Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Anketa Velikonoce

Anketa Velikonoce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Harák
Šetření:02. 04. 2010 - 05. 04. 2010
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

  prosím o vyplnění a předem děkuji za váš cenný čas.

Odpovědi respondentů

1. Chodíte na koledu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7084,34 %84,34 %  
ano1315,66 %15,66 %  

Graf

2. Pomlázku

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kupujete4655,42 %55,42 %  
Pletete3744,58 %44,58 %  

Graf

3. Barvíte velikonoční vajíčka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4655,42 %55,42 %  
ne3744,58 %44,58 %  

Graf

4. Velikonoce vnímáte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svátek Jara5971,08 %71,08 %  
Křesťanský svátek2833,73 %33,73 %  

Graf

5. Posíláte velikonoční pohledy a přání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6375,9 %75,9 %  
ano2024,1 %24,1 %  

Graf

6. Znáte alespoň jednu velikonoční koledu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6881,93 %81,93 %  
ne1518,07 %18,07 %  

Graf

7. Přistupujete k Velikonocům jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dnu volna navíc5768,67 %68,67 %  
Svátku3137,35 %37,35 %  

Graf

8. Pečete a vaříte tradiční jídlo o Velikonocích? (např. mazanec, nádivka)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4453,01 %53,01 %  
ano3946,99 %46,99 %  

Graf

9. Znáte nějaké pranostiky co se važou k Velikonocům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4554,22 %54,22 %  
ano3845,78 %45,78 %  

Graf

10. Víte, že Velikonoční svátky jsou pohyblivé?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7590,36 %90,36 %  
ne89,64 %9,64 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5869,88 %69,88 %  
Muž2530,12 %30,12 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 406072,29 %72,29 %  
41 - 651214,46 %14,46 %  
do 18 let1113,25 %13,25 %  
nad 65 let22,41 %2,41 %  

Graf

13. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4554,22 %54,22 %  
2833,73 %33,73 %  
1012,05 %12,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Pečete a vaříte tradiční jídlo o Velikonocích? (např. mazanec, nádivka)

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 18 let na otázku 12. Věk

9. Znáte nějaké pranostiky co se važou k Velikonocům?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Znáte alespoň jednu velikonoční koledu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Chodíte na koledu?

2. Pomlázku

3. Barvíte velikonoční vajíčka?

4. Velikonoce vnímáte jako:

5. Posíláte velikonoční pohledy a přání?

6. Znáte alespoň jednu velikonoční koledu?

7. Přistupujete k Velikonocům jako:

8. Pečete a vaříte tradiční jídlo o Velikonocích? (např. mazanec, nádivka)

9. Znáte nějaké pranostiky co se važou k Velikonocům?

10. Víte, že Velikonoční svátky jsou pohyblivé?

11. Pohlaví

12. Věk

13. Vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Chodíte na koledu?

2. Pomlázku

3. Barvíte velikonoční vajíčka?

4. Velikonoce vnímáte jako:

5. Posíláte velikonoční pohledy a přání?

6. Znáte alespoň jednu velikonoční koledu?

7. Přistupujete k Velikonocům jako:

8. Pečete a vaříte tradiční jídlo o Velikonocích? (např. mazanec, nádivka)

9. Znáte nějaké pranostiky co se važou k Velikonocům?

10. Víte, že Velikonoční svátky jsou pohyblivé?

11. Pohlaví

12. Věk

13. Vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Harák, J.Anketa Velikonoce (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://anketa-velikonoce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.