16 %  

Graf

9. JE V POŘÁDKU - Domov pro seniory Bukov

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3141,89 %41,89 %  
nesouhlasím1317,57 %17,57 %  
spíše nesouhlasím1114,86 %14,86 %  
spíše souhlasím1114,86 %14,86 %  
souhlasím810,81 %10,81 %  

Graf

10. JE V POŘÁDKU- Kamerový a bezpečnostní systém

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2229,73 %29,73 %  
nevím1925,68 %25,68 %  
spíše nesouhlasím1317,57 %17,57 %  
spíše souhlasím1317,57 %17,57 %  
souhlasím79,46 %9,46 %  

Graf

11. JE V POŘÁDKU - Management IPRM I. a II.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3040,54 %40,54 %  
nevím3040,54 %40,54 %  
spíše nesouhlasím1114,86 %14,86 %  
souhlasím22,7 %2,7 %  
spíše souhlasím11,35 %1,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. JE V POŘÁDKU - Management IPRM I. a II.

  • odpověď nevím:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 4. JE V POŘÁDKU - ◦Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - atrium

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. JE V POŘÁDKU - Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba

2. JE V POŘÁDKU - Lanová dráha na Větruši

3. JE V POŘÁDKU - Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - zasedací místnost

4. JE V POŘÁDKU - ◦Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - atrium

5. JE V POŘÁDKU - Městské sady - aktivní park

6. JE V POŘÁDKU - Sektorové centrum - demolice

7. JE V POŘÁDKU - Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury

8. JE V POŘÁDKU - Revitalizace Domu kultury

9. JE V POŘÁDKU - Domov pro seniory Bukov

10. JE V POŘÁDKU- Kamerový a bezpečnostní systém

11. JE V POŘÁDKU - Management IPRM I. a II.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. JE V POŘÁDKU - Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba

2. JE V POŘÁDKU - Lanová dráha na Větruši

3. JE V POŘÁDKU - Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - zasedací místnost

4. JE V POŘÁDKU - ◦Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - atrium

5. JE V POŘÁDKU - Městské sady - aktivní park

6. JE V POŘÁDKU - Sektorové centrum - demolice

7. JE V POŘÁDKU - Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury

8. JE V POŘÁDKU - Revitalizace Domu kultury

9. JE V POŘÁDKU - Domov pro seniory Bukov

10. JE V POŘÁDKU- Kamerový a bezpečnostní systém

11. JE V POŘÁDKU - Management IPRM I. a II.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

F. Holeček, R.Anketa - ústecké projekty placené z EU (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://anketa-ustecke-projekty-plac.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.